Poslední aktualizace: 2. listopadu 2016
 
Zásady ochrany soukromí společnosti Adobe popisují všeobecné postupy v oblasti ochrany soukromí uplatňované většinou webových stránek a aplikací Adobe včetně webových stránek Typekit. Další informace týkající se ochrany soukromí v souvislosti se službou Typekit naleznete níže.  
Služba Typekit vám poskytuje přístup ke knihovně typů písma.
 
Jak využívá služba Typekit soubory cookie?
Na webových stránkách Typekit (www.typekit.com) využíváme soubory cookie v souladu s našimi zásadami ochrany soukromí.
Při poskytování služby Typekit neumisťujeme soubory cookie na webové stránky k poskytování našich typů písma a ani takové
soubory cookie nevyužíváme.
 
Jaké informace služba Typekit shromažďuje?
V zájmu poskytování služby Typekit může společnost Adobe shromažďovat informace o typech písma poskytovaných pro vaše
webové stránky. Informace se využívají pro účely fakturace a dodržování požadavků a mohou zahrnovat následující:
  • Poskytnuté typy písma
  • ID sady
  • ID účtu (identifikuje zákazníka, od něhož sada pochází)
  • Službu poskytující typy písma (např. Typekit nebo Edge Web Fonts)
  • Aplikace, jež si typy písma vyžádá (např. Adobe Muse)
  • Server poskytující typy písma (např. servery Typekit nebo Enterprise CDN)
  • Název hostitele stránky, která typy písma načítá
  • Čas, který webový prohlížeč potřebuje ke stažení typů písma
  • Čas, který uplyne od stažení typů písma webovým prohlížečem po jejich použití
Sdílí služba Typekit mé osobní údaje?

Společnost Adobe při poskytování typů písma prostřednictvím služby Typekit spolupracuje s tvůrci typů písma. Kromě toho mohou tito tvůrci typů písma prostřednictvím služby Typekit nabízet typy písma k prodeji na tržišti Typekit Marketplace. V tomto případě poskytne společnost Adobe tvůrcům typů písma informace, jako jsou vaše kontaktní údaje a souhrn nákupu licencovaných typů písma, aby mohl příslušný tvůrce typů písma ověřit, že máte k typům písma získaným na tržišti Typekit Marketplace platnou licenci.