Laatst bijgewerkt: 15 december 2014
In het privacybeleid van Adobeworden de algemene privacypraktijken van de meeste websites en toepassingen van Adobe, waaronder Typekit®. De meer privacygerelateerde informatie voor Typekit wordt hieronder beschreven.
Typekit is een service die u toegang tot een bibliotheek met lettertypen biedt.
Hoe worden cookies gebruikt in Typekit?
Bij levering van de Typekit-website ( www.typekit.com) gebruiken we cookies in overeenstemming met ons privacybeleid.
Bij het leveren van de Typekit-service worden door ons geen cookies op websites ingesteld of gebruikt om onze lettertypen te bieden.
Welke gegevens worden verzameld met de Typekit-service?
Voor het bieden van de Typekit-service kan Adobe gegevens verzamelen over de lettertypen die aan uw website worden geleverd. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van facturering en naleving van de regelgeving en kunnen bestaan uit:
  • Geleverde lettertypen
  • Kit-ID
  • Account-ID (geeft aan van welke klant de kit afkomstig is)
  • Service die de lettertypen levert (zoals Typekit of Edge Web Fonts)
  • Toepassing waarin om de lettertypen wordt verzocht (zoals Adobe Muse)
  • Server die de lettertypen levert (zoals Typekit-servers of Enterprise CDN)
  • Hostnaam van pagina waarop de lettertypen worden geladen
  • De tijd dat het in de webbrowser duurt om de lettertypen te downloaden
  • De tijd tussen het moment waarop de lettertypen worden gedownload in de browser en het moment waarop deze worden toegepast