Používáním tohoto webu souhlasíte s naším využíváním souborů cookie.

Usilovně pracujeme na nových vylepšeních.

S aplikací Premiere Pro CC máte vždy přístup k novým funkcím, jakmile jsou vydány. Používáte starší verzi? Porovnat funkce

 1. Adobe Premiere Pro CC (2014)

  Šablony se živým textem

  Text můžete upravit v kompozicích aplikace After Effects, aniž byste museli přepínat z aplikace Premiere Pro. (Vyžaduje aplikaci After Effects ve verzi 2014.) Jak to funguje

  Maskování a sledování

  Vytvářejte prolnuté masky, které zakryjí nebo zvýrazní objekty tím, že budou následovat jejich pohyb v různých snímcích. Masky můžete odeslat do aplikace After Effects pomocí funkce Dynamic Link, a mít tak k dispozici přístup k pokročilejším funkcím sledování. Jak to funguje

  Efekty u vzorového klipu

  Když použijete efekty na vzorový klip, změny se odrazí v každé části klipu v sekvenci. Jak to funguje

  Zvýšená grafická výkonnost v modulu Mercury Playback Engine

  Pracujte rychleji díky vylepšení pracovních postupů standardu OpenCL, filtru debayer grafického procesoru pro média RED a nové podpoře pro Intel Iris.

  Rychlejší proces úprav

  Lepší zpracování velkých projektů a rychlejší řazení a vyhledávání v panelu Projekt. Řada nových funkcí pro úpravu, které jsou odpovědí na hlavní požadavky zákazníků, například zjišťování, zda je snímek součástí sekvence, a posun klíčového zvukového snímku.

  Nové výstupní formáty

  Export do standardního formátu AS11 pro vysílání a formátu DCP (Digital Cinema Package) pro kina. Oba formáty obsahují přidružená metadata. Můžete také exportovat stereofonní zvuk do formátu Dolby Digital a Dolby Digital Plus.

  Integrace písem Typekit

  Procházejte písma v sadě Typekit v hlavní nabídce a stáhněte si je pro své projekty. Jak to funguje

  Automatické ukládání do cloudu

  Automaticky zálohujte svoje projekty Premiere Pro do služby Adobe Creative Cloud.

  Podpora nových nativních formátů

  Získejte integrovanou podporu pro kameru ARRI AMIRA s příslušnými vyhledávacími tabulkami barev, které se použijí při importu jako vzorové klipy. Získejte i nativní podporu pro formáty Sony SStP, Canon RAW a rozšířenou podporu pro formát CinemaDNG. Jak to funguje

  Zjednodušený záznam komentáře

  Na panelu Časová osa máte přístup k nastavení zvukového vstupu, předvolbám pro nahrávání a sledování signálu. Po nastavení můžete komentář nahrávat přímo v časové ose jedním kliknutím.

  Zachování výšky zvuku při přesouvání

  Výšku zvuku můžete zachovat při přesouvání nebo přehrávání při vyšších i nižších rychlostech, takže snadno uslyšíte hlasové a hudební úseky, které hledáte.

 2. Adobe Premiere Pro CC (7.2)

  Vylepšení nahrávání komentářů

  Nový pracovní postup při nahrávání komentářů vám umožňuje nastavit a nahrát komentáře na zvukovou stopu přímo z časové osy bez nutnosti využít pracovního postupu míchání zvukových stop.

  Více panelů prohlížeče mediálních souborů

  Najednou může být otevřeno více panelů prohlížeče mediálních souborů, takže můžete procházet zároveň více projektů nebo umístění.

  Výběr klipu potlačí sledování stopy

  Výběr klipu potlačí sledování stopy u více příkazů úprav, jako je odpovídající snímek, označení klipu, zvednutí/extrakce, přidání úpravy aj. Jak to funguje

  Vylepšení zobrazení jedné kamery ve vícekamerovém zobrazení

  V monitorech zdroje a programu je ve vícekamerovém zobrazení zobrazena pouze jedna kamera.

  Přetažení a vytvoření sekvence

  Sekvenci lze vytvořit přetažením média na prázdný panel časové osy.

  Začátek/konec odstranění s posunutím

  Příkaz odstranění s posunutím lze použít s rozsahem začátku a konce nastaveným v sekvenci.

  Výstup v Dolby E

  Mercury Transmit dokáže vytvořit stream Dolby E pro externí hardwarové dekódování zvuku.

  Vylepšení inteligentního vykreslování

  Soubory AVCi100 .mov lze inteligentně vykreslovat do souborů AVCi100 zabalených do formátu MXF.

  Aktivní zdroj pro vícekamerové zobrazení

  Název klipu aktivního zdroje se zobrazí na vícekamerových klipech použitých v sekvenci.

  Nový projekt ze sekvence

  Pokud na panelu projektu vyberete jednu nebo více sekvencí, lze z nich vytvořit nový projekt kliknutím na Soubor > Export > Výběr jako projekt aplikace Premiere Pro.

  Export značky s miniaturou

  Značky lze exportovat z jakéhokoli datového zdroje nebo sekvence do dokumentu jako soubor .csv nebo .html s miniaturami.

  Přidání značky klipu přímo do klipu

  Značky klipu můžete přidat do vybraných klipů na časové ose, aniž byste je museli nahrávat do monitoru zdroje.

  Přednastavení pro přepnutý zvuk u vícekamerového zobrazení

  Vícekamerové sekvence lze vytvořit s vlastním přednastavením pro přepnutý zvuk.

 3. Adobe Premiere Pro CC (7.1)

  Zjednodušené úpravy

  Nové a vylepšené funkce úprav vám umožní držet krok s neustále se měnícími požadavky na trh s videem. Pracujte rychleji díky překrytí monitoru, které na první pohled poskytuje klíčové informace, vylepšeným úpravám práce z několik kamer a dalším funkcím.

  Rozšířená podpora nativních formátů

  Pracujte s úžasným obsahem ve formátech 4K, 5K, 6K, Pro Res, DNxHD a RAW bez starostí a zdržování s překódováváním nebo přebalováním.

  Přímý odkaz na SpeedGrade

  Otevírejte projekty aplikace Premiere Pro v nástroji SpeedGrade, upravte stupňování barev a odešlete projekt k dalším úpravám zpět do aplikace Premiere Pro s opravenými barvami a aplikovanými vzhledy. Jak to funguje

  Vylepšená funkce Vytvořit odkaz a najít

  Nastavení sekvencí lze nyní upravovat, když povolíte možnost používat funkci Vytvořit odkaz a najít, kterou se připojíte zpět k médiu v plném rozlišení [online], i když jste původně stříhali s verzemi, které byly náhledy. Jak to funguje

  Nové možnosti pro efekt Název klipu

  Efekt Název klipu nyní nabízí různé možnosti k označování klipů a jejich zobrazení na obrazovce. Můžete zobrazit název sekvence, název projektu nebo název souboru výběrem jedné z těchto možností:
  Název položky sekvence
  Název položky projektu
  Název souboru.

  Vylepšení efektu Časový kód

  Efekt Časový kód automaticky přiřadí parametr Zobrazení času (nebo časovou základnu) ke zdrojovému klipu.

  Kopírování přechodů do více bodů úprav

  Přechod můžete do více bodů úprav v sekvenci přidat rychle jeho zkopírováním a vložením. Tato funkce je užitečná, pokud jste změnili výchozí nastavení přechodu a chcete znovu použít upravený přechod.

  Jednotlivá tlačítka resetování pro parametry efektu

  Konkrétní hodnoty parametrů efektu můžete nyní resetovat, aniž byste resetovali jiné hodnoty parametrů.

  Zobrazení metadat v překrytích monitoru

  Aplikace Premiere Pro vám umožňuje zobrazit požadovaná metadata v monitoru programu a monitoru zdroje jako překrytí.

  Vylepšení skrytých titulků

  Nová podpora pro titulky v médiích ve formátu MXF a kódování do titulkovacích standardů CEA-708. Jak to funguje

  Vylepšení pracovního postupu pro práci s více kamerami

  Vylepšené pracovní postupy při práci s více kamerami vám umožňují zobrazení změn ve výstupu kompozice v zobrazení úprav záběrů z více kamer. Editoři mohou snadno zapínat nebo vypínat úhly a měnit jejich uspořádání. Jak to funguje

  Podpora nových formátů kamer

  Podpora nových nativních formátů pro Cinema DNG, Sony RAW, Phantom Cine, Canon RAW, vylepšený formát MJPG z kamery Canon 1DC, Sony XAVC Long GOP, Panasonic AVC Ultra (Long GOP), 64bitové dekódování ProRes (pouze pro Mac OS X 10.8 a vyšší) a podpora exportu XAVC až do 4K a AVCi200. U formátů Phantom Cine, Canon RAW a Cinema DNG lze na podporovaných GPU použít filtr debayer a dosáhnout lepšího výkonu.

 4. Adobe Premiere Pro CC (7.0.1)

  Vytváření jedinečných názvů

  Pomocí klávesové zkratky v časové ose rychle vytvoříte nový název sekvence založený na současném názvu. V časové ose stačí stisknout Alt (Windows) nebo Option (Mac Os) a přetáhnout současný název.

  Vylepšení funkcí zvednutí nebo extrahování

  Funkce zvednutí nebo extrahování vám umožňují snadno přesouvat části vybraných klipů z jedné sekvence do jiné. V předchozích verzích bylo nutné nastavit jak počáteční, tak koncový bod a definovat rozsah, který se má „zvednout“ nebo „extrahovat“. Nyní to funguje, i když je vybrán jen jeden z těchto bodů.

  V počátečních/koncových bodech fungují funkce kopírování, vyjmutí a vymazání.

  Funkce kopírování, vyjmutí a vymazání fungují na vybraných stopách, které mají vstupní/výstupní body nastaveny v tomto rozsahu. Tyto funkce můžete použít, aniž byste vybírali konkrétní klipy v sekvenci.

  Povolení/zakázání klipů pomocí příkazu Povolit klip

  Nyní můžete rychle přepínat mezi stavy povolených klipů. Při náhledu úprav vám tato funkce pomůže přepínat vpřed a vzad mezi dvěma rozdílnými výsledky přehrávání.

  Přiřazování snímků pomocí výběru klipu

  Když vyberete klip, funkce přiřazování snímků ignoruje sledování stopy a použije snímek pod přehrávací hlavou ve vybraném klipu.

  Změna odkazů na offline sekvence

  Příkaz Připojit médium je nyní k dispozici pro offline sekvence. Tento příkaz vám umožní změnit odkaz na všechna média použitá v konkrétní sekvenci, aniž byste museli měnit odkazy na všechna média v projektu. Jak to funguje

  Rozšířené dialogové okno exportu do formátu EDL

  V předchozích verzích aplikace Premiere Pro jste pro vytvoření souborů EDL (Edit Decision List) ručně odstraňovali klíčové stopy a přechody. Klíčové stopy a přechody nyní můžete vyloučit přímo v dialogovém okně exportu do formátu EDL.

  Nalezení v projektu z monitoru zdroje

  Nahrajte klip do monitoru zdroje, klikněte na něj v sekvenci pravým tlačítkem myši (Windows) nebo stiskněte tlačítko Ctrl a klikněte (Mac OS) a vyberte možnost Najít v projektu. Aplikace Premiere Pro poté vyhledá zdrojový klip v panelu projektu a vybere jej.

  V časové ose je k dispozici přepínací tlačítko pro výběr s odkazem.

  Aplikace Premiere Pro přináší příkaz pro výběr s odkazem, který lze použít na všechny otevřené sekvence v panelech časové osy. Tento příkaz můžete použít jako tlačítko, které vypínáte a zapínáte.

  Nalezení ve vyhledávači v časové ose

  Vyberte klip v sekvenci a nalezněte jeho připojený mediální soubor na disku.

  Předvolba výchozího počátečního časového kódu

  Počáteční čas sekvencí můžete změnit z 00:00:00:00 na libovolný počáteční čas. Zadaný počáteční čas můžete zadat jako výchozí počáteční čas.

  Přetažení a náhled souborů v okně monitoru zdroje

  Náhled souborů nyní můžete snadněji zobrazit tak, že soubory jednoduše přetáhnete z Vyhledávače (Mac OS) nebo Průzkumníka (Windows) přímo do monitoru zdroje.

  Vylepšení přiřazování snímků

  Snímky z monitoru zdroje nyní můžete přiřazovat ke zdrojovým souborům sekvence, aniž byste museli nejdříve sekvenci otevírat v časové ose.

  Snadná identifikace offline klipů z časové osy

  V předchozích verzích aplikace Premiere Pro se offline klip zobrazoval červenou barvou v časové ose pouze při rozbalení stopy. Nyní se červeně zobrazují všechny offline klipy i bez rozbalování stopy.

  Dialogové okno Nastavení tónování

  Nové dialogové okno Nastavení tónování vám umožňuje vytvářet klipy s pruhy a odstíny při amplitudě -20 dB.

  Otevírání klipů skrytých titulků z panelu Titulky

  Nyní můžete zobrazit obsah klipu poklikáním na klip s titulky na panelu Titulky.

  Dialogové okno Nastavení zdroje přístupné z časové osy

  U klipů, které nabízejí nastavení zdroje, např. RED a Arri Raw, můžete dialogové okno Nastavení zdroje otevřít přímo z časové osy.

 5. Adobe Premiere Pro CC (7)

  Vypilování úprav

  Provádějte úpravy efektivněji s nově koncipovanou časovou osou, intuitivním sledováním stop a desítkami nových klávesových zkratek. Prohlédněte si důležité informace, jako jsou zdvojené snímky a střihy, při nichž nedošlo k vypuštění snímků. Pomocí atributů vložení můžete mezi jednotlivými klipy kopírovat a vkládat konkrétní efekty, které potřebujete. Jak to funguje

  Funkce Vytvořit odkaz a najít

  Moderní produkce mohou zahrnovat tisíce klipů a datových zdrojů, takže je snadné ztratit přehled o souborech a zálohách uložených na různých discích. Díky vylepšené funkci Vytvořit odkaz a najít najdete klipy rychle. Pracujte se zástupnými soubory a odkazy na média v plném rozlišení. Jak to funguje

  Lumetri Deep Color Engine

  Modul Lumetri Deep Color Engine vám umožní rychle používat bohaté a krásné barevné odstíny v aplikaci Adobe Premiere Pro. Pomocí prohlížeče vzhledů si můžete prohlížet a přidávat vzhledy z Adobe SpeedGrade stejně snadno, jako přidáte efekt rozplynutí. Můžete také importovat vyhledávací tabulky z jiných systémů. Jak to funguje

  Přesné ovládání a sledování zvukové stupy

  Ovládejte audio s novým směšovačem zvukových klipů. Klipy si upravíte odděleně a ideálně namícháte. Vyzkoušejte si v praxi prostředí ovládání zvuku a pracujte s větší přesností. Vylaďte zvuk měřičem TC Electronic Radar Loudness a používejte zásuvné moduly s efekty, jako je VST3 a Audio Units (pouze Mac OS). Jak to funguje

  Integrace s Adobe Anywhere

  Aplikaci Adobe Premiere Pro lze integrovat s Adobe Anywhere pro video. Členové týmu mohou pracovat se soubory na sdíleném serveru, aniž by je museli stahovat. Vyhnete se tak problémům s různými verzemi. Změny můžete provádět nebo kontrolovat odkudkoli. Sestavte ten nejlepší tým – bez územních omezení. Jak to funguje

  Kodeky Mezzanine, nativní formáty

  Součástí aplikace jsou standardní kodeky Mezzanine. Úpravy můžete provádět na různých platformách díky Apple ProRes (kódování pouze v Mac OS). Pro soubory Avid DNxHD zabalené do formátu MXF budete mít podporu na různých platformách. Díky nové podpoře pro formáty XAVC společnosti Sony a AVC-Intra 200 společnosti Panasonic nyní můžete nativně upravovat ještě více formátů.

  Skryté titulky

  Polohu skrytých titulků můžete importovat, zobrazovat a upravovat – včetně těch v médiích ve formátu MXF. Kódovat můžete do standardů CEA-708. Titulky můžete integrovat do svých médií nebo je uložit jako samostatné soubory. Jak to funguje

  Vylepšený modul Mercury Playback Engine

  Díky podpoře širší řady GPU nyní může více editorů při práci na komplexních sekvencích využít výkonu v reálném čase. Získejte vylepšenou podporu různých platforem pro OpenCL a CUDA. Vykreslujte méně často, pracujte rychleji s efekty vytvořenými vývojáři z jiných společností a stavte se k termínům odevzdání s větší sebejistotou.

  Výměna s vysokým rozlišením

  Při importování nebo exportování projektů aplikací Avid nebo Final Cut Pro získejte větší přesnost a plynulejší pracovní postup. Import formátu AAF nabízí rozšířenou podporu pro média DNxHD. Kromě toho si při exportu do vylepšeného formátu XML nebo AAF můžete vybrat pouze požadované sekvence.

  Vylepšené úpravy z více kamerových zdrojů

  Vytvářejte sekvence z více kamerových zdrojů přímo ze zásobníku, používejte automatickou synchronizaci pomocí časového průběhu zvuku, mějte větší kontrolu nad správou zvukových stop a používejte pro následující nebo předchozí kameru klávesové zkratky. Více kamer můžete zobrazit přímo v nástroji Program Monitor. Jak to funguje

  Synchronizace nastavení

  Nyní můžete vejít do jakéhokoli grafického studia na světě, synchronizovat svoje nastavení se službou Creative Cloud a všechna vaše vlastní nastavení, včetně pracovních prostorů a klávesových zkratek, budou přesně tam, kde je chcete. Jak to funguje

  Procházení projektů

  Věnujte méně času hledání a více času úpravám. S vylepšeným prohlížečem mediálních souborů obsah najdete a načtete rychleji. Můžete procházet existující projekty, najít v nich konkrétní sekvence a média, které potřebujete, a importovat je přímo do svého aktuálního projektu.

  Podpora exportu s více GPU

  Aplikace Premiere Pro nyní dokáže naplno využít počítačů s několika kartami GPU, což významně zrychluje čas exportu. Vykreslování a komprese jsou nyní daleko rychlejší.

  Podpora široké řady formátů

  Získejte skutečnou nativní podporu pro řadu zdrojových formátů bez nutnosti překódování nebo přebalení. Importujte soubory a ihned je přehrávejte bez vykreslování. U páskových pracovních postupů umožňuje nový panel pro práci s páskou po úpravách snadnější přesun upraveného zvuku zpět k videu (je vyžadován hardware jiných společností).

  Panel Adobe Story

  Adobe Story Plus, který je součástí členství ve službě Creative Cloud, je robustní nástroj pro psaní scénářů. Importujte scénáře a přidružená metadata pomocí nového panelu Story v aplikaci Adobe Premiere Pro. Při úpravách rychle přejdete ke konkrétním scénám, místům, dialogům a postavám. Jak to funguje

  Vylepšené sledování

  Podívejte se na podrobnosti, které potřebujete, přímo na panelech monitoru zdroje a monitoru programu. Přepínejte mezi časovými průběhy videa a zvuku jedním kliknutím. Podívejte se na vylepšená bezpečnostní vodítka pro titulky a akci. Kromě toho je celá aplikace aktualizována podporou HiDPI, která přináší vyšší kvalitu zobrazení na nejnovějších monitorech.

  Panel Adobe Exchange

  Maximalizujte svůj systém pro úpravy nejnovějšími zásuvnými moduly a rozšířeními. Panel Adobe Exchange je praktický způsob jak vyhledat a nainstalovat bezplatné i placené doplňky a najít k nim podporu.

 6. Porovnat starší verze