Вижте от какво имате нужда.

 
Сравнете основните функции в различните версии. Или вижте  какво е новото в Illustrator CC.
 
  Illustrator CC CS6 CS5 CS4 CS3
Creative Cloud Libraries (библиотеки на Creative Cloud)
Интегриране на Adobe Stock
Интегриране на Adobe Comp CC
10x по-бързо мащабиране, преместване и превъртане
Увеличаване с мащабиране до 64 000%
Възстановяване на файлове
Работно пространство в Windows 8 Touch
Инструмент Curvature (Изкривяване)
Инструмент Join (Присъединяване)
Live Shapes: Правоъгълници и заоблени правоъгълници        
Работен поток за липсващи шрифтове в Typekit        
Live Corners (Динамични ръбове)        
Напълно обновен инструмент Pencil (Молив)        
Преоформяне на сегменти на път        
Персонализирани панели на инструменти        
Адаптивно експортиране в SVG        
Инструмент Touch Type (Сензорен текст)        
Изображения в четки        
CSS екстракция        
Синхронизиране на настройки        
Adobe Mercury Performance System      
Създаване на шарки      
Проследяване на изображение      
Градиенти на щрихи      
Подобрения на Gaussian Blur (Гаусово замъгляване)      
Подобрения на панел Color (Цвят)      
Подобрения на панел Type (Текст)      
Perspective Drawing (Рисуване в перспектива)    
Щрихи с променлива ширина    
Bristle Brush (Четка с косъм)    
Beautiful Strokes (Красиви щрихи)    
Инструмент Shape Builder (Изграждане на фигури)    
Подобрения за рисуване    
Подобрения за няколко композиционни полета    
Ясен и отчетлив текст за уеб и мобилни устройства    
Независими от резолюцията ефекти    
Инструмент Blob Brush (Четка-петно)  
Прозрачност в градиентите  
Множество композиционни полета  
Експонирани градиенти  
Редактиране на вида в панела  
Separations Preview (Преглед на разделянията)  
Live Color (Динамичен цвят)
Инструменти и контроли за рисуване
Интеграция с приложения за дизайн на Adobe
Live Paint (Динамична боя)
Isolation Mode (Режим на изолация)
Разширена типография
Контролен панел
Инструмент Eraser (Гума)
Нови профили за документи