Какво е новото в Adobe XD.

Публикуваме редовни актуализации към XD beta, така че проверявайте, за да видите последните допълнения.

Experience Design CC (Beta) v. 0.6

Следващото поколение слоеве

Работете по-бързо с помощта на модерен подход към слоевете, който бързо ви помага да откривате това, от което се нуждаете, само чрез подчертаване на слоевете, свързани с композиционното поле, по което работите, така че вашият панел остава чист и не толкова претрупан.

Символи с нов външен вид

С новите символи за XD можете да редактирате икони, горни и долни колонтитули, бутони и други символи само с двойно щракване – без нужда от режим на изолация. Плъзнете ги и ги пуснете върху вашето платно и те автоматично ще се актуализират във вашия дизайн, без да променяте външния вид на заобикалящото платно.

Коментирайте върху споделени прототипи

Получавайте бързи и консолидирани отзиви за вашите дизайни чрез възможността за участниците да коментират директно върху вашия прототип. Коментарите могат да са насочени към конкретни части от вашия прототип или като цяло да дават обща обратна връзка за цялото композиционно поле.

Какво следва

Хвърлете бърз поглед на функциите, които разработваме за бъдещите версии.
Посетете блога на XD ›

Experience Design CC (Preview) v. 0.5.22

Динамични визуализации на вашето мобилно устройство

Получете динамична визуализация на вашите мобилни дизайни от вашия телефон или таблет, в комплект с всичките ви взаимодействия. Правете промени от вашия настолен компютър и XD автоматично ще ги актуализира навсякъде, така че незабавно да можете да виждате как изглеждат вашите прототипи на правилния размер екран.
Изтеглете приложението ›

Мащабиране за избор

Правете избор върху композиционното поле и използвайте клавишна комбинация (Command+3) за мащабиране директно към избора.

Нови анимации

Играйте с допълнителни преходи в дизайните си. През последния месец ние променихме името на преходите от Slide на Push, за да отразим по-добре това, което те правят. През този месец представяме истинските преходи Slide.

Подобрения в обратната връзка от клиенти

Въз основа на вашите искания ние добавихме няколко нови подобрения към последната версия, включващи контроли в Property Inspector (Инструмент за свойства), които да помагат за определяне на това дали композиционното поле трябва да се превърта вертикално, приравнявайки се към пикселната мрежа и ограничавайки пропорциите на даден елемент.

Experience Design CC (Preview) v. 0.5.16

Линейни градиенти

Създавайте, редактирайте и прилагайте линейни градиенти към обекти върху платното от избирача на цветове.

Моментални преходи

Задавайте прехода на анимацията на "няма", за да създавате незабавни преходи без смекчаване.

Шестнадесетични съкращения

Спестете време, като използвате преки пътища за шестнадесетични кодове в избирача на цветове. Например въвеждането на #AB води до #ABABAB.

Поддръжка за корейски език

XD сега е на разположение на корейски.

Experience Design CC (Preview) v. 0.5.10

Инструмент за мащабиране

Лесно мащабирайте върху конкретна зона от вашата творба за по-детайлен поглед към вашия дизайн.

Експортиране в PDF

Споделяйте ресурси и композиционни полета, като ги експортирате като отделни PDF файлове или като един PDF файл.

По-бърза работа в композиционното поле

Свързвайте прототипите си по-бързо чрез избиране на Previous Artboard (Предишно композиционно поле) от списъка Target (Цел), за да се върнете на предишния екран.

Повторна употреба на съществуващи ресурси

Копирайте и поставяйте творби от Bohemian Coding Sketch, Adobe InDesign CC и други приложения в XD. Можете да продължите да редактирате текста и векторите си, без да губите точност.

Experience Design CC (Preview) v. 0.5.6

Прецизно измерване до пиксел

Получавайте точни измервания между обекти за прецизно подравняване или за да дадете на членовете от екипа точни размери.

Ефекти на замъгляване

Добавете замъгляване върху конкретен обект или върху целия фон, за да промените фокуса на своя проект.

Вградени прототипи

Използвайте вградени кодове, за да споделите своите интерактивни прототипи в Behance, Dribbble или в друг уеб сайт.

Подобрения в стила на текста

Новите контроли за текст ви позволяват да променяте цвета на отделни части от текста вместо на целия блок.

Разширена поддръжка за езици

XD вече се предлага на френски, немски и японски език.

Поддръжка на Share Online за фирми

Корпорациите сега могат да споделят линк към собствени XD прототипи като използват услугата Share Online.

Поддръжка за корпоративно разполагане

Администраторите сега могат лесно да разполагат Adobe XD и да извършват редовни обновявания с помощта на инструмента Creative Cloud Packager.

Подобрения в обратната връзка от клиенти

На базата на вашите отзиви добавихме няколко подобрения към последната версия на, включително подобрения в мрежите на композиционните полета и други.

Experience Design CC (Preview) v. 0.5.4

Точен контрол на цветовете

Изберете цвят с помощта на плъзгачите за нюанс, наситеност и алфа-стойности или чрез въвеждането на точните стойности в полето. Можете също така да създавате и записвате цветови мостри, които да използвате в проектите си.

Композиционни полета с възможност за превъртане

Превъртайте през дълги композиционни полета в прозореца за визуализация или в споделения си прототип, за да виждате пълното съдържание на проектите си.

Подобрения в стила на текста

Използвайте гъвкава контрола за текст, за да променяте стила на отделните поднабори от текст вместо на целия блок.

Редактиране на групи от булеви функции

Лесно създавайте сложни форми чрез комбиниране на групи обекти с помощта на булеви операции.

Подравняване и разпространение на композиционни полета

Подравнявайте обекти спрямо техните композиционни полета или подравнявайте няколко композиционни полета едни с други и ги разпространявайте в платната си.

Режим на цял екран

Вижте пълната картина, когато преглеждате прототипи, като ги изведете на цял екран.

Подобрения в обратната връзка от клиенти

На базата на вашите отзиви добавихме няколко подобрения към последната версия на, включително поддръжка на копиране и поставяне за символи и сенки в Adobe Illustrator, както и подсказвания за клавишни комбинации в контекста за важни функции.

Experience Design CC (Preview) v. 0.5.2

Мрежи за прилепване

Пестете време при чертаенето, преоразмеряването и преместването на елементи от композиционните полета с помощта на мрежи за прилепване, които поставят елементи от проекта точно там, където искате да бъдат, и осигуряват последователна визуална рамка.

Подобрения на текста

Коригирайте отстоянието между редовете на текста, така че копието да приляга идеално в проекта ви.

Активни елементи на прототипите

Откроявайте активните елементи в прототипите си, така че потребителите да могат лесно да виждат областите, които са интерактивни и върху които може да се щраква.

Множество URL адреси

Създавайте няколко URL адреса от един файл, за да споделите различни версии на своя прототип със заинтересованите лица.

Поставяне на текст с плъзгане и пускане

Подобрете проекта си с по-реалистично съдържание чрез плъзгане на текстов файл в Repeat Grid (Мрежа за повторение). Текстът ще се попълни автоматично във всички клетки на мрежата. Можете също така да поставяте текст чрез плъзгане и пускане върху платната.

Подобрения в обратната връзка от клиенти

На базата на вашите отзиви направихме редица подобрения, включително по-добра работа при записването на файлове, подобрения в импортирането/експортирането на SVG, възможности за копиране и поставяне от Illustrator CC и осигуряване на комплекти с елементи на потребителския интерфейс от менюто "Файл".

Experience Design CC (Preview) v. 0.5

Персонализирани инструменти за чертаене

Създавайте свои дизайни с помощта на инструментите Select (Избор), Rectangle (Правоъгълник), Ellipse (Елипса), Line (Линия) и Pen (Писалка). Използвайте Property Inspector (Инструмент за свойства), за да подобрявате формите си. Променяйте цвета и дебелината на границите, добавяйте цветове за попълване, прилагайте сенки, коригирайте прозрачността и завъртайте.
Вижте как работи ›

Инструмент перо

Начертавайте форми по-лесно и ефективно с помощта на инструмента Pen (Писалка). Използвайте пътища по избор, добавяйте или премахвайте възлови точки и превключвайте между извити и ъглови пътища – всичко това с един и същ инструмент.
Вижте как работи ›

Инструменти за добавяне на стилизиран текст

Създавайте и разполагайте текст лесно и коригирайте цвета и размера му.
Вижте как работи ›

Инструменти за допълнително подобрение на оформлението

Използвайте инструменти за оформление за групиране, заключване, подравняване и разпределяне на елементи, както за маскиране с форми и промяна на последователността.
Вижте как работи ›

Многоекранни композиционни полета

Оформяйте проектите си за различни екрани и устройства с помощта на композиционни полета. Изберете от предварително зададените размери или определете такива сами и копирайте от едни композиционни полета в други, без да губите разположението на елементите на проекта.
Вижте как работи ›

Инструменти за проектиране за конкретни устройства

Комплектът от елементи на потребителския интерфейс на Adobe XD включва висококачествени елементи на интерфейса, които ви помагат бързо да проектирате за устройства с iOS, Google material и Microsoft Windows.

Repeat Grid (Мрежа за повторение)

Избирайте елементи в проекта си, като например списък с контакти или галерия със снимки, и ги дублирайте хоризонтално или вертикално колкото пъти желаете – всичките ви стилове и отстояния ще останат незасегнати. Актуализирайте веднъж и промените ще се отразят навсякъде.
Вижте как работи ›

Експортиране на крайната творба

Експортирайте изображения и проекти във формати PNG и SVG за iOS, Android и за уеб.
Вижте как работи ›

Интеграция на Photoshop и Illustrator

Копирайте и поставяйте ресурсите си от Adobe Photoshop CC и Illustrator CC директно в Adobe XD.
Вижте как работи ›

 

Записване на прототипи като видеоклипове

Запишете файл във формат .MOV, докато преглеждате визуализацията си, за да я споделите с екипа си или със заинтересовани лица. Можете също така да генерирате връзка към прототипа си, за да го споделите.
Вижте как работи ›

Интерактивни прототипи

Добавете взаимодействия, анимации и жестове за прецизно тестване на практическата работа на потребителите с вашия проект. Превключвайте лесно между проектиране и създаване на прототипи, без да излизате от приложението.
Вижте как работи ›

Управление на прототипи

Можете да получите лесно достъп до прототипите си и да ги изтривате от акаунта си в Creative Cloud. Просто щракнете върху миниатюра, за да отворите връзка. Няма ограничения на броя прототипи, които можете да споделите с екипа си.