Sidst opdateret: 16. juni 2016
Når Adobe overfører personlige oplysninger fra erhvervskunder på tværs af landegrænser, gør vi det i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Adobe har udarbejdet en databehandlingsaftale (DPA) til vores erhvervskunder, for hvem brugen af Adobe-tjenester kan medføre overførsel af personlige oplysninger fra det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) til USA. DPA'en omfatter standard kontraktmæssige klausuler (SCC'er) med henblik på at levere en mekanisme, der er godkendt af Europakommissionen, og som beskytter de registrerede personer i tilstrækkelig grad, når personlige oplysninger overføres fra EØS i henhold til EU's databeskyttelsesdirektiv. Hvis du er Adobe-erhvervskunde og overfører personlige oplysninger i forbindelse med Adobe-tjenester fra EØS til USA, skal du anmode omdatabehandlingsaftalen og standard kontraktmæssige klausuler.