Viimeksi päivitetty: 28.9.2016
Kun Adobe siirtää asiakkaiden henkilötietoja valtioiden rajojen yli, tämä tapahtuu sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.
Miten Adobe siirtää henkilötietoja Euroopasta?
Kun Adobe siirtää Adoben verkkosivustojen ja sovellusten yksittäisten käyttäjien henkilötietoja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle valtioon, joka ei ole ETAn jäsenvaltio, siirtoon sovelletaan erilaisia oikeudellisia keinoja, kuten Privacy Shield -järjestelyjä ja vakiosopimuslausekkeita. Siirtoon on oltava myös käyttäjän lupa.
Adobe Systems Incorporated (yhdysvaltalainen yksikkö) on todistanut, että se noudattaa Privacy Shield -periaatteita siirtäessään henkilötietoja ETA-alueelta sellaisten Adoben verkkosivustojen ja sovellusten käytön yhteydessä, jotka sisältävät linkin Adoben tietosuojakäytännön mukaisesti. Sertifiointi ei koske Fotolia- ja Livefyre-verkkosivustoja ja -sovelluksia (katso Adoben tietosuojan lisäkäytännöt). Alla on lisätietoja Privacy Shield -sertifioinnista.
Lisätietoja Adoben yksittäisiä käyttäjiä ja asiakkaita koskevista tietosuojakäytännöistä on Adoben tietosuojakeskuksen osiossa Mitä Adobe tekee käyttäjän henkilötiedoilla?
Miten Adobe siirtää henkilötietoja Euroopasta yritysasiakkaiden puolesta?
Kun Adobe siirtää yritysasiakkaiden Adoben-sovellusten käytön seurauksena käyttäjien henkilötietoja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle valtioon, joka ei ole ETAn jäsenvaltio, siirtoon sovelletaan joko Privacy Shield -järjestelyjä tai vakiosopimuslausekkeita tai molempia. Alla on lisätietoja Privacy Shield -sertifioinnista. Adobe on laatinut tiedonkäsittelysopimuksen (DPA, Data Processing Agreement), joka sisältää vakiosopimuslausekkeet. Adoben yritysasiakkaat, jotka haluavat allekirjoittaa Adoben kanssa tehtävän tiedonkäsittelysopimuksen ja vakiosopimuslausekkeet, voivat pyytäänäitä asiakirjoja meiltä.
Lisätietoja Adoben yritysasiakkaita koskevista tietosuojakäytännöistä on Adoben tietosuojakeskuksenosiossa Mitä Adoben yritysasiakkaat tekevät käyttäjän tiedoilla?
Adoben Privacy Shield -sertifikaatti
Adobe Systems Incorporated (Yhdysvalloissa toimiva Adobe-yhtiö) on sertifioitu Yhdysvaltain kauppaministeriön (U.S. Department of Commerce) tekemien Privacy Shield -järjestelyjen mukaisesti. Järjestelyt koskevat henkilötietojen siirtämistä Euroopan unionista ja Euroopan talousalueelta (ETA) Yhdysvaltoihin. Sertifiointi ei koske Fotolia- ja Livefyre-verkkosivustojen ja -sovellusten kautta kerättyjä henkilötietoja. Lue lisää Privacy Shield -ohjelmasta ja tarkastele Adobe Systems Incorporatedin sertifikaattia osoitteessa https://www.privacyshield.gov/. Adobe Systems Incorporated on sitoutunut myös Yhdysvaltojen ja Sveitsin väliseen Safe Harbor -säännöstöön ja sen periaatteisiin.
Kuten tietosuojakäytännössä kuvataan, jos käyttäjä asuu muualla kuin Pohjois-Amerikassa, hän toimii Adobe Systems Software Ireland Limitedin kanssa. Tämä yritys hallinnoi Adoben keräämiä käyttäjän henkilötietoja. Käyttäjän henkilötiedot voidaan siirtää Adobe Systems Incorporatedille (Adobe U.S.) Privacy Shield -sertifioinnin tai muiden lakisääteisten siirtomekanismien puitteissa yllä kuvatun mukaisesti.
ETAn yritysasiakkaiden puolesta käsiteltyjen henkilötietojen osalta ja EU:n tietosuojalainsäädännön puitteissa Adobe Systems Software Ireland Limitedin (Adobe Ireland) katsotaan yleisesti olevan tiedon käsittelijä. ETAn yritysasiakas voi esimerkiksi käyttää Adobe Sign -palveluitakäsitellessään kuluttajien nimiä, sähköpostiosoitteita ja muita henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja. Adobe Ireland voi siirtää käyttäjän henkilötiedot osana yritysasiakkaille tarjottavia palveluita Adobe U.S:lle Privacy Shield -sertifioinnin tai muiden lakisääteisten siirtomekanismien puitteissa yllä kuvatun mukaisesti.
Lisäkuvauksia siitä, miten Adobe käsittelee Privacy Shield -järjestelyjen piiriin kuuluvia henkilötietoja on alla olevissa osioissa osana Adoben tietosuojakäytäntöä:
Adobe U.S. noudattaa Privacy Shield -periaatteita aina, kun se saa sellaisia henkilötietoja ETAn alueelta, joihin sovelletaan Privacy Shield -järjestelyjä.
Jos sinulla on kysyttävää Privacy Shield -periaatteiden noudattamisesta tai haluat tehdä niihin liittyvän valituksen, ota yhteyttä Adobeen osoitteessa privacy@adobe.com. Jos Adobe ei ratkaise valitusta, se on päättänyt tehdä yhteistyötä EU:n tietosuojaviranomaisten tällaisten valitusten kuulemista varten perustaman paneelin kanssa. Sinulla saattaa myös olla oikeus aloittaa sitova välimiesmenettely, jos valitusasiaa ei ole ratkaistu ( lisätietoja). Adobe U.S. on liittovaltion kauppakomission tutkinta- ja täytäntöönpanovallan alainen.