Přístupnost*

Podmínky předplatného

Creative Cloud pro jednotlivce

Měsíční

Služba začne být aktivní, jakmile potvrdíme vaši počáteční platbu. Dokud službu nezrušíte, budeme vám účtovat měsíční poplatek platný v době nákupu. Jakmile na začátku každého měsíce naúčtujeme daný poplatek, bude jeho výše konečná bez možnosti vrácení. Poplatek se může změnit – vždy vás však budeme informovat předem. Službu můžete kdykoli zrušit, stačí přejít na stránku Správa účtu nebo se obrátit na podporu zákazníků . Při zrušení členství dojde ke zrušení účtování poplatku od následujícího účetního období – služba však bude přístupná až do konce vašeho aktuálního účetního období.

Roční

Platba
Každý měsíc během období jednoho roku vám naúčtujeme poplatek ve výši uvedené v době nákupu včetně příslušné daně. Vaše členství začne, jakmile úspěšně dokončíte registraci a bude potvrzena platba.

Obnovení
Poté budeme vaši smlouvu automaticky prodlužovat, dokud ji nezrušíte. Změna ceny vyhrazena. O případných změnách vás vždy budeme předem informovat.

Zrušení
Rozhodnete-li se smlouvu zrušit, bude nás to velice mrzet. Pokud však zrušení provedete během prvních 30 dnů, vrátíme vám zpět celou zaplacenou částku. V ostatních případech vám budeme účtovat 50 % ze zbývající částky podle smlouvy. V případě, že chcete smlouvu zrušit, volejte oddělení podpory zákazníků.

Předplacená

Platba
Naúčtujeme vám poplatky uvedené v době nákupu. Vaše placené členství začne, jakmile obdržíme celou částku.

Obnovení
Tato cena je platná za celých 12 měsíců. Poté budeme vaši smlouvu automaticky prodlužovat, dokud ji nezrušíte. Změna ceny vyhrazena. O případných změnách vás vždy budeme předem informovat.

Zrušení
Rozhodnete-li se smlouvu zrušit, bude nás to velice mrzet. Pokud však zrušení provedete během prvních 30 dnů, vrátíme vám zpět celou zaplacenou částku. V případě, že chcete smlouvu zrušit, volejte oddělení podpory zákazníků.

Služba Creative Cloud pro týmy (pro zákazníky nakupující přímo prostřednictvím webu Adobe.com)

Způsobilost
Plán Creative Cloud pro týmy je určen pouze pro zákazníky, kteří jsou v okamžiku nákupu starší 13 let. Zaváděcí cena pro první rok členství, stanovená v okamžiku nákupu, je k dispozici pouze pro zákazníky, kteří si již dříve zakoupili produkt CS3 nebo vyšší verzi. Na cenu pro školství mají nárok pouze (a) učitelé a jiní zaměstnanci akreditovaných základních a středních škol, veřejných a soukromých vysokých škol, organizací školské správy a školských rad (včetně emeritních profesorů), (b) učitelé studentů vzdělávaných doma v souladu se státními předpisy o domácím vzdělávání a (c) instituce vyhovující požadavkům uvedeným na stránce http://www.adobe.com/cz/education/institution-eligibility-guide.edu.html. Nárok na její získání může být nutné doložit.

Platba
Po dobu jednoho roku se z vaší kreditní karty bude každý měsíc odečítat cena stanovená v okamžiku nákupu (a daň v příslušné výši). Jakmile úspěšně dokončíte proces registrace a bude potvrzena vaše platba, služba bude zahájena a budete moci začít zvát členy do svého týmu. Během roku můžete pro svůj tým za výše uvedený poplatek dokoupit další licence. Platnost těchto dalších licencí skončí na konci původního ročního období.

Máte-li nárok na zaváděcí cenu předplatného služby Creative Cloud pro týmy a uskutečníte-li nákup v období, kdy probíhá propagační akce, můžete za zaváděcí cenu (s daní v příslušné výši) zakoupit i další licence. Později již zaplatíte standardní cenu.

Obnovení
Stanovená cena bude platit po celých 12 měsíců. Pokud před vypršením platnosti jednoleté smlouvy předplatné nezrušíte nebo neupravíte, bude automaticky obnoveno ve výši všech licencí spojených s vašim týmem. Cena se může změnit, o její nové výši vás však budeme předem informovat.

Zrušení
Jakkoli by nás takový scénář netěšil, můžeme vás ujistit, že pokud byste své členství zrušili nebo byste ze svého plánu odebrali licence během prvních 30 dnů od data uzavření smlouvy, vrátíme vám plnou cenu. Pokud se pro zrušení členství nebo odebrání licencí rozhodnete později, zaplatíte 50 % zbývajícího smluvního závazku. Budete-li chtít své členství zrušit, kontaktujte podporu zákazníků.

Služba Creative Cloud pro týmy (pro zákazníky nakupující přímo prostřednictvím webu Adobe.com)

Způsobilost
Služba Creative Cloud pro týmy je určena pouze zákazníkům, kteří jsou v době nákupu starší 13 let.  Zaváděcích cen určených v době nákupu pro první rok můžete využít pouze v případě, pokud jste již dříve zakoupili produkt CS3 nebo novější.  Cenu za plán pro vzdělávání ročně mohou získat pouze (a) učitelé nebo pracovníci akreditované základní nebo střední školy, soukromé nebo veřejné vysoké školy či univerzity, školního okrsku, školské rady (včetně emeritních profesorů), (b) učitelé studentů vzdělávaných doma podle definice státních nařízení o domácím vzdělávání nebo (c) instituce uvedené v http://www.adobe.com/cz/education/institution-eligibility-guide.edu.html. Nárok na její získání může být nutné doložit.

Platba
Poplatky vám budou účtovány podle sazeb platných v okamžiku nákupu.  Jakmile obdržíme platbu v plné výši, služba bude aktivována a vy do svého týmu budete moci začít zvát členy.  Během roku můžete pro svůj tým nakoupit další licence za poměrnou cenu založenou na zbývajícím období.  Platnost těchto dalších licencí skončí na konci původního ročního období.

Máte-li nárok na zaváděcí cenu předplatného služby Creative Cloud pro týmy a uskutečníte-li nákup v období, kdy probíhá propagační akce, můžete za zaváděcí cenu (s daní v příslušné výši) zakoupit i další licence.  Později již zaplatíte standardní cenu.

Obnovení
Stanovená cena bude platit po celých 12 měsíců. Pokud před vypršením platnosti jednoleté smlouvy předplatné nezrušíte nebo neupravíte, bude automaticky obnoveno ve výši všech licencí spojených s vašim týmem. Cena se může změnit, o její nové výši vás však budeme předem informovat.

Zrušení
Jakkoli by nás takový scénář netěšil, můžeme vás ujistit, že pokud byste své členství zrušili během prvních 30 dnů, vrátíme vám plnou cenu zbývající doby služby. Budete-li své členství chtít zrušit, kontaktujte podporu zákazníků.  V opačném případě vám vrátíme polovinu hodnoty zbývající doby služby podle vašeho předplatného. Pokud se sleva vztahuje na předplatné a vy je zrušíte během prvních 30 dnů, neobdržíte kredit a nebudou vám vráceny peníze.

Služba Creative Cloud pro týmy (pro zákazníky, kteří nakupují nepřímo prostřednictvím prodejců).

Zákazníci, kteří nakupují nepřímo prostřednictvím prodejců nebo partnera společnosti Adobe, si mohou zjistit podrobnosti o programu VIP na stránkách www.adobe.com/misc/vip-terms.html.

Předplatné produktů Adobe Desktop

Měsíční

Služba začne být aktivní, jakmile potvrdíme vaši počáteční platbu. Dokud službu nezrušíte, budeme vám účtovat měsíční poplatek platný v době nákupu. Jakmile na začátku každého měsíce naúčtujeme daný poplatek, bude jeho výše konečná bez možnosti vrácení. Poplatek se může změnit – vždy vás však budeme informovat předem. Službu můžete kdykoli zrušit, stačí přejít na stránku Správa účtu nebo se obrátit na podporu zákazníků . Při zrušení členství dojde ke zrušení účtování poplatku od následujícího účetního období – služba však bude přístupná až do konce vašeho aktuálního účetního období.

12 měsíců

Plán předplatného na 12 měsíců se fakturuje měsíčně po dobu trvání jednoletého závazku. Z vaší platební karty se každý měsíc odečtou poplatky určené v okamžiku nákupu, ke kterým se připočte platná daň. Plán začíná platit v okamžiku odečtení částky z platební karty a každoročně se automaticky obnovuje, dokud ho nezrušíte. Na konci období předplatného může dojít ke změně ceny.  Plán lze kdykoli zrušit buď přechodem k informacím o svém účtu na webu služby Creative Cloud, nebo zavoláním do nejbližšího centra společnosti Adobe poskytujícího služby zákazníkům.  V případě zrušení plánu do 30 dnů od nákupu vám bude vrácena celá částka.  U dvanáctiměsíčních plánů, u nichž došlo ke zrušení po uplynutí 30denního období, bude ze zbývajícího poplatku za plán odečteno 50 %.

Acrobat.com / Acrobat Pro and Standard Subscriptions

Měsíční

Služba začne být aktivní, jakmile potvrdíme vaši počáteční platbu. Dokud službu nezrušíte, budeme vám účtovat měsíční poplatek platný v době nákupu. Jakmile na začátku každého měsíce naúčtujeme daný poplatek, bude jeho výše konečná bez možnosti vrácení. Poplatek se může změnit – vždy vás však budeme informovat předem. Službu můžete kdykoli zrušit, stačí přejít na stránku Správa účtu nebo se obrátit na podporu zákazníků . Při zrušení členství dojde ke zrušení účtování poplatku od následujícího účetního období – služba však bude přístupná až do konce vašeho aktuálního účetního období.

Roční závazek s měsíční platbou

Vaše jednoroční předplatné vám bude fakturováno každý měsíc po dobu trvání ročního závazku. Z vaší platební karty se každý měsíc odečtou poplatky určené v okamžiku nákupu, ke kterým se připočte platná daň.  Po odečtení částky z karty obdržíte doklad e-mailem. Předplatné začíná platit v okamžiku odečtení částky z platební karty a automaticky se každý rok obnovuje, dokud ho nezrušíte.  Na konci období předplatného může dojít ke změně ceny.  Předplatné můžete kdykoli zrušit buď tím, že navštívíte stránku svého předplatného na webu Adobe.com, nebo zavoláte na číslo nejbližšího centra společnosti Adobe poskytujícího služby zákazníkům. Dojde-li ke zrušení předplatného do 30 dnů od nákupu, bude vám vrácena celá částka. Předplatné sady Digital Publishing Suite nelze vrátit zpět, pokud to nestanoví zákon.

Pokud předplatné zrušíte po uplynutí 30 dní, nebudete mít nárok na ceny za roční přeplatné a bude vám účtován rozdíl mezi cenou za měsíční a roční závazek na počet měsíců, po které bylo vaše předplatné aktivní. 

Roční závazek s roční platbou

Z vaší platební karty budou odečteny poplatky určené v okamžiku nákupu.  Předplatné začíná platit v okamžiku odečtení částky z platební karty a automaticky se obnovuje, dokud ho nezrušíte.  Na konci období předplatného může dojít ke změně ceny.  Předplatné můžete kdykoli zrušit buď tím, že navštívíte stránku svého předplatného na webu Adobe.com, nebo zavoláte na číslo nejbližšího centra společnosti Adobe poskytujícího služby zákazníkům.  Dojde-li ke zrušení předplatného do 30 dnů od nákupu, bude vám vrácena celá částka.

Zrušíte-li předplatné před koncem závazného ročního období, vrátíme vám poměrnou část z kupní ceny vašeho nejnovějšího předplatného.

Hledání talentu na Behance / ProSite

Měsíční

Služba začne být aktivní, jakmile potvrdíme vaši počáteční platbu. Dokud službu nezrušíte, budeme vám účtovat měsíční poplatek platný v době nákupu. Jakmile na začátku každého měsíce naúčtujeme daný poplatek, bude jeho výše konečná bez možnosti vrácení. Poplatek se může změnit – vždy vás však budeme informovat předem. Službu můžete kdykoli zrušit, stačí přejít na stránku Správa účtu nebo se obrátit na podporu zákazníků . Při zrušení členství dojde ke zrušení účtování poplatku od následujícího účetního období – služba však bude přístupná až do konce vašeho aktuálního účetního období.