Přístupnost*

Podmínky předplatného

Creative Cloud pro jednotlivce

Měsíční

Služba začne být aktivní, jakmile potvrdíme vaši počáteční platbu. Dokud službu nezrušíte, budeme vám účtovat měsíční poplatek platný v době nákupu. Jakmile na začátku každého měsíce strhneme daný poplatek, bude tato transakce konečná bez možnosti vrácení. Poplatek se může změnit – vždy vás však budeme informovat předem. Službu můžete kdykoli zrušit, stačí přejít na stránku Správa účtu nebo se obrátit na podporu zákazníků. Při zrušení členství dojde ke zrušení účtování poplatku od následujícího účetního období – služba však bude přístupná až do konce vašeho aktuálního účetního období.

12 měsíců

Platba
Každý měsíc vám během ročního členství strhneme z platební karty částku uvedenou v době nákupu (plus příslušnou daň). Vaše členství začne, jakmile úspěšně dokončíte registraci a bude potvrzena platba.

Obnovení členství
Tato cena je platná po dobu celých 12 měsíců. Poté vaši smlouvu automaticky obnovíme až do doby, kdy ji vypovíte. Změna ceny je vyhrazena. O případných změnách vás vždy budeme předem informovat.

Zrušení členství
Pokud se rozhodnete smlouvu zrušit, bude nás to velice mrzet. Pokud však zrušení provedete během prvních 30 dnů, vrátíme vám zpět celou zaplacenou částku. V ostatních případech vám budeme účtovat 50 % ze zbývající částky podle smlouvy. Pokud byste někdy potřebovali smlouvu zrušit, obraťte se na oddělení podpory zákazníků.

Předplacená

Platba
Budou vám účtovány poplatky určené v okamžiku nákupu. Vaše placené členství začne, jakmile obdržíme celou částku.

Obnovení členství
Tato cena je platná po dobu celých 12 měsíců. Poté vaši smlouvu automaticky obnovíme až do doby, kdy ji vypovíte. Změna ceny je vyhrazena. O případných změnách vás vždy budeme předem informovat.

Zrušení členství
Pokud se rozhodnete smlouvu zrušit, bude nás to velice mrzet. Pokud však zrušení provedete během prvních 30 dnů, vrátíme vám zpět celou zaplacenou částku. Pokud byste někdy potřebovali smlouvu zrušit, obraťte se na oddělení podpory zákazníků.

Služba Creative Cloud pro týmy (pro zákazníky, kteří nakupují přímo prostřednictvím stránek Adobe.com)

Podmínky nároku
Plán předplatného služby Creative Cloud pro týmy je k dispozici pouze zákazníkům, kterým je v době nákupu více než 13 let. Zaváděcí cena uvedená v době nákupu platí, pouze pokud jste dříve zakoupili sadu CS3 nebo novější verzi a dosud jste nabídku zaváděcí ceny nevyužili. Ceny produktů pro účely vzdělávání platí, pouze pokud jste (a) členem pedagogického sboru nebo zaměstnancem akreditované základní nebo střední školy, veřejné či soukromé univerzity nebo vysoké školy, školského úřadu či školské rady (včetně emeritních profesorů), (b) vyučujícím žáka domácího vzdělávání (jak definují předpisy o domácím vzdělávání) nebo (c) institucí uvedenou v příručce na adrese http://www.adobe.com/cz/education/institution-eligibility-guide.edu.html. Může být vyžadován doklad o oprávněnosti nároku.

Platba
Každý měsíc během prvního roku členství strhneme z vaší platební karty cenu uvedenou v době nákupu (plus příslušnou daň).  Jakmile tuto registraci úspěšně dokončíte a platba bude potvrzena, začíná běžet členství vašeho týmu a vy získáváte možnost pozvat členy do svého týmu. V průběhu jednoletého období můžete pro svůj tým zakoupit další licence za poplatek, jehož výše závisí na datu nákupu. Na konci vašeho jednoletého období bude platnost těchto dalších licencí ukončena.

Pokud máte nárok na zaváděcí cenu předplatného pro plán služby Creative Cloud pro týmy, pak můžete za danou zaváděcí cenu (plus příslušnou daň) zakoupit další licence, pokud je zakoupíte během období trvání akční nabídky. V ostatních případech platí běžná cena.

Obnovení členství
Tato cena je platná po dobu celých 12 měsíců. Pokud členství nezrušíte nebo neupravíte, automaticky vaši smlouvu před vypršením jednoletého období obnovíme s počtem licencí přiřazených k vašemu týmu. Změna ceny je vyhrazena. O případných změnách vás vždy budeme předem informovat.

Zrušení členství
Pokud se rozhodnete licence zrušit nebo snížit jejich počet, bude nás to velice mrzet. Pokud však zrušení nebo odebrání licencí ve svém týmu provedete během prvních 30 dnů od uzavření smlouvy, vrátíme vám zpět celou zaplacenou částku. V opačném případě vám za zrušení nebo odebrání licencí strhneme 50 % ze zbývajících smluvních závazků. Pokud byste někdy potřebovali smlouvu zrušit, obraťte se na oddělení podpory zákazníků.

Služba Creative Cloud pro týmy (pro zákazníky nakupující přímo prostřednictvím webu Adobe.com)

Způsobilost
Služba Creative Cloud pro týmy je určena pouze zákazníkům, kteří jsou v době nákupu starší 13 let.  Zaváděcích cen určených v době nákupu pro první rok můžete využít pouze v případě, pokud jste již dříve zakoupili produkt CS3 nebo novější.  Cenu za plán pro vzdělávání ročně mohou získat pouze (a) učitelé nebo pracovníci akreditované základní nebo střední školy, soukromé nebo veřejné vysoké školy či univerzity, školního okrsku, školské rady (včetně emeritních profesorů), (b) učitelé studentů vzdělávaných doma podle definice státních nařízení o domácím vzdělávání nebo (c) instituce uvedené v http://www.adobe.com/cz/education/institution-eligibility-guide.edu.html. Nárok na její získání může být nutné doložit.

Platba
Poplatky vám budou účtovány podle sazeb platných v okamžiku nákupu.  Jakmile obdržíme platbu v plné výši, služba bude aktivována a vy do svého týmu budete moci začít zvát členy.  Během roku můžete pro svůj tým nakoupit další licence za poměrnou cenu založenou na zbývajícím období.  Platnost těchto dalších licencí skončí na konci původního ročního období.

Máte-li nárok na zaváděcí cenu předplatného služby Creative Cloud pro týmy a uskutečníte-li nákup v období, kdy probíhá propagační akce, můžete za zaváděcí cenu (s daní v příslušné výši) zakoupit i další licence.  Později již zaplatíte standardní cenu.

Obnovení
Stanovená cena bude platit po celých 12 měsíců. Pokud před vypršením platnosti jednoleté smlouvy předplatné nezrušíte nebo neupravíte, bude automaticky obnoveno ve výši všech licencí spojených s vašim týmem. Cena se může změnit, o její nové výši vás však budeme předem informovat.

Zrušení
Jakkoli by nás takový scénář netěšil, můžeme vás ujistit, že pokud byste své členství zrušili během prvních 30 dnů, vrátíme vám plnou cenu zbývající doby služby. Budete-li své členství chtít zrušit, kontaktujte podporu zákazníků.  V opačném případě vám vrátíme polovinu hodnoty zbývající doby služby podle vašeho předplatného. Pokud se sleva vztahuje na předplatné a vy je zrušíte během prvních 30 dnů, neobdržíte kredit a nebudou vám vráceny peníze.

Služba Creative Cloud pro týmy (pro zákazníky, kteří nakupují nepřímo prostřednictvím prodejců).

Zákazníci, kteří nakupují nepřímo prostřednictvím prodejců nebo partnera společnosti Adobe, si mohou zjistit podrobnosti o programu VIP na stránkách www.adobe.com/misc/vip-terms.html.

Předplatné produktů Adobe Desktop

Měsíční

Služba začne být aktivní, jakmile potvrdíme vaši počáteční platbu. Dokud službu nezrušíte, budeme vám účtovat měsíční poplatek platný v době nákupu. Jakmile na začátku každého měsíce naúčtujeme daný poplatek, bude jeho výše konečná bez možnosti vrácení. Poplatek se může změnit – vždy vás však budeme informovat předem. Službu můžete kdykoli zrušit, stačí přejít na stránku Správa účtu nebo se obrátit na podporu zákazníků . Při zrušení členství dojde ke zrušení účtování poplatku od následujícího účetního období – služba však bude přístupná až do konce vašeho aktuálního účetního období.

12 měsíců

Plán předplatného na 12 měsíců se fakturuje měsíčně po dobu trvání jednoletého závazku. Z vaší platební karty se každý měsíc odečtou poplatky určené v okamžiku nákupu, ke kterým se připočte platná daň. Plán začíná platit v okamžiku odečtení částky z platební karty a každoročně se automaticky obnovuje, dokud ho nezrušíte. Na konci období předplatného může dojít ke změně ceny.  Plán lze kdykoli zrušit buď přechodem k informacím o svém účtu na webu služby Creative Cloud, nebo zavoláním do nejbližšího centra společnosti Adobe poskytujícího služby zákazníkům.  V případě zrušení plánu do 30 dnů od nákupu vám bude vrácena celá částka.  U dvanáctiměsíčních plánů, u nichž došlo ke zrušení po uplynutí 30denního období, bude ze zbývajícího poplatku za plán odečteno 50 %.

Acrobat.com / Acrobat Pro and Standard Subscriptions

Měsíční

Služba začne být aktivní, jakmile potvrdíme vaši počáteční platbu. Dokud službu nezrušíte, budeme vám účtovat měsíční poplatek platný v době nákupu. Jakmile na začátku každého měsíce naúčtujeme daný poplatek, bude jeho výše konečná bez možnosti vrácení. Poplatek se může změnit – vždy vás však budeme informovat předem. Službu můžete kdykoli zrušit, stačí přejít na stránku Správa účtu nebo se obrátit na podporu zákazníků . Při zrušení členství dojde ke zrušení účtování poplatku od následujícího účetního období – služba však bude přístupná až do konce vašeho aktuálního účetního období.

Roční závazek s měsíční platbou

Vaše jednoroční předplatné vám bude fakturováno každý měsíc po dobu trvání ročního závazku. Z vaší platební karty se každý měsíc odečtou poplatky určené v okamžiku nákupu, ke kterým se připočte platná daň.  Po odečtení částky z karty obdržíte doklad e-mailem. Předplatné začíná platit v okamžiku odečtení částky z platební karty a automaticky se každý rok obnovuje, dokud ho nezrušíte.  Na konci období předplatného může dojít ke změně ceny.  Předplatné můžete kdykoli zrušit buď tím, že navštívíte stránku svého předplatného na webu Adobe.com, nebo zavoláte na číslo nejbližšího centra společnosti Adobe poskytujícího služby zákazníkům. Dojde-li ke zrušení předplatného do 30 dnů od nákupu, bude vám vrácena celá částka. Předplatné sady Digital Publishing Suite nelze vrátit zpět, pokud to nestanoví zákon.

Pokud předplatné zrušíte po uplynutí 30 dní, nebudete mít nárok na ceny za roční přeplatné a bude vám účtován rozdíl mezi cenou za měsíční a roční závazek na počet měsíců, po které bylo vaše předplatné aktivní. 

Roční závazek s roční platbou

Z vaší platební karty budou odečteny poplatky určené v okamžiku nákupu.  Předplatné začíná platit v okamžiku odečtení částky z platební karty a automaticky se obnovuje, dokud ho nezrušíte.  Na konci období předplatného může dojít ke změně ceny.  Předplatné můžete kdykoli zrušit buď tím, že navštívíte stránku svého předplatného na webu Adobe.com, nebo zavoláte na číslo nejbližšího centra společnosti Adobe poskytujícího služby zákazníkům.  Dojde-li ke zrušení předplatného do 30 dnů od nákupu, bude vám vrácena celá částka.

Zrušíte-li předplatné před koncem závazného ročního období, vrátíme vám poměrnou část z kupní ceny vašeho nejnovějšího předplatného.

Hledání talentu na Behance / ProSite

Měsíční

Služba začne být aktivní, jakmile potvrdíme vaši počáteční platbu. Dokud službu nezrušíte, budeme vám účtovat měsíční poplatek platný v době nákupu. Jakmile na začátku každého měsíce naúčtujeme daný poplatek, bude jeho výše konečná bez možnosti vrácení. Poplatek se může změnit – vždy vás však budeme informovat předem. Službu můžete kdykoli zrušit, stačí přejít na stránku Správa účtu nebo se obrátit na podporu zákazníků . Při zrušení členství dojde ke zrušení účtování poplatku od následujícího účetního období – služba však bude přístupná až do konce vašeho aktuálního účetního období.