Вижте от какво имате нужда.

 
Сравнете основните функции в различните версии. Или вижте какво е новото във Photoshop CC.
 
Photoshop CC CS6 CS5 CS4 CS3
Creative Cloud Libraries (библиотеки на Creative Cloud) включително Linked Assets (Свързани активи)
Композиционни полета
Интеграция с Adobe Stock
Ново експортиране на ресурс
Множество индивидуални екземпляри на слоеви стилове
Визуализация на устройството и съпътстващо приложение на Adobe Preview CC
Панел очертавания (глифове)
Real-time Healing Brush (Четка за премахване на белези в реално време)
Content-Aware Move (Преместване с оглед на съдържанието) и Content-Aware Extend (Разширяване с оглед на съдържанието) с мащабиране и въртене
Автоматично Content-Aware Fill (Запълване с оглед на съдържанието) с прикрепени едно към друго панорамни изображения
Създаване на набор от водачи и предварително зададени настройки
Свързани Smart Objects (Смарт обекти)
Подобрени Layer Comps (Слоеви композиции)
Ефекти за движение Blur Gallery (Галерия от замъглявания) и допълнителен шум
Focus Mask (Фокусна маска)
По-умни Smart Guides (Умни водачи)
Настолни шрифтове от Adobe Typekit
Поддръжка за 3D печат
Търсене на шрифт и моментална визуализация на шрифт
Подобрена поддръжка за докосване и перо в Windows 8.1
HiDPI поддръжка за Windows
Ефективността на Mercury Graphics Engine се подсилва в Healing Brush (Четка за премахване на белези), Smart Sharpen (Интелигентно заостряне) и интерполация
Технологични визуализации, включително Design Space (Preview) (Преглед на дизайн (Визуализация)), само на английски
Perspective Warp (Изкривяване на перспективата)
Adobe Generator
Изцяло нова функция Smart Sharpen (Интелигентно изостряне)
Camera Shake Reduction (Намаляване на трептенето на фотоапарата)
Adobe Camera Raw 9 и Camera Raw като филтър
Включени разширени функции
Инструменти за пестене на време от работния процес
Content-Aware Move (Преместване с оглед на съдържанието)
Content-Aware Patch (Кръпка с оглед на съдържанието)
Mercury Graphics Engine
Нови и реорганизирани инструменти за дизайн
Интуитивно създаване на видео
Изцяло нов инструмент Crop (Изрязване)
Нова Blur Gallery (Галерия от замъглявания)
Миграция и споделяне на предварителни настройки
Подобрени Auto Corrections (Автоматични корекции)
Автоматично възстановяване
Background Save (Запазване на заден фон)
Улеснени комплексни селекции
Content-Aware Fill (Запълване с оглед на съдържанието)
Puppet Warp (Контролирано изкривяване)
HDR Imaging (HDR изображения)
Живописни ефекти
Автоматична корекция на обектива
Панел Adjustments (Корекции)
Панел Masks (Маски)
Подобрено автоматично подравняване на слоеве
Подобрено автоматично смесване на изображения
Разширена дълбочина на полето
По-гладко панорамиране и мащабиране
Плавно въртене на платното
Инструмент за мащабиране с оглед на съдържанието
Недеструктивни Smart Filters (Смарт филтри)
Инструменти Quick Selection (Бързо селектиране) и Refine Edge (Подобряване на краищата)
Автоматично смесване и подравняване на слоеве
Управление на ресурси с Adobe Bridge
Подобрена Vanishing Point (Убежна точка)
Подобрено Merge to 32-bit HDR
Черно-бяла конверсия
Подобрено коригиране на Curves (Криви)
Регулируемо клониране и премахване на белези