Přístupnost*

Podmínky předplatného

Všechny produkty

Měsíční

Služba začíná ihned po zpracování vaší první platby. Každý měsíc vám bude účtována částka stanovená v době nákupu, dokud předplatné nezrušíte. Vzhledem k tomu, že nemáte uzavřenou roční smlouvu, může se výše poplatku změnit, na tuto skutečnost vás však vždy předem upozorníme. Pokud objednávku zrušíte během 14 dní od zadání, bude vám proplacena celá částka. V případě zrušení po 14 dnech je částka nevratná a služba vám bude poskytována až do konce fakturačního období v daném měsíci. Platby za obchodní služby jako Behance ProSite nebo Adobe Talent jsou nevratné. Zrušení můžete provést kdykoliv na stránce Spravovat účet nebo kontaktováním {centra společnosti Adobe poskytujícího služby zákazníkům} ve vaší oblasti.

Produkty Acrobat a Document Cloud

Roční smlouva, měsíční platby

Služba začíná ihned po zpracování vaší první platby. Každý měsíc po dobu trvání roční smlouvy vám bude účtována částka stanovená při nákupu a příslušné daně (například DPH, pokud je uvedená částka bez DPH). Pokud se příslušná částka daně z přidané hodnoty (nebo jiná daň či povinný odvod) během vaší roční smlouvy změní, upraví se odpovídajícím způsobem i cena s daní. Vaše smlouva se automaticky obnoví k datu obnovení, pokud ji nezrušíte. Poplatky za obnovení se mohou změnit, na tuto skutečnost vás však vždy předem upozorníme. Pokud objednávku zrušíte během 14 dní od zadání, bude vám proplacena celá částka. V případě, že zrušení provedete po 14 dnech, bude vám účtováno 50 % vašeho zbývajícího smluvního závazku a služby budou pokračovat až do ukončení fakturačního období v daném měsíci. Zrušení můžete provést kdykoliv na stránce Spravovat účet nebo kontaktováním {centra společnosti Adobe poskytujícího služby zákazníkům} ve vaší oblasti.

Roční smlouva, s předplatným

Služba začíná ihned po zpracování vaší platby. Bude vám jednorázově účtován roční poplatek stanovený v době nákupu a příslušné daně. Vaše smlouva se automaticky obnoví k datu obnovení, pokud ji nezrušíte. Poplatky za obnovení se mohou změnit, na tuto skutečnost vás však vždy předem upozorníme. Pokud objednávku zrušíte během 14 dní od zadání, bude vám proplacena celá částka. V případě zrušení po 14 dnech je částka nevratná a služba vám bude poskytována až do konce smluvního období. Zrušení můžete provést kdykoliv na stránce Spravovat účet nebo kontaktováním {centra společnosti Adobe poskytujícího služby zákazníkům} ve vaší oblasti.

Creative Cloud pro jednotlivce a Adobe Stock

Roční smlouva, měsíční platby

Služba začíná ihned po zpracování vaší první platby. Každý měsíc po dobu trvání roční smlouvy vám bude účtována částka stanovená při nákupu a příslušné daně (například DPH, pokud je uvedená částka bez DPH). Pokud se příslušná částka daně z přidané hodnoty (nebo jiná daň či povinný odvod) během vaší roční smlouvy změní, upraví se odpovídajícím způsobem i cena s daní. Vaše smlouva se automaticky obnoví k datu obnovení, pokud ji nezrušíte. Poplatky za obnovení se mohou změnit, na tuto skutečnost vás však vždy předem upozorníme. Pokud objednávku zrušíte během 14 dní od zadání, bude vám proplacena celá částka. V případě, že zrušení provedete po 14 dnech, bude vám účtováno 50 % vašeho zbývajícího smluvního závazku a služby budou pokračovat až do ukončení fakturačního období v daném měsíci. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Spravovat účet nebo kontaktováním Zákaznické podpory.

Roční smlouva, s předplatným

Služba začíná ihned po zpracování vaší platby. Bude vám jednorázově účtován roční poplatek stanovený v době nákupu a příslušné daně. Vaše smlouva se automaticky obnoví k datu obnovení, pokud ji nezrušíte. Poplatky za obnovení se mohou změnit, na tuto skutečnost vás však vždy předem upozorníme. Pokud objednávku zrušíte během 14 dní od zadání, bude vám proplacena celá částka. V případě zrušení po 14 dnech je částka nevratná a služba vám bude poskytována až do konce smluvního období. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Spravovat účet nebo kontaktováním Zákaznické podpory.

Roční smlouva, příkaz k inkasu (Japonsko a Německo)

Služba začíná ihned po zpracování vaší objednávky. Plná platba stanovené roční částky plus příslušné daně je splatná do 30 dní od objednávky. Vaše smlouva se automaticky obnoví k datu obnovení, pokud ji nezrušíte. Poplatky za obnovení se mohou změnit, na tuto skutečnost vás však vždy předem upozorníme. Pokud objednávku zrušíte během 14 dní od zadání, bude vám proplacena celá částka. V případě zrušení po 14 dnech je částka nevratná a služba vám bude poskytována až do konce smluvního období. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Spravovat účet nebo kontaktováním Zákaznické podpory.

Creative Cloud pro týmy

Roční smlouva, měsíční platby

Po zpracování vaší objednávky začíná být služba ihned poskytována a vy (nebo příslušný správce) můžete pozvat členy týmu a delegovat přístup. Bude vám účtována částka stanovená při nákupu a příslušné daně (například DPH, pokud je uvedená částka bez DPH), a to každý měsíc po celou dobu trvání vaší roční smlouvy. Částka vychází z vaší původní kombinace produktů a licencí a je ve výši stanovené v době nákupu. Pokud se příslušná částka daně z přidané hodnoty (nebo jiná daň či povinný odvod) během vaší roční smlouvy změní, upraví se odpovídajícím způsobem i cena s daní.

Správci týmu mohou kdykoli přikoupit další licence. Přidané licence jsou za ceny dostupné v době nákupu. Všechny týmové licence budou automaticky ve stejnou dobu ukončeny a automaticky obnoveny k datu obnovení, dokud je nezrušíte. Poplatky za obnovení se mohou změnit, na tuto skutečnost vás však vždy předem upozorníme. Pokud objednávku zrušíte během 14 dní od zadání, bude vám proplacena celá částka. V případě, že zrušení provedete po 14 dnech, bude vám účtováno 50 % vašeho zbývajícího smluvního závazku a služby budou pokračovat až do ukončení fakturačního období v daném měsíci. Zrušení lze provést kdykoliv kontaktováním podpory zákazníků.

Roční smlouva, s předplatným

Po zpracování vaší objednávky začíná být služba ihned poskytována a vy (nebo příslušný správce) můžete pozvat členy týmu a delegovat přístup. Bude vám jednorázově účtován roční poplatek stanovený v době nákupu a příslušné daně.

Správci týmu mohou kdykoli přikoupit další licence. Přidané licence jsou za ceny dostupné v době nákupu a jejich cena je vypočtena jako poměrná částka podle počtu dní zbývajících v roční smlouvě. Všechny týmové licence budou automaticky ve stejnou dobu ukončeny a automaticky obnoveny k datu obnovení, dokud je nezrušíte. Poplatky za obnovení se mohou změnit, na tuto skutečnost vás však vždy předem upozorníme. Pokud objednávku zrušíte během 14 dní od zadání, bude vám proplacena celá částka. V případě zrušení po 14 dnech je částka nevratná a služba vám bude poskytována až do konce smluvního období. Zrušení lze provést kdykoliv kontaktováním podpory zákazníků.

Roční smlouva, příkaz k inkasu (Japonsko a Německo)

Po zpracování vaší objednávky začíná být služba ihned poskytována a vy (nebo příslušný správce) můžete pozvat členy týmu a delegovat přístup. Plná platba stanovené částky plus příslušné daně je splatná do 30 dní od objednávky.

Správci týmu mohou kdykoli přikoupit další licence. Přidané licence jsou za ceny dostupné v době nákupu a jejich cena je vypočtena jako poměrná částka podle počtu dní zbývajících v roční smlouvě. Všechny týmové licence budou automaticky ve stejnou dobu ukončeny a automaticky obnoveny k datu obnovení, dokud je nezrušíte. Poplatky za obnovení se mohou změnit, na tuto skutečnost vás však vždy předem upozorníme. Pokud objednávku zrušíte během 14 dní od zadání, bude vám proplacena celá částka. V případě zrušení po 14 dnech je částka nevratná a služba vám bude poskytována až do konce smluvního období. Zrušení lze provést kdykoliv kontaktováním podpory zákazníků.

Roční smlouva, nákupní objednávka

Po zpracování vaší objednávky začíná být služba ihned poskytována a vy (nebo příslušný správce) můžete pozvat členy týmu a delegovat přístup. Platba celé částky vaší roční faktury je vyžadována do 30 dní od data faktury. U faktur po splatnosti mohou vzniknout měsíční úroky, jejichž celková výše se rovná částce 1 % měsíčně nebo maximální částce povolené platnými zákony, podle toho, která z částek je nižší. Platby úroků se budou navyšovat, dokud nebude faktura (včetně příslušných úroků) zcela uhrazena. Vaší povinností je také uhradit veškeré přiměřené náklady, které nám tímto vzniknou, včetně poplatků právnímu zástupci.

Správci týmu mohou kdykoli přikoupit další licence, ale vaše objednávka může podléhat schválení kreditu. Přidané licence jsou za ceny dostupné v době nákupu a jejich cena je vypočtena jako poměrná částka podle počtu dní zbývajících v roční smlouvě. Plná platba za další licence musí být uhrazena do 30 dní od příslušného data faktury. Všechny týmové licence budou automaticky ve stejnou dobu ukončeny a automaticky obnoveny k datu obnovení, dokud je nezrušíte. Obnovení členství může záviset na schválení kreditu. Poplatky za obnovení se mohou změnit, na tuto skutečnost vás však vždy předem upozorníme. Pokud objednávku zrušíte během 14 dní od zadání, bude vám proplacena celá částka. V případě zrušení po 14 dnech je částka nevratná a služba vám bude poskytována až do konce smluvního období. Zrušení lze provést kdykoliv kontaktováním podpory zákazníků.

Prodejci

Zákazníci, kteří nakupují nepřímo prostřednictvím prodejců nebo partnera společnosti Adobe, by si měli přečíst podmínky programu VIP.