Co je nového v Adobe XD

Aplikaci XD (beta) pravidelně aktualizujeme, takže se můžete později vrátit a podívat se na nově přidané funkce a vlastnosti.

Experience Design CC (Beta) 0.6

Nová generace vrstev

Vyzkoušejte moderní přístup k vrstvám, které vám pomohou rychle vyhledat, co potřebujete. Stačí pouze zvýraznit vrstvy přidružené k návrhové ploše, se kterou pracujete. Můžete tak pracovat rychleji a efektivněji v přehlednějším prostředí.

Přepracované symboly

Nové symboly pro Adobe XD vám umožní upravovat ikony, záhlaví a zápatí pouhým poklikáním, bez nutnosti používání izolovaného režimu. Přetáhněte symboly na plátno, kde se automaticky aktualizují v celém návrhu bez změny vzhledu okolního plátna.

Přidávání poznámek ke sdíleným prototypům

Získejte ke svým návrhům rychlou a ucelenou zpětnou vazbu tím, že umožníte ostatním přímo přidávat poznámky k vašemu prototypu. Poznámky se mohou týkat konkrétních částí prototypu nebo se může jednat o obecný komentář k celé návrhové ploše.

Co chystáme

Podívejte se na přehled funkcí, na kterých pracujeme pro budoucí verze.
Navštivte blog věnovaný aplikaci XD ›

Experience Design CC (Preview) 0.5.22

Živé náhledy na mobilním zařízení

Získejte živý náhled vašich mobilních návrhů přímo na telefonu nebo tabletu, kompletně se všemi svými interakcemi. Proveďte změny v počítači a aplikace Experience Design vše automaticky aktualizuje, takže si můžete ihned prohlédnout, jak vaše prototypy vypadají na obrazovce správné velikosti.
Získat aplikaci ›

Zvětšení výběru

Vyberte si oblast na návrhové ploše a klávesovou zkratkou (Command+3) si výběr zvětšete.

Nové animace

Pohrajte si ve svých návrzích s dalšími přechody. Minulý měsíc jsme změnili název přechodů „Slide“ (Posun) na „Push“ (Postrčení), který více odpovídá jejich chování. Tento měsíc vám představujeme přechody se skutečným efektem posunu.

Vylepšení na základě zpětné vazby zákazníků

Na základě vašich požadavků jsme do nejnovější verze přidali několik vylepšení, včetně ovládacích prvků v inspektoru vlastností, pomocí nichž můžete zadat, zda se má návrhová plocha svisle posouvat, zarovnávat podle mřížky obrazových bodů či zda má zachovávat proporce elementu.

Experience Design CC (Preview) 0.5.16

Lineární přechody

Vytvářejte, upravujte a používejte lineární přechody na objekty na plátně v dialogovém okně pro výběr barvy.

Okamžité přechody

Nastavením přechodů animace na hodnotu „žádný“ vytvoříte okamžité přechody bez náběhů a doběhů.

Zkrácený zápis hexidecimálního kódu

Ušetřete čas a používejte zkrácený zápis hexadecimálních kódů v dialogovém okně pro výběr barvy. Například výsledkem zápisu #AB bude hodnota #ABABAB.

Jazyková podpora korejštiny

Aplikace XD je nyní k dispozici v korejštině.

Experience Design CC (Preview) 0.5.10

Nástroj Lupa

Snadno si přibližte požadovanou oblast svého návrhu, abyste ji mohli podrobně prozkoumat.

Export PDF

Sdílejte datové zdroje a návrhové plochy jejich exportováním v samostatných PDF souborech nebo v jednom PDF souboru.

Rychlejší pohyb mezi návrhovými plochami

Vykreslujte své prototypy rychleji výběrem předchozí návrhové plochy ze seznamu cílů pro přechod na předchozí obrazovku.

Opakované použití datových zdrojů

Kopírujte kresby z aplikací Bohemian Coding Sketch, Adobe InDesign CC a dalších do aplikace XD. Zde můžete pokračovat v úpravách textu a vektorů bez ztráty věrnosti.

Experience Design CC (Preview) 0.5.6

Měření s přesností na jeden obrazový bod

Využijte přesné měření mezi objekty pro přesné zarovnání nebo pro poskytnutí přesných rozměrů členům týmu.

Efekty rozostření

Změňte ústřední bod fotky rozostřením konkrétního objektu nebo celého pozadí.

Vložené prototypy

Sdílejte své interaktivní prototypy pomocí vloženého kódu ve službách Behance, Dribbble nebo na jakémkoli jiném webu.

Vylepšení textových stylů

Nové ovládací prvky pro text umožňují měnit barvu jednotlivých částí textu namísto celého bloku.

Rozšířená podpora jazyků

Aplikace XD je nyní k dispozici ve francouzštině, němčině a japonštině.

Podpora online sdílení pro podniky

Podnikoví zákazníci nyní mohou sdílet odkaz na své XD prototypy prostřednictvím online sdílení.

Podpora nasazení v rámci podniku

Správci nyní mohou snadno nasazovat aplikaci Adobe XD a pravidelné aktualizace pomocí nástroje Creative Cloud Packager.

Vylepšení na základě zpětné vazby zákazníků

Na základě vašich požadavků jsme do poslední verze aplikace přidali několik nových vylepšení, včetně vylepšení mřížky návrhové plochy.

Experience Design CC (Preview) 0.5.4

Přesné ovládání barev

Zvolte si barvu pomocí posuvníků odstínu, sytosti, jasu a alfa kanálu nebo zadáním přesných hodnot do příslušného pole. Můžete také vytvářet a ukládat barevné vzorníky k použití ve vašich návrzích.

Rolovací návrhové plochy

Rolujte návrhovými plochami v okně Náhled nebo ve sdíleném prototypu a ukažte tak kompletní obsah svých návrhů.

Vylepšení textových stylů

Pomocí flexibilních ovládacích prvků pro text můžete měnit styl jednotlivých oblastí textu místo celého bloku.

Skupinové úpravy prostřednictvím Booleovských operací

Vytvářejte snadno komplexní tvary kombinováním skupin objektů prostřednictvím Booleovských operací.

Zarovnávání a rozmístění objektů na návrhové ploše

Zarovnávejte objekty relativně k návrhové ploše nebo vzájemně zarovnávejte více návrhových ploch mezi sebou a rozmisťujte je po plátnu.

Režim na celou obrazovku

Zobrazte si sdílené prototypy na celou obrazovku, abyste viděli celý obraz.

Vylepšení na základě zpětné vazby zákazníků

Na základě vašich požadavků jsme do nejnovější verze aplikace přidali několik vylepšení, včetně podpory kopírování a vkládání symbolů a stínů v aplikaci Adobe Illustrator CC a kontextové nápovědy ke klávesovým zkratkám důležitých funkcí.

Experience Design CC (Preview) 0.5.2

Zarovnání podle mřížky

Ušetřete čas kreslením, změnou velikosti a přesouváním prvků návrhové plochy díky funkci zarovnání podle mřížky, které umisťuje jednotlivé prvky přesně tam, kam chcete, a zajišťuje konzistentní vizuální strukturu.

Vylepšení textu

Upravujte rozestupy mezi řádky textu, aby dokonale pasovaly do vašeho návrhu.

Aktivní body v prototypech

Zvýrazněte ve svém prototypu aktivní body, aby uživatelé snadno viděli, které oblasti jsou interaktivní a reagují na kliknutí.

Více URL adres

Vytvářejte více URL adres ze stejného souboru, abyste mohli s ostatními sdílet různé verze svého prototypu.

Umístění textu přetažením

Přetahujte textové soubory do mřížky Repeat Grid a vylepšujte svůj design realističtějším obsahem. Text se automaticky vyplní do všech buněk mřížky. Text můžete umístit i tím, že ho přetáhnete na plátno.

Vylepšení na základě zpětné vazby zákazníků

Na základě vašich připomínek jsme provedli četná vylepšení, včetně většího výkonu při ukládání souborů, vylepšení importu a exportu SVG, vylepšení možností kopírování a vkládání v aplikaci Illustrator CC a zpřístupnění sad uživatelského rozhraní v nabídce Soubor.

Experience Design CC (Preview) 0.5

Upravitelné kreslicí nástroje

Vytvářejte návrhy pomocí nástrojů Výběr, Obdélník, Elipsa, Čára a Pero. Vylepšujte své tvary pomocí Inspektoru vlastností. Zvolte si barvu a tloušťku ohraničení, přidávejte barvy výplně, používejte stíny, upravujte průhlednost a otáčejte objekty.
Podívejte se, jak to funguje ›

Nástroj Pero

Kreslete tvary jednodušeji a efektivněji s nástrojem Pero. Používejte vlastní cesty, přidávejte nebo odebírejte kotevní body a přepínejte mezi zaoblenými a hranatými cestami, to pomocí jednoho nástroje.
Jak to funguje ›

Nástroje pro přidání stylizovaného textu

Snadno vytvářejte a umisťujte text a upravujte jeho barvu a velikost.
Podívejte se, jak to funguje ›

Nástroje pro úpravu rozvržení

Pomocí nástrojů pro úpravu rozvržení můžete seskupovat, zamykat, upravovat a rozmisťovat jednotlivé prvky návrhu, maskovat je pomocí tvarů a měnit jejich pořadí.
Podívejte se, jak to funguje ›

Návrhové plochy pro více obrazovek

Navrhujte rozvržení svých návrhů pro různé obrazovky a zařízení pomocí návrhových ploch. Vyberte si z přednastavených velikostí nebo si nadefinujte vlastní a kopírujte prvky návrhu mezi návrhovými plochami, aniž by se změnilo jejich umístění.
Podívejte se, jak to funguje ›

Designérské nástroje pro konkrétní zařízení

Sada prvků uživatelského rozhraní aplikace Adobe XD obsahuje vysoce kvalitní prvky rozhraní, které vám pomůžou s rychlým návrhem pro zařízení s iOS, Google Material a Microsoft Windows.

Repeat Grid

Vyberte položky ve svém návrhu, například seznam kontaktů nebo fotogalerii, a replikujte je vodorovně nebo svisle, kolikrát chcete – všechny styly a rozestupy zůstanou nedotčené. Stačí je změnit na jednom místě a změny se projeví všude.
Podívejte se, jak to funguje ›

Export výsledného díla

Exportujte obrázky a návrhy ve formátu PNG a SVG pro iOS, Android a web.
Podívejte se, jak to funguje ›

Integrace s aplikacemi Photoshop a Illustrator

Kopírujte a vkládejte datové zdroje z aplikací Adobe Photoshop CC a Illustrator CC přímo do aplikace Adobe XD.
Jak to funguje ›

 

Záznam prototypů jako videa

Při procházení náhledem můžete nahrát soubor .MOV a sdílet ho se svým týmem nebo kýmkoli dalším. Můžete také vytvořit odkaz na prototyp ke sdílení.
Podívejte se, jak to funguje ›

Interaktivní prototypy

Přidávejte interakce, animace a gesta, abyste přesně otestovali, jak budou uživatelé s vaším návrhem pracovat. Můžete jednoduše přecházet mezi návrhem a prototypem, aniž byste museli opustit aplikaci.
Podívejte se, jak to funguje ›

Správa prototypů

K prototypům máte snadný přístup z účtu služby Creative Cloud a můžete je tam i mazat. Stačí kliknout na miniaturu a přejít na veřejný odkaz. Počet prototypů, které můžete sdílet se svým týmem, je neomezený.