Accessibility

Yderligere vilkår for anvendelse af CS-Tjenester

Ikrafttrædelsesdato: 7. maj 2012.

1. Godkendelse af yderligere vilkår for anvendelse af CS.

Tak, fordi du brugte CS-Tjenester ("Tjenesten"). Din brug af Tjenesten er underlagt disse yderligere vilkår, som supplerer vilkår for anvendelse af Adobe.com ("Generelle vilkår"), der findes på http://www.adobe.com/go/terms_dk, og som er medtaget heri som reference. Vilkår med stort begyndelsesbogstav, der ikke er angivet i disse yderligere vilkår, har den samme betydning som angivet i de Generelle vilkår. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse yderligere vilkår og de Generelle vilkår, er disse yderligere vilkår gældende med hensyn til Tjenesten.

2. Servicespecifikke vilkår.

Vilkårene i afsnit 2 gælder kun for de specifikke tjenester som anført herunder. I tilfælde af en modstrid mellem vilkårene i afsnit 2 og alle andre vilkår og betingelser i de Generelle vilkår eller disse yderligere vilkår er vilkårene i afsnit 2 gældende med hensyn til den specifikke Tjeneste men kun med hensyn til en sådan modstrid.

2.1 Yderligere vilkår for anvendelse af Acrobat.com. Din brug af Acrobat.com Tjenesten er underlagt disse yderligere vilkår for anvendelse af Acrobat.com, der findes på http://www.adobe.com/go/terms_dk, og som er medtaget heri som reference. Dette inkluderer din brug af visse CS-Tjenester, som f.eks. Buzzword.

2.2 Adobe CS Review. Din anvendelse af CS Review Tjenesten er også underlagt yderligere vilkår for anvendelse af Acrobat.com, der findes på http://www.adobe.com/go/terms_dk.

2.3 Adobe Resource Central og CS News & Resources. Hvis den Tjeneste, du bruger, er Adobe Resource Central eller CS News and Resources, er de følgende vilkår gældende:

(a) Beskrivelse af Tjenester og definitioner. Tjenesterne giver dig adgang til online ressourcer og/eller download af filer med indhold via Adobe Resource Central og CS News and Resources paneler i visse Adobe-produkter. "Online Resources" betyder Adobe materialer (som defineret i de Generelle vilkår) som f.ek.s produktnyheder, oplysninger, vejledninger og andet materiale, som gøres tilgængeligt via Tjenesterne for din anvendelse eller reference online. "Downloadable Content" betyder Adobe-materialer (som beskrevet i de Generelle vilkår), som gøres tilgængelige for download som en del af Tjenesterne og er designet til anvendelse med det Adobe-produkt, som du bruger til at få adgang til indholdsfilerne. Eksempler på Downloadable Content inkluderer, uden begrænsning:

(i) lydeffekter og andre lydfiler, som er tilgængelige via Adobe Resource Central Panel i Adobe Audition-produktet:

(ii) lydeffekter og Soundbooth Scores som er tilgængelige via Adobe Resource Central Panel på Soundbooth-produktet (beskrevet mere detaljeret i Afsnit 2.3(b)(ii) herunder og henvist til som "Soundbooth Audio Content");

(iii) skabeloner og/eller andre filer med indhold til Adobe Premiere Pro og Encore tilgængelige via Adobe Resources Central Panel i disse produkter, og

(iv) eventuelle indholdsfiler for Adobe Creative Suite-produkter, der er tilgængelige via et link til en separat hjemmeside i CS News and Resources-panelet.

(b) Brug af Downloadable Content.

(i) Downloadable Content. Bortset fra Soundbooth Audio Content, er din anvendelse af Downloadable Content underlagt licensen herunder:

Medmindre andet er anført i de "Read-Me"-filer eller andre licenser, der er knyttet til det Downloadable Content, som vises online eller i downloads, og som kan inkludere bestemte rettigheder og begrænsninger med hensyn til sådant Downloadable Content, må du bruge, vise, ændre, gengive og distribuere det Downloadable Content. Du må dog ikke distribuere eller give dine kunder eller andre direkte adgang til Downloadable Content filer på standalone-basis (dvs. under forhold hvor Downloadable Content udgør den primære værdi i det produkt, der distribueres) og du kan ikke gøre krav på nogen ophavsret, varemærke, eller andre rettigheder for intellektuel ejendom i Downloadable Content.

(ii) Soundbooth Audio Content. Din anvendelse af Soundbooth Audio Content (som lydeffekter og Soundbooth Scores) er underlagt licensaftalen for Adobe Soundbooth Audio Content på http://www.adobe.com/products/eulas/pdfs/soundboothcontent-combined-20080805_1048.pdf. En sådan licensaftale er gældende i tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse yderligere vilkår og licensaftalen.

2.4 SiteCatalyst NetAverages. Hvis Tjenesten, du bruger, er SiteCatalyst NetAverages Service, er de følgende vilkår gældende:

(a) Licens til at anvende materialer der leveres via Tjenesten SiteCatalyst NetAverages Service. Din adgang til, og anvendelse af, Tjenesten SiteCatalyst NetAverages (Tjenesten "NetAverages Service") kan give dig adgang til visse anonyme samlede data med licens fra Adobe fra tredjeparter, inklusive men ikke begrænset til, statistikker for besøgende på hjemmesider for sådanne tredjeparter (samlet, "NetAverages-materialer"). Med hensyn til NetAverages materialer og underlagt betingelserne herunder, giver Adobe dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, genkaldelig ret til adgang og brug af NetAverages-materialer, så længe sådanne NetAverages-materialer gøres tilgængelige for Adobe af sådanne tredjeparter.

(b) Betingelser for din anvendelse af NetAverages-materialer. Din anvendelse af NetAverages-materialer i Afsnit 5 af de Generelle vilkår, med den undtagelse at du kun har adgang til NetAverages materialer i interne forretningsøjemed.

(c) Fortrolighed. De NetAverages-materialer, som du har adgang til via Tjenesten NetAverages Service, skal behandles som fortrolige oplysninger tilhørende Adobe ("Fortrolige oplysninger"). Fortrolige oplysninger må ikke inkludere oplysninger som: (i) er eller bliver en del af det offentlige domæne via manglende handling eller forsømmelse fra din side, (ii) var din retmæssige ejendom før afsløringen, og som ikke var opnået af dig, enten direkte eller indirekte fra Adobe, (iii) er retmæssigt offentliggjort af dig til en tredjepart uden begrænsning for offentliggørelse; eller (iv) er uafhængigt udviklet af dig uden brug af eller reference til Adobes fortrolige oplysninger. Du erklærer dig enig i at bruge kommercielt fornuftig forsigtighed (men i intet tilfælde mindre forsigtighed end den du bruger til at beskytte dine egne fortrolige oplysninger) til at forhindre offentliggørelse af de fortrolige oplysninger til enhver tredjepart. Du kan offentliggøre fortrolige oplysninger i tilfælde af, at en sådan offentliggørelse er påkrævet af lov eller en gyldig retsordre eller den regerende myndighed, forudsat at du først har givet tilstrækkelig og omgående skriftlig meddelelse til Adobe om modtagelsen af enhver stævning eller andre anmodninger om en sådan offentliggørelse og har gjort en rimelig indsats for at opnå en beskyttende ordre, der kræver, at de afslørede fortrolige oplysninger kun anvendes til de formål, som ordren blev udstedt til.

CS Services Additional Terms of Use-da_DK-20120315_1015

Yderligere vilkår

Acrobat.com
Acrobat Connect
Adobe Content Server 4
ADOBE EDGE WEB SKRIFTTYPE-TJENESTER
ADOBE SEND
ADOBE FLASH PLATFORM SERVICES
ADOBE WAVE
CS Services
Adobe Translator
Adobe Typekit
PHOTOSHOP.COM
Adobe Premium funktioner til Flash Player

Juridiske oplysninger