Toimitusketju

Adoben tuotteen elinkaari alkaa suhteiden luonnista sellaisten kolmannen osapuolen toimittajien kanssa, jotka jakavat arvomme ja edustavat kanssamme samaa omistautumista vastuullisiin työpaikkakäytäntöihin. Globaali toimitusketjumme ulottuu Pohjois-Amerikkaan, Aasiaan ja Eurooppaan. Sitoudumme noudattamaan valtiollisia ja paikallisia lakeja. Osallistumme teollisuudenalan vapaaehtoisiin hankkeisiin ja yritysjohtoisiin aloitteisiin.

Adoben menettelytapasäännöt
Adobella on kattavat liiketoiminnan menettelytapasäännöt, jotka asettavat standardit ja odotukset työntekijöiden käyttäytymiselle sekä töissä että markkinoilla. Nämä säännöt perustuvat ohjaaviin periaatteisiimme: eettisyys, kunnioitus, rehellisyys, laatu, vastuu ja oikeudenmukaisuus. Teemme liiketoimia vain sellaisten yhteistyökumppanien, toimittajien ja myyjien kanssa, jotka sitoutuvat näihin periaatteisiin. Olemme ottaneet käyttöön myös laajat liiketoimintakumppanien menettelytapasäännöt. Ne perustuvat Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteeseen, joka sisältää odotukset kaikille liiketoimintakumppaneille. Liiketoimintakumppanien menettelytapasääntöjen aiheita ovat eettisyys ja lakien noudattaminen; työnvoimaa koskevat standardit, ympäristöstandardit ja toimenpiteet.

Lahjonnanvastaisuus ja koulutus
Adobe on sitoutunut tekemään liiketoimiaan ilman kiristystä, lahjontaa tai mitään laittomia, epäeettisiä tai rikollisia toimia. Adoben yhteistyökumppanit eivät saa tarjota, antaa, luvata tai hyväksyä mitään lahjusta, lahjaa, lainaa, maksua, palkkiota tai muuta etua kenellekään virkamiehelle tai työntekijälle, asiakkaalle, Adoben työntekijälle tai muulle henkilölle saadakseen etua liiketoimissa tai vaikuttaakseen sopimattomasti mihinkään toimenpiteeseen tai päätökseen. Adoben yhteistyökumppanien, toimittajien ja myyjien on noudatettava kaikkia kansainvälisiä lahjonnanvastaisia lakeja ja säännöksiä, mukaan lukien Yhdysvaltain Foreign Corrupt Practices Act -lakia ja Ison-Britannian U.K. Bribery Act -lakia. Osana sitoumustamme vaadimme kaikkia Adoben työntekijöitä täyttämään Adobe Conflicts of Interest -kyselyn, joka on eturistiriitoja käsittelevän Conflicts of Interest Policy Statement -kannanoton mukainen.
Supply Chain Transparency Act -laki
Toimitusketjun läpinäkyvyyttä käsittelevän California Supply Chain Transparency Act -lain (SB 657) mukaan Adoben ilmoituslausuma määrittää menettelytavat ja käytännöt, joiden avulla tunnistetaan ja estetään ihmiskauppa ja orjuus globaalissa toimitusketjussa. Lue orjuutta ja ihmiskauppaa koskeva kannanotto.

Electronic Industry Citizenship Coalition -osallistuminen
Adobe on ollut jäsenenä Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) -ryhmässä vuodesta 2006 lähtien. Olemme omaksuneet EICC:n’s toimintaohjeen lähtökohdaksi toimitusketjun vastuuohjelman toteuttamiselle. Ilmentämällä EICC:n korkeita standardeja ja visiota tuemme parempia sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristönsuojelun tuloksia niille, jotka osallistuvat toimitusketjuun.

EICC-säännöt koostuvat viidestä toimitusketjun ydinvastuualueesta: työvoima, terveys ja turvallisuus, ympäristö, hallintajärjestelmät ja etiikka. Osana EICC-vaatimuksia olemme sitoutuneet varmistamaan, että globaalissa toimitusketjussamme työolot ovat turvalliset, työntekijöitä kohdellaan kunnioittavasti ja ihmisarvon mukaisesti ja valmistusprosessit ovat ekologisesti vastuullisia. Pystymme noudattamaan työpaikan sitoumuksia ja saavuttamaan tavoitteemme käyttämällä apuna erilaisia EICC-jäsenille tarkoitettuja toteutustyökaluja.

Supply Chain Operations -työryhmämme on aktiivinen EICC:n jäsen. Se osallistuu EICC-työryhmiin ohjeiden jatkuvaa kehittämistä varten. Lähetämme myös EICC:n toimittajien itsearviointikyselytutkimuksen kaikille tärkeimmille (tason 1) toimittajille. Tämä kysely on kattava tutkimustyökalu, jonka avulla voi tunnistaa mahdollisia yhteiskunnallisen vastuun riskejä yrityksen globaalissa toimitusketjussa. Tähän päivään mennessä 100 prosenttia tason 1 toimittajista on suorittanut kyselytutkimuksen ja läpäissyt sen.

Lue toimitusketjun toteutusstandardeista.