Alle producten


Maandelijks
De service gaat in zodra je eerste betaling is verwerkt. Je abonnement wordt voortgezet zonder bericht over verlenging totdat je opzegt. Omdat er geen jaarcontract is, kan je maandtarief worden gewijzigd, maar je wordt op de hoogte gesteld zodra je maandtarief verandert. Je kunt dan opzeggen overeenkomstig deze voorwaarden. Als je je lidmaatschap binnen 14 dagen na je eerste bestelling opzegt, krijg je het volledige bedrag terug. Als je na 14 dagen opzegt, kan je betaling niet worden gerestitueerd en loopt de service door tot het einde van de facturingsperiode van die maand. Je kunt je lidmaatschap op elk moment opzeggen via je pagina Account beheren* of door contact op te nemen met de Klantenservicein jouw regio binnen vijf (5) dagen voorafgaand aan je maandelijkse factureringsdatum. Anders gaat de opzegging in vanaf de volgende maandelijkse factureringsdatum.
*In bepaalde landen kun je alleen opzeggen door contact op te nemen met de Klantenservice. Klik hier voor de lijst met landen.


Acrobat-producten en Document Cloud


Jaarcontract, maandelijkse betaling
De service gaat in zodra je eerste betaling is verwerkt. Het tarief dat op het moment van aanschaf wordt vermeld, plus eventuele belastingen (zoals belasting toegevoegde waarde), wordt tijdens de looptijd van je jaarcontract maandelijks in rekening gebracht. Als het btw-tarief (of andere belasting of accijns) tijdens het jaar verandert, wordt het tarief inclusief belastingen dienovereenkomstig aangepast. Totdat je je lidmaatschap opzegt, wordt je contract automatisch elk jaar op de verlengingsdatum verlengd. Tarieven bij verlenging kunnen worden gewijzigd, maar je wordt op de hoogte gesteld van elke verandering van je tarief. Je kunt dan opzeggen overeenkomstig deze voorwaarden. Als je je lidmaatschap binnen 14 dagen na je eerste bestelling opzegt, krijg je het volledige bedrag terug. Als je na 14 dagen opzegt, wordt 50% van je resterende contractverplichting in rekening gebracht en loopt de service door tot het einde van de facturingsperiode van die maand. Je kunt je lidmaatschap op elk moment opzeggen via je paginaAccount beheren* of door contact op te nemen met deKlantenservicein jouw regio.
*In bepaalde landen kun je alleen opzeggen door contact op te nemen met de Klantenservice. Klik hier voor de lijst met landen.

Jaarcontract, vooruitbetaald
De service gaat in zodra je betaling is verwerkt. Het jaartarief dat op het moment van aanschaf wordt vermeld, wordt in één keer (inclusief eventuele belastingen) in rekening gebracht. Totdat je je lidmaatschap opzegt, wordt je contract automatisch elk jaar op de verlengingsdatum verlengd. Tarieven bij verlenging kunnen worden gewijzigd, maar je wordt op de hoogte gesteld van elke verandering van je tarief. Je kunt dan opzeggen overeenkomstig deze voorwaarden. Als je je lidmaatschap binnen 14 dagen na je eerste bestelling opzegt, krijg je het volledige bedrag terug. Als je na 14 dagen opzegt, kan je betaling niet worden gerestitueerd en loopt de service door tot het einde van je contractperiode. Je kunt je lidmaatschap op elk moment opzeggen via je pagina Account beheren* of door contact op te nemen met de Klantenservicein jouw regio.
*In bepaalde landen kun je alleen opzeggen door contact op te nemen met de Klantenservice. Klik hier voor de lijst met landen.


Creative Cloud voor individuen


Jaarcontract, maandelijkse betaling
De service gaat in zodra je eerste betaling is verwerkt. Het tarief dat op het moment van aanschaf wordt vermeld, plus eventuele belastingen (zoals belasting toegevoegde waarde), wordt tijdens de looptijd van je jaarcontract maandelijks in rekening gebracht. Als het btw-tarief (of andere belasting of accijns) tijdens het jaar verandert, wordt het tarief inclusief belastingen dienovereenkomstig aangepast. Totdat je je lidmaatschap opzegt, wordt je contract automatisch elk jaar op de verlengingsdatum verlengd. Tarieven bij verlenging kunnen worden gewijzigd, maar je wordt op de hoogte gesteld van elke verandering van je tarief. Je kunt dan opzeggen overeenkomstig deze voorwaarden. Als je je lidmaatschap binnen 14 dagen na je eerste bestelling opzegt, krijg je het volledige bedrag terug. Als je na 14 dagen opzegt, wordt 50% van je resterende contractverplichting in rekening gebracht en loopt de service door tot het einde van de facturingsperiode van die maand. Je kunt je lidmaatschap op elk moment opzeggen via je pagina Account beheren* of door contact op te nemen met de Klantenservice.
*In bepaalde landen kun je alleen opzeggen door contact op te nemen met de Klantenservice. Klik hier voor de lijst met landen.
Jaarcontract, vooruitbetaald
De service gaat in zodra je betaling is verwerkt. Het jaartarief dat op het moment van aanschaf wordt vermeld, wordt in één keer (inclusief eventuele belastingen) in rekening gebracht. Totdat je je lidmaatschap opzegt, wordt je contract automatisch elk jaar op de verlengingsdatum verlengd. Tarieven bij verlenging kunnen worden gewijzigd, maar je wordt op de hoogte gesteld van elke verandering van je tarief. Je kunt dan opzeggen overeenkomstig deze voorwaarden. Als je je lidmaatschap binnen 14 dagen na je eerste bestelling opzegt, krijg je het volledige bedrag terug. Als je na 14 dagen opzegt, kan je betaling niet worden gerestitueerd en loopt de service door tot het einde van je contractperiode. Je kunt je lidmaatschap op elk moment opzeggen via je pagina Account beheren* of door contact op te nemen met de Klantenservice.
*In bepaalde landen kun je alleen opzeggen door contact op te nemen met de Klantenservice. Klik hier voor de lijst met landen.
Jaarcontract, automatische incasso (Japan en Duitsland)
De service gaat in zodra je betaling is verwerkt. Het aangegeven jaartarief, plus eventuele belastingen, moet binnen 30 dagen nadat je de bestelling hebt geplaatst volledig zijn voldaan. Totdat je je lidmaatschap opzegt, wordt je contract automatisch elk jaar op de verlengingsdatum verlengd. Tarieven bij verlenging kunnen worden gewijzigd, maar je wordt op de hoogte gesteld van elke verandering van je tarief. Je kunt dan opzeggen overeenkomstig deze voorwaarden. Als je je lidmaatschap binnen 14 dagen na je eerste bestelling opzegt, krijg je het volledige bedrag terug. Als je na 14 dagen opzegt, kan je betaling niet worden gerestitueerd en loopt de service door tot het einde van je contractperiode. Je kunt je lidmaatschap op elk moment opzeggen via je pagina Account beheren* of door contact op te nemen met de Klantenservice.
*In bepaalde landen kun je alleen opzeggen door contact op te nemen met de Klantenservice. Klik hier voor de lijst met landen.


Creative Cloud voor teams


Jaarcontract, maandelijkse betaling
De service gaat in zodra je bestelling is verwerkt. Vanaf dat moment kunnen door jou (of de waarnemende beheerder) teamleden worden uitgenodigd om hun toegang tot de service te geven. Het bedrag dat op het moment van aanschaf wordt vermeld, plus eventuele belastingen (zoals belasting toegevoegde waarde), wordt tijdens de looptijd van je jaarcontract maandelijks in rekening gebracht. Dit bedrag is gebaseerd op je eerste combinatie van producten en licenties en wordt berekend tegen de tarieven die op het moment van aanschaf worden vermeld. Als het btw-tarief (of het tarief van andere belasting of accijns) tijdens het jaar verandert, wordt het tarief inclusief belastingen dienovereenkomstig aangepast.
Teambeheerders kunnen op elk moment aanvullende licenties aanschaffen. Voor de toegevoegde licenties gelden de tarieven die op het moment van aankoop gelden. Alle teamlicenties vervallen tegelijkertijd en worden automatisch op de jaarlijkse verlengingsdatum van je contract verlengd, totdat je je lidmaatschap opzegt. Tarieven bij verlenging kunnen worden gewijzigd, maar je wordt op de hoogte gesteld van elke verandering van je tarief. Je kunt dan opzeggen overeenkomstig deze voorwaarden. Als je je lidmaatschap binnen 14 dagen na je eerste bestelling opzegt, krijg je het volledige bedrag terug. Als je na 14 dagen opzegt, wordt 50% van je resterende contractverplichting in rekening gebracht en loopt de service door tot het einde. Je kunt je lidmaatschap op elk moment opzeggen door contact op te nemen met deklantenservice.
Jaarcontract, vooruitbetaald
De service gaat in zodra je bestelling is verwerkt. Vanaf dat moment kunnen door jou (of de waarnemende beheerder) teamleden worden uitgenodigd om hun toegang tot de service te geven. Het jaartarief dat op het moment van aanschaf wordt vermeld, wordt in één keer (inclusief eventuele belastingen) in rekening gebracht.
Teambeheerders kunnen op elk moment aanvullende licenties aanschaffen. Voor toegevoegde licenties gelden de tarieven die op het moment van aanschaf gelden. Het verschuldigde bedrag wordt pro rata berekend op basis van het aantal resterende dagen van je jaarcontract. Alle teamlicenties vervallen tegelijkertijd en worden automatisch op de jaarlijkse verlengingsdatum van je contract verlengd, totdat je je lidmaatschap opzegt. Tarieven bij verlenging kunnen worden gewijzigd, maar je wordt op de hoogte gesteld van elke verandering van je tarief. Je kunt dan opzeggen overeenkomstig deze voorwaarden. Als je je lidmaatschap binnen 14 dagen na je eerste bestelling opzegt, krijg je het volledige bedrag terug. Als je na 14 dagen opzegt, kan je betaling niet worden gerestitueerd en wordt de service direct beëindigd. Je kunt je lidmaatschap op elk moment opzeggen door contact op te nemen met de Klantenservice.

Jaarcontract, automatische incasso (Japan en Duitsland)
De service gaat in zodra je bestelling is verwerkt. Vanaf dat moment kunnen door jou (of de waarnemende beheerder) teamleden worden uitgenodigd om hun toegang tot de service te geven. Het aangegeven bedrag, inclusief eventuele belastingen, moet binnen 30 dagen nadat je de bestelling hebt geplaatst volledig worden voldaan.
Teambeheerders kunnen op elk moment aanvullende licenties aanschaffen. Voor toegevoegde licenties gelden de tarieven die op het moment van aanschaf gelden. Het verschuldigde bedrag wordt pro rata berekend op basis van het aantal resterende dagen van je jaarcontract. Alle teamlicenties vervallen tegelijkertijd en worden automatisch op de jaarlijkse verlengingsdatum van je contract verlengd, totdat je je lidmaatschap opzegt. Tarieven bij verlenging kunnen worden gewijzigd, maar je wordt op de hoogte gesteld van elke verandering van je tarief. Je kunt dan opzeggen overeenkomstig deze voorwaarden. Als je je lidmaatschap binnen 14 dagen na je eerste bestelling opzegt, krijg je het volledige bedrag terug. Als je na 14 dagen opzegt, kan je betaling niet worden gerestitueerd en wordt de service direct beëindigd. Je kunt je lidmaatschap op elk moment opzeggen door contact op te nemen met deKlantenservice.

Jaarcontract, inkooporder
De service gaat in zodra je bestelling is verwerkt. Vanaf dat moment kunnen door jou (of de waarnemende beheerder) teamleden worden uitgenodigd om hun toegang tot de service te geven. De jaarfactuur moet binnen 30 dagen na de factuurdatum volledig worden voldaan. Over achterstallige facturen kan rente worden berekend tegen 1% per maand of (indien lager) tegen het maximale percentage dat bij het toepasselijke recht is toegestaan. Er is rente verschuldigd totdat je factuur (inclusief eventuele rente) volledig is voldaan. Je dient onze redelijke incassokosten te vergoeden, met inbegrip van advocaatkosten.
Teambeheerders kunnen op elk gewenst moment aanvullende licenties aanschaffen, maar voor je bestelling moet mogelijk een krediet worden goedgekeurd. Voor toegevoegde licenties gelden de tarieven die op het moment van aanschaf gelden. Het verschuldigde bedrag wordt pro rata berekend op basis van het aantal resterende dagen van je jaarcontract. De volledige vergoeding voor de aanvullende licenties moet binnen 30 dagen na de desbetreffende factuurdatum worden voldaan. Alle teamlicenties vervallen tegelijkertijd en worden automatisch op de jaarlijkse verlengingsdatum van je contract verlengd, totdat je je lidmaatschap opzegt. Verlenging kan afhankelijk zijn van kredietacceptatie. Verlengingstarieven zijn aan wijzigingen onderhevig, maar we sturen je altijd van tevoren bericht. Als je je lidmaatschap binnen 14 dagen na je bestelling opzegt, krijg je het volledige bedrag terug. Als je na 14 dagen opzegt, kan je betaling niet worden gerestitueerd en loopt de service door tot het einde van je contractperiode. Je kunt je lidmaatschap op elk moment opzeggen door contact op te nemen met de Teambeheerders kunnen op elk gewenst moment aanvullende licenties aanschaffen, maar voor je bestelling moet mogelijk een krediet worden goedgekeurd. Voor toegevoegde licenties gelden de tarieven die op het moment van aanschaf gelden. Het verschuldigde bedrag wordt pro rata berekend op basis van het aantal resterende dagen van je jaarcontract. De volledige vergoeding voor de aanvullende licenties moet binnen 30 dagen na de desbetreffende factuurdatum worden voldaan. Alle teamlicenties vervallen tegelijkertijd en worden automatisch op de jaarlijkse verlengingsdatum van je contract verlengd, totdat je je lidmaatschap opzegt. Verlenging kan afhankelijk zijn van kredietacceptatie. Tarieven bij verlenging kunnen worden gewijzigd, maar je wordt op de hoogte gesteld van elke verandering van je tarief. Je kunt dan opzeggen overeenkomstig deze voorwaarden. Als je je lidmaatschap binnen 14 dagen na je eerste bestelling opzegt, krijg je het volledige bedrag terug. Als je na 14 dagen opzegt, kan je betaling niet worden gerestitueerd en wordt de service direct beëindigd. Je kunt je lidmaatschap op elk moment opzeggen door contact op te nemen met de Klantenservice.

Wederverkopers
Klanten die producten via resellers of een Adobe-partner aanschaffen, worden verwezen naar de voorwaarden van het VIP-programma.

Adobe Captivate, Presenter, Presenter Video Express, RoboHelp, RoboHelp Server, FrameMaker, FrameMaker XML Author, FrameMaker Publishing Server, Technical Communication Suite en Director


Jaarcontract, maandelijkse betaling
De service gaat in zodra je eerste betaling is verwerkt. Het tarief dat op het moment van aanschaf wordt vermeld, plus eventuele belastingen (zoals belasting toegevoegde waarde), wordt tijdens de looptijd van je jaarcontract maandelijks in rekening gebracht. Als het btw-tarief (of andere belasting of accijns) tijdens het jaar verandert, wordt het tarief inclusief belastingen dienovereenkomstig aangepast. Totdat je je lidmaatschap opzegt, wordt je contract automatisch elk jaar op de verlengingsdatum verlengd. Tarieven bij verlenging kunnen worden gewijzigd, maar je wordt op de hoogte gesteld van elke verandering van je tarief. Je kunt dan opzeggen overeenkomstig deze voorwaarden. Als je je lidmaatschap binnen 14 dagen na je eerste bestelling opzegt, krijg je het volledige bedrag terug. Als je na 14 dagen opzegt, wordt 50% van je resterende contractverplichting in rekening gebracht en loopt de service door tot het einde van de facturingsperiode van die maand. Je kunt je lidmaatschap op elk moment opzeggen via je pagina Account beheren* of door contact op te nemen met de Klantenservice.
*In bepaalde landen kun je alleen opzeggen door contact op te nemen met de Klantenservice. Klik hier voor de lijst met landen.


Adobe Stock en Typekit Marketplace


On-demand aankopen
On-demand aankopen worden niet gerestitueerd. Adobe slaat je betalingsgegevens op. Deze gegevens kun je bewerken op de pagina Account beheren.


Adobe Stock


Jaarcontract met eerste maand gratis, maandelijkse betaling, automatische verlenging
Deze aanbieding is alleen voor nieuwe Adobe Stock-klanten en kunnen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen. Dit lidmaatschap geeft alleen recht op Standard-licenties. Eén aanbieding per Adobe Stock-klant. De service gaat in op het moment dat je deze proefperiode activeert door je betalingsgegevens op te geven. Voor de eerste maand wordt niets in rekening gebracht. Het bovengenoemde tarief, plus eventuele belastingen (zoals belasting toegevoegde waarde), wordt vanaf de tweede maand van je eerste jaarcontract maandelijks in rekening gebracht. Als het btw-tarief (of andere belasting of accijns) tijdens het jaar verandert, wordt het tarief inclusief belastingen dienovereenkomstig aangepast. Je kunt je lidmaatschap op elk moment opzeggen via je pagina Account beheren* of door contact op te nemen met de Klantenservicein jouw regio. Als je je lidmaatschap tijdens de factureringscyclus van de eerste maand opzegt, wordt je creditcard niet belast en loopt je service door tot het einde van de factureringscyclus van die eerste maand. Bij opzegging binnen 14 dagen na het begin van de factureringscyclus van de tweede maand, krijg je het volledige bedrag terug. Als je de service na 14 dagen na het begin van de factureringscyclus van de tweede maand opzegt, wordt 50% van je resterende contractverplichting in rekening gebracht en loopt de service door tot het einde van de facturingsperiode van die maand. Na het eerste jaar wordt je contract tot wederopzegging automatisch op de jaarlijkse verlengingsdatum verlengd en wordt voor elke maand van elke jaarlijkse verlengingsperiode het tarief in rekening gebracht dat op het moment van aanschaf wordt vermeld, zulks met inachtneming van de hierboven genoemde opzeggingsbepalingen. We sturen je altijd van tevoren bericht over je verlenging en eventuele wijzigingen in de verlengingstarieven. Niet-gebruikte downloads uit een maandbundel van je jaarlidmaatschap kun je tot maximaal 12 opeenvolgende factureringscycli meenemen, maar alleen als je het Adobe Stock-lidmaatschap hebt verlengd zonder dat je het hebt laten verlopen en zonder dat je bent overgestapt op een goedkoper lidmaatschap. Voor niet-gebruikte downloads geldt een maximum van twaalf keer je maandbundel; niet-gebruikte downloads komen automatisch te vervallen na 12 maandelijkse factureringsperioden gerekend vanaf de datum waarop ze voor het eerst zijn toegewezen. Bij beëindiging van je lidmaatschap komen al je rechten op niet-gebruikte downloads te vervallen.
*In bepaalde landen kun je alleen opzeggen door contact op te nemen met de Klantenservice. Klik hier voor de lijst met landen.
Maandelijks, met automatische verlenging
Dit lidmaatschap geeft alleen recht op Standard-licenties. De service gaat in zodra je eerste betaling is verwerkt. Totdat je je lidmaatschap opzegt, wordt het bij de aankoop vermelde tarief maandelijks in rekening gebracht. Omdat er geen jaarcontract is, is je tarief aan wijzigingen onderhevig, maar we zullen je daarvan altijd van tevoren in kennis stellen. Als je je lidmaatschap binnen 14 dagen na je eerste bestelling opzegt, krijg je het volledige bedrag terug. Als je na 14 dagen opzegt, kan je betaling niet worden gerestitueerd en loopt de service door tot het einde van de facturingsperiode van die maand. Je kunt je lidmaatschap op elk moment opzeggen via je pagina Account beheren* of door contact op te nemen met de Klantenservicein jouw regio. Niet-gebruikte downloads kun je maximaal 12 opeenvolgende factureringscycli meenemen, maar alleen als je het Adobe Stock-lidmaatschap hebt verlengd zonder dat je het hebt laten verlopen en zonder dat je bent overgestapt op een goedkoper lidmaatschap. Voor niet-gebruikte downloads geldt een maximum van twaalf keer je maandbundel; niet-gebruikte downloads komen telkens automatisch te vervallen na 12 maandelijkse factureringsperioden gerekend vanaf de datum waarop ze voor het eerst zijn toegewezen. Bij beëindiging van je lidmaatschap komen al je rechten op niet-gebruikte downloads te vervallen.
*In bepaalde landen kun je alleen opzeggen door contact op te nemen met de Klantenservice. Klik hier voor de lijst met landen.
Maandelijks, automatische verlenging
Dit lidmaatschap geeft alleen recht op Standard-licenties. De service gaat in zodra je eerste betaling is verwerkt. Totdat je je lidmaatschap opzegt, wordt het bij de aankoop vermelde tarief maandelijks in rekening gebracht. Omdat er geen jaarcontract is, kan je tarief worden gewijzigd, maar je wordt op de hoogte gesteld zodra je tarief verandert. Je kunt dan opzeggen overeenkomstig deze voorwaarden. Als je je lidmaatschap binnen 14 dagen na je eerste bestelling opzegt, krijg je het volledige bedrag terug. Als je na 14 dagen opzegt, kan je betaling niet worden gerestitueerd en loopt de service door tot het einde van de facturingsperiode van die maand. Je kunt je lidmaatschap op elk moment opzeggen via je pagina Account beheren* of door contact op te nemen met de Klantenservicein jouw regio. Niet-gebruikte downloads uit een maandbundel van je jaarlidmaatschap kun je niet meenemen naar de volgende maand en komen automatisch na één factureringscyclus te vervallen. Bij beëindiging van je lidmaatschap komen al je rechten op niet-gebruikte downloads te vervallen.
*In bepaalde landen kun je alleen opzeggen door contact op te nemen met de Klantenservice. Klik hier voor de lijst met landen.
Jaarcontract, maandelijkse betaling, automatische verlenging
Dit lidmaatschap geeft alleen recht op Standard-licenties. De service gaat in zodra je eerste betaling is verwerkt. Het bovengenoemde tarief, plus eventuele belastingen (zoals belasting toegevoegde waarde), wordt tijdens de looptijd van je jaarcontract maandelijks in rekening gebracht. Als het btw-tarief (of andere belasting of accijns) tijdens het jaar verandert, wordt het tarief inclusief belastingen dienovereenkomstig aangepast. Je kunt je lidmaatschap op elk moment opzeggen via je pagina Account beheren* of door contact op te nemen met de Klantenservicein jouw regio. Als je je lidmaatschap binnen 14 dagen na je eerste bestelling opzegt, krijg je het volledige bedrag terug. Als je na 14 dagen opzegt, wordt 50% van je resterende contractverplichting in rekening gebracht en loopt de service door tot het einde van de facturingsperiode van die maand. Totdat je je lidmaatschap opzegt, wordt je contract automatisch elk jaar op de verlengingsdatum verlengd. We stellen je altijd vooraf op de hoogte van je verlenging en veranderde tarieven bij verlenging. Je kunt dan opzeggen overeenkomstig deze voorwaarden. Niet-gebruikte downloads uit een maandbundel van je jaarlidmaatschap kun je tot maximaal 12 opeenvolgende factureringscycli meenemen, maar alleen als je het Adobe Stock-lidmaatschap hebt verlengd zonder dat je het hebt laten verlopen en zonder dat je bent overgestapt op een goedkoper lidmaatschap. Voor niet-gebruikte downloads geldt een maximum van twaalf keer je maandbundel; niet-gebruikte downloads komen telkens automatisch te vervallen na 12 maandelijkse factureringsperioden gerekend vanaf de datum waarop ze voor het eerst zijn toegewezen. Bij beëindiging van je lidmaatschap komen al je rechten op niet-gebruikte downloads te vervallen.
*In bepaalde landen kun je alleen opzeggen door contact op te nemen met de Klantenservice. Klik hier voor de lijst met landen.
Jaarcontract, maandelijkse betaling, geen automatische verlenging
Dit lidmaatschap geeft alleen recht op Standard-licenties. De service gaat in zodra je eerste betaling is verwerkt. Het bovengenoemde tarief, plus eventuele belastingen (zoals belasting toegevoegde waarde), wordt tijdens de looptijd van je jaarcontract maandelijks in rekening gebracht. Als het btw-tarief (of andere belasting of accijns) tijdens het jaar verandert, wordt het tarief inclusief belastingen dienovereenkomstig aangepast. Je kunt je lidmaatschap op elk moment opzeggen via je pagina Account beheren* of door contact op te nemen met de Klantenservicein jouw regio. Als je je lidmaatschap binnen 14 dagen na je eerste bestelling opzegt, krijg je het volledige bedrag terug. Als je na 14 dagen opzegt, wordt 50% van je resterende contractverplichting in rekening gebracht en loopt de service door tot het einde van de facturingsperiode van die maand. Totdat je je lidmaatschap opzegt, wordt je contract automatisch elk jaar op de verlengingsdatum verlengd. We stellen je altijd vooraf op de hoogte van je verlenging en veranderde tarieven bij verlenging. Je kunt dan opzeggen overeenkomstig deze voorwaarden. Niet-gebruikte downloads uit een maandbundel van je jaarlidmaatschap kun je niet meenemen naar de volgende maand en komen automatisch na één factureringscyclus te vervallen. Bij beëindiging van je lidmaatschap komen al je rechten op niet-gebruikte downloads te vervallen.
*In bepaalde landen kun je alleen opzeggen door contact op te nemen met de Klantenservice. Klik hier voor de lijst met landen.
Jaarcontract, vooruitbetaald, automatische verlenging
Dit lidmaatschap geeft alleen recht op Standard-licenties. De service gaat in zodra je betaling is verwerkt. Het bovengenoemde jaartarief wordt in één keer (inclusief eventuele belastingen) in rekening gebracht. Je kunt je lidmaatschap op elk moment opzeggen via je pagina Account beheren* of door contact op te nemen met de Klantenservicein jouw regio. Als je je lidmaatschap binnen 14 dagen na je eerste bestelling opzegt, krijg je het volledige bedrag terug. Als je na 14 dagen opzegt, kan je betaling niet worden gerestitueerd en loopt de service door tot het einde van je contractperiode. Totdat je je lidmaatschap opzegt, wordt je contract automatisch elk jaar op de verlengingsdatum verlengd. We stellen je altijd vooraf op de hoogte van je verlenging en veranderde tarieven bij verlenging. Je kunt dan opzeggen overeenkomstig deze voorwaarden. Niet-gebruikte downloads uit een maandbundel van je jaarlidmaatschap kun je tot maximaal 12 opeenvolgende factureringscycli meenemen, maar alleen als je het Adobe Stock-lidmaatschap hebt verlengd zonder dat je het hebt laten verlopen en zonder dat je bent overgestapt op een goedkoper lidmaatschap. Voor niet-gebruikte downloads geldt een maximum van twaalf keer je maandbundel; niet-gebruikte downloads komen telkens automatisch te vervallen na 12 maandelijkse factureringsperioden gerekend vanaf de datum waarop ze voor het eerst zijn toegewezen. Bij beëindiging van je lidmaatschap komen al je rechten op niet-gebruikte downloads te vervallen.
*In bepaalde landen kun je alleen opzeggen door contact op te nemen met de Klantenservice. Klik hier voor de lijst met landen.
Jaarcontract, vooruitbetaald, geen automatische verlenging
Dit lidmaatschap geeft alleen recht op Standard-licenties. De service gaat in zodra je eerste betaling is verwerkt. Het bovengenoemde tarief wordt in één keer (inclusief eventuele belastingen) in rekening gebracht. Je kunt je lidmaatschap op elk moment opzeggen via je pagina Account beheren* of door contact op te nemen met de Klantenservicein jouw regio. Als je je lidmaatschap binnen 14 dagen na je eerste bestelling opzegt, krijg je het volledige bedrag terug. Als je na 14 dagen opzegt, kan je betaling niet worden gerestitueerd en loopt de service door tot het einde van je contractperiode. Totdat je je lidmaatschap opzegt, wordt je contract automatisch elk jaar op de verlengingsdatum verlengd. We stellen je altijd vooraf op de hoogte van je verlenging en veranderde tarieven bij verlenging. Je kunt dan opzeggen overeenkomstig deze voorwaarden. Niet-gebruikte downloads uit een maandbundel van je jaarlidmaatschap kun je niet meenemen naar de volgende maand en komen automatisch na één factureringscyclus te vervallen. Bij beëindiging van je lidmaatschap komen al je rechten op niet-gebruikte downloads te vervallen.
*In bepaalde landen kun je alleen opzeggen door contact op te nemen met de Klantenservice. Klik hier voor de lijst met landen.