Poslední aktualizace: 28. září 2016
 
Když společnost Adobe přenáší osobní údaje od zákazníků přes státní hranice, činí tak v souladu s platnými zákony.
 
Jak společnost Adobe přenáší vaše osobní údaje z EU?
Pokud jde o individuální uživatele a zákazníky, jejichž použití webových stránek a aplikací společnosti Adobe vede k přenosu osobních údajů z Evropského hospodářského prostoru (EHP) do zemí mimo EHP, spoléháme na jeden či více z následujících právních mechanismů: štít mezi EU a USA pro ochranu osobních údajů, standardní smluvní ustanovení a souhlas předmětné osoby.
Společnost Adobe Systems Incorporated (náš subjekt v USA) získal certifikaci, že dodržuje zásady štítu na ochranu osobních údajů týkající se přenosů osobních údajů z EHP v souvislosti s webovými stránkami a aplikacemi společnosti Adobe, které obsahují odkaz na zásady ochrany osobních údajů společnosti Adobe. Certifikace se netýká webů a aplikací od společností Fotolia a Livefyre (viz doplňková strana zásad ochrany osobních údajů společnosti Adobe). Další informace o naší certifikaci v rámci štítu na ochranu soukromí jsou uvedeny níže.
Další informace o praktikách společnosti Adobe v oblasti ochrany osobních údajů ve vztahu k našim individuálním uživatelům a zákazníkům jsou k dispozici v oddílu Centra ochrany osobních údajů společnosti Adobenazvaném „Co společnost Adobe dělá s vašimi osobními údaji?“
 
Jak společnost Adobe přenáší osobní údaje osob z EU jménem našich firemních zákazníků?
Pokud jde o firemní zákazníky, jejichž použití řešení Adobe vede k přenosu osobních údajů z EHP do zemí mimo EHP, společnost Adobe spoléhá na jeden či více z následujících mechanismů: štít mezi EU a USA pro ochranu osobních údajů a standardní smluvní ustanovení. Další informace o naší certifikaci v rámci štítu na ochranu soukromí jsou uvedeny níže. Pokud jde o standardní smluvní ustanovení, společnost Adobe připravila smlouvu o zpracování osobních údajů (SZOÚ), která obsahuje standardní smluvní ustanovení (SSU). Pokud jste firemní zákazník společnosti Adobe a přejete si se společností Adobe uzavřít SZOÚ a SSU, vyžádejte siod nás tyto dokumenty.
Další informace o praktikách společnosti Adobe v oblasti ochrany osobních údajů ve vztahu k našim firemním zákazníkům jsou k dispozici v oddílu Centra ochrany osobních údajů společnosti Adobenazvaném „Co dělají firemní zákazníci společnosti Adobe s vašimi informacemi?“
 
Certifikace společnosti Adobe v rámci štítu pro ochranu osobních údajů
Společnost Adobe Systems Incorporated (náš subjekt v USA) získala certifikaci v rámci štítu mezi EU a USA pro ochranu osobních údajů v souladu s požadavky ministerstva obchodu USA, pokud jde o přenos osobních údajů z Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru (EHP) do Spojených států. Naše certifikace se nevztahuje na osobní údaje shromažďované ve spojitosti s webovými stránkami a aplikacemi Fotolia a Livefyre. Další informace o programu štítu pro ochranu osobních údajů nebo prohlédnout certifikaci společnosti Adobe Systems Incorporated naleznete na stránkách https://www.privacyshield.gov/. Společnost Adobe Systems Incorporated též udržuje pozitivní závazek dodržovat rámec bezpečný přístav (USA a Švýcarsko) a jeho zásady.
V souladu se zásadami ochrany osobních údajů ve vztahu k individuálním uživatelům, kteří nejsou obyvateli Severní Ameriky, platí, že jste ve vztahu se společností Adobe Systems Software Ireland Limited, která je „správcem údajů“, pokud jde o vaše osobní údaje shromažďované společností Adobe. Vaše osobní údaje mohou být přeneseny společnosti Adobe Systems Incorporated (Adobe USA) na základě naší certifikace v rámci štítu pro ochranu osobních údajů nebo jiných právních mechanismů přenosu, jak se popisuje výše.
Pokud jde o osobní údaje zpracovávané jménem našich firemních zákazníků z EHP, je za subjekt označovaný jako „zpracovatel údajů“ obecně dle právních předpisů EU o ochraně osobních údajů považována společnost Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Irsko). Firemní zákazník z EHP může například používat službu Adobe Signke zpracování dokumentů obsahujících jména, e-mailové adresy a další osobní údaje svých zákazníků. V rámci služeb poskytovaných společností Adobe firemnímu zákazníkovi mohou být tyto osobní údaje spotřebitelů přeneseny společností Adobe Irsko společnosti Adobe USA na základě naší certifikace v rámci štítu pro ochranu osobních údajů nebo standardních smluvních ustanovení, jak se popisuje výše.
Další informace o tom, jak nakládáme s osobními údaji, které jsou přenášeny na základě štítu pro ochranu osobních údajů, jsou k dispozici v následujících oddílech Zásad ochrany osobních údajů společnosti Adobe:
Společnost Adobe USA dodržuje zásady štítu na ochranu osobních údajů vždy, když obdrží osobní údaje z EHP na základě štítu na ochranu osobních údajů.
Pokud máte jakoukoli otázku či stížnost týkající se našeho dodržování zásad štítu na ochranu osobních údajů, pošlete nám e-mail na adresu privacy@adobe.com. Pokud vaši stížnost nevyřešíme, společnost Adobe spolupracuje s porotou ustavenou orgány EU pro ochranu osobních údajů, která takové stížnosti vyslechne. Ve vztahu k nevyřešeným stížnostem máte též právo iniciovat závazné rozhodčí řízení ( další informace). Společnost Adobe USA podléhá vyšetřovacím a vynucovacím pravomocem úřadu FTC.