Podívejte se, o co přicházíte.

Porovnejte si klíčové funkce jednotlivých verzí. Nebo se podívejte, co je nového v aplikaci Dreamweaver CC.
  Dreamweaver CC CS6 CS5 CS4 CS3
Vyjmutí        
Živé zobrazení        
Přepracování s 64bitovou architekturou        
Výchozí šablony        
Živá vodítka        
Rychlé zobrazení prvku        
Inspektor vlastností v živém zobrazení        
Živé vložení        
CSS Designer        
Správa webů – podpora certifikátů        
Centrum nápovědy        
Živé zvýraznění        
Vylepšené zobrazení kódu        
Vylepšené rozvržení s proměnlivou mřížkou        
Synchronizace nastavení        
Webová písma Edge        
Podpora moderních platforem        
Ovládací prvek jQuery UI        
Snazší práce s audio a video prvky HTML5        
Rychlejší vkládání prvků HTML5        
Lepší výkon protokolu FTP      
Rozšířená podpora rozhraní jQuery Mobile      
Přechody CSS3      
Aktualizovaný panel pro náhled na více obrazovkách      
Integrovaná podpora systému správy barev    
Povolení a zakázání CSS    
Rozšířená podpora systému Subversion    
Tipy při psaní kódu PHP vlastních tříd    
Tipy při psaní kódu určitého webu    
Rozšířené startovací stránky CSS    
Jednoduché nastavení webu    
Podpora formátů CSS3/HTML5    
Integrace rozhraní jQuery Mobile    
Nápověda pro kód v rozhraních Ajax a JavaScript  
Integrace aplikace Adobe Photoshop