Přístupnost*

Zabezpečení a ochrana osobních údajů v přehrávači Flash Player

Společnost Adobe usiluje o bezpečnost běhového prostředí přehrávače Adobe® Flash® Player a ochranu osobních údajů spotřebitelů bere velmi vážně. V této části jsou uvedeny informace o funkcích přehrávače Flash Player, které mohou být důležité pro diskuze o ochraně osobních údajů a zabezpečení.

Všeobecné zdroje

Tyto zdroje slouží k získání více informací o způsobu, jakým přehrávač Flash Player zajišťuje ochranu vašich osobních údajů, a o způsobu používání ovládacích prvků pro zajištění ochrany osobních údajů.

Soukromé procházení v aplikaci Flash Player

Aplikace Adobe Flash Player podporuje režim soukromého procházení obsažený v mnoha webových prohlížečích. Soukromé procházení vám umožní procházet web bez ukládání jakékoli historie do vašeho počítače. Od verze Flash Player 10.1 spolupracuje aplikace Flash Player s vaším webovým prohlížečem za účelem automatického vymazání uložených dat v souladu s nastavením soukromého procházení vašeho prohlížeče. Další informace

Způsob nastavení ochrany osobních údajů

Informace o použití nástroje Správce nastavení přehrávače Flash Player při volbě komfortní úrovně ochrany osobních údajů při prohlížení webu:

Další informace o ochraně osobních údajů

Další informace o těchto funkcích přehrávače Flash Player a o tom, jak přehrávač Flash Player zajišťuje ochranu vašich osobních údajů:

Další zdroje

Vaše osobní údaje a vaše bezpečnost jsou kritickou součástí obrovského webového prostoru a klíčovou součástí technologie přehrávače Flash Player:

Zdroje pro vývojáře

Soukromé procházení v aplikaci Flash Player

Aplikace Adobe Flash Player podporuje režim soukromého procházení obsažený v mnoha webových prohlížečích. Soukromé procházení vám umožní procházet web bez ukládání jakékoli historie do vašeho počítače. Od verze Flash Player 10.1 spolupracuje aplikace Flash Player s vaším webovým prohlížečem za účelem automatického vymazání uložených dat v souladu s nastavením soukromého procházení vašeho prohlížeče. Další informace

Správce lokálních nastavení (novinka pouze v aplikaci Flash Player 10.3 pro pracovní stanice)

Aplikace Flash Player nabízí 10.3 uživatelům zjednodušené ovládací prvky pro snazší správu nastavení přehrávače Flash Player v oblasti soukromí, zabezpečení a ukládání. Uživatelé mohou používat správce nastavení aplikace Flash Player přímo z ovládacích panelů nebo z předvoleb systému na počítačích se systémem Windows®, Mac a Linux®. Změny v aplikaci Flash Player 10.3 mohou ovlivnit vývojáře používající lokální úložiště. Další informace

Model zabezpečení přehrávače Flash Player

Model zabezpečení přehrávače Flash Player je postaven a na prověřeném systému zabezpečení založeném na doménách, sloužících k ochraně citlivých dat v síťových prostředích. Vylepšení přidaných přísných kontrol přehrávače Flash Player 8 pro aplikace a provádění obsahu v místním prostředí. Stáhněte si následující zprávy s podrobným stanoviskem k zabezpečení přehrávače Flash Player.


Flash Player 10


Vývoj pro zajištění bezpečnosti

Prvním krokem při hledání informací o zabezpečení pro vývojáře programů v jazyku ActionScript® je kapitola Flash Player Security (Zabezpečení přehrávače Flash Player) v knize Programming ActionScript 3.0 for Flash (Programování v jazyce ActionScript 3.0 pro aplikaci Flash).

Vývojáři by měli sledovat nejnovější změny v modelu zabezpečení přehrávače Flash Player, aby pro svůj obsah a aplikace mohli zajistit výhody té nejaktuálnější bezpečnostní ochrany. Centrum pro vývojáře přehrávače Flash Player poskytuje zdroje pro práci s novými cennými funkcemi modelu zabezpečení:

Prezentace: Zabezpečení technologie Flash: Proč a jak

Další zdroje

Vaše osobní údaje a bezpečnost jsou kritickou součástí obrovského webového prostoru a klíčovou součástí technologie přehrávače Flash Player.