Podívejte se, o co přicházíte.

Porovnejte si klíčové funkce jednotlivých verzí. Nebo se podívejte, co je nového v aplikaci Dreamweaver CC.
Dreamweaver CC CS6 CS5 CS4 CS3
Vyjmutí
Živé zobrazení
Přepracování s 64bitovou architekturou
Výchozí šablony
Živá vodítka
Modernizovaný panel Vložit
Rychlé zobrazení prvku
Inspektor vlastností v živém zobrazení
Živé vložení
Vylepšený CSS Designer
Správa webů – podpora certifikátů
Centrum nápovědy
Živé zvýraznění
Modernizované živé zobrazení
Vylepšený CSS Designer
Vylepšená synchronizace nastavení
Vylepšené zobrazení kódu
Vylepšené rozvržení s proměnlivou mřížkou
Synchronizace nastavení
Webová písma Edge
Podpora moderních platforem
Zjednodušené uživatelské prostředí
Ovládací prvek jQuery UI
Snazší práce s audio a video prvky HTML5
Rychlejší vkládání prvků HTML5
Lepší výkon protokolu FTP
Rozšířená podpora rozhraní jQuery Mobile
Přechody CSS3
Aktualizovaný panel pro náhled na více obrazovkách
Integrovaná podpora systému správy barev
Povolení a zakázání CSS
Rozšířená podpora systému Subversion
Tipy při psaní kódu PHP vlastních tříd
Tipy při psaní kódu určitého webu
Rozšířené startovací stránky CSS
Jednoduché nastavení webu
Podpora formátů CSS3/HTML5
Integrace rozhraní jQuery Mobile
Nápověda pro kód v rozhraních Ajax a JavaScript
Integrace aplikace Adobe Photoshop