Pokud chcete nakoupit produkty Adobe pro svou instituci, začněte tím, že si projdete přehled možností licencování.

Nákup služby Adobe Creative Cloud.

Nákup dalších produktů Adobe.

Nákup služby Adobe Creative Cloud

Ať službu Creative Cloud potřebujete pro katedru, třídu či laboratoř nebo celou instituci, najdete určitě možnosti licencování, které odpovídají vašim potřebám.

 

Srovnejte možnosti licencování služby Creative Cloud ›

 

Žádost o konzultaci ›

Nákup produktů

Licence na další produkty Adobe pro vaši instituci můžete získat prostřednictvím multilicencí Adobe.

 

Srovnejte možnosti multilicencí Adobe ›

 

 

Zajímají vás produkty Adobe Digital Publishing Suite, Adobe Experience Manager nebo Adobe Connect?

 

Žádost o konzultaci ›

 

Máte otázky? Zavolejte na číslo 800 701472 a promluvte si s obchodním zástupcem.
Jste student nebo pedagog? Přečtěte si o možnostech nákupu produktů Adobe pro individuální použití se slevou.

Pomoc s nasazením

Pomoc s nasazením.

 

Pokud už máte produkty, které potřebujete, a chcete si jen nechat pomoci se všemi součástmi nasazení aplikací Adobe, mám pro vás potřebné prostředky.

Získat nápovědu ›

Potvrďte nárok vaší instituce na slevy.

Má naše instituce nárok?

Nárok na zakoupení produktů Adobe se slevou mají následující typy institucí:
• Akreditovaná státní nebo soukromá základní, střední, odborná střední a vyšší škola poskytující denní formu výuky. Patří sem mateřské školy, základní školy, střední školy, vyšší školy, gymnázia, školy pro tělesně postižené, pedagogické vysoké školy, technické vysoké školy, školy vyššího vzdělávání, výzkumné instituce, střediska pro vzdělávání dospělých a státní či státem dotované instituce pro rekvalifikaci nezaměstnaných, kdy výše státních dotací tvoří nejméně 50 % nákladů na kurz. Poznámka: Oprávněným státním i soukromým školám, které se nacházejí pouze na jedné adrese nebo které Ministerstvo školství uznává jako samostatný vzdělávací areál pro všechny sociální skupiny, jsou k dispozici školní licence. Tyto školní licence se neposkytují institucím navazujícího a vyššího vzdělávání.
• Akreditované veřejné nebo soukromé univerzity nebo fakulty (včetně komunitních, přípravných a vyšších odborných škol) poskytující vyšší vzdělání, které udělují tituly vyžadující minimálně dvouleté prezenční studium
• Školní správní kanceláře nebo vzdělávací rady
• Domácí školy schválené společností Adobe
• Jednotlivě jmenované vzdělávací subjekty schválené společností Adobe
• Nemocnice, pokud jsou v úplném vlastnictví vzdělávací instituce v tom smyslu, že je instituce výhradním vlastníkem nemocnice a jedinou entitou, která vzdělávací instituce provozuje
• Výzkumné laboratoře, které jsou státní a jsou za ně považovány, vyučují studenty v rámci svého výzkumného cíle a jsou přidruženy k univerzitě nebo je spravuje Ministerstvo školství, případně srovnatelný subjekt
• Další příklady způsobilých organizací jsou příležitostně uváděny na webu společnosti Adobe

Nezpůsobilé instituce

Následující typy institucí nárok nemají:

•Vzdělávací střediska a školy, které udělují certifikáty nebo poskytují kurzy na počítačové dovednosti, doučování školních předmětů a jazyků, umělecké či hudební školy nebo školy zabývající se jinými předměty či tématy, jejichž certifikáty nebo entity nejsou uznávány jako součást hlavního vzdělávání;
• Komerční školicí centra, vzdělávací kurzy, centra zajišťující přípravné kurzy a rozšiřující kurzy, které nepředstavují vzdělávací instituce;
• Organizace pro absolventy vzdělávacích institucí;
• Nemocnice, které nejsou zcela ve vlastnictví nebo provozovány institucemi působícími ve vzdělávání nebo vzdělávacími korporacemi;
• Církve, mešity, chrámy nebo náboženské organizace, které nepředstavují vzdělávací instituce;
• Vojenské školy, které neudělují akademické diplomy.

Doklad o splnění podmínek

Společnost Adobe od prodejců vyžaduje, aby oprávněnost vzdělávacích institucí ověřili podle následujících zásad. Tato informace je součástí podepsané smlouvy uzavřené mezi společností Adobe a prodejcem. U nákupů prostřednictvím obchodu pro vzdělávací instituce společnost Adobe také vyžaduje identifikaci.

Jako vhodná identifikace se použije:

•  Platná, oficiální nákupní objednávka vydaná vzdělávacím subjektem,
•  Údaje z platné platební karty se správným názvem, účetní adresou a doručovací adresou vzdělávacího subjektu
•  Platná osobní platební karta člena učitelského sboru či zaměstnance vzdělávacího zařízení nebo platba šekem touto osobou s doručovací adresou vzdělávacího subjektu
•  Jiný vhodný identifikační dokument aktuálně schválený společností Adobe v seznamu identifikačních dokumentů na webových stránkách společnosti Adobe