Accessibility

Sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger i Flash Player

Adobe arbejder målrettet for sikkerheden i Adobe® Flash® Player og tager beskyttelse af forbrugernes personlige oplysninger alvorligt. Dette afsnit indeholder informationer om de funktioner i Flash Player, som kan være vigtige for beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed.

Generelle ressourcer

Benyt disse ressourcer til at få mere at vide om, hvordan Flash Player beskytter dine personlige oplysninger, og hvordan du skal anvende de relevante værktøjer.

Sådan indstilles beskyttelse af personlige oplysninger

Læs, hvordan du bruger Flash Player Settings Manager til at vælge et komfortabelt beskyttelsesniveau, når du browser på internettet:

Flere informationer om beskyttelse af personlige oplysninger

Læs mere om disse funktioner i Flash Player, og hvordan Flash Player beskytter dine personlige oplysninger:

Andre ressourcer

Beskyttelse af dine personlige oplysninger og din sikkerhed er en vigtig komponent i de fantastiske internetoplevelser og en af kernekomponenterne i Flash Player-teknologien:

Ressourcer for udviklere

Flash Players sikkerhedsmodel

Flash Players sikkerhedsmodel er bygget på et brancheafprøvet, domænebaseret system med sikkerhed til beskyttelse af følsomme data i netværksmiljøer. Forbedringer i Flash Player 8 har tilføjet strenge kontroller for programmer og indhold, der køres i det lokale miljø. Download følgende hvidbøger, hvis du ønsker en mere detaljeret oversigt over sikkerheden i Flash Player.


Sikkerhedsudvikling

Det vigtigste dokument med sikkerhedsinformation til ActionScript-udviklere er afsnittet om sikkerhed i Flash Player* i bogen Programming ActionScript 3.0 på Adobe LiveDocs.

Opdateringer til Flash Players sikkerhedsmodel kræver, at udviklerne holder sig opdateret med de seneste ændringer for at sikre, at deres indhold og programmer indeholder de nyeste sikkerhedsforanstaltninger. I Flash Player Developer Center finder du let tilgængelige ressourcer for arbejde med forbedring af sikkerhedsmodellen:

Præsentation: Sikkerhed i Flash Player for flere domæner

Download diassene fra Deneb Meketas sikkerhedspræsentation på MAX 2007 i Chicago:

Andre ressourcer

Beskyttelse af dine personlige oplysninger og din sikkerhed er en vigtig komponent i de fantastiske internetoplevelser og en af kernekomponenterne i Flash Player-teknologien.