Accessibility

ADOBE® TYPEKIT® TJENESTEAFTALE

Sidst revideret: 18. juni 2014. Erstatter versionen fra 1. juni 2013 i sin helhed.

Du accepterer følgende vilkår og betingelser, når du bruger Typekit Service, eller når du installerer en del af Tjenestesoftwaren. Læs dem grundigt.

Oversigtstabel

 

Typekit

Sammenlign abonnementer Individuel plan Forretningsplan Virksomhedsplan
Grundlæggende vilkår Yes Yes Yes
Yderligere SLA   Yes Yes
Skadesløsholdelse     Yes

1. Definitioner.

Aftalen indeholder termer med stort begyndelsesbogstav, der er defineret i afsnit 7 nedenfor.

2. Grundlæggende vilkår.

Din brug af Tjenesten er underlagt disse Yderligere vilkår for brug (”Yderligere vilkår”), som supplerer vilkårene for brug af Adobe.com (”Generelle vilkår”), der findes på www.adobe.com/go/terms_dk, og som er medtaget i disse Yderligere vilkår som reference.

2.1 Planer og gebyrer for abonnement.

2.1.1 Tjenesten indeholder gratis individuelle Abonnementer samt gebyrbaserede (betalte) individuelle, forretnings- og virksomhedsabonnementer, der giver dig adgang til Autoriseret indhold til Brug på dine Udgivne medier. Nogle betalte Abonnementer omfatter også en Prøveperiode.

2.1.2 Det er ikke sikkert, at du bliver bedt om at udlevere et kreditkortnummer med visse gratis Abonnementvalgmuligheder. Hvis du abonnerer på et betalt Individuelt Abonnement eller et Forretningsplansabonnement, bliver du bedt om at opgive et kreditkort, og det forfaldne gebyr for Abonnementet vil blive debiteret dit kreditkort umiddelbart efter tilmelding. Herefter opkræves Abonnementgebyret på dit kreditkort som forudbetaling enten månedligt eller årligt, hvad der end gælder.

2.1.3 Abonnementsgebyrer refunderes ikke, når betaling er foretaget. I tilfælde af at dit kreditkort ikke kan debiteres, når en betaling forfalder, kan vi forsøge at underrette dig. Hvis du ikke svarer for at give os opdaterede kreditkortoplysninger og betaler det forfaldne Abonnementsgebyr i rette tid, forbeholder vi os retten til at opsige din adgang til Tjenesten.

2.1.4 Alle Abonnementsgebyrer er eksklusive alle skatter og afgifter, som skattemyndighederne pålægger, og som du er ansvarlig for, undtagen amerikanske (føderale eller stat) skatter.

2.2 Betaling af dit Abonnement; Opgradering; Tillæg.

2.2.1 Hvis du abonnerer på et betalt Individuelt Abonnement eller et Forretningsplansabonnement, accepterer du at foretage betaling straks og før du får adgang til Autoriseret indhold.

2.2.2 Abonnementsgebyrer kan ændres med 30 dages varsel, der offentliggøres på typekit.com. Hvis efter 30 dages varsel (forud for slutningen på dit på det tidspunkt aktuelle Abonnements løbetid) Adobe ændrer Abonnementsgebyrer, vil din efterfølgende brug af Autoriseret indhold udgøre din accept af sådanne ændringer. Hvis du er midt i en forudbetalt Abonnementsperiode, vil enhver ændring i Abonnementsgebyrer gælde på tidspunktet for fornyelse af dit Abonnement, når din forudbetalte Abonnementsperiode er udløbet.

2.2.3 Hvert Abonnement omfatter begrænsninger på mængden af Brug. Disse begrænsninger gælder med hensyn til Autoriseret indhold og kan også være opført i din Kontoprofil. Hvis din brug af Autoriseret indhold overskrider grænserne, som er angivet for Autoriseret indhold eller for dit særlige Abonnement (”tillæg”), uanset om du er en enkeltperson, forhandler eller Typekit-virksomhedsplans- eller Creative Cloud-virksomhedsabonnent, og uanset om tillæg opstår forsætligt eller uforsætligt, forbeholder vi os ret til, efter eget skøn, straks at afregne med dig på den adresse, der er angivet i din Typekit-virksomhedsplan eller Creative Cloud-virksomhedssalgsordre, eller din Individuelle Konto eller Forretningsplanskonto, og straks at debitere dig eller dit kreditkort for tillægget, til at opgradere din Konto til et alternativt Abonnement, der passer til dit forbrug, eller til at suspendere din adgang til Autoriseret indhold, indtil din Konto eller gebyrerne for tillæggene er betalt helt. Du accepterer straks ved anmodning at betale alle skyldige beløb på din Konto.

2.2.4 Hvis du abonnerer på et gratis individuelt Abonnement, anerkender du, at noget Autoriseret indhold, som er tilgængeligt for dig, kan overgå til et betalt Abonnement på et tidspunkt i fremtiden. Som et resultat kan du blive påkrævet at opgradere eller ændre Abonnement for at fortsætte med at have adgang til dette Autoriseret indhold.

2.2.5 Hvis du på et tidspunkt opgraderer fra et gratis Abonnement til et betalt Abonnement, eller hvis du på et tidspunkt opgraderer fra et betalt Abonnement (herunder i løbet af prøveperioden på det betalte Abonnement) til et dyrere betalt Abonnement, ophører løbetiden på det på det tidspunkt eksisterende gratis Abonnement eller det betalte Abonnement (herunder eventuel prøveperiode på Abonnementet), når du opgraderer, og det tilhørende gebyr for det nye betalte Abonnement opkræves på dit kreditkort med det samme. Herefter opkræves det forudbetalte Abonnementgebyr løbende på dit kreditkort, som beskrevet ovenfor i afsnit 2.1.2.

2.2.6 Hvis du på et tidspunkt nedgraderer dit betalte Abonnement, anerkender du, at dette kan resultere i tab af visse funktioner eller et fald i Brugskapaciteten eller Brugsgrænserne, som er tilknyttet din Konto. Vi påtager os intet ansvar for sådanne tab.

3. Rettigheder og forpligtelser. Begrænsninger og restriktioner for din anvendelse af Autoriseret indhold.

3.1 Din brug af Autoriseret indhold. Afhængigt af det Abonnement du vælger, kan kategorierne af Autoriseret indhold, som er tilgængeligt for dig, variere. Nogle Tjenestefunktioner, funktionalitet eller kategorier af Autoriseret indhold, som er beskrevet i disse Yderligere vilkår, er muligvis ikke tilgængelige i alle Abonnementer. Efter registrering i forbindelse med adgang til eller Brug af nogen del af Autoriseret indhold, og i henhold til det bestemte Abonnement, som du har valgt (og betaling af Abonnementgebyrer, hvis relevant), tildeler Adobe dig hermed en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, begrænset ret og licens til at få adgang til og Bruge Autoriseret indhold i forbindelse med design og udvikling af Udgivne medier, som det er tilladt i henhold til disse Yderligere vilkår, og kun så længe du opretholder et uafbrudt Abonnement i henhold til følgende:

3.1.1 Desktop Publishing. Hvis dit Abonnement omfatter Brug af Autoriseret indhold til desktop publishing, så

(a) Må du kun bruge Typekit Desktop (herunder Autoriseret indhold, som vi tillader dig at downloade, installere eller som på anden måde gøres tilgængeligt gennem Typekit Desktop) på det tilladte antal Computerenheder;

(b) Når det er installeret på din Computerenhed, kan du få adgang til Autoriseret indhold gennem Typekit Desktop for at vælge blandt de Autoriserede skrifttyper, som du ønsker at synkronisere til din Computerenhed til Brug i desktop publishing;

(c) Du må bruge Autoriserede skrifttyper, som er blevet synkroniseret til din Computerenhed for at designe og udvikle Udgivne dokumenter, og du må indlejre og distribuere de Autoriserede skrifttyper i dine Udgivne dokumenter således at, når andre ser, udskriver eller interagerer med dine Udgivne dokumenter, vil de se dit indhold blive vist (og de kan redigere dele af dine Udgivne dokumenter, som at indsætte tekst i formularfelter, hvis relevant) i forbindelse med de Autoriserede skrifttyper, som du ønsker;

(d) Du må kun indlejre sådanne tegn (dvs. indstille) i de Autoriserede skrifttyper, som er nødvendige for at vise, udskrive og se (eller redigere, hvis relevant) det Udgivne dokument; og

(e) Du må kun bruge og distribuere indlejrede Autoriserede skrifttyper i dine Udgivne dokumenter, som det er beskrevet i afsnit 3.1.1.

3.1.2 Udgivelse af hjemmeside. Hvis dit Abonnement omfatter Brug af Autoriseret indhold til udgivelse af hjemmeside, så

(a) Må du bruge det Autoriserede indhold til at designe og udvikle dine udgivne hjemmesider eller websider (og du må bruge ethvert sæt, som vi kræver til sådanne formål), og du må henvise til eller indkode et link til valgte Autoriserede skrifttyper i dit udgivne hjemmesidedesign, således at når andre ser eller interagerer med dine Udgivne hjemmesider, kan de se dit indhold vist med de Autoriserede skrifttyper, som du har tiltænkt; og

(b) Du må kun bruge indlejrede Autoriserede skrifttyper på dine udgivne hjemmesider, som det er beskrevet i afsnit 3.1.2.

3.2 Brug af Autoriseret indhold af Udgivere, på hvis vegne du opretter Udgivne medier. Udgivere, på hvis vegne du opretter Udgivet medie, kan fortsat få adgang til og bruge det Autoriserede indhold, som du har designet i det Udgivne medie, hvis enhver sådan Udgiver abonnerer på Tjenesten eller opretter en separat aftale med Adobe om adgang til Tjenesten. Du accepterer at give dine Udgiver-klienter en kopi eller meddelelse om disse Yderligere vilkår (som kan læses på www.adobe.com/go/terms_dk).

3.3 Videresalg af Tjenesten.

3.3.1 Hvis du er et Agentur (som beskrevet i afsnit 7 nedenfor), har du en begrænset ret til at videresælge Tjenesten (kun i forbindelse med tjenester, som du leverer som et Agentur til dine egne kunder eller klienter), men Adobe kan sætte grænser for antallet af Udgivne medier, som kan blive registreret med Tjenesten af et Agentur, eller omfanget af tjenester, der leveres til et sådant Agentur.

3.3.2 Hvis du er Forhandler-platform (som beskrevet i afsnit 7 nedenfor), accepterer du, at du ikke bruger nogen del af det Autoriserede indhold uden forudgående udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Adobe. Hvis du er en Forhandler-platform , der bruger vores gratis skrifttypetjeneste, behøver du kun at meddele dette på forhånd til Adobe i form af en e-mail med dit navn og navnet på din Forhandler-platform, med emnelinjen, ”Meddelelse om forhandler-platform” til: support@typekit.com.

3.3.3 Forhandler-platforme skal bruge Autoriseret indhold som tilladt af loven, inklusive, men ikke begrænset til, import eller eksport af data eller software og love vedrørende databeskyttelse og privatliv samt regler, som gælder for personlige eller personligt identificerbare oplysninger.

3.4 Forpligtelser, begrænsninger og forbudt anvendelse af det Autoriserede indhold.

3.4.1 Oprettelse af kopier af Dokumentationen. Du må lave kopier af Dokumentationen, men ikke mere end den mængde, der med rimelighed er nødvendigt i forbindelse med din interne reference i forbindelse med din brug af det Autoriserede indhold.

3.4.2 Fortsat adgang til det Autoriserede indhold. Fortsat adgang til det Autoriserede indhold kan kræve en løbende internetforbindelse til levering, aktivering eller synkronisering af det Autoriserede indhold eller for at godkende, forny eller validere din adgang til Autoriseret indhold. I nogle tilfælde er de Autoriserede skrifttyper, som du designer i bestemte Udgivne medier, kun tilgængelige for dig og tredjeparter, som har adgang til eller får vist det Udgivne medier, så længe du opretholder et uafbrudt Abonnement (herunder betaling af alle gældende abonnementgebyrer).

3.4.3 Link tilbage til Tjenesten. Prøveperioder for gratis individuelle Abonnementer eller betalte Abonnementer kan indeholde Autoriseret indhold, der omfatter link tilbage-mærkat eller andet logo, der automatisk føjes til enhver side, der indlæser Tjenesten eller omfatte visse retningslinjer for brandelementer eller visningskrav. Fjernelse eller tilsløring af alle påkrævede mærker eller logoer, som linker tilbage til Tjenesten, er forbudt, og du erklærer dig enig i at vise alle påkrævede mærkeelementer eller logoer og at følge alle retningslinjer, som du modtager, i den forbindelse.

3.4.4 Medfølgende komponenter fra åbne kilder. Dele af det Autoriserede indhold kan anvende eller indeholde softwarekomponenter og softwareprogrammer fra åbne kilder. Din brug af sådan Autoriseret indhold er yderligere reguleret af vilkårene i eventuelle open source-licenser, som er angivet i ophavsretfiler eller licenserklæringer, der følger med det Autoriserede indhold.

3.4.5 Bevar eksisterende meddelelser. Det Autoriseret indhold kan være tilknyttet visse meddelelser om ejendomsret, herunder meddelelser om patent, copyright og varemærker. Du skal bevare alle sådanne meddelelser, som de findes (og må ikke fjerne eller ændre) sådanne meddelelser om ejendomsret, der vises i eller på det Autoriserede indhold.

3.4.6 Forbudt brug af det Autoriserede indhold. Medmindre andet er tilladt i henhold til licensvilkår for åbne kilder gældende for specifikke komponenter fra åbne kilder, der kan være inkluderet i, eller distribueres med, det Autoriserede indhold, er der udtrykkeligt forbud mod:

(a) At hoste Autoriseret indhold på egen server eller anden egen-hostende funktion eller tjeneste;

(b) Inkludering, bundtning, indlejring eller distribution på anden måde af Autoriseret indhold i dit Udgivne medie, eller viderelicensering af din adgang til Brug af nogen del af det Autoriserede indhold til en anden person, undtagen som det er beskrevet i afsnit 3.1 i disse Yderligere vilkår;

(c) At tillade eksternt output af det Autoriserede indhold fra dit Udgivne medie, eller at distribuere nogen del af det Autoriserede indhold på enkeltstående grundlag eller på nogen måde, der tillader en anden person at Bruge det Autoriserede indhold til at oprette nyt indhold uden for dit Udgivne medie;

(d) Tilføjelse af funktionalitet til eller anden ændring, tilpasning, oversættelse, konvertering, modificering, oprettelse eller udfærdigelse af Afledte værker af nogen del af det Autoriserede indhold;

(e) Demontering, dekompilering, reverse engineering eller på anden måde at gøre forsøg på at afsløre Tjenestens eller det Autoriserede indholds kildekode eller bryde, ubrugeliggøre eller omgåelse på anden måde af softwarebeskyttelsesmekanismer i Tjenesten eller det Autoriserede indhold, bortset fra i det omfang, at gældende lov i dit retsområde specifikt forbyder sådanne restriktioner, dog forudsat at du først anmoder om disse oplysninger fra Adobe, kan vi, efter eget skøn, enten give dig disse oplysninger eller fastsætte rimelige betingelser, herunder rimelige gebyrer, for brug af Softwaren eller det Autoriserede indhold for at sikre, at Adobes og/eller dennes Licenshavers immaterielle rettigheder til det Autoriserede indhold beskyttes;

(f) Viderelicensering, at stille en sikkerhedsinteresse til rådighed eller på anden måde overføre dine rettigheder til brug af det Autoriserede indhold;

(g) Forsøg på at kopiere, flytte eller fjerne Autoriseret indhold fra de steder eller mapper på din Computerenhed, hvor vi har installeret sådant Autoriseret indhold, eller på anden måde forsøge at få adgang til eller bruge det Autoriserede indhold udover ved at abonnere direkte på Tjenesten ved hjælp af de måder, som vi stiller til rådighed til dette formål; og

(h) Kopiering eller distribution af det Autoriserede indhold (undtagen som udtrykkeligt tilladt for Autoriserede skrifttyper i visse typer Udgivne medier i henhold til afsnit 3.1.1. i disse Yderligere vilkår) til brug i en tjenestebureauopsætning, som en udbyder af kommercielt trykkeri.

3.4.7 Overholdelse af disse Yderligere vilkår. Adobe kan med rimelig varsel anmode om dokumentation vedrørende din overholdelse af disse Yderligere vilkår, og du erklærer dig enig i at levere dokumentation til Adobe inden for tredive (30) dage efter modtagelse af vores anmodning.

3.5 Rettigheder, som du tildeler Adobe for Kunde-skrifttyper, som du gør tilgængelige gennem Tjenesten. Du har måske mulighed for at stille Kunde-skrifttyper til rådighed til Adobe til hosting gennem, brug eller i forbindelse med Tjenesten, det Autoriserede indhold eller Udgivne medie. Selvom Adobe ikke gør krav på ejerskab af dine Kunde-skrifttyper, har vi brug for visse rettigheder fra dig for at kunne imødekomme dine anmodninger og lette anvendelsen af Tjenesten for dig og andre. Derfor;

3.5.1 Med hensyn til de Kunde-skrifttyper, som du leverer til Adobe til hosting gennem Tjenesten, tildeler du hermed Adobe en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, overførbar, royaltyfri og fuldt betalt licens til at få adgang til, bruge, kopiere, redigere, tilpasse, oversætte, omformatere, reproducere, udgive, overføre, distribuere, offentligt udføre eller offentligt vise Kunde-skrifttyper, herunder en ikke-eksklusiv, underlicenstildelt ret og licens til alle intellektuelle ejendomsrettigheder i og til Kunde-skrifttyper og design, som måtte være indlejret deri, for at bruge Adobes egenudviklede skitseantydninger og udjævningstilpasninger, programkodningsregler og anvisninger, omtågnings-, segmentering- og indstillingsteknikker, algoritmer og andre processer, samt alle relaterede ressourcer og dokumentation (samlet kaldet , ”Adobes skrifttypeoptimering”), som er nødvendig for at ændre og konvertere Kunde-skrifttyper til flere formater, så de kan bruges, reproduceres, vises, udgives, hostes og distribueres af Adobe gennem Tjenesten i forbindelse med Udgivne medier; og

3.5.2 Du tilkendegiver og garanterer, at du ikke har indgået andre aftaler eller overenskomster, som kan forhindre dig i at overdrage rettighederne tildelt i dette afsnit.

3.5.3 Selvom du bevarer retten til Kunde-skrifttyper, som du leverer til Adobe til hosting på eller gennem Tjenesten, anerkender og accepterer du, at alle Adobes skrifttypeoptimeringer, som Adobe anvender til Kunde-skrifttyper, ejes af Adobe. For at undgå tvivlsspørgsmål er Adobe ejer af alle rettigheder for intellektuel ejendom, som er indføjet i Adobes skrifttypeoptimeringer, ændringer eller andet arbejde udført af Adobe for at omdanne Kunde-skrifttyperne til flere formater, så de kan distribueres via Tjenesten og bruges i flere miljøer.

3.5.4 Uanset de licenser, som du tildeler Adobe i dette afsnit, anerkender du og erklærer dig enig i, at Adobe er fri til at bruge alle idéer, koncepter, viden eller teknikker, som du leverer til Adobe, til alle formål, uden en kompensation til dig, og Adobe kan reklamere for den kendsgerning, at du er kunde hos Adobe i sine reklamematerialer og på sine hjemmesider.

4. Andre rettigheder og forpligtelser.

4.1 Support. Teknisk support tilbydes kun til abonnenter på betalte Abonnementer i overensstemmelse med det niveau af tjenesten, der abonneres på. I forbindelse med levering af teknisk support, kan vi have behov for at kommunikere med dig eller dit personale og anmode om adgang til dine systemer eller netværk. Hvis du ikke leverer et sådant samarbejde til os, kan det begrænse omfanget af den support, som vi kan tilbyde dig.

4.2 Ophør.

4.2.1 Du anerkender og erklærer dig enig i, at din ret og licens til at bruge specifikt Autoriseret indhold og til at bruge Autoriseret indhold på en Udgivne medier, er viderelicenseringer, der gives til dig af Adobe som en bevillingshaver af flere licensindehavere, og yderligere, at dine rettigheder til sådant Autoriseret indhold afhænger af den fortsatte fuldbyrdelse og anvendelighed af alle aftaler mellem Adobe og dennes indholdslicensindehavere. Hvis de relevante aftaler mellem Adobe og dennes licensindehavere udløber eller opsiges, forstår du , at du ikke længere har ret til at bruge sådanne licensindehaveres autoriserede indhold på nogen måde, som er anderledes end den måde, det blev brugt på forud for en sådan aftales udløb eller opsigelse.

4.2.2 Vi forbeholder os retten til enhver tid, med eller uden varsel og af en hvilken som helst årsag, til midlertidigt eller permanent at begrænse, ændre, stoppe eller afbryde Tjenesten (eller en del heraf), din adgang til Tjenesten, Autoriseret indhold eller Tjenestens brugergrænseflader. Adobe kan ikke holdes ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for enhver sådan begrænsning, ændring, standsning eller afbrydelse af Tjenesten, Autoriseret indhold eller din adgang til disse.

4.2.3 Vi kan suspendere eller ophæve din konto og retten til at bruge Tjenesten og/eller Autoriseret indhold, hvis du på noget tidspunkt overtræder disse Yderligere vilkår, ikke opretholder en gyldig konto med et godt omdømme, eller ikke betaler nogle af raterne for Abonnementet.

4.2.4 Vi kan efter eget skøn, midlertidigt eller permanent, afbryde din Kontos adgang til Tjenestens brugergrænseflader, hvis Adobe finder tilfælde af misbrug, for hyppige anmodninger til Tjenesten eller anden overdreven brug via en af Tjenestens brugergrænseflader.

4.2.5 Ethvert forsøg på at forstyrre Tjenestens funktion eller det Autoriserede indhold kan medføre strafferetlige sanktioner og kan blive underkastet undersøgelse og retsforfølgelse.

4.3 Annullering og refunderinger.

4.3.1 Hvis du ønsker at annullere din Tjenestekonto, er du ansvarlig for at gøre dette korrekt. Du kan annullere din Tjenestekonto på hvilket som helst tidspunkt ved at logge på din kontoprofil og klikke på annulleringslinket ”annuller min konto”, uden at der bliver stillet spørgsmål. En anmodning om annullering af din Konto per e-mail eller telefonisk antages ikke for en annullering.

4.3.2 Hvis du abonnerer på et betalt Abonnement, og du bringer din Konto eller dit Abonnement til ophør før din næste forfaldsdato for betalingen, træder din annullering i kraft øjeblikkeligt, og du bliver ikke opkrævet betaling igen.

4.3.3 Hvis du abonnerer på en gratis plan eller betalt Abonnement, som omfatter en gratis prøveperiode, og på et senere tidspunkt bringer din Konto til ophør inden for den gratis prøveperiode, bliver du ikke opkrævet betaling.

4.3.4 Der ydes ingen refundering i forbindelse med annullering, nedgradering eller andre ændringer til forudbetalte Abonnementer. For at behandle alle ens vil der ikke blive gjort nogle undtagelser for Tjeneste refundering og/eller annulleringspolitik.

4.4 Effekt af opsigelse eller annullering.

4.4.1 Ved opsigelse af din konto, hvad enten af dig, eller af os, hvis du ikke overholder disse Yderligere vilkår, vil vi lukke din konto uden yderligere varsel.

4.4.2 Opsigelse eller annullering af din Konto, eller af din anvendelse eller adgang til Tjenesten vil medføre omgående deaktivering eller sletning af din Konto og tab og sletning af alt indhold på din Konto, inklusive hele konfigurationen af din Tjeneste og webstedsdesigndata Så snart de er slettet, vil disse oplysninger ikke kunne generhverves eller genoprettes.

4.4.3 Efter opsigelse eller udløb af din Konto eller dit Abonnement fremskyndes din forpligtelse til at betale alle skyldige summer til Adobe, og disse bliver omgående forfaldne og betalbare.

4.4.4 Hvis du har spørgsmål vedrørende Tjenesten eller disse Yderligere vilkår, bedes du venligst se siden service Support på https://typekit.com/help.

5. Forretningsplaner.

Hvis du abonnerer på Tjenesten under valgmuligheden Forretningsabonnement (sådan som abonnementet er angivet eller beskrevet på https://typekit.com/plans, og hvis den bestemte Tjenestefunktion, funktionalitet eller kategori af det Autoriserede indhold er tilgængelig i henhold til dit Abonnement), er dine vilkår for anvendelse anført i afsnittene 1 til og med 4 herover, og i dette afsnit 5, undtaget hvis du indgår en separat forretnings-, virksomheds-, eller skrifttypeudgivelse- og licensaftale, eller lignende dokument med Adobe, vil vilkårene for enhver sådan aftale og enhver tilknyttet salgsordre eller andre bestillingslister tilsidesætte disse Yderligere vilkår.

5.1 Serviceleveranceaftale eller SLA. Følgende vilkår og betingelser gælder separat for hver forretningsabonnement:

5.1.1 Tjenestens tilgængelighed. ”Tjenestens tilgængelighed” defineres, som den tid Tjenesten er i stand til at modtage, behandle og svare på anmodninger (beregnet som en procentdel ved at dividere antallet af minutter, som Tjenesten er tilgængelig i en forudsat kalendermåned, med antallet af totale minutter i den forudsatte kalendermåned), som målt på månedligt basis af Pingdom-overvågningstjenesten og eksklusive alle planlagte vedligeholdelser og Force Majeure, som er defineret som forhold, man ikke er herre over, terrorisme, strejker, brand, oversvømmelse, jordskælv, regeringsbeslutninger, ordrer eller restriktioner, tjenesteafvisningsangreb og anden skadelig adfærd, fejl på udstyr eller enhver anden årsag til Tjenestens manglende tilgængelighed uden for Adobes rimelige kontrol.

5.1.2 Mål for Tjenestens tilgængelighed. Adobe gør en rimelig indsats for at sikre, at Tjenesten er i drift mindst 99,9 % af tiden, som målt på månedligt basis.

5.1.3 Garanti for Tjenestens tilgængelighed. I tilfælde af at Adobe ikke opfylder målet for Tjenestetilgængelighed, som beskrevet i afsnit 5.1.2 i en given måned, og forudsat at du fortsat overholder dine forpligtelser under disse Yderligere vilkår, er du for hver dag i en sådan måned, hvor varigheden af hændelser med manglende tilgængelighed af Tjenesten overstiger fire (4) sammenhængende timer, berettiget til en (1) dags Tjenestekredit, underlagt betingelserne i afsnit 5, som gælder for din konto ved afslutning af de, på det tidspunkt, aktuelle vilkår for abonnementet på Tjenesten.

(a) Med det formål at beregne målet for Tjenestetilgængelighed antager Adobe kun Tjenesten for at være ”ikke-tilgængelig”, hvis du åbnede en problem- eller spørgsmålsbillet hos Tjenestens supportteam inden for tre (3) arbejdsdage efter hændelsen med Tjenestens manglende tilgængelighed.

(b) For at opnå kredit for Adobes manglende evne til at opfylde målet for Tjenestens tilgængelighed skal du anmode skriftligt om en sådan kredit senest den efterfølgende måned efter hændelsen af Tjenestens manglende tilgængelighed, der giver anledning til din kreditanmodning.

(c) I tilfælde af uoverensstemmelse mellem data i din dokumentation og Adobes dokumentation vil data i Adobes dokumentation være gældende.

(d) Kreditten for Tjeneste, der tilbydes i dette afsnit, er dit eneste og eksklusive retsmiddel for enhver fejl i Tjenesten eller enhver mangel på overholdelse af målet for Tjenestens tilgængelighed, på vegne af Adobe. Alt ubrugt Tjenestekredit udløber ved ophør af Tjenesten eller dit abonnement.

(e) For at rapportere en hændelse af manglende Tjeneste, udfald eller andre problemer skal du sende en e-mail til e-mail-adressen for tjenestesupport, som fulgte med dit specifikke abonnement, eller sende en e-mail til: support@typekit.com. Din meddelelse skal indeholde en kort beskrivelse af problemet og angive datoen og perioden for udfaldet eller den manglende tilgængelighed og kan inkludere URL til den relevante Pingdom-webstedsovervågningsrapport, hvis tilgængelig.

6. Typekit – Virksomhedsplaner.

Hvis du abonnerer på Tjenesten under valgmuligheden Typekit-virksomhedsplansabonnement (sådan som planen er angivet eller beskrevet på https://typekit.com/plans/enterprise, og hvis den bestemte Tjenestefunktion, funktionalitet eller kategori af det Autoriserede indhold tilbydes til dig i henhold til dit Abonnement), er dine vilkår for anvendelse anført i afsnittene 1 til og med 5 herover, og i dette afsnit 6, forudsat at, i tilfælde af at du indgår en separat forretnings-, virksomheds-, eller kildeudgivelse- og licensaftale, eller lignende dokument med Adobe, vil vilkårene for enhver sådan aftale og enhver tilknyttet salgsordre eller andre bestillingslister tilsidesætte disse yderligere vilkår. Af hensyn til klarheden er Typekit-virksomhedsplansabonnementer adskilte og forskellige fra andre virksomhedsplanstilbud, herunder alle Creative Cloud-virksomhedsplaner, der kan blive tilbudt eller gjort tilgængelig for dig under yderligere eller anderledes licens- og prisvilkår.

6.1 Adobe tilkendegiver, garanterer og erklærer, at ifølge sit bedste kendskab (a) ejer de eller har rettigheder til de Autoriserede skrifttyper og Autoriseret indhold, og (b) at tilvejebringelse af Tjenesten (herunder de licenser, som Adobe tildeler brugere af Tjenesten) ikke (i) udgør et brud på nogen aftale med tredjepart, (ii) bryder rettigheder for intellektuel ejendom og ejendomsrettigheder, eller rettigheder til reklame eller privatliv for enhver tredjepart, (ii) bryder nogle gældende lov, statut, forordning eller forskrift; eller (iv) medfører udbredelse af nogle softwarevirusser eller anden computerkode, eller programmer, som kan afbryde, ødelægge eller begrænse driften af ethvert computersoftware eller hardware eller udstyr til telekommunikation.

6.2 Adobe tilbyder VIP-support på virksomhedsniveau, som inkluderer prioriteret håndtering af problemer i arbejdstimerne, via e-mail eller telefonisk.

6.3 Uanset hvad der er anført i afsnit 3.5.4 ovenfor, vil Adobe ikke reklamere med den kendsgerning at du er kunde hos Adobe i sine reklamematerialer eller på sine hjemmesider uden din forudgående godkendelse.

7. Definitioner.

Termer skrevet med stort begyndelsesbogstav i disse Yderligere vilkår har den betydning, der defineres nedenfor. Termer med stort begyndelsesbogstav, der ikke er defineret her, har den samme betydning som defineret i de Generelle vilkår, der findes på www.adobe.com/go/terms_dk.

7.1Konto” betyder den konto (herunder eventuelt Adobe-id og brugerprofil), som du opretter, når du først tilmelder dig Tjenesten, herunder unikke nøgler eller identifikatorer, som Adobe udleverer eller på anden måde bruger til at knytte dig til din konto.

7.2Adobe, Vi” eller ”Os” betyder Adobe Systems Incorporated, et selskab, som er registreret i staten Delaware, 345 Park Avenue, San Jose, Californien 95110, USA, såfremt denne Aftale er indgået under ophold i USA, Canada eller Mexico. I alle andre tilfælde betyder det Adobe Systems Software Ireland Limited, 4‑6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland.

7.3Agentur” betyder en individuel eller kommerciel forretning, som tilbyder web- eller grafisk design, reklame, marketing eller lignende tjenester til kunder eller klienter, og hvis tjenester omfatter oprettelse og/eller vedligeholdelse af Udgivne medier.

7.4Kunde-skrifttyper” betyder de skrifttyper og/eller skrifttypefamilier, der er autoriseret separat af dig fra en tredjepart til din anvendelse i Tjenesten i denne aftale.

7.5Computerenhed” betyder en virtuel eller fysisk enhed eller et internt netværk (dvs. et privat ejet netværk, hvortil alene medarbejdere og ansatte på særlige vilkår, undtaget internettet eller andet netværk, der er åbent for offentligheden, har adgang) med det anbefalede operativsystem, hardware og anden konfiguration, der accepterer oplysninger og som kan manipulere dem med henblik på at opnå et bestemt resultat baseret på en sekvens af instruktioner, herunder uden begrænsning stationære computere, bærbare computere, tablets, telekommunikationsenheder, internettilsluttede enheder samt hardwareprodukter, der kan betjene en lang række produktivitets- og underholdningsapplikationer eller andre softwareapplikationer.

7.6Afledte værk(er)” betyder binære data baseret på, eller afledt af, det Autoriserede indhold (herunder enhver del af den Autoriserede software) i enhver form, hvori sådanne binære data kan være konverteret, ændret eller tilpasset, herunder men ikke begrænset til, binære data i alle formater, hvori det Autoriserede indhold kan konverteres.

7.7Dokumentation” betyder forklarende skriftlige materialer og filer og/eller anden brugerdokumentation, der følger med det Autoriserede indhold, eller er udgivet, gjort tilgængeligt eller på anden måde leveret til dig af Adobe i forbindelse med din Brug af Tjenesten.

7.8Kit” betyder den computer-, web- eller anden mediekompatibel softwareprogram, der er oprettet af dig gennem Tjenesten, bestående af dine foretrukne indstillinger, valg og formater for Autoriserede skrifttyper, typografiark og anden softwarekode samt den letvægtsudgave af JavaScript, der leveres gennem Tjenesten, til at indlæse typografiark og Autoriserede skrifttyper samt til at administrere og spore brugen af Autoriseret indhold i forbindelse med en Udgivet hjemmeside.

7.9Licenshaver(e)” betyder den tredjepart, der har givet Adobe licens til det Autoriserede indhold, som Adobe gør tilgængeligt til din brug.

7.10Autoriseret indhold” betyder de Autoriserede skrifttyper, den Autoriserede software samt Tjenesten, Tjenestens brugergrænseflader og Tjenestens brugergrænseflade-tokens.

7.11Autoriserede skrifttyper” betyder de skrifttyper og/eller skrifttypefamilier, som Adobe giver dig licens til dig via Tjenesten med henblik på din brug i henhold til disse Yderligere vilkår.

7.12Autoriseret software” betyder Tjenesten og al software, der er omfattet af denne Aftale, herunder, men ikke begrænset til, softwarefiler, der indeholder Autoriserede skrifttyper og scripts, scriptlogik eller anden kode, der bruges i Tjenesten eller som er pakket med Typekit Desktop eller er indlejret i eksporterede filformater (og eventuelle Opdateringer og Opgraderinger eller Dokumentation i forbindelse med noget af det ovennævnte), som Adobe gør tilgængelige for dig gennem Tjenesten for at gøre dig i stand til at få adgang til og modtage det Autoriserede indhold.

7.13Tilladte antal Computerenheder” betyder det maksimale antal Computerenheder, hvortil eller hvorpå Typekit Desktop må installeret (herunder antal eller forekomster af samtidig brug, som er tilladt i henhold til dit Abonnement), og hvorfra Tjenesterne må tilgås.

7.14Udgiver” betyder den person eller kollektive enhed (dig eller din klient eller din kunde, på hvis vegne du handler), der ejer eller kontrollerer det indhold, udover det Autoriserede indhold, der vises på eller i det Udgivne medie.

7.15Udgivne dokument(er)” betyder enhver offentligt distribueret form for digital dokument (dvs. Word, PDF, EPUB osv.), der bruger Autoriserede skrifttyper, hvad enten de er indlejret eller ej, herunder til display, visning eller forbrug af personer, der får adgang til det Udgivne dokument.

7.16Udgivet medie” betyder, individuelt og kollektivt, ethvert Udgivet dokument eller Udgivet hjemmeside.

7.17Udgivet hjemmeside” betyder henholdsvis hjemmesider, websider eller hjemmesideindhold, som du har designet, udviklet eller skabt, og som udgives og integrerer, har adgang til og offentligt viser det Autoriserede indhold ved hjælp af Typekit Web.

7.18Forhandlerplatform” er enhver tjeneste, som tillader sine kunder eller klienter at vælge kilder til hjemmesider eller andre produkter, som stilles til rådighed på deres vegne (f.eks. bloggingplatforme, sociale netværksprofiler osv.)

7.19Tjeneste(r)” betyder den Typekit-tjenestehjemmeside, der kan tilgås fra www.typekit.com, herunder Typekit Desktop, Typekit Web og alle andre tjenester, funktioner eller indhold, der gøres tilgængeligt i eller gennem Typekit-tjenestehjemmesiden.

7.20Tjenestens brugergrænseflade(r)” betyder enhver plug-in eller programbrugergrænseflade, der leveres af eller gennem Tjenesten, som giver dig programadgang til funktionerne i Tjenesten og tillader dig at få vist det Autoriserede indhold eller på anden måde oprette, konfigurere, ændre og udgive kits og hente metadata om skrifttyperne i Tjenestens skrifttypebibliotek.

7.21Abonnement(er)” betyder mulighederne til valg af Abonnement, herunder prøveperioder, samt alle relaterede brugsvilkår og betingelser, tilladt antal, begrænsninger, restriktioner og gebyrer, der er beskrevet for hvert Abonnement på https://typekit.com/plans, som er omfattet af disse Yderligere vilkår med denne henvisning.

7.22Typekit Desktop” betyder de funktioner i Tjenesten, der stilles til rådighed via download eller installation af Adobe-software til din Computerenhed, som letter adgang til og brug af Tjenesterne eller Autoriseret indhold til desktop publishing-formål (dvs. til oprettelse af udgivne dokumenter).

7.23Typekit Web” betyder de funktioner af Tjenesten, der letter din adgang og Brug af Tjenesterne eller Autoriseret indhold (herunder webformaterede versioner af Autoriserede skrifttyper) til oprettelse af Udgivne hjemmesider.

7.24Opdateringer og opgraderinger betyder opdateringer, revisioner, ændringer eller tilføjelser, der kan foretages og deployeres eller leveres af Adobe til dig til enhver tid for at opgradere, ændre eller forbedre Tjenesten i det omfang, at dette ikke leveres i henhold til en separat aftale. Adobe er ikke ansvarlig over for dig på nogen made for sådanne ændringer.

7.25Brug eller Bruge” betyder enhver brug, du gør af Tjenesten i forbindelse med download, integration, adgang, synkronisering, anvendelse eller visning af det Autoriserede indhold.

7.26Du”, ”Dig” og ”dit/din(e)” betyder enhver person, enhed eller agentur, der opretter og bruger en konto for at få adgang til Tjenesterne på egne vegne eller på vegne af klienter eller kunder i forbindelse med Udgivne medier.

Typekit Desktop EULA and SaaS TOU-da_DK-20141806