Podívejte se, o co přicházíte

Porovnejte si klíčové funkce jednotlivých verzí Nebo se podívejte, co je nového v aplikaci After Effects CC.
Funkce After Effects CC CS6 CS5 CS4 CS3
Kompatibilita se službou Adobe Stock
Creative Cloud knihovny
Nepřerušovaný náhled
Adobe Character Animator (Náhled)
Zjednodušený náhled
Vylepšení funkce 3D kanál a kompatibilita s formátem CINEWARE 3.0
Vylepšené uživatelské rozhraní s podporou HiDPI
Efekty klíčování
Šablony se živým textem pro aplikaci Adobe Premiere Pro
Flexibilní možnosti maskování a výměna dat s aplikací Premiere Pro
Integrace s aplikací Adobe Color Themes
Funkce Adobe Mercury Transmit
Integrace písem Adobe Typekit
Podpora integrace panelů
Vylepšení skriptování
Sledování masky
Flexibilní možnosti změny velikosti
Odkazy na vlastnosti
Optimalizace GPU
Prohlížeč mediálních souborů
Integrace s Adobe Anywhere
Živý 3D kanál se softwarem MAXON CINEMA 4D
Nástroj Zpřesnit okraje
Optimalizace stopy v 3D animaci pohybů kamery
Warp Stabilizer VFX
Mezipaměť Global Performance
3D animace pohybů kamery
Vytlačené texty a tvary se sledováním paprsku
Proměnlivé prolnutí masky
Převod vektorové grafiky z aplikace Adobe Illustrator do vrstev s tvary
Oprava efektu štěrbinové závěrky
Nové a aktualizované efekty
Import souborů Avid AAF a FCP 7 XML pomocí nástroje Pro Import AE
Vylepšená integrace s nástrojem Mocha
Efekt Warp Stabilizer
Rozostření objektivu fotoaparátu
Časový kód
Stereoskopické 3D
Ukládání do mezipaměti na disku
Snižování intenzity světla
Rotoskopický štětec
Efekt zpřesnění podkladu
Mocha pro aplikaci After Effects v2
Prohledávatelné časové osy a projekty a jednodušší navigace ve vnořených kompozicích
Možnost exportovat kompozice jako projekty s vrstvami
Integrovaný pracovní postup pro tvorbu pro mobilní zařízení
Mocha pro aplikaci Adobe After Effects od společnosti Imaginer Systems
Vrstvy s tvary
Nástroj Loutka
3D animace jednotlivých znaků textu
Brainstorm
Úplný pracovní postup správy barev
Vyšší výkon
Inovativní nástroje pro kompozici a animaci
Tvorba a animace textové a vektorové grafiky
Rozsáhlé vizuální efekty
Úsporné nástroje
Komplexní maskovací a klíčovací nástroje