Създавайте проекти за търговска марка, които водят до търговски успех.

"Градско мащабиране" от Якоб Вагнер

Какво е Creative Cloud за корпорации?

Creative Cloud за корпорации предоставя на предприятията всичко необходимо за проектирането на изключителни изживявания на клиентите за всяко устройство или контактна точка. Създавайте и осъществявайте сътрудничества по ефективен начин със свързани настолни и мобилни приложения заедно с услуги в облака, като например Adobe Stock. Получете разширено шифроване и защитени опции за разполагане, за да защитите съдържанието си. И оптимизирайте резултатите, като извършите интеграция с Adobe Marketing Cloud.

Управлявайте скоростта на съдържанието във вашата организация.

Creative Cloud за корпорации е проектиран така, че да ви помогне да предоставите точното съдържание на точните клиенти в точното време.
Ефективно създаване на съдържание
Използвайте най-добрите в света творчески приложения и услуги за проектиране на персонализирани изживявания. Adobe CreativeSync автоматично свързва вашите настолни и мобилни приложения и услуги в облака, поддържайки ресурсите ви в актуално състояние, както и на ваше разположение, което ускорява работния ви процес.
Корпоративни възможности
Изберете измежду защитени опции за разполагане за един или няколко клиента и управлявайте Creative Cloud, Document Cloud и Marketing Cloud с централизирано табло на Adobe Enterprise Dashboard. Получете специализирана денонощна поддръжка на клиенти заедно с неограничени обучителни сесии с експертни услуги за творческите екипи.
Интеграция на Marketing Cloud
Creative Cloud за корпорации се интегрира с Marketing Cloud, така че можете да използвате данните за по-добро разбиране на клиентите, задаване на посоката на проектантските действия и подобряване на възвръщаемостта на инвестицията на кампанията.

„Приложенията и услугите в Adobe Creative Cloud, които подобряват ефективността, ни спестяват ценни ресурси от гледна точка на това колко време отделяме на проект и колко бързо се придвижваме към следващия проект“.
– Джон Дийн, вицепрезидент „Потребителско изживяване и дизайн“, FOX Sports Digital

Ето какво получавате с Creative Cloud за корпорации.

Творчески приложения от световна класа
Творчески приложения от световна класа
Получавате най-новите версии на настолните творчески приложения на Adobe – включително Photoshop CC, Illustrator CC, InDesign CC и изцяло новото Experience Design CC (Preview) – заедно с мобилни приложения, с които е лесно да създавате от всяко едно място. И всичко е свързано с CreativeSync, така че винаги можете да осъществявате достъп до последните си файлове и ресурси от всяко устройство.
Показване на всички настолни и мобилни приложения
Услуги в облака, които ускоряват процеса на проектиране
Услуги в облака, които ускоряват процеса на проектиране
Открийте съвършеното изображение или видеоклип от Adobe Stock за корпорации. Открийте съвършения шрифт за всеки проект с Adobe Typekit. Незабавно осъществявате достъп до тези, както и до всички ваши любими ресурси от Creative Cloud Libraries (библиотеки на Creative Cloud), където също така можете да споделяте стилови ръководства, за да гарантирате съгласуваност на дизайна. Тези творчески услуги и други са налични в приложенията ви, така че вашият творчески поток ще протича без прекъсване.
Adobe Stock е вграден директно
Adobe Stock е вграден директно
Започнете творческия проект бързо и лесно с достъп до 55 милиона подбрани безплатни снимки, графики, шаблони и видеоклипове във вашите приложения на Creative Cloud. Ще получите до 10 пъти увеличение на ефективността на работата с общи услуги за съхранение на изображения.
 
Необходимата защита и управление
Необходимата защита и управление
Управлявайте разполагането и лицензите от единичен, лесен за използване Adobe Enterprise Dashboard. Защитавайте вашите творчески ресурси с шифроване „в покой“ и „в движение“ или ги съхранявайте зад защитна стена. Използвайте Federated ID/еднократна идентификация за допълнително предпазване на вашата интелектуална собственост.

Разполагане и управление по лесен начин.

Creative Cloud за корпорации опростява дейността за ИТ екипа с гъвкави опции за защитено разполагане и разширено шифроване.

Проучете нови решения на Adobe за корпорации.

 1. What is Creative Cloud for enterprise? What is Creative Cloud for enterprise?

  Creative Cloud for enterprise is the essential creative platform that enables organizations to continuously design and publish exceptional customer experiences.

  Creative Cloud for enterprise offers access to all the latest CC deskop and mobile apps and services; offers hosting options to meet the needs of organizations with advanced IT requirements; and integrates with other Adobe enterprise solutions including Adobe Digital Publishing Solution and Adobe Marketing Cloud.

 2. Do the Creative Cloud applications run in the browser via streaming or a visualization technology? Do the Creative Cloud applications run in the browser via streaming or a visualization technology?

  The desktop applications are downloaded from Creative Cloud but are installed and run locally. They are not streamed or virtualized in the cloud.

 3. What if my organization doesn’t want to use Adobe IDs for login to Creative Cloud? What if my organization doesn’t want to use Adobe IDs for login to Creative Cloud?

  IT administrators have options when it comes to deploying Creative Cloud for enterprise. However, if you want to take advantage of the new Adobe Enterprise Dashboard for easier license management, or you want your users to access cloud-based storage or services, then you’ll want to deploy the creative apps to named users using either Adobe IDs or Enterprise IDs.

  • Adobe ID: User creates and owns account, Adobe manages credentials and processes sign-in
  • Enterprise ID: Organization creates and owns account, Adobe manages credentials and processes sign-in
  • Federated ID: Organization creates and owns account, links with enterprise directory via federation, enterprise company or school manages credentials and processes sign-in via Single Sign-On

  For more information, see Manage Identity Types. Additionally, you still can deploy Creative Cloud for enterprise with serial numbers, which means users will be anonymous and can work in offline environments. You decide which option is best for your organization and you can even mix and match for different users and groups.

 4. Can IT control who has access to Creative Cloud storage, services, and applications? Can IT control who has access to Creative Cloud storage, services, and applications?

  Yes, IT controls the deployment of creative apps and updates by creating customized deployment packages (industry-standard MSI and PKG files) with the free Creative Cloud Packager. The new Adobe Enterprise Dashboard lets IT control which users and groups within your organization have access to cloud storage and services.

 5. What if my organization doesn’t want to update as soon as Adobe releases new desktop applications via Creative Cloud? What if my organization doesn’t want to update as soon as Adobe releases new desktop applications via Creative Cloud?

  Your IT team has complete control over which apps, services, and features are packaged and deployed, and when. Versions can be vetted in production or via pilots before they are deployed across the organization.