# Helppokäyttöisyys*
Adobe 
Sisäänkirjaus Tietosuoja My Adobe

Adoben yleiset käyttöehdot

Viimeksi päivitetty 16. lokakuuta 2012. Korvaa 7. toukokuuta 2012 julkaistun version kokonaan.

1. Käyttäjän sopimus Adoben kanssa.

1.1 Oikeuskäytännön valinta. Jos käyttäjä asuu Pohjois-Amerikassa, hän toimii Yhdysvaltalaisen yhtiön, Adobe Systems Incorporatedin kanssa, ja sitoutuu noudattamaan Kalifornian ja Yhdysvaltojen lainsäädäntöä. Jos käyttäjä asuu muualla kuin Pohjois-Amerikassa, hän toimii Adobe Systems Software Ireland Limitedin kanssa ja sitoutuu noudattamaan Irlannin lainsäädäntöä.

1.2 Tässä asiakirjassa kuvaillaan Käyttäjän Adobe Systems Incorporatedin tai Adobe Systems Software Ireland Limitedin ja kaikkien sen edustajien ja tytäryhtiöiden (yhteisesti, "Adobe") kanssa tekemää sopimusta. Adoben web-sivuston tai -palvelun (yhteisesti "Palvelu" tai "Palvelut") käyttö, joka viittaa näihin ehtoihin, on näiden Käyttöehtojen ("Yleiset ehdot") alaista käyttöä.

1.3 Jotkin palvelut voivat sen lisäksi olla lisä- tai poikkeusehtojen alaisia ("Lisäehdot"). Ilman rajoituksia, seuraavien palveluiden Lisäehdot on täten sisällytetty Yleisiin ehtoihin:


1.4 Jos Yleisten ehtojen ja Lisäehtojen välillä havaitaan ristiriita, Lisäehdot ovat silloin ensisijaisia suhteessa kyseiseen Palveluun. Yleisistä ehdoista ja kaikista sovellettavista Lisäehdoista sekä kaikista muista Yleisiin ehtoihin viittauksella sisällytetyistä asiakirjoista käytetään jäljempänä viitettä "Ehdot".

1.5 Adobe voi muuttaa Ehtoja ilman erillistä ilmoitusta. Jos muutamme Ehtoja, teemme niistä uuden version, joka on saatavilla osoitteessa http://www.adobe.com/go/terms_fi. Käyttäjän suorittama Palvelujen käyttö on sen käyttöhetkellä uusimman Ehtojen version alaista.

2. Määritelmät.

Ellei toisin ole määritelty, suurilla alkukirjaimilla kirjoitetuilla termeillä, joita näissä Yleisissä ehdoissa käytetään, on alla esitetyt merkitykset:

2.1 "Tilitiedot" tarkoittaa tietoja, jotka Käyttäjä antaa Adobelle tämän rekisteröityessä palveluun, mukaan lukien henkilökohtainen Adobe ID ja kirjautumistiedot.

2.2 "Adobe-aineistot" tarkoittavat kaikkia Adoben näiden ehtojen puitteissa tarjoamia aineistoja.2.3 "Laki" tarkoittaa mitä tahansa sovellettavaa lakia, säädöskokoelmaa tai yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä tai tapoja minkä tahansa sovellettavissa olevan lainsäädännön alaisuudessa, kuten datan tai ohjelmistojen vientiin liittyen Yhdysvalloista tai Yhdysvaltoihin tai muihin valtioihin.

2.4 "Tuoda saataville" tarkoittaa oman Palvelujen käytön tuomista saataville sähköpostilla, postitse, sähköisesti lähettämällä tai muulla tavalla.

2.5 "Merkit" tarkoittavat tavaramerkkejä, logoja ja palvelumerkkejä, jotka näkyvät Palveluissa.

2.6 "Aineistot" tarkoittavat mitä tahansa Adoben tai sinun toimittamia aineistoja, mukaan lukien, ilman rajoituksia, (a) Käyttäjän aineistoa; (b) informaatiota, dataa, asiakirjoja, kuvia, valokuvia, grafiikkaa, ääntä, videota tai web-lähetystä; (c) tuotteita; ja (d) Ohjelmistoja.

2.7 "Jaettu aineisto" tarkoittaa Käyttäjän aineistoa, jonka Käyttäjä tai muut Käyttäjät jakavat Palvelujen kautta.

2.8 "Jakaa" tarkoittaa oman Palvelujen käytön tuomista saataville sähköpostilla, postitse, sähköisesti lähettämällä tai muulla tavalla.

2.9 "Ohjelmisto" tarkoittaa Adoben ohjelmistokoodia ja siihen liittyvää dokumentointia, mukaan lukien ilman rajoituksia kaikki mobiili- ja tablettisovellukset, jotka liittyvät Palveluihin, sisältötiedostoihin, ajureihin, korjauksiin tai kirjasimiin.

2.10 "Käyttäjän aineistot" tarkoittavat (a) Omaa aineistoasi ja (b) muiden Käyttäjien palveluun lataamaa Jaettua aineistoa.

2.11 "Oma aineisto" tarkoittaa kaikkea Aineistoa, jonka sinä Käyttäjänä jaat Palveluita käyttämällä.

2.12 "Oma Jaettu aineisto" tarkoittaa sinun omaa aineistoasi Käyttäjänä, josta on tehty Jaettua aineistoa.

2.13 "Oma Jaettu Sisältö" tarkoittaa sinun omaa sisältöäsi Käyttäjänä, josta on tehty Jaettua sisältöä.

3. Ehtojen hyväksyntä.

3.1 Käyttäjä ei voi käyttää Palveluja, jos hän ei hyväksy Ehtoja. Käyttäjä voi hyväksyä Ehdot (a) valitsemalla "Hyväksyn" näissä Ehdoissa; (b) käyttämällä Palveluja millä tahansa tavalla, kuten lataamalla tai tuomalla ladattavaksi mitä tahansa Aineistoja, jotka on tuotu saataville Adoben Palvelujen, sinun tai muiden Käyttäjien toimesta; tai (c) pelkästään selaamalla Palveluja.

3.2 Käyttäjä ei voi käyttää Palveluja jos hän (a) on lain mukaan esteellinen käyttämään tai vastaanottamaan Palveluja, (b) ei ole täysin kykenevä ja pätevä tekemään sitovaa sopimusta Adoben kanssa, kuten silloin, jos hän ei ole lain mukaan tarpeeksi vanha tai hän ei ole saanut vanhempien suostumusta. Käyttäjä vakuuttaa erityisesti, ellei Palvelun Lisäehdoissa ole muuta nimenomaisesti todettu, olevansa yli 13-vuotias, ja hyväksyy, ettei näitä Palveluita ole tarkoitettu alle 13-vuotiaille lapsille.

3.3 Adobe voi vaatia käyttäjää toimittamaan päivitettyjen Ehtojen hyväksymisen, ennen kuin Palvelun lisäkäyttö sallitaan. Muussa tapauksessa käyttäjän jatkama Palvelun käyttö voidaan katsoa muutosten hyväksymisilmoitukseksi.

4. Tietosuojalausunto.

Jos haluat lisätietoja Adoben tietosuojasta ja tietojenkeruukäytännöistä, lue Adoben Tietosuojalausunto osoitteessa http://www.adobe.com/go/privacy_fi, joka on sisällytetty tähän viittauksella. Hyväksyt Käyttäjänä Adoben käyttämään tietojasi Tietosuojalausunnon mukaisella tavalla.

5. Omistusoikeus.

5.1 Palvelut ja Adobe-aineistot. Palvelut ja Adobe-aineistot sekä niiden valinta ja ryhmittely ovat Immateriaalioikeuksilla suojattuja. Lukuun ottamatta Ehdoissa erikseen mainittuja kohtia, Adobe ja sen lisensoijat eivät myönnä mitään suoraa tai epäsuoraa oikeutta käyttää Palveluja tai Aineistoja. Kaikki Palveluiden ja Adobe-aineistojen omistus- ja muut oikeudet, kaikilla kielillä, kaikissa muodoissa ja kaikissa julkaisukanavissa kaikkialla maailmassa ovat ja tulevat edelleen olemaan pelkästään Adoben ja/tai sen lisensoijien omaisuutta, eikä mitään Ehdoissa määriteltyä voida soveltaa niin, että käyttäjälle tai muulle kolmannelle osapuolelle myönnettäisiin lisenssi tai oikeus, estoppel-periaatteen mukaisesti tai muuten, tekijänoikeuksiin tai muihin immateriaalioikeuksiin.

5.2 Tavaramerkit. Merkit ovat Adoben tai muiden oikeudenhaltijoiden omaisuutta. Käyttäjä ei saa käyttää Merkkejä ilman etukäteistä Adoben tai oikeuksien omistajan lupaa. Adobe ja Adoben logo ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön tavaramerkkejä. Tämänhetkinen luettelo Adoben Merkeistä, kuten myös tiettyjen kolmansien osapuolien Merkeistä, löytyy toimitettujen tavaramerkkitietojen osoitteesta http://www.adobe.com/go/trademarks_fi.

6. Palvelun ja aineistojen käyttö.

6.1 Jos hyväksyt tämän Sopimuksen ehdot, Adobe antaa sinulle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, peruutettavan oikeuden päästä Palveluihin ja käyttää niitä, jakaa Palveluun Omaa aineistoa sekä käyttää Adobe-aineistoja Palveluihin liittyen seuraavien ehtojen puitteissa:

6.2 Omaa aineistoa lukuun ottamatta suostut seuraaviin ehtoihin:

(a) Et muunna, kopioi, muuta tai jälleenlähetä aineistoja.

(b) Et vuokraa, lisensoi, myy tai liisaa Aineistoja tai oikeutta käyttää Palveluja.

(c) Et poista, epäselkeytä tai muuta mitään tekstiä tai muuta omistusoikeutta koskevia huomautuksia, jotka sisältyvät Aineistoihin.

(d) Et kopioi tai jäljittele osittain tai kokonaan Palvelun immateriaalioikeuksilla suojattua muotoilua, ulkoasua, taittoa tai tuntumaa.

(e) Käytät Palveluja ja Aineistoja vain Ehtojen ja Lain sallimalla tavalla.

(f) Että tietyt Palvelut ja Aineistot ovat saatavillasi vain maksettuasi maksun tai annettuasi tietyt Tilitiedot.

6.3 Adobe käyttää kohtuullisen määrän ponnistuksia saadakseen Palvelun saataville 24 tuntina päivässä, seitsemänä päivänä viikossa. Tästä huolimatta tulee olemaan tilanteita, joissa Palvelut keskeytyvät huollon, päivitysten tai korjausten ajaksi, tietoliikenneyhteyksien katkeamisen tai meidän hallinnastamme riippumattomien laitevaurioiden vuoksi. Adobe tekee kohtuullisesti toimenpiteitä, omien järkevien mahdollisuuksiensa rajoissa, tällaisten häiriöiden välttämiseksi. Tietyt Palvelut eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla kielillä.

6.4 Adobe voi muuttaa tai keskeyttää väliaikaisesti tai pysyvästi Palvelut tai Aineistot tai joitain niiden osia ilman ennakkoilmoitusta. Annat suostumuksesi sille, että Adobe ei ole vastuussa sinulle tai muille näin tehdessään.

6.5 Maksuehdot.

(a) Tilausmaksut. Tietyt Palvelut edellyttävät tilaamista tai jäsenyyttä Palvelun täydellisen tai osittaisen käyttöoikeuden antamiseen. Tilausmaksuja ei makseta takaisin, ellei Palveluun sovellettavissa erityisissä tilausehdoissa muuten ole määritelty. Tilausmaksut voivat muuttua tilausjakson lopussa. Tilausehdot ovat nähtävillä osoitteessa http://www.adobe.com/go/subscription_terms_fi.

(b) Olet vastuussa kaikkien verojen maksamisesta, jotka peritään käytetyistä Palveluista. Luottokorttiyhtiösi tai pankkisi voi langettaa sinulle muita Tilausmaksujen maksamiseen liittyviä maksuja, kuten valuutan vaihtokulujen maksuja. Pääsystä Palveluihin voi joutua maksamaan kolmansille osapuolille (kuten puhelinmaksut, mobiililaitemaksut, Internet-maksut, datansiirtomaksut jne.). Adobe ei liity tällaisiin maksuihin, eikä se ota niistä vastuuta.

(c) Tilausmaksujen kerääminen. Käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että jos Adobe ei kykene keräämään Tilausmaksuja, jotka käyttäjä on Adobelle velkaa Palveluista, voi Adobe katsoessaan tarpeelliseksi käyttää muita keinoja kerätäkseen tällaiset Tilausmaksut käyttäjältä, ja että käyttäjä on vastuussa kaikista Adobelle tällaisesta toiminnasta aiheutuvista kuluista ja kustannuksista.

7. Tilitiedot; Henkilökohtainen URL.

7.1 Käyttäjä sitoutuu huolehtimaan aina Tilitietojensa täydellisyydestä, virheettömyydestä ja päivittämisestä. Käyttäjän vastuulla on pitää tilin salasana ja kirjautumistiedot omana tietonaan kaikkina aikoina, ja käyttäjä on tilivelvollinen Adobelle kaikesta toiminnasta, joka tapahtuu käyttäjän Tilin nimissä. Jos käyttäjä saa tiedon tilin tai Tilitietojen valtuuttamattomasta käytöstä tai mistä tahansa muusta järjestelmämurrosta, käyttäjän tulee ilmoittaa asiasta Adobelle välittömästi ottamalla yhteyden Tukeen osoitteessa http://www.adobe.com/go/support_contact_fi. Adobe voi vaatia käyttäjää muuttamaan Tilitietoja tai joitain osia Tilitiedoista milloin tahansa mistä syystä tahansa. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää toisen henkilön Tilitietoja, ellei Adobe erityisesti anna käyttäjälle oikeutta luoda ja hallinnoida Adobe ID:itä yrityksen järjestelmänvalvojan nimissä tai erityisesti salli sitä muiden Lisäehdoissa määriteltyjen oikeuksien puitteissa.

7.2 Osana Palvelun rekisteröintiä Adobe voi vaatia käyttäjää luomaan yksilöllisen URL:in, kuten sinun_nimesi_tähän.adobe.com. Tällaista yksilöllistä URL:a voidaan käyttää vain Palvelussa ja vain niin kauan kuin käyttäjä pitää tiliä käytössä, eikä sitä voida käyttää muihin tarkoituksiin. Adobe voi peruuttaa käyttäjän oikeuden käyttää kyseistä URL:a millä perusteella tahansa, jonka Adobe katsoo sopivaksi ilman selitysvelvollisuutta, antaen käyttäjälle ilmoituksen vähintään kolmekymmentä päivää ennen poistamista, paitsi siinä tapauksessa, että käyttäjän URL tai siinä oleva sisältö on Adoben mielestä laitonta, oikeuksia loukkaavaa tai muuten Ehtoja rikkovaa, ilman että Adoben tarvitsee sitä perustella. Tällaisessa tapauksessa Adobe pidättää oikeuden peruuttaa käyttäjän yksilöllisen URL:n välittömästi, ilman erillistä ilmoitusta. Lisäksi Adobe omistaa ja pitää itsellään kaikki omistus- ja muut oikeudet nimeen "Adobe", sekä kaikkeen muuhun Adoben omaisuuteen, joka liittyy Käyttäjän yksilölliseen URL:iin. Jos jostain syystä Tili poistetaan, Adobe voi estää toista Käyttäjää ottamasta kyseistä yksilöllistä URL:a.

8. Käyttäjän käyttäytyminen.

8.1 Käyttäjä hyväksyy käyttävänsä Palveluja ainoastaan Adoben toimittaman liittymän kautta ja olemaan kiertämättä mitään Palvelujen tiettyjen käyttöjen estämiseksi asetettuja pääsy- ja käyttörajoituksia.

8.2 Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä, sekä olemaan tukematta tai antamatta lupaa muiden käyttää Palveluja seuraaviin tarkoituksiin:

(a) Tuomaan saataville mitään Aineistoa, joka on laitonta, haitallista, uhkaavaa, luvatonta, rikkomusperäistä, halventavaa, kunniaa loukkaavaa, mautonta, säädytöntä, lapsi-pornografista, rivoa, rienaavaa, toisen tietosuojaa loukkaavaa, vihamielistä tai rodullisesti, etnisesti tai muuten ei-toivottavaa

(b) varjostamiseen, pelotteluun ja/tai toisen henkilön ahdisteluun

(c) yllyttämään muita väkivallan tekoon

(d) vahingoittamaan alaikäisiä millään tavoilla

(e) Tuomaan saataville mitään Aineistoa, johon Käyttäjällä ei ole oikeutta minkään Lain tai sopimuksen tai luottamuksellisen suhteen perusteella

(f) Tuomaan saataville mitään Aineistoa, joka loukkaa kenen tahansa osapuolen Immateriaalioikeuksia tai muuta omistusoikeutta

(g) imitoimaan toista henkilöä tai yhteisöä tai väärentämään tai muuten vääristelemään Käyttäjän sidosta jonkun henkilön tai yhteisön kanssa

(h) väärentämään otsikoita tai muuten käsittelemään tunnisteita peitelläkseen minkä tahansa sellaisen Aineiston alkuperää, joka on lähetetty Palveluihin tai niiden kautta

(i) käyttämään Palveluja tai Aineistoja siten, että johdetaan Käyttäjää harhaan uskotellen hänen olevan tekemisissä suoraan Adoben tai jonkin Palvelun kanssa

(j) osallistumaan mihinkään ketjukirjeeseen, kilpailuihin, roskapostiin, pyramidihuijauksiin, tutkimuksiin tai muihin monistaviin tai ei-toivottuihin viesteihin (kaupalliset ja muut)

(k) käyttämään mitään Adoben verkkotunnusta sähköpostin paluuosoitteen salanimenä

(l) Tuomaan saataville mitään Aineistoa, joka sisältää ohjelmistoviruksia tai mitään muita tietokonekoodeja, tiedostoja tai ohjelmia, jotka on suunniteltu keskeyttämään, hävittämään tai rajoittamaan minkä tahansa tietokoneohjelmiston, laitteiston tai televiestintälaitteistojen toiminnallisuutta

(m) avaamaan tai käyttämään Palveluja sellaisella tavalla, joka voi vahingoittaa, estää, ylikuormittaa tai haittaa Adoben palvelinta tai verkostoja, jotka on liitetty Adoben palvelimeen

(n) haittaamaan tai häiritsemään tarkoituksella tai tahattomasti Palveluja tai rikkomaan mitään sovellettavissa olevaa Lakia, joka liittyy Palveluihin pääsyyn tai niiden käyttöön, loukkaamaan mitään vaatimuksia, menettelytapoja, toimintamalleja tai määräyksiä verkostoille, jotka on liitetty Palveluihin, tai osallistumaan mihinkään Ehtojen kieltämään toimintaan

(o) häiritsemään tai haittaamaan turvallisuutta, tai muuten aiheuttamaan vahinkoa, Palveluille, Aineistoille, järjestelmäresursseille, tileille, salasanoille, palvelimille tai verkostoille, jotka ovat liitettynä tai saavutettavissa Palveluiden tai minkä tahansa tytäryhtiön tai linkitetyn sivuston kautta

(p) häiritsemään, haittaamaan tai estämään sitä, että joku muu Käyttäjä käyttää ja hyödyntää Palveluja tai Aineistoja tai muita tytäryhtiöiden tai linkitettyjä sivustoja, palveluita tai aineistoja

(q) avaamaan tai yrittämään avata mitä tahansa Aineistoa, johon Käyttäjää ei ole valtuutettu pääsemään tai millä tahansa keinolla, jota ei ole tarkoituksellisesti toimitettu saataville Palveluiden kautta

(r) markkinoimaan mitä tahansa tuotteita tai palveluita kaupallisessa tarkoituksessa (sisältäen mainonnan ja tuotteiden tai palveluiden myynti- ja ostotarjoukset) ilman Adoben erillistä lupaa

(s) kopioimaan, myymään, kauppaamaan, jälleenmyymään tai hyödyntämään kaupalliseen tarkoitukseen Palveluiden tai Aineistojen osia, Palvelun tai Aineiston käyttöä tai pääsyä Palveluun tai Aineistoon

(t) käyttämään mitä tahansa tiedon rikastusta, robotteja tai vastaavia tiedon keräys- ja erottelumenetelmiä Palveluihin tai Aineistoon liittyen

(u) ylläpitämään, tilauspohjaisesti tai muuten, Palveluja ilman Adoben lupaa, mukaan lukien kaikki vastaavat sovellukset, (i) salliakseen kolmannen osapuolen käyttää Palveluja luomaan, lähettämään tai suojaamaan mitään sisältöjä tai (ii) pitääkseen kokouksia tai online-tapaamisia kolmannelle osapuolelle

(v) huijaamaan, halventamaan tai muutoin loukkaamaan muiden laillisia oikeuksia (kuten yksityisyyden ja julkisuuden oikeuksia)

(w) keräämään tai tallentamaan tietoa muista Käyttäjistä tässä kohdassa 8.2 mainittuihin kiellettyihin käyttäytymisiin ja toimintoihin liittyen.

9. Oma aineisto.

9.1 Tallennus. Adobe voi tarjota online-tallennusta Omalle aineistollesi luvussa 9.2 annettujen rajoitusten ja mahdollisten tallennusta määrittävien Lisäehtojen puitteissa. Ellei Lisäehdoissa tai Käyttäjän ja Adoben välillä tehdyssä kirjallisessa sopimuksessa muuten ilmoiteta, ei Adobella ole (a) mitään velvollisuutta tallentaa Omaa aineistoa, eikä (b) mitään velvollisuutta tai vastuuta minkään Aineiston häviämisen tai virheettömyyden suhteen, mukaan lukien Oma aineisto, kuten ei myöskään Aineistojen varastoinnin, lähetyksen tai vastaanoton epäonnistumisen tai Palvelujen käyttöön liittyvän turvallisuuden, tietosuojan, varastoinnin tai tiedonsiirron suhteen.

9.2 Käyttäjä hyväksyy, että Adobe pidättää oikeuden luoda kohtuullisia rajoituksia Aineistojen käytölle, Oma aineisto mukaan lukien, kuten kokoa, tallennustilaa tai käsittelykapasiteettia koskevia tai muita vastaavia rajoituksia, jotka kuvataan Palveluihin liittyvillä verkkosivuilla tai jotka Adobe määrittelee muuten oman harkintansa mukaan. Adobe voi edellyttää, että poistat Omaa aineistoa, kunnes noudatat tiliisi liittyvää tallennustilaa.

9.3 Käyttäjä suostuu siihen, että häntä, ei Adobea, pidetään täysin vastuussa kaikesta Omasta aineistostaan, jonka tämä jakaa joko julkisesti tai yksityisesti. Käyttäjä vastaa kaikista riskeistä, jotka liittyvät Oman aineiston käyttöön, mukaan lukien luottamus sen paikkansa pitävyyteen, täydellisyyteen tai hyödyllisyyteen.

9.4 Oman aineiston käyttöön ja pääsyyn liittyvät asetukset.

(a) Tietyissä Palveluissa saattaa olla toiminto, jonka avulla voidaan määritellä taso, jolla kyseiset Palvelut rajoittavat pääsyä Omaan aineistoon. Käyttäjä on yksin vastuussa asianmukaisen tason asettamisesta Omaan aineistoon pääsylle. Jos Käyttäjä ei valitse asianmukaista pääsytasoa Omalle aineistolle, järjestelmä saattaa asettaa oletusarvona mahdollisimman laajan pääsytason.

(b) Adobe voi sallia muiden Käyttäjien kommentoida Omaa Jaettua aineistoa, ellei Käyttäjä itse ota kommentointia pois päältä.

(c) Adobe voi sallia Käyttäjän lisätä muiden yhteystietoja Palveluihin. Adobe voi esimerkiksi tarjota työkaluja, joiden avulla Käyttäjä voi tallentaa tuntemiensa henkilöiden sähköpostiosoitteita. Jos Käyttäjä antaa Adobelle salasanansa yhteystietojen hakemista varten, Adobe ei pidä muistissa salasanaa yhteystiedon tallentamisen jälkeen. Adobe ei myöskään tallenna näitä sähköpostiosoitteita sen jälkeen, kun Käyttäjä on löytänyt ja luonut yhteyden ystäviinsä.

9.5 Oman aineiston lisenssit. Adobe tarvitsee Käyttäjältä tiettyjä lisenssejä Omaan Jaettuun aineistoon liittyen voidakseen käyttää ja tarjota Palveluita. Vastaavasti Käyttäjä antaa luvan Omaan Jaettuun aineistoonsa seuraavasti:

(a) Käyttäjä antaa Adobelle maailmanlaajuisen, tekijänoikeusmaksuista vapaan, ei-yksinomaisen, siirrettävän ja alilisensoitavan lisenssin muuntaa, näyttää, jakaa, muokata, suorittaa, julkaista, jäljentää, kääntää ja käyttää Omaa Jaettua aineistoaan tarkoituksenaan tuottaa ja parantaa Palvelua ja mahdollistaa Käyttäjälle palvelun käyttö sellaisen Oman Jaetun aineiston suhteen, joka on jaettu julkisella foorumilla (kuten keskustelupalstalla tai julkisessa galleriassa, jota kuka tahansa, jolla on internet-yhteys tai vastaava, voi selata). Käyttäjä voi peruuttaa tämän lisenssin ja irtisanoa Adoben oikeudet milloin tahansa poistamalla Oman aineiston Palvelusta.

(b) Käyttäjä antaa muille Käyttäjille maailmanlaajuisen, tekijänoikeusmaksuista vapaan, ei-yksinomaisen, siirrettävän ja alilisensoitavan lisenssin näyttää, jakaa, suorittaa ja jäljentää julkisella foorumilla jakamaansa tai valitsemiensa Käyttäjien kanssa yksityisesti jakamaansa Omaa aineistoa näiden Ehtojen kohdan 10 puitteissa. Jos Käyttäjä liittyy tai osallistuu ryhmään, joka sallii Oman aineiston jakamisen ryhmän sisällä (kuten "ryhmäalbumi" tai jaettu työtila), antaa Käyttäjä muille Käyttäjille myös lisenssin mukauttaa ja muokata tämän Omaa aineistoa, joka on päätetty jakaa ryhmän kanssa. Jos Käyttäjä ei halua antaa muille Käyttäjille näitä oikeuksia, ei Omaa aineistoa pidä jakaa muiden Käyttäjien kanssa.

(c) Käyttäjä antaa Adobelle maailmanlaajuisen, tekijänoikeusmaksuista vapaan, ei-yksinomaisen, siirrettävän ja alilisensoitavan lisenssin jakaa, muokata, julkaista, jäljentää, kääntää ja käyttää Omaa aineistoaan tarkoituksenaan tuottaa ja parantaa Palvelua ja mahdollistaa muille Käyttäjille sen jaetun Oman aineiston käyttö, jonka Käyttäjä on päättänyt jakaa valitsemiensa muiden Käyttäjien kanssa. Käyttäjä voi peruuttaa tämän lisenssin ja irtisanoa Adoben oikeudet milloin tahansa poistamalla Oman aineiston Palvelusta edellyttäen, että Käyttäjä suostuu siihen, että Adobe voi pitää hallussaan ja käyttää kopioita Omasta aineistosta arkistointi- tai varmuuskopiointitarkoituksiin ja kohdan 15 (Tutkimukset) mukaisesti.

(d) Käyttäjä voi myös sallia Adobelle erityisen tai erillisen lisenssin Lisäehtojen mukaisesti.

9.6 Käyttäjä vahvistaa, että Palvelut ovat automatisoituja (esimerkiksi Oma aineisto ladataan ohjelmistotyökalujen avulla), ja että Adoben henkilöstöllä ei ole pääsyä, katselu-, eikä kuunteluoikeutta Käyttäjän Omiin aineistoihin, paitsi silloin, kun se on tarpeen Palvelujen suorittamisen vuoksi, mukaan lukien seuraavat, mutta ei rajoittuen niihin: (a) vastaaminen tukipyyntöihin; (b) petoksien, turvallisuusongelmien ja teknisten ongelmien havaitseminen, ehkäiseminen tai muu puuttuminen; (c) Adoben tarvittaessa hyvässä uskossa lain vaatimuksiin tai lakiprosesseihin vastaaminen; tai (d) näiden Ehtojen valvominen, mukaan lukien niiden mahdollisten rikkomusten tutkiminen, kuten luvussa 15 (Tutkimukset) on selitetty.

9.7 Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että vaikka Adobe tekee kaikkensa turvatakseen Käyttäjän Oman aineiston (mukaan lukien yksityisesti jaettu Oma Jaettu aineisto), Adobe ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka johtuvat Oman aineiston paljastumisesta.

10. Jaettu aineisto.

10.1 Jaetun aineiston lisenssit. Adobe antaa maailmanlaajuisen, tekijänoikeusmaksuista vapaan, ei-yksinomaisen lisenssin julkaista, näyttää, ladata, suorittaa ja toisintaa aineistoa tässä luvussa 10 kerrottujen rajoitusten puitteissa. Adobe sallii lisäksi Käyttäjän muuntaa ja muokata tällaista Jaettua aineistoa silloin, kun se on Jaettua aineistoa, joka on jaettu aineiston jakamisen sallivan ryhmän sisällä. Tässä luvussa 10.1 myönnetty lisenssi rajoittuu Käyttäjän henkilökohtaiseen ja sisäiseen käyttöön.

10.2 Käyttäjä on yksin vastuussa päättäessään minkälaisia rajoituksia, jos mitään, Jaetulle aineistolle asetetaan. Adobe ei voi valvoa tai seurata, mitä muut Käyttäjät tekevät Jaetulla aineistolla, eikä Adobe voi estää heitä lisäämästä, muokkaamasta tai muuntamasta Jaettua aineistoa.

10.3 Käyttäjä hyväksyy ehdon, jonka mukaan Adobe ei ole missään vastuussa, mikäli toiset Käyttäjät muokkaavat, tuhoavat, vahingoittavat, kopioivat tai jakavat käyttäjän Jaettua aineistoa rikkoen käyttäjän asettamia rajoituksia sen käytölle.

10.4 Jaettu aineisto voi sisältää henkilökohtaisia tietoja (kuten sähköpostiosoitteita) auttaakseen Käyttäjiä jakamaan Omaa aineistoa. Kaiken henkilökohtaisen tiedon jakaminen muiden Käyttäjien kanssa ja Palvelun yhteydessä antaminen on Käyttäjän omalla vastuulla. Käyttäjän tulee noudattaa kaikkea toisten Käyttäjien henkilökohtaisten tietojen suojaamiseen ja yksityisyyteen soveltuvaa lainsäädäntöä ja sääntöjä.

10.5 Palvelu voi sallia Jaetun aineiston kommentoinnin. Kommentit eivät ole anonyymejä, ja muut Käyttäjät voivat nähdä ne. Sinä, muut Käyttäjät ja Adobe voivat poistaa Käyttäjän kommentteja.

10.6 Jos joku Palvelun käyttäjä kutsuu Käyttäjän osallistumaan jaetun digitaalisen sisällön muokkaamiseen tai katseluun eikä Käyttäjä halua saada sähköpostia kyseiseltä käyttäjältä tai osallistua, Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä kutsuneeseen henkilöön, jotta tämä päivittäisi, korjaisi tai poistaisi Käyttäjästä antamiaan tietoja.

10.7 Yleisesti ottaen, vaikka voimme poistaa Käyttäjän antaman tilin tällaisilla jaetuilla muokkaus- ja katselualueilla, voimme edelleen pitää itsellämme tietoja, jotka liittyvät Käyttäjän vanhoihin toimenpiteisiin, jotka liittyvät muiden käynnistämiin sisällön arviointeihin ja jakamisiin.

10.8 Poistaessaan Käyttäjän Omaa aineistoa tai peruuttaessaan tämän Jaetun aineiston jakamisen Adobe voi käyttää kohtuullisen ajan Oman aineiston käytön, jakamisen ja/tai näyttämisen lopettamiseen. Käyttäjä kuitenkin vahvistaa ja hyväksyy, että Adobe voi, mutta sen ei tarvitse, pitää arkisto- tai varmuuskopioita Käyttäjän Omasta aineistosta tai käyttää Käyttäjän Omaa aineistoa luvun 15 (Tutkimukset) puitteissa.

11. Ohjelmiston käyttö.

11.1 Palvelujen kautta tai kolmannen osapuolen myyntipaikan kautta saataville Tuotua Ohjelmistoa hallinnoidaan Lisäehdoissa kerrottujen ehtojen tai Ohjelmiston lisenssisopimuksen ehtojen mukaisesti. Jos on havaittavissa ristiriita Ehtojen ja Ohjelmiston mukana toimitetun lisenssisopimuksen välillä, lisenssisopimus saa etusijan suhteessa kyseiseen Ohjelmistoon. Jos Ohjelmisto on varsinaista julkaisua edeltävä versio, ei Käyttäjä saa käyttää tai muuten luottaa Ohjelmistoon kaupallisissa tai tuotannollisissa tarkoituksissa toimitetun lisenssisopimuksen päinvastaisesta sisällöstä huolimatta.

11.2 Adobe voi tarjota Adoben Palvelujen ja tuotteiden kanssa yhteensopivia mobiili- ja tablettisovelluksia kolmansien osapuolien kautta. Käyttäjä on vastuussa mobiili- ja tablettisovelluksien käytössä tarvittavien lisälaitteiden hankinnasta ja ylläpidosta ja on vastuussa kaikista soveltuvista veroista ja maksuista, joita tällaisten sovellusten käytöstä aiheutuu (kuten mobiilipalvelujen tarjoajan maksut, ylikäyttömaksut tms.).

11.3 Jos ladattavan Ohjelmiston mukana ei toimiteta käyttöoikeussopimusta, ohjaavat Ohjelmiston käyttöä ja lataamista tämän kohdan 11.3 ehdot. Adobe myöntää käyttäjälle henkilökohtaisen, maailmanlaajuisen, peruutettavan, rajoitetun, ei-siirrettävän, alilisensoimattoman, luovuttamattoman, ei-yksinomaisen lisenssin käyttää Ohjelmistoa Ehtojen sallimalla tavalla. Selkeyden vuoksi, Käyttäjä ei voi jakaa, liisata, vuokrata, myydä tai alilisensoida Ohjelmistoa. Käyttäjä suostuu olemaan purkamatta, aukikoodaamatta tai muuten selvittämättä Ohjelmiston lähdekoodia. Edellä mainitusta huolimatta Ohjelmiston purkaminen on sallittu siinä määrin kuin Käyttäjän sijaintipaikan tuomiovallan lait sen oikeuttavat, jotta voidaan saada tarvittavat tiedot Ohjelmiston tekemiseksi yhteensopivaksi muiden ohjelmistojen kanssa sillä ehdolla, että Käyttäjä pyytää ensin tiedot Adobelta, ja Adobe voi oman harkintansa mukaan joko toimittaa kyseiset tiedot Käyttäjälle tai asettaa kohtuullisia ehtoja Ohjelmiston käytölle, mukaan lukien kohtuulliset maksut, jotta voidaan taata Adoben Immateriaalioikeuksien suojaaminen Ohjelmistossa. Käyttäjä ei saa luovuttaa (tai antaa alilisenssiä) oikeuksilleen käyttää Ohjelmistoa, myöntää pidätysoikeutta tai muuten siirtää mitään osaa oikeuksistaan käyttää Ohjelmistoa. Selkeyden vuoksi, Ohjelmiston käyttöä ohjaavat myös alla olevien kohtien 13 ja 14 vastuuvapauslausekkeet ja rajoitukset sekä kohdan 22 viennin valvontaa koskevien säännösten noudattaminen.

11.4 Ohjelmisto saattaa automaattisesti ladata ja asentaa päivityksiä Adobelta. Nämä päivitykset on suunniteltu parantamaan, laajentamaan tai kehittämään edelleen Palveluja, ja ne voivat sisältää virheiden korjauksia, laajennettuja toimintoja, uusia Ohjelmistomoduuleja tai täysin uusia versioita. Käyttäjä hyväksyy sellaisten päivitysten vastaanoton (ja sallii Adoben toimittaa ne Käyttäjälle tietäen tai tietämättä toimituksesta) osana Palvelujen käyttöä.

12. Käyttäjän takuu, Korvausvelvollisuus ja luopuminen.

12.1 Käyttäjä vastaa ja takaa, että (a) Käyttäjä omistaa Immateriaalioikeudet tai on saanut kaikki tarvittavat lisenssit ja luvat käyttääkseen Omaa aineistoa Palvelujen käytön mukaisesti tai muuten Ehtojen sallimalla tavalla; (b) Käyttäjällä on tarvittavat oikeudet myöntää Ehdoissa kuvatut tarvittavat lisenssit ja alilisenssit; ja (c) Käyttäjä on saanut suostumuksen kaikilta Omassa aineistossa kuvatuilta henkilöiltä käyttääkseen sitä Ehtojen mukaisesti, mukaan lukien Oman aineiston jakelu, julkinen näyttö, julkinen esitys ja levitys; ja (d) Käyttäjän Oma aineisto ei loukkaa tai riko mitään immateriaalioikeuksia tai muita omistusoikeuksia, mukaan lukien oikeuksia julkisuuteen tai yksityisyyteen koskien henkilöitä, yrityksiä,muita tahoja tai kolmansia osapuolia.

12.2 Käyttäjä sitoutuu hyvittämään ja pitämään Adoben sekä sen tytäryhtiöt, sidosryhmät, virkailijat, edustajat, työntekijät, sivumerkkien edustajat ja muut yhteistyökumppanit sekä lisenssinomistajat turvassa kaikkien kolmansien osapuolien suorittamien vaateiden tai pyyntöjen suhteen kattaen kohtuulliset asianajajien palkkiot, jotka aiheutuvat Omasta aineistosta, Käyttäjän Palvelujen tai Aineistojen käytöstä, Käyttäjän aiheuttamasta muiden Käyttäjien henkilökohtaisiin tietoihin pääsystä tai niiden käytöstä, Käyttäjän yhteydestä Palveluihin tai Aineistoihin, minkä tahansa Käyttäjän ryhmän jäsenen toimista, Käyttäjän pääsystä Sivustoille tai Linkitetyille Sivustoille tai niiden käytöstä tai yhteydestä niihin, mistä tahansa vaatimuksesta sen suhteen, että Oma aineisto on aiheuttanut vahinkoa kolmannelle osapuolelle, mistä tahansa sopimuksesta, jonka Käyttäjä ja kolmas osapuoli sopivat sisältäen mainonnan Palvelujen tai Aineistojen kautta, Käyttäjän sopimusrikoksista ja muiden oikeuksien loukkauksista, mukaan lukien kaikki Immateriaalioikeudet.

12.3 Käyttäjä vahvistaa ja hyväksyy, että kirjautumalla sisään tai käyttämällä Palveluja tai Aineistoja Käyttäjä saattaa nähdä muiden käyttäjien Aineistoja (mukaan lukien Jaettu aineisto), jota voidaan pitää loukkaavana, säädyttömänä tai muuten vastenmielisenä, ja hyväksyy tämän riskin.

13. TAKUIDEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE.

KÄYTTÄJÄ NIMENOMAISESTI YMMÄRTÄÄ JA HYVÄKSYY, ETTÄ LAIN SALLIMISSA RAJOISSA.

13.1 ADOBE TOIMITTAA SIVUSTON, PALVELUT JA AINEISTOT "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA, VIHJATTUA, LAKISÄÄTEISTÄ TAI MUUTA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN TAKUUT NIMIKKEELLE, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDELLE, HÄIRIÖTTÖMÄLLE KÄYTÖLLE, SOVELTUVUUDELLE KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI TIETTYYN ERITYISTARKOITUKSEEN. EDELLÄ MAINITTUA RAJOITTAMATTA ADOBE JA SEN LISENSOIJAT EIVÄT ANNA MITÄÄN TAKUUTA SIITÄ, (a) ETTÄ SIVUSTO, PALVELUT TAI AINEISTOT VASTAAVAT KÄYTTÄJÄN VAATIMUKSIA TAI ETTÄ NE OVAT JATKUVASTI SAATAVILLA, KESKEYTYKSETTÖMIÄ, OIKEA-AIKAISIA, SUOJATTUJA TAI VIRHEETTÖMIÄ; (b) ETTÄ SIVUSTON, PALVELUIDEN TAI AINEISTON KÄYTÖSTÄ MAHDOLLISESTI SAATAVAT TULOKSET OVAT TEHOKKAITA, TARKKOJA TAI LUOTETTAVIA; (c) ETTÄ SIVUSTON, PALVELUIDEN TAI AINEISTOJEN LAATU VASTAA KÄYTTÄJÄN ODOTUKSIA; TAI ETTÄ (d) SIVUSTON, PALVELUIDEN TAI AINEISTOJEN MAHDOLLISESTI SISÄLTÄMÄT VIRHEET KORJATAAN. MIKÄÄN SUULLINEN TAI KIRJALLINEN OHJE TAI TIETO, JONKA KÄYTTÄJÄ SAA ADOBELTA TAI PALVELUISTA TAI NIIDEN KÄYTÖN KAUTTA, EI AIKAANSAA MITÄÄN TAKUUTA, JOTA EI OLE NIMENOMAISESTI ILMOITETTU EHDOISSA.

13.2 ADOBE NIMENOMAISESTI KIISTÄÄ MINKÄ TAHANSA VASTUUN LIITTYEN KAIKKIIN TOIMIIN, JOTKA OVAT SEURAUSTA KÄYTTÄJÄN PALVELUIDEN JA AINEISTOJEN KÄYTÖSTÄ TAI OSALLISTUMISESTA MIHIN TAHANSA PALVELUUN. MINKÄ TAHANSA LADATUN, SAATAVILLE TUODUN, TAI MUUTEN PALVELUIDEN KÄYTÖN KAUTTA SAADUN AINEISTON SAANTI JA KÄYTTÖ ON YKSINOMAAN KÄYTTÄJÄN HARKINNAN JA RISKIN ALAISTA. KÄYTTÄJÄ ON YKSIN VASTUUSSA MISTÄ TAHANSA TIETOJÄRJESTELMÄNSÄ VAHINGOSTA JA TIETOJEN HÄVIÄMISESTÄ, JOKA AIHEUTUU KYSEISEN AINEISTON LATAAMISESTA. ADOBE EI VASTAA MISTÄÄN TIETOKONEVIRUKSESTA TAI VASTAAVISTA KOODEISTA, JOTKA LADATAAN KÄYTTÄJÄN TIETOKONEELLE MISTÄ TAHANSA PALVELUSTA.

13.3 ADOBE EI VALVO TAI TUE KOLMANSIEN OSAPUOLIEN TARJOAMIA AINEISTOJA TAI PALVELUJA LINKITETTYJEN SIVUJEN KAUTTA EIKÄ HYVÄKSY VASTUUTA NÄISTÄ. ADOBE EI ANNA MITÄÄN TAKUITA EIKÄ SILLÄ OLE MITÄÄN VELVOITTEITA KYSEISISTÄ KOLMANSISTA OSAPUOLISTA TAI HEIDÄN AINEISTOISTAAN TAI PALVELUISTAAN. MITKÄ TAHANSA KÄYTTÄJÄN SOPIMAT SOPIMUKSET KOLMANSIEN OSAPUOLIEN KANSSA OVAT YKSINOMAAN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA.

13.4 JOHTAJIA, PALVELUN TARJOAJIA, OSALLISTUJIA, VÄLITTÄJIÄ JA MUITA KOLMANSIA OSAPUOLIA EI OLE VALTUUTETTU TOIMIMAAN ADOBEN EDUSTAJINA JA HEIDÄN KANTANSA EI MAHDOLLISESTI VASTAA ADOBEN KANTAA. LAIN SALLIMAN ENIMMÄISMÄÄRÄN MUKAISESTI ADOBELLA EI OLE MITÄÄN VELVOITTEITA KÄYTTÄJÄN AINEISTOSTA KÄSITTÄEN IMMATERIAALIOIKEUKSIA, KUNNIANLOUKKAUKSIA, TIETOSUOJAA, JULKISUUTTA, SÄÄDYTTÖMYYTTÄ JA MUUTA KOSKEVAT LAIT. ADOBE KIISTÄÄ MYÖS KAIKEN VASTUUN SUHTEESSA KÄYTTÄJÄN AINEISTON KÄYTTÖÖN, VÄÄRINKÄYTTÖÖN, HÄVIÄMISEEN, MUUTOKSIIN JA SAAVUTTAMATTOMUUTEEN.

13.5 ADOBE EI OLE KORVAUSVELVOLLINEN MISTÄÄN TAPPIOSTA, JOKA TAPAHTUU SEN SEURAUKSENA, ETTÄ JOKU MUU KÄYTTÄÄ KÄYTTÄJÄN SALASANAA TAI TILITIETOJA LIITTYEN SIVUSTOON TAI PALVELUIHIN TAI AINEISTOIHIN, KÄYTTÄJÄN TIETÄMÄTTÄ TAI HÄNEN TIETÄESSÄ ASIASTA.

13.6 JOTKUT TUOMIOVALLAT EIVÄT SALLI TIETTYJEN TAKUIDEN POIS SULKEMISTA TAI KONKLUDENTTISTEN TAKUIDEN RAJOITUKSIA TAI POIS SULKEMISTA KUTEN EI MYÖSKÄÄN RAJOITUKSIA TAKUUN KESTOAIKAAN, JOTEN EDELLÄ LUETELLUT RAJOITUKSET EIVÄT MAHDOLLISESTI KOSKE KÄYTTÄJÄÄ.

14. Vastuunrajoitus.

14.1 ADOBE, SEN VIRKAILIJAT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, YHTEISTYÖKUMPPANIT, LISENSOIJAT TAI TOIMITTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA KÄYTTÄJÄLLE TAI KENELLEKÄÄN TOISELLE MISTÄÄN ERITYISESTÄ, SATUNNAISESTA, EPÄSUORASTA, VÄLILLISESTÄ TAI VAHINKOTAPAUKSEN AIHEUTTAMASTA VAHINGOSTA, MUKAAN LUKIEN KÄYTÖN, TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ AIHEUTUVAT VAHINGOT, RIIPPUMATTA TAPAHTUMAN ENNAKOITAVUUDESTA TAI ADOBEN MAHDOLLISESTA VAHINKOVAARAN TIETÄMISESTÄ TAI VASTUUTEORIASTA, SISÄLTÄEN SOPIMUS- TAI TAKUURIKKOMUKSEN, HUOLIMATTOMUUDEN JA MUUN LUVATTOMAN TOIMENPITEEN TAI MUUN VAATIMUKSEN, JOKA LIITTYY KÄYTTÄJÄN PÄÄSYYN SIVUSTOLLE, PALVELUIHIN TAI AINEISTOON TAI NIIDEN KÄYTTÖÖN. EHTOJEN MIKÄÄN KOHTA EI RAJOITA TAI SULJE POIS ADOBEN VASTUUTA ADOBEN TAI SEN TYÖNTEKIJÖIDEN TÖRKEÄN HUOLIMATTOMUUDEN TAI TARKOITUKSELLISEN VÄÄRINKÄYTÖKSEN TAPAUKSESSA TAI KUOLEMANTAPAUKSEN TAI VAKAVAN HENKILÖVAHINGON TAPAUKSESSA.

14.2 ADOBEN, SEN TYTÄRYHTIÖIDEN, LISENSOIJIEN JA TOIMITTAJIEN TÄHÄN SOPIMUKSEEN PERUSTUVA KOKONAISVASTUU RAJOITTUU SATAAN YHDYSVALTAIN DOLLARIIN ($100) TAI KÄYTTÄJÄN PALVELUUN PÄÄSYSTÄ VELVOITTEEN AIHEUTTAVAA TAPAUSTA EDELTÄVIEN KOLMEN KUUKAUDEN JAKSON AIKANA MAKSAMAAN KOKONAISSUMMAAN SEN MUKAAN, KUMPI ON SUUREMPI. TÄMÄ RAJOITUS ON VOIMASSA, VAIKKA ADOBELLE ON ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA JA HUOLIMATTA RAJALLISEN VAHINGONKORVAUKSEN OLENNAISEN TARKOITUKSEN MAHDOLLISESTA PUUTTEELLISUUDESTA.

14.3 TÄSSÄ KOHDASSA 14 MAINITUT RAJOITUKSET JA POISSULKEMISET OVAT VOIMASSA KÄYTTÄJÄN LAINKÄYTTÖALUEELLA SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA. JOTKUT TUOMIOVALLAT ESTÄVÄT VASTUUN RAJOITUKSET TAI POIS SULKEMISEN SATUNNAISTEN, VÄLILLISTEN TAI RANGAISTUSLUONTEISTEN VAHINGONKORVAUSTEN YHTEYDESSÄ. SITEN EDELLÄ ESITETYT RAJOITUKSET JA POISSULKEMISET EIVÄT MAHDOLLISESTI KOSKE KÄYTTÄJÄÄ.

15. Tutkimukset.

15.1 Adobe voi oman harkintansa mukaisesti (mutta ilman velvollisuutta) valvoa tai tarkistaa Palveluja ja Aineistoja milloin tahansa. Edellä mainittua rajoittamatta Adobella on oikeus oman harkintansa mukaan poistaa mikä tahansa Oma aineisto mistä tahansa syystä (tai ilman syytä), mukaan lukien tapaukset, joissa rikotaan ehtoja tai mitä tahansa lakia.

15.2 Vaikka Adobe ei yleensä valvo Käyttäjän toimintaa Palveluihin tai Aineistoihin liittyen, Adoben saadessa tiedon Käyttäjän mahdollisista rikkeistä yhdenkin Ehtojen kohdan suhteen, Adobe pidättää oikeuden tutkia kyseisiä rikkeitä, ja Adobe saattaa oman harkintansa mukaan katkaista välittömästi oikeudet, jotka liittyvät Palvelujen tai Aineistojen käyttöön, tai muuttaa, käsitellä tai poistaa Oman aineiston tai Tilitiedot kokonaan tai osittain ilman ennakkoilmoitusta. Jos kyseisen tutkimuksen seurauksena Adobe uskoo rikoksen tapahtuneen, Adobe varaa oikeuden ilmoittaa asiasta asianmukaisille rikoksen torjunnasta vastaaville viranomaisille ja toimia heidän kanssaan yhteistyössä. Lukuun ottamatta soveltuvan Lain rajoitukset, Adobella on oikeus pitää hallussaan/paljastaa kaikki tiedot tai Aineistot, mukaan lukien Oma aineisto ja Tilitiedot (tai niihin liittyvät osat), jotka ovat Adoben hallinnassa liittyen Käyttäjän Palveluiden käyttöön (a) täyttääkseen soveltuvan Lain, oikeudenkäynnin tai hallinnollisen vaatimuksen; (b) pannakseen täytäntöön Ehdot; (c) vastatakseen mihin tahansa vaatimukseen, jonka mukaan Oma aineisto rikkoo Ehtoja tai kolmansien osapuolien oikeuksia; (d) vastatakseen Käyttäjän vaatimuksiin asiakaspalvelusta; tai (e) suojatakseen Adoben, sen Käyttäjien tai kolmansien osapuolien sekä yleisön oikeuksia, omaisuutta tai henkilökohtaista turvallisuutta tai kuten Adobe oman harkintansa mukaan uskoo olevan välttämätöntä tai asianmukaista.

16. Palaute.

Käyttäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa Adobelle ideoita, ehdotuksia, dokumentaatioita ja/tai aloitteita ("Palaute"). Jos käyttäjä kuitenkin haluaa antaa Palautetta Adobelle, Adobe voi käyttää sitä tarkoituksiinsa maksamatta Käyttäjälle korvausta.

17. Huomautus tekijänoikeuksien loukkaamattomuudesta.

17.1 Adobe noudattaa muiden Immateriaalioikeuksia ja odottaa Käyttäjiensä toimivan samalla tavalla. Adobe reagoi selkeisiin tekijänoikeuksien rikkomista koskeviin ilmoituksiin, jotka kuuluvat Digital Millennium Copyright Act -lain sovellusalaan (Title 17, United States Code, Section 512 (c)(2), "DMCA"), ja sen vastine kyseisiin ilmoituksiin voi sisältää pääsyn tai käytön eston väitettyjen oikeuksia loukkaavien aineistojen osalta, toistuvia oikeusloukkauksia suorittavien Käyttäjien tilien irtisanomisen ja/tai vilpittömässä mielessä tehtäviä yrityksiä ottaa yhteyttä kyseisen aineiston lähettäneeseen Käyttäjään, jotta tämä voi tapauksesta riippuen toimittaa vastailmoituksen.

17.2 Jos Käyttäjä uskoo, että hänen työtään on käytetty tai kopioitu tavalla, joka loukkaa tekijänoikeuslakia, ja kyseisiä loukkauksia säilytetään Palveluissa, niihin/niistä linkitetyillä web-sivuilla tai niihin liittyvien Palvelujen tai Aineistojen yhteydessä, pyydetään, että Käyttäjä toimittaa DMCA:n mukaisen kirjallisen ilmoituksen tavallisen postin tai faksin välityksellä (ei sähköpostitse tai puhelimitse) väitetystä tekijänoikeuksien rikkomuksesta Adoben Tekijänoikeuksia valvovalle taholle (yhteystiedot alla) ilmoittaen kaikki seuraavat tiedot:

(a) sen henkilön fyysinen tai sähköinen allekirjoitus, jonka kyseisen, loukatun tekijänoikeuden omistaja on valtuuttanut toimimaan puolestaan

(b) kuvaus tekijänoikeudesta (tekijänoikeuksista), joita väitetään loukatun, sekä ilmoitus siitä, mitä aineistoa kyseisessä työssä (töissä) väitetään loukatun ja mitä vaaditaan poistettavaksi tai mihin pääsyä vaaditaan estettäväksi

(c) kuvaus siitä, missä loukatuksi väitetty aineisto sijaitsee Palveluissa

(d) riittävät tiedot, jotta Adobe voi ottaa yhteyttä ilmoituksen tekijään, kuten fyysinen osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

(e) ilmoituksen tekijän lausunto siitä, että hän toimii vilpittömässä mielessä sen suhteen, että tekijänoikeuksien omistaja, hänen edustajansa tai laki ei ole valtuuttanut ilmoituksen sisältämää aineistoa valituksen osoittamalla tavalla

(f) ilmoituksen tekijän lausunto siitä, että ilmoituksen tiedot ovat oikein ja, väärän valan rangaistuksen uhalla, että tekijä on tekijänoikeuksien omistaja tai että hän on valtuutettu toimimaan tekijänoikeuksien omistajan puolesta.

Ennen kyseisen ilmoituksen antamista ilmoituksen tekijää pyydetään harkitsemaan huolellisesti, onko kyseinen tekijänoikeuksien alaisen aineiston käyttö suojattu "kohtuullisen käytön" käsitteellä, koska ilmoituksen tekijä saattaa joutua vastaamaan kustannuksista ja asianajajien palkkioista siinä tapauksessa, että hän tekee ilmoituksen, vaikka kyseessä ei ole oikeuksia loukkaava käyttö. Jos Käyttäjä ei ole varma, loukkaako hänen tekijänoikeudella suojatun aineiston käyttö oikeuksia, on otettava yhteys asianajajaan. Lisäksi Käyttäjä voi käydä tutustumassa julkisesti saatavilla olevaan referenssimateriaaliin esimerkiksi osoitteessa www.chillingeffects.org.

17.3 Jos Käyttäjä uskoo, että Adobe on keskeyttänyt tai poistanut pääsyn Omaan aineistoon asiattoman tekijänoikeusilmoituksen pohjalta, käyttäjää pyydetään toimittamaan DMCA:n mukainen kirjallinen ilmoitus tavallisen postin tai faksin välityksellä (ei sähköpostitse tai puhelimitse) Adoben tekijänoikeuksia valvovalle taholle (yhteystiedot alla). Ilmoituksen tulee sisältää kaikki seuraavat tiedot:

(a) tilaajan fyysinen tai sähköinen allekirjoitus

(b) Palveluista poistetun aineiston tunnistustiedot ja paikka Palveluissa, jossa aineisto sijaitsi ennen sen poistamista

(c) ilmoitus väärää valaa koskevan rangaistuksen uhalla siitä, että Käyttäjä toimii vilpittömässä mielessä arvellen aineiston poiston tai saatavuuden eston johtuvan virheestä tai poistettavan aineiston väärästä tunnistamisesta

(d) riittävät tiedot, jotta Adobe voi ottaa yhteyttä ilmoituksen tekijään, kuten fyysinen osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

(e) ilmoitus siitä, että Käyttäjä alistuu sen Liittovaltion piirioikeuden tuomiovaltaan, jossa hän on kirjoilla (tai Santa Claran piirioikeuden tuomiovaltaan Kaliforniassa, jos hän on kirjoilla Yhdysvaltain ulkopuolella), ja että hän hyväksyy tuomioistuinavustuksen henkilöltä, joka toimitti ilmoituksen DMCA:n alakohdan (c)(1)(C) mukaisesti, tai kyseisen henkilön edustajalta.

Ennen kyseisen vastailmoituksen antamista Käyttäjää pyydetään harkitsemaan huolellisesti, onko kyseinen tekijänoikeuksien alainen aineisto loukkauksen alaista, koska ilmoituksen tekijä saattaa joutua vastaamaan kustannuksista ja asianajajien palkkioista siinä tapauksessa, että tuomioistuin katsoo vastailmoituksen vääräksi sen suhteen, että aineisto poistettiin virheen vuoksi. Jos Käyttäjä ei ole varma, loukkaako riidan kohteena olevan aineiston käyttö oikeuksia, on otettava yhteys asianajajaan. Lisäksi Käyttäjä voi käydä tutustumassa julkisesti saatavilla olevaan referenssimateriaaliin esimerkiksi osoitteessa www.chillingeffects.org.

17.4 Adoben tekijänoikeuksista vastaava taho, joka ottaa vastaan tekijänoikeuksien loukkauksia koskevia vaateita:

Postiosoite:
Copyright Agent
Adobe Systems Incorporated
601 Townsend Street
San Francisco, CA 94103,
U.S.A.

Faksinumero: (415) 723-7869
Sähköpostiosoite: copyright@adobe.com 
Puhelinnumero: (408) 536-4030

Tekijänoikeuksista vastaava taho ei poista aineistoa Palvelusta puhelimitse tai sähköpostitse tapahtuvien oikeuksien loukkauksia koskevien ilmoitusten pohjalta, koska tekijänoikeuksien omistajan tai hänen puolestaan valtuuttaman henkilön tulee allekirjoittaa DMCA:n mukainen ilmoitus väärää valaa koskevan rangaistuksen uhalla. Kyseinen ilmoitus voidaan toimittaa ainoastaan faksilla tai tavallisen postin välityksellä, kuten tässä kohdassa tarkemmin kuvataan. Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä Tekijänoikeuksista vastaavaan tahoon ainoastaan, jos hän uskoo työtään käytetyn tai kopioidun sellaisella tavalla, joka aiheuttaa tekijänoikeuksien loukkauksen, ja tämä tapahtuu Palvelussa tai siihen/siitä linkitetyillä sivustoilla tai Palveluiden tai Aineistojen yhteydessä. Muihin Tekijänoikeuksista vastaavalle taholle osoitettuihin kyselyihin ei vastata.

18. Mainostaminen ja Oma Aineisto.

Käyttäjä suostuu siihen, että Adobe voi näyttää Oman aineiston yhteydessä mainoksia, ja siihen, että hänellä ei ole oikeuksia korvauksiin. Adoben suorittamien mainonnan tai muiden tuottojen keräysmallien tavat, muodot ja määrä Palvelujen ja/tai Oman aineiston yhteydessä voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta Käyttäjälle.

19. Linkit muille sivustoille.

Palvelut ja Aineistot saattavat sisältää linkkejä, jotka vievät Käyttäjän sivustoille, joita Adobe ei ylläpidä. Oli linkki sitten Adoben tarjoama tai toisen Käyttäjän lähettämä, Adobe ei voi hallita muiden kuin itsensä ylläpitämiä sivustoja tai palveluita. Käyttäjä hyväksyy, että Adobe ei ole vastuussa minkään sellaisen web-sivun tai palvelun sisällön saatavuudesta, jota se ei ylläpidä.

20. Lakkauttaminen.

20.1 Käyttäjän tekemä irtisanominen.

(a) Palvelun yksittäisenä käyttäjänä tai ryhmän valvojana voit lakata käyttämästä Palvelua milloin tahansa. Käyttäjä voi irtisanoa Adoben oikeuden jakaa, suorittaa julkisesti ja näyttää julkisesti Omaa Jaettua aineistoa tekemällä siitä ei-enää-jaettua. Käyttäjä voi irtisanoa muut Adoben oikeudet poistamalla Oman aineiston Palvelusta joko poistamalla sen manuaalisesti tai perumalla tarvittaessa tilauksensa ottamalla yhteyden Asiakaspalveluun ja poistamalla sisältönsä. Palvelu voidaan irtisanoa ottamalla yhteys Tukeen osoitteessa http://www.adobe.com/go/support_contact_fi. Mitään Käyttäjän ennen irtisanomista maksamia maksuja ei makseta takaisin. Käyttäjän tilin irtisanominen ei vapauta Käyttäjää velvollisuudesta maksaa kerääntyneitä maksuja.

(b) Palvelun ryhmän valvojana voit lakkauttaa yksittäisen käyttäjän pääsyn Palveluun milloin tahansa.

20.2 Adoben tekemä irtisanominen. Joidenkin tiettyjen Palvelujen Lisäehtojen ja niihin liittyvien tilausehtojen mukaisesti Adobe voi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen kanssasi (tai minkä tahansa yksittäisistä Lisäehdoista), jos:

(a) Käyttäjä on rikkonut jotakin Ehtojen kohtaa (tai Käyttäjä on käyttäytynyt tavalla, joka osoittaa selkeästi, että Käyttäjä ei aio noudattaa tai ei kykene noudattamaan Ehtoja)

(b) Laki vaatii Adobea irtisanomaan sopimuksen (esimerkiksi kun Palveluiden tai Aineistojen kohta on Käyttäjälle laiton tai tulee Käyttäjälle laittomaksi)

(c) Palvelujen toimittaminen Käyttäjälle ei ole Adoben mielestä enää kaupallisesti kannattavaa

(d) Adobe on päättänyt keskeyttää Palveluiden tai Aineistojen (tai niiden osan) toimittamisen

(e) Käyttäjän tili on ollut pitkään käyttämättömänä.

20.3 Palvelujen Irtisanominen tai Keskeyttäminen. Adobe voi myös irtisanoa tai keskeyttää Käyttäjän koko tilin tai osan siitä ja/tai pääsyn Palveluihin mistä tahansa syystä (tiettyjen Palvelujen kohdalla Lisäehtojen mukaisesti). Lukuun ottamatta mitä mahdollisesti määrätään yksittäiselle Palvelulle sovellettavissa Lisäehdoissa, Käyttäjän tilin irtisanominen voi sisältää (a) pääsyn epäämisen kaikkiin Palvelun tarjouksiin; (b) Oman aineiston ja Tilitietojen poiston, mukaan lukien Käyttäjän henkilökohtaiset tiedot, käyttäjätunnus ja salasana ja kaikki vastaavat tiedot, tiedostot ja Aineistot (tai niiden osat), jotka liittyvät Käyttäjän tiliin tai ovat sen sisällä; ja (c) Palvelujen lisäkäytön eston.

20.4 Käyttäjä hyväksyy, että kaikki syystä tapahtuneet irtisanomiset tapahtuvat ainoastaan Adoben harkinnan mukaan ja että Adobella ei ole velvollisuuksia Käyttäjää tai kolmansia osapuolia kohtaan Käyttäjän tilin lopettamisen vuoksi (ja sitä seuraavan Käyttäjän Tilitietojen hävittämisen vuoksi) tai Palveluihin tai Aineistoihin pääsyn lopettamisen vuoksi, mukaan lukien Omaan aineistoon pääsy.

20.5 Ehtojen raukeamisen tai irtisanomisen yhteydessä Käyttäjän tulee välittömästi lopettaa Palvelujen ja Aineistojen käyttö. Ehtojen irtisanominen tai päättyminen ei kuitenkaan vaikuta Käyttäjän mahdollisesti myöntämiin pysyviin lisensseihin, niihin liittyviin vahingonkorvausvelvoitteisiin, Adoben vastuuvapauslausekkeisiin tai tämän kohdan ja kohtien 8-10, 12-16, 18, 20, 23 ja 24 mukaisten velvoitteiden vahinkojen rajoituksiin.

20.6 Ennen Palvelujen käytön irtisanomista Käyttäjän tai Adoben toimesta jostain muusta kuin aiheellisesta syystä Adobe näkee kohtuullisen määrän vaivaa ilmoittaakseen vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen irtisanomista Adobelle rekisteröitymisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ohjeen siitä, miten Oma aineisto otetaan talteen, ennen kuin irtisanominen tulee voimaan.

20.7 Jos ryhmäsi valvoja lakkauttaa pääsysi Palveluun, et voi enää käyttää Jaettua aineistoa, jonka sinä tai muut ryhmän käyttäjät ovat lähettäneet jaettuun työryhmään tai jaettuun työtilaan Palvelussa. Voit kuitenkin yhä käyttää aineistoja, jotka on tallennettu tilillesi, yllä olevan kappaleen 9.2 mukaisesti.

20.8 Siinä tapauksessa, että Tili irtisanotaan Adoben toimesta jollain muulla kuin näissä Ehdoissa mainituista syistä ja ellei missään Lisäehdoissa ja soveltuvissa tilausehdoissa muuten erityisesti ole ilmoitettu, antaa Adobe Yleisten Ehtojen mukaisen ennakkoilmoituksen ja tarjoaa suhteellisen osuuden (pro rata) mukaisen korvauksen jo maksetusta ja käyttämättömästä Palvelusta.

21. Kansainväliset käyttäjät.

21.1 Palveluihin voidaan päästä eri maista ympäri maailmaa, ja ne saattavat sisältää viittauksia Palveluihin ja Aineistoihin, jotka eivät ole saatavilla Käyttäjän maassa. Nämä viittaukset eivät tarkoita, että Adobe aikoo julkaista kyseisiä Palveluita tai Aineistoja Käyttäjän maassa.

21.2 Näitä Palveluja valvoo, käyttää ja hallitsee Adobe Systems Incorporated -yhtiö sen Yhdysvaltain toimistosta. Adobe ei väitä, että Palvelut tai Aineistot ovat asianmukaisia tai saatavilla Yhdysvaltojen ulkopuolella. Adobe varaa oikeuden estää pääsyn Palveluihin tai Aineistoihin tietyiltä kansainvälisiltä käyttäjiltä. Jos Käyttäjä katselee tai käyttää Palveluja Yhdysvaltain ulkopuolelta, hän on vastuussa kaikkien paikallisten lakien noudattamisesta.

22. Viennin valvontaa koskevat lait.

Käyttäjä hyväksyy, että Palveluja, Ohjelmistoa ja Materiaaleja koskevat Yhdysvaltain ja muiden tahojen vientiä koskevat lait, rajoitukset ja säännökset ("Vientisäännökset"), joiden mukaan käyttäjän tulee toimia. Käyttäjä ei toimita, siirrä, vie tai jälleenvie Ohjelmistoa tai Materiaaleja suoraan tai välillisesti: (a) mihinkään Yhdysvaltain vientirajoituksien alaiseen maahan (tällä hetkellä luettelossa ovat muun muassa Kuuba, Iran, Pohjois-Korea, Sudan ja Syyria, jotka kaikki ovat Kauppasaarrossa olevia maita), (b) kenellekään loppukäyttäjälle, jonka käyttäjä tietää tai josta käyttäjällä on syytä tietää käyttävän Ohjelmistoa ydinaseiden, kemiallisten aseiden tai biologisten aseiden tai rakettijärjestelmien, avaruusrakettijärjestelmien, tutkimusrakettien tai miehittämättömien ilmalaitejärjestelmien ("Kielletty käyttö") suunnitteluun, kehittämiseen tai tuottamiseen, tai (c) kenellekään loppukäyttäjälle, jota jokin Yhdysvaltain liittovaltion taho on kieltänyt osallistumasta mihinkään Yhdysvaltain vientitoimintoihin ("Kielletty osapuoli"). Lisäksi käyttäjä on vastuussa paikallisen lainsäädäntöalueen niiden lakien noudattamisesta, jotka saattavat vaikuttaa käyttäjän oikeuteen Palvelujen, Ohjelmiston tai Materiaalien tuomisessa, viemisessä tai käyttämisessä. Käyttäjä vakuuttaa, ettei hän (i) ole Kauppasaarrossa olevan maan asukas tai oleskele tällaisessa maassa, (ii) käytä Palveluja, Ohjelmistoa tai Materiaaleja Kiellettyyn käyttöön, eikä (iii) ole Kielletty osapuoli. Kaikki Palvelujen, Ohjelmiston ja Materiaalien käyttöoikeudet myönnetään sillä ehdolla, että myönnetyt oikeudet menetetään, mikäli asiakas ei noudata tämän sopimuksen ehtoja. Jos Adobe on saanut tietää, että ehtoja on rikottu, Adobe voi olla estynyt tarjoamaan Palvelulle, Ohjelmistolle tai Aineistolle ylläpito- ja huoltotukea.

23. Riitojen sovittelu.

23.1 Tuomioistuimen toimipaikka. Käyttäjä hyväksyy sen, että mikä tahansa Adobea vastaan nostettava vaade tai riita-asia ratkaistaan Santa Claran piirikunnan tuomioistuimessa, Kaliforniassa, Yhdysvalloissa, lukuun ottamatta mitä osapuolet ovat toisin sopineet. Käyttäjä sitoutuu alistumaan kyseisten vaateiden tai riita-asioiden käsittelemiseksi Santa Claran piirikunnassa, Kaliforniassa, Yhdysvalloissa sijaitsevien tuomioistuimien tuomiovaltaan silloin, kun Kalifornian lait soveltuvat, ja Dublinin, Irlannin tuomioistuimien tuomiovaltaan silloin, kun Irlannin lait soveltuvat. Osapuolet nimenomaisesti kiistävät YK:n kauppalain (U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods).

23.2 Kaikki vaateet, joita Käyttäjä esittää Adobea vastaan, tulee ratkaista tämän kohdan mukaisesti. Kaikkia muutoin kuin tämän kohdan mukaisesti esitettyjä vaateita pidetään epäasianmukaisesti esitettyinä. Mikäli Käyttäjä toimittaa vaateen tuomioistuimeen tämän kohdan vastaisesti, Adobe voi saada asianajajan kustannuksia ja palkkioita jopa 1 000 USD, mikäli Adobe toimittaa Käyttäjälle ilmoituksen asiattomasti toimitetusta vaateesta ja Käyttäjä ei vedä asiallisesti vaadetta pois.

23.3 Edellä mainitusta huolimatta Käyttäjän tai muiden henkilöiden valtuuttamattoman pääsyn tai käytön yhteydessä liittyen Palveluihin tai Aineistoon Ehtoja rikkomalla, Käyttäjä hyväksyy Adoben oikeuden hakea kieltäviä vastatoimia (tai vastaavan tyyppistä laillista hätäapua) mistä tahansa oikeuspaikasta.

24. Muut sekalaiset.

24.1 Englanninkielinen versio. Tämän sopimuksen tulkinnassa käytetään sopimuksen englanninkielistä versiota.

24.2 Ilmoitus Adobelle. Mikä tahansa Adobelle toimitettava, ehtoihin liittyvä ilmoitus tulee lähettää osoitteeseen: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.

24.3 Ilmoitus Käyttäjälle. Adobe voi toimittaa Käyttäjälle ilmoituksia, mukaan lukien Ehtojen muutoksia koskevia ilmoituksia, sähköpostitse, tavallisen postin välityksellä, tekstiviestinä, Palvelujen sisällä tai muulla soveltuvalla tavalla, joka tunnetaan nyt tai joka kehitetään myöhemmin.

24.4 Koko Sopimus. Ehdot muodostavat koko sopimuksen Adoben ja Käyttäjän välillä liittyen Käyttäjän pääsyyn Palveluihin ja Aineistoihin sekä näiden käyttöön, ja se syrjäyttää kaikki aiemmat sopimukset Käyttäjän ja Adoben välillä kyseisestä aiheesta.

24.5 Luovuttamattomuus. Käyttäjä ei voi luovuttaa tai muuten siirtää Ehtoja tai mitään niiden mukaisesti myönnettyä oikeutta ilman Adoben kirjallista lupaa. Adoben Ehtojen mukaiset oikeudet ovat vapaasti Adoben siirrettävissä.

24.6 Määräysten itsenäisyys. Jos pätevän tuomiovallan tuomioistuin löytää mistä syystä tahansa minkä tahansa Ehtojen kohdan tai niiden osan, joka ei ole toimeenpantavissa, kyseinen kohta tulee toimeenpanna sallitussa laajuudessa, jotta sen aiottu vaikutus osapuolia kohtaan toteutuu kohdan tarkoituksen mukaisesti, ja Ehtojen muut kohdat ovat edelleen voimassa.

24.7 Vapautukset. Mikäli Adobe ei voi toimeenpanna tai suorittaa jotain Ehtojen kohtaa tai vastaavaa oikeutta, tämä ei aikaansaa vapautusta kyseisestä kohdasta tai oikeudesta.

24.8 Väärinkäytön ilmoittaminen. Käyttäjää pyydetään raportoimaan kaikki Ehtojen rikkomukset väärinkäytön raportointijärjestelmän avulla, joka tarjotaan sen Palvelun yhteydessä, jossa rikkomuksen väitetään tapahtuneen.

24.9 Käyttäjä on yksin vastuussa Palvelujen kaikkien osien käytön tai osallistumisen estävien lakien tuntemisesta ja noudattamisesta.

Muita termejä

Acrobat.com
Acrobat Connect
ADOBE EDGE WEB FONT
Adobe Content Server 4
ADOBE FLASH PLATFORM SERVICES
Adobe Send
ADOBE WAVE
CS Services
Adobe Translator
Adobe Typekit
PHOTOSHOP.COM
Adoben Premium-ominaisuudet Flash Playerille

Juridiset tiedot