Вижте от какво имате нужда.

Сравнете основните функции в различните версии. Или вижте какво е новото в Animate CC.
Adobe Flash Professional CC вече се нарича Animate CC. Научете защо променихме името ›
Animate CC (преди Flash Professional) CS6 CS5.5 CS5 CS4 CS3
Creative Cloud Libraries (библиотеки на Creative Cloud) и интегриране в приложения с Adobe Stock
Четки за векторно изкуство и персонализирани четки с функция за мащабиране
Интегриране на Typekit
Шаблони за HTML5 обвивка
Експортиране на 4K+ видео, персонализирана разделителна способност и FPS
Цветове и оцветяване на съседни кадри в различни цветове (Onion Skinning)
Платно с възможност за завъртане на 360°
Пакетиране на .OAM файлове
Импортиране на SVG на сцената
Актуализиран инструмент Bone
Импортиране на H.264 видео, аудиоцикли и разделяне във времевата линия
Експортиране на спрайтов лист
Вградена поддръжка на HTML5 Canvas и WebGL
Персонализирани платформи за поддръжка
Нов Motion Editor
Оптимизация на публикуване на HTML5
Подобрени четки и моливи
Щрихи с променлива ширина с Tweening (покадрова анимация)
Запис на подсилванията
iOS 64-битова поддръжка
Водачи за анимация
64-битова архитектура
Рисуване в реално време
Неограничен размер на клипборда
Тестване и отстраняване на грешки чрез USB
Персонализирани API за метаданни
Отмяна на ниво обект
Поддръжка за Projector
Поддръжка на широк набор от платформи и устройства
Предварително включено създаване на приложения с Adobe AIR
Мобилна симулация с Adobe AIR
Таргетиране на Stage 3D
Ефективни работни потоци за мобилни разработки
Мащабиране на съдържанието при преоразмеряване на изображения
Подобрен контрол на слоевете
Растеризация на символи и по-добра производителност
Подобрена обработка на фрагменти с код
Автоматично запазване и възстановяване на файлове
Инкрементална компилация
Интеграция с Flash Builder
Редактор ActionScript
Изходни файлове FLA на базата на XML
Подобрена интеграция с творческите инструменти на Adobe
Широко разпределяне на съдържание
Обектно базирана анимация
3D трансформация
Предварителни настройки за движение
Поддръжка на H.264
Поддръжка на XFL
Импортиране на SWF
Импортиране от Photoshop и Illustrator
Конвертиране на анимация в ActionScript
Разработка с ActionScript 3.0
Богати възможности за рисуване
Сложни видео инструменти