# Helppokäyttöisyys*

ADOBE® TYPEKIT® -PALVELUSOPIMUS

Päivitetty viimeksi: 18. kesäkuuta 2014. Korvaa 1. kesäkuuta 2013 julkaistun version kokonaan.

Käyttämällä Typekit-palvelua tai asentamalla minkään osan palvelun ohjelmistosta hyväksyt seuraavat käyttöehdot. Lue ne huolella.

Yleiskuva

 

Typekit

Tilausvaihtoehdot Henkilötili Yritystili Suuryritystili
Pääehdot Yes Yes Yes
Palvelun ja lisensoinnin lisäehdot   Yes Yes
Korvausvelvollisuus     Yes

1. Määritelmät.

Sopimus sisältää isoilla alkukirjaimilla kirjoitettuja termejä, jotka määritellään osassa 7.

2. Pääehdot.

Palvelun käyttämiseen sovelletaan näitä Lisäkäyttöehtoja (”Lisäehdot”), ja ne täydentävät Adobe.com-sivuston käyttöehtoja (”Yleiset ehdot”), jotka löytyvät osoitteesta www.adobe.com/go/terms_fi ja jotka on sisällytetty näihin Lisäehtoihin viittauksella.

2.1 Tilausvaihtoehdot ja maksut.

2.1.1 Palvelu tarjoaa ilmaisen henkilötilin sekä maksullisen henkilötilin, yritystilin ja suuryritystilin, joilla voit käyttää lisensoitua sisältöä julkaistussa mediassasi. Jotkut maksulliset tilit sisältävät myös kokeilujakson.

2.1.2 Jotkin ilmaiset tilit eivät edellytä luottokortin numeron antamista. Jos kuitenkin tilaat henkilötilin tai yritystilin, sinun on annettava luottokortin numero, ja asianmukainen tilausmaksu veloitetaan luottokortilta heti rekisteröidyttyäsi. Tämän jälkeen tilausmaksu veloitetaan luottokortiltasi etukäteen kuluvana kuukautena tai vuotena tapauksesta riippuen.

2.1.3 Kun tilausmaksu on maksettu, sitä ei makseta takaisin. Jos maksua ei voida veloittaa luottokortilta tilausmaksun eräpäivänä, saatamme yrittää ottaa käyttäjään yhteyttä. Jos meille ei vastata ja anneta voimassaolevan luottokortin tietoja tai makseta asianmukaista tilausmaksua ajoissa, varaamme oikeuden estää pääsyn Palveluun.

2.1.4 Tilausmaksut eivät sisällä veroja, lisämaksuja tai lisäkuluja, jotka veroviranomainen saattaa laskuttaa. Ne ovat käyttäjän vastuulla, lukuun ottamatta Yhdysvaltojen (liittovaltion ja osavaltioiden) veroja.

2.2 Tilauksen maksaminen; lisämaksut.

2.2.1 Jos valitset maksullisen henkilötilin tai yritystilin, suostut maksamaan ajoissa ja ennen käyttöoikeuden saamista lisensoituun sisältöön.

2.2.2 Tilausmaksut voivat muuttua 30 päivän ilmoitusajalla, ja ilmoitus on luettavissa osoitteessa typekit.com. Jos 30 päivän ilmoitusajan sisällä (ennen sen hetkisen sopimuksen päättymistä) Adobe muuttaa tilaushintoja, lisensoidun sisällön käyttäminen sen jälkeen tarkoittaa, että olet hyväksynyt muutokset. Jos ennalta maksettu tilaus on kesken, tilausmuutokset astuvat voimaan uudistaessasi tilauksen ja ennalta maksetun tilauksen umpeuduttua.

2.2.3 Kukin tili sisältää rajoituksia käytön määrälle. Nämä rajoitukset koskevat lisensoitua sisältöä ja saattavat sisältyä tilisi profiiliin. Jos lisensoidun sisällön käyttö ylittää lisensoidulle sisällölle tai tilauksellesi (”liikakäyttö”) määrätyt rajat, olit sitten yksilö, jälleenmyyjä tai Typekit-yritystilaaja tai Creative Cloud -yritystilaaja, ja riippumatta siitä, tapahtuiko liikakäyttö tahallisesti tai tahattomasti, varaamme oikeuden yksinomaisen harkintavaltamme mukaisesti veloittaa Typekit-tilauksessa tai Creative Cloud -yritysmyyntitilauksessa annetusta osoitteesta, tai henkilötililtäsi tai yritystililtäsi, sinulta tai luottokortiltasi välittömästi liikakäytön verran, päivittää tilisi vaihtoehtoiseen, käyttötasoasi vastaavaan tilaukseen tai keskeyttää pääsysi lisensoituun sisältöön, kunnes tilisi tai liikakäyttökulut on maksettu täysin. Suostut maksamaan meille välittömästi pyynnöstä kaikki tililtäsi erääntyneet määrät.

2.2.4 Jos olet tilannut ilmaisen henkilötilin, ymmärrät, että osa käytössäsi olevaa lisensoitua sisältöä voi jossain vaiheessa siirtyä maksullisen piiriin. Tilausvalintoja saatetaan joutua päivittämään tai muuttamaan, jotta niiden Lisensoitujen Sisältöjen käyttöä voidaan jatkaa.

2.2.5 Jos päivität ilmaisen tilauksen maksulliseksi tilaukseksi tai jos siirryt yhdeltä tilaustasolta ylöspäin (mukaan lukien maksullisen tilauksen kokeilujakson aikana) kalliimpaan tilaukseen, sen hetkisen ilmaisen tilauksen tai maksullisen tilauksen (mukaan lukien tilauksen kokeilujakson) kesto päättyy päivityshetkellä, ja asianmukainen maksu uudesta maksullisesta tilauksesta veloitetaan kortiltasi välittömästi. Sen jälkeen tilausmaksu veloitetaan luottokortiltasi etukäteen säännöllisesti, yllä olevan kappaleen 2.1.2 mukaisesti.

2.2.6 Jos lasket maksullisen tilauksen tasoa, vahvistat, että tällöin saatat menettää tiettyjä ominaisuuksia tai tilin käyttökapasiteetti tai käyttörajoitukset saatavat pienentyä. Emme ota korvausvastuuta tällaisista menetyksistä.

3. Käyttäjän Oikeudet ja Velvollisuudet, lisensoidun sisällön käytön rajoitukset.

3.1 Lisensoidun sisällön käyttö. Valitun tilaustyypin tasosta riippuen lisensoidun sisällön kategorioiden saatavuus voi vaihdella. Jotkin näissä lisäehdoissa kuvatut palvelun ominaisuudet, toiminnallisuudet ja lisensoidun sisällön kategoriat eivät välttämättä ole saatavissa tilaukseen. Rekisteröityessäsi lisensoidun sisällön mihinkään osaan tai käyttäessäsi sitä Adobe myöntää sinulle valitsemasi tilaustason (ja tarvittaessa maksamiesi tilausmaksujen) mukaisesti ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, rajoitetun oikeuden käyttää lisensoitua sisältöä julkaistun median suunnitteluun ja kehittelyyn näiden lisäehtojen mukaisesti ja ainoastaan niin pitkäksi ajaksi, kun ylläpidät keskeytyksetöntä tilausta, joka noudattaa seuraavia ehtoja:

3.1.1 Tietokonetaitto. Jos tilauksesi sallii lisensoidun sisällön käytön tietokonetaitossa, silloin

(a) saat käyttää ainoastaan Typekit Desktopia (mukaan lukien sitä lisensoitua sisältöä, jonka sallimme sinun ladata, asentaa tai muutoin tuoda käytettäväksi Typekit Desktopin välityksellä) sallitussa määrässä tietokonelaitteita;

(b) kun olet suorittanut asennuksen tietokonelaitteeseesi, voit käyttää lisensoitua sisältöä Typekit Desktopilla ja valita käytettävissä olevista lisensoiduista fonteista ne, jotka haluat synkronoida tietokonelaitteeseesi käytettäväksi tietokonetaitossa;

(c) voit käyttää tietokonelaitteeseesi synkronoituja lisensoituja fontteja julkaistujen asiakirjojen suunnitteluun ja voit upottaa lisensoituja fontteja ja jaella niitä julkaistujen asiakirjojesi mukana, jolloin kun muut näyttävät, tulostavat tai käyttävät julkaistuja asiakirjojasi, he näkevät sisältösi tarkoittamillasi lisensoiduilla fonteilla, kuten tarkoititkin (ja he voivat muokata julkaistujen asiakirjojesi osia aivan kuin syöttäisivät tekstiä lomakkeen kenttiin);

(d) voit upottaa vain ne lisensoitujen fonttien merkit (eli alijoukot), jotka ovat välttämättömiä julkaistun asiakirjan esittämiseen, tulostamiseen ja tarkasteluun (tai muokkaukseen, jos soveltuu); ja

(e) saat käyttää ja jaella ainoastaan lisensoituja fontteja, jotka on upotettu julkaistuihin asiakirjoihisi, kappaleen 3.1.1. mukaisesti.

3.1.2 Julkaiseminen Internetissä. Jos tilauksesi sallii lisensoidun sisällön käytön Internet-julkaisemisessa, silloin

(a) saat käyttää lisensoitua sisältöä julkaistujen Internet-sivustojen tai -sivujen suunnitteluun ja kehittelyyn (ja sinun on käytettävä tällaiseen tarkoitukseen vaatimaamme sarjaa) ja saat viitata tai koodata linkin valittuihin lisensoituihin fontteihin julkaisulla Internet-sivustollasi, jotta kun muut katsovat tai käyttävät julkaistuja Internet-sivustojasi, he näkevät sisältösi lisensoiduin fontein, kuten olet tarkoittanut; ja

(b) saat käyttää ainoastaan lisensoituja fontteja julkaistuilla Internet-sivustoillasi tämän kappaleen 3.1.2 mukaisesti.

3.2 Julkaisijoiden, joiden puolesta luot julkaistua mediaa, lisensoidun sisällön käyttö. Julkaisijat, joiden puolesta luot julkaistua mediaa, voivat jatkaa julkaistulle medialle suunnittelemasi lisensoidun sisällön käyttöä, jos kukin tällainen julkaisija tilaa palvelun tai solmii erillisen sopimuksen Adoben kanssa palvelun käytöstä. Sitoudut antamaan julkaisija-asiakkaillesi kopion tai ilmoituksen näistä lisäehdoista (luettavissa osoitteessa www.adobe.com/go/terms_fi).

3.3 Palvelun myyminen edelleen.

3.3.1 Jos olet toimisto (määritelty alla kappaleessa 7), sinulla on rajoitettu oikeus myydä edelleen palvelua (ainoastaan toimistona tarjoamiesi palveluiden yhteydessä omille asiakkaillesi), mutta Adobe voi rajoittaa julkaistun median määrää, jonka toimisto voi rekisteröidä palveluun, tai tällaisen toimiston tarjoamien palveluiden laajuutta.

3.3.2 Jos olet jälleenmyyjäpalvelu (määritelty alla kappaleessa 7), suostut olemaan käyttämättä mitään osaa lisensoidusta sisällöstä ilman erillistä kirjallista lupaa Adobelta. Jos käyttäjä on jälleenmyyjäpalvelu, joka käyttää vain ilmaisia fonttipalveluitamme, tarvitsee käyttäjän vain lähettää kirjallinen ilmoitus Adobelle sähköpostilla, joka sisältää käyttäjän ja jälleenmyyjäpalvelun nimen ja jonka otsikkokentässä lukee ”Reseller Platform Notification” ja joka lähetetään osoitteeseen support@typekit.com.

3.3.3 Jälleenmyyjäpalvelut saavat käyttää lisensoitua sisältöä laissa sallitulla tavalla, mukaan lukien tietojen ja ohjelmistojen tuomista ja viemistä koskevat lait, paikalliset lait, tietosuoja- ja yksityisyydensuojalait ja säännöt, jotka soveltuvat henkilökohtaiseen tai henkilön tunnistamisen mahdollistavaan tietoon.

3.4 Velvollisuudet, rajoitukset ja lisensoidun sisällön kielletty käyttö.

3.4.1 Dokumentaation kopioiminen. Saat kopioida dokumentaation, mutta ainoastaan niin monta kopioita kuin on tarpeen sisäiseksi viitteeksesi liittyen lisensoidun sisällön käyttöön.

3.4.2 Lisensoidun sisällön käytön jatkaminen. Lisensoidun sisällön jatkuva käyttö voi edellyttää useita Internet-yhteyksiä lisensoidun sisällön tarjoamiseen, aktivointiin tai synkronointiin tai lisensoidun sisällön käyttöoikeuden valtuuttamiseen, uudistamiseen tai validointiin. Joissain tapauksissa sinä ja kolmannet osapuolet, jotka käyttävät tai katselevat julkaistua mediaa, voitte nähdä tietylle julkaistulle medialle suunnittelemasi lisensoidut fontit ainoastaan niin kauan kuin sinulla on keskeytyksetön tilaus (mukaan lukien tarvittaessa tilausmaksujen maksaminen).

3.4.3 Linkin luominen takaisin palveluun. Ilmaiset henkilötilit tai maksullisen tilauksen kokeilujaksot voivat sisältää lisensoitua sisältöä, joka tarjotaan takaisinlinkittävällä tuntomerkillä tai muulla logolla, joka lisätään automaattisesti sivuille, jotka lataavat palvelun, tai tiettyjä brändielementtien ohjeita tai näyttövaatimuksia. Vaaditun palveluun takaisin linkittävän tuntomerkin tai logon poistaminen tai näkyvyyden estäminen on kiellettyä, ja Käyttäjä lupaa näyttää tarvittuja merkkejä ja logoja ja noudattaa niihin liittyviä brändielementtien ohjeita.

3.4.4 Sisällytetyt avoimen lähdekoodin komponentit. Osa lisensoitua sisältöä saattaa hyödyntää tai sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmistokomponentteja ja ohjelmia. Avoimen lähdekoodin lisenssiehdot, jotka on lueteltu lisensoidun sisällön tekijänoikeustiedostoissa tai lisenssi-ilmoituksissa, hallitsevat sopimuksen lisäksi lisensoidun sisällön käyttöä.

3.4.5 Säilytä olemassa olevat ilmoitukset. Lisensoitua sisältöä voidaan toimittaa tietyin omistusoikeudellisin ilmoituksin, mukaan lukien patentti-, tekijänoikeus- ja tavaramerkki-ilmoitukset. Kaikki tällaiset lisensoidussa sisällössä esitetyt omistusoikeudelliset ilmoitukset on säilytettävä täsmälleen alkuperäisinä (eikä niitä saa muuttaa).

3.4.6 Lisensoidun sisällön kielletyt käytöt. Lukuun ottamatta avoimen lähdekoodin käyttöehtoja, jotka koskevat tiettyä avoimen lähteen komponenttia, joka saattaa sisältyä palveluun tai jota saatetaan jakaa lisensoidun sisällön kanssa, Käyttäjää kielletään nimenomaisesti tekemästä seuraavia:

(a) lisensoidun Sisällön ylläpito omalla palvelimellasi tai muulla itse-ylläpitovaihtoehdolla tai -palvelulla;

(b) lisensoidun sisällön niputtaminen, upottaminen tai muunlainen jakelu julkaistussa mediassa tai lisensoidun sisällön käyttöoikeuden alilisensointi kenelle tahansa, paitsi kuten kuvataan yllä kappaleessa 3.1 näissä lisäehdoissa;

(c) lisensoidun sisällön ulkoisen tulostuksen salliminen julkaistusta mediasta tai lisensoidun sisällön minkään osan jakelu yksittäin tai tavalla, jolla toinen voisi käyttää lisensoitua sisältöä luomaan uutta sisältöä käyttäjän julkaistun median ulkopuolella;

(d) toimintojen lisääminen tai lisensoidun sisällön minkään osan muunlainen muuttaminen, mukauttaminen, kääntäminen, konvertointi, modifiointi, luominen sekä johdannaistöiden tekeminen;

(e) palvelun tai lisensoidun sisällön purkaminen, hajottaminen, takaisinmallinnus tai muunlainen yritys paljastaa lähdekoodi tai ylittää, ohittaa tai muutoin kiertää ohjelmiston suojamekanismeja palvelussa tai lisensoidussa sisällössä (paitsi siinä määrin kuin Käyttäjän lainsäädäntöalueen sovellettavat lait nimenomaisesti kieltävät tällaiset rajoitukset, edellyttäen kuitenkin, että Käyttäjä ensin pyytää tiedot Adobelta, ja me voimme päätöksemme mukaisesti joko toimittaa kyseiset tiedot tai esittää kohtuullisia ehtoja, mukaan lukien kohtuullisen maksun ohjelmiston tai lisensoidun sisällön käytöstä taatakseen, että Adoben ja/tai sen lisenssinhaltijoiden palvelun tai lisensoidun sisällön immateriaalioikeudet ovat suojattuja);

(f) lisensoidun sisällön käyttöoikeuksien luovuttaminen, vakuusturvan myöntäminen tai muunlainen palvelun käyttöoikeuksien siirtäminen;

(g) pyrkiminen kopioimaan, siirtämään tai poistamaan lisensoidun sisällön siitä kohdasta tietokonelaitettasi, johon olemme asentaneet kyseisen lisensoidun sisällön, tai muutoin pyrkiminen käyttämään lisensoitua sisältöä muulla tavoin kuin suoraan tilaamalla palvelu tarjoamallamme tavalla; ja

(h) lisensoidun sisällön kopioiminen ja jakelu (paitsi kuten erityisesti sallitaan tietyn tyyppiseen julkaistuun mediaan upotetuille lisensoiduille fonteille näiden lisäehtojen kappaleen 3.1.1 mukaisesti) käytettäväksi palvelutoimistojärjestelyssä, kuten kaupallisen tulostuspalvelun tarjoajan taholta.

3.4.7 Näiden lisäehtojen noudattaminen. Adobe voi pyytää todisteita näiden Lisäehtojen noudattamisesta kohtuullisella varoitusajalla, ja Käyttäjä suostuu antamaan Adobelle nämä todisteet kolmenkymmenen (30) päivän sisällä vaatimuksen vastaanottamisesta.

3.5 Oikeudet, jotka myönnät Adobelle koskien asiakkaan fontteja, jotka tarjoat käytettäväksi palvelun kautta. Sinulla voi olla tilaisuus tarjota asiakkaan fontteja Adobelle ylläpidettäväksi tai käytettäväksi tai palvelun, lisensoidun sisällön tai julkaistun median kautta. Vaikka Adobe ei väitä omistavansa asiakkaan fontteja, se tarvitsee Käyttäjältä tietyt oikeudet vastatakseen käyttäjän pyyntöihin ja helpottaakseen käyttäjien palvelun käyttöä. Näin ollen,

3.5.1 Mitä tulee asiakkaan fontteihin, jotka annat Adoben ylläpidettäväksi palvelun kautta, myönnät täten Adobelle maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, siirrettävän, tekijänoikeusmaksuista vapaan ja täysin maksetun oikeuden käyttää, kopioida, muokata, muuntaa, kääntää, uudelleenmuokata, kopioida, julkaista, siirtää, jaella, julkisesti käyttää ja julkisesti esittää asiakkaan fontteja, mukaan lukien ei-yksinomaisen, alilisensoitavan oikeuden kaikkiin immateriaalioikeuksiin koskien asiakkaan fontteja ja niiden malleja, jotta niihin voidaan soveltaa Adoben omistamaa ääriviivatekniikkaa ja reunanpehmennystä, ohjelmallisia koodaussääntöjä ja ohjeita, pimennystä, segmentointia ja osajoukkotekniikkaa, algoritmeja ja muita prosesseja sekä kaikkia niihin liittyviä resursseja ja dokumentteja (yhdessä ”Adoben fonttioptimointi”), jotka vaaditaan asiakkaan fonttien muuntamiseen useisiin muotoihin, jotta niitä voidaan käyttää, kopioida, esittää, julkaista, ylläpitää ja jaella Adoben toimesta palvelun kautta yhteydessä julkaistuun mediaan; ja

3.5.2 Käyttäjä esittää ja takaa, että hän ei ole tehnyt sellaisia sopimuksia tai muita järjestelyjä, jotka estävät häntä myöntämästä tässä kohdassa antamiaan oikeuksia.

3.5.3 Vaikka Käyttäjä säilyttää oikeudet asiakkaan fontteihin, jotka hän saattaa tarjota Adoben ylläpidettäväksi palvelun kautta, Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että kaikki Adoben asiakkaan fontteihin käyttämät Adoben fonttioptimoinnit ovat Adoben omistamia. Jotta epäilyksiä ei jäisi, Adobe omistaa kaikki immateriaalioikeudet, jotka on sisällytetty Adoben fonttioptimointeihin, muokkauksiin ja muihin Adoben suorittamiin töihin, joilla asiakkaan fontteja on muunnettu sopimaan eri formaatteihin, jotta niitä voidaan jaella palvelun kautta ja käyttää eri ympäristöissä.

3.5.4 Sinun Adobelle tässä kappaleessa myöntämistäsi käyttöoikeuksista huolimatta vahvistat ja hyväksyt, että Adobe voi vapaasti käyttää kaikkia ideoita, konsepteja, tietotaitoa ja tekniikoita, jotka annat Adobelle, mihin tarkoitukseen tahansa, saamatta siitä mitään korvauksia, ja että Adobe voi mainostaa markkinointimateriaaleissaan ja Internet-sivustoillaan sitä, että olet Adoben asiakas.

4. Muut oikeudet ja velvoitteet.

4.1 Tuki. Teknistä tukea tarjotaan vain maksullisen tilauksen omistajille tilatun palvelutason mukaisesti. Teknisen tuen antamisen yhteydessä voimme tarvita yhteydenpitoa Käyttäjän tai tämän henkilökunnan kanssa ja saatamme pyytää pääsyä tämän järjestelmiin tai verkostoihin. Jos Käyttäjä ei anna meille tällaista yhteistyömahdollisuutta, voimme rajoittaa antamamme tuen laajuutta.

4.2 Irtisanominen.

4.2.1 Käyttäjä hyväksyy ja antaa suostumuksensa sille, että Käyttäjän oikeudet ja lisenssit käyttää tiettyä lisensoitua sisältöä ja lisensoidun sisällön sisällyttäminen julkaistulle medialle ovat Adoben Käyttäjälle myöntämiä alilisenssejä ja Adobe on yksi monien lisensoijien lisenssinsaajista. Käyttäjän oikeudet tällaisiin lisensoituihin sisältöihin ovat riippuvaisia Adoben ja sen lisensoijien sopimusten jatkuvasta lainvoimaisuudesta ja soveltuvuudesta. Jos Adoben ja sen lisensoijien asianmukaiset sopimukset päättyvät tai irtisanotaan, Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että tällä ei enää ole oikeutta käyttää lisensoijien lisensoitua sisältöä millään tavalla, joka poikkeaa ennen sopimuksen loppumista tai irtisanomista käytetyistä tavoista.

4.2.2 Pidätämme oikeuden milloin tahansa ilmoittaen tai ilmoittamatta väliaikaisesti tai pysyvästi rajoittaa, muokata, keskeyttää tai lopettaa palvelun tai sen hinnat (tai sen jonkin osan) tai pääsyä palveluun tai lisensoituun sisältöön tai palvelun käyttöliittymiin. Adobe ei ole vastuussa Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille tällaisista palvelun, lisensoidun sisällön tai niihin pääsyn rajoituksista, muokkauksista, keskeytyksistä tai lopettamisista.

4.2.3 Voimme keskeyttää tai irtisanoa tilin ja oikeuden käyttää palvelua ja/tai lisensoitua sisältöä, jos Käyttäjä milloinkaan rikkoo näitä lisäehtoja, ei pidä tiliä hyvässä kunnossa tai jättää vaaditut tilausmaksut maksamatta.

4.2.4 Voimme oman harkintamme mukaisesti keskeyttää väliaikaisesti tai pysyvästi Käyttäjän pääsyn tilin käyttöliittymiin, jos Adobe päättelee, että on tapahtunut väärinkäyttöä, liikaa palveluun kohdistuvia toistuvia pyyntöjä tai muunlaista palvelun käyttöliittymien liikakäyttöä.

4.2.5 Kaikki yritykset häiritä palvelun tai lisensoidun sisällön toimintaa millä tahansa tavalla voivat aiheuttaa rikosoikeudellisia toimenpiteitä ja johtaa tutkimuksiin ja syytteiden nostamiseen.

4.3 Peruminen ja maksun palauttaminen.

4.3.1 Jos haluat peruuttaa palvelutilisi, velvollisuutesi on tehdä se asianmukaisesti. Käyttäjä voi perua palvelutilin milloin tahansa kirjautumalla tilin profiiliin ja valitsemalla perumislinkin ”Peru tilini”, jolloin perumista ei tarvitse selittää mitenkään. Tiliä ei peruta sähköpostilla tai puhelimitse tehdyn pyynnön perusteella.

4.3.2 Jos tilaat maksullisen tilauksen ja peruutat tilisi tai tilauksesi ennen kuin seuraava maksu erääntyy, tulee peruminen voimaan heti, eikä uutta laskua lähetetä.

4.3.3 Jos olet tilannut ilmaisen tai maksullisen tilauksen, joka sisältää ilmaisen kokeilujakson, ja peruutat myöhemmin tilisi kokeilujakson aikana, sinua ei laskuteta.

4.3.4 Ennalta maksettujen tilausten perumisesta, tason alentamisesta tai muista muutoksista ei anneta takaisinmaksua. Palvelun takaisinmaksu- ja/tai perumiskäytäntöihin ei tehdä mitään poikkeuksia, jotta kaikki tulisivat tasapuolisesti kohdelluiksi.

4.4 Irtisanomisen tai keskeyttämisen seuraukset.

4.4.1 Jos Käyttäjä irtisanoo Tilinsä tai jos me irtisanomme sen johtuen näiden lisäehtojen rikkomisesta, suljemme tilin ilman erillistä ilmoitusta.

4.4.2 Tilin tai palvelun käytön tai pääsyn irtisanominen ja peruminen johtaa tilin välittömään lopettamiseen tai poistamiseen ja kaiken tilin sisällön takavarikointiin ja poistamiseen, mukaan lukien palvelun asetustietojen ja Internet-sivujen suunnittelutiedot. Kun tiedot on kerran poistettu, niitä ei voida palauttaa.

4.4.3 Jos tili tai tilaus irtisanotaan tai se loppuu, kaikki Adobelle maksettavat maksut tulevat maksettaviksi välittömästi.

4.4.4 Jos sinulla on kysymyksiä tästä palvelusta tai näistä lisäehdoista, käy palvelun tukisivuilla osoitteessa https://typekit.com/help.

5. Yritystili.

Jos olet tilannut yritystilin (kuten määritetty ja kuvattu osoitteessa https://typekit.com/plans ja jos kyseinen lisensoidun sisällön palveluominaisuus, toiminnallisuus tai kategoria on saatavissa tilauksellesi), käyttöehtosi on lueteltu yllä olevissa luvuissa 1–4 ja tässä luvussa 5, paitsi jos solmit erillisen yritys-, suuryritys- tai fontinjulkaisu- ja lisensointisopimuksen tai vastaavan sopimuksen Adoben kanssa, jolloin kyseisen sopimuksen ehdot ja niihin liittyvät tilauslomakkeet tai muut tilauslomakkeet menevät näiden lisäehtojen edelle.

5.1 Palvelun tason sopimus. Seuraavat käyttöehdot koskevat erikseen kaikkia yritystilejä:

5.1.1 Palvelun saatavuus. ”Palvelun saatavuus” määritellään siitä hetkestä, jolloin palvelu pystyy ottamaan vastaan ja prosessoimaan pyyntöjä ja vastaamaan niihin (lasketaan prosenttiosuutena jakamalla palvelun saatavuusminuuttien määrä tiettynä kuukautena kyseisen kuukauden minuuttien kokonaismäärällä) mitattuna kuukausittain Pingdom -valvontapalvelulla; se ei koskaan sisällä Adoben aikataulun mukaista palvelun huoltoa eikä force majeure -tapahtumia, jotka tarkoittavat luonnonmullistuksia, terrorismia, työtaistelutoimenpiteitä, tulipaloa, tulvaa, maanjäristystä, hallituksen toimia, määräyksiä ja rajoituksia, palvelunestohyökkäyksiä ja muita haitallisia toimia, kunnallispalveluiden keskeytymisiä tai muita syitä palvelun keskeytymiselle, jotka eivät ole Adoben kohtuullisessa hallinnassa.

5.1.2 Palvelun saatavuustavoite. Adobe pyrkii kohtuullisin keinoin takaamaan, että palvelu toimii vähintään 99,9 % ajasta mitattuna kuukausittain.

5.1.3 Palvelun saatavuustakuu. Jos kappaleessa 5.1.2 kuvattu Adoben palvelun saatavuustavoite ei toteudu jonakin kuukautena ja olettaen, että Käyttäjä muuten noudattaa näiden lisäehtojen velvollisuuksia, voidaan jokaisena päivänä, jona palvelu ei ole saatavilla jatkuvasti yli neljän (4) tunnin ajan, myöntää tilille yhden (1) päivän palveluhyvitys kohdan 5 vaatimusten mukaisesti sillä hetkellä voimassaolevan palvelujakson päätteeksi.

(a) Laskiessaan palvelun saatavuustavoitetta Adobe katsoo, että palvelu ei ole ”saatavilla” vain, jos palvelun tukiryhmälle on ilmoitettu asiasta ongelmalipukkeella kolmen arkipäivän kuluessa palvelun katkoksen tapahtumisesta.

(b) Saadakseen hyvityksen Adoben kykenemättömyydestä päästä palvelun saatavuustavoitteeseen käyttäjän tulee vaatia hyvitystä kirjallisesti viimeistään hyvitystä koskevan palvelun katkoksen tapahtumista seuraavan kalenterikuukauden aikana.

(c) Jos Käyttäjän omassa kirjanpidossa ja Adoben kirjanpidossa on erovaisuuksia, katsotaan Adoben kirjanpidon menevän edelle.

(d) Palvelun hyvitys, jota tässä kohdassa tarjotaan, on ainoa ja muut tavat poissulkeva korvaustapa kaikista palvelun katkoksista ja kaikesta Adoben kykenemättömyydestä saavuttaa palvelun saatavuustavoite. Kaikki käyttämättömät palvelun hyvitykset poistuvat käytöstä palvelun ja tilaustyypin sopimuksen irtisanomisen tapauksessa.

(e) Jos havaitset palvelussa katkoksen, häiriön tai muita ongelmia, lähetä viesti palvelun tuen sähköpostiosoitteeseen, jonka sait tilatessasi, tai osoitteeseen support@typekit.com. Viestissä tulisi olla ongelman selitys ja häiriön tai katkoksen tarkka päivämäärä ja kesto sekä mahdollinen URL asianmukaiseen Pingdom-Internet-sivujen valvontaraporttiin.

6. Typekit-suuryritystilit.

Jos olet tilannut Typekit-suuryritystilin alaisen palvelun (kuten määritetty ja kuvattu osoitteessa https://typekit.com/plans/enterprise ja jos kyseinen lisensoidun sisällön palveluominaisuus, toiminnallisuus tai kategoria on saatavissa tilauksellesi), käyttöehtosi on lueteltu yllä olevissa luvuissa 1–5 ja tässä luvussa 6, paitsi jos solmit erillisen yritys-, suuryritys- tai fontinjulkaisu- ja lisensointisopimuksen tai vastaavan sopimuksen Adoben kanssa, jolloin kyseisen sopimuksen ehdot ja niihin liittyvät tilauslomakkeet tai muut tilauslomakkeet ohittavat nämä lisäehdot. Selvyyden vuoksi Typekit-suuryritystilit on erotettu muista suuryritystilitarjouksista, myös kaikista Creative Cloud -suuryritystileistä, joita saatetaan tarjota sinulle tai asettaa saatavillesi ylimääräisten tai erilaisten lisensointi- ja hinnoitteluehtojen mukaisesti.

6.1 Adobe esittää, takaa ja sitoutuu siihen, että parhaan tietonsa (a) mukaan sillä on oikeudet lisensoituihin fontteihin, lisensoituun sisältöön ja kaikkiin muihin palveluun liittyviin kirjasimiin ja sisältöihin; ja että (b) palvelun (mukaan lukien Adoben palvelun käyttäjille myöntämät lisenssit) lisenssit ja ehdot eivät (i) riko kolmannen osapuolen kanssa tehtyä sopimusta; (ii) riko immateriaali- tai omistusoikeuksia, tai julkisuutta ja yksityisyyttä koskevia kolmannen osapuolen oikeuksia; (iii) riko mitään soveltuvia lakeja, asetuksia, määräyksiä tai säädöksiä; (iv) johda virusten tai minkäänlaisten haitallisten tiedostojen tai ohjelmia häiritsevien, tuhoavien tai rajoittavien ohjelmakoodien levittämiseen tai rajoita tietokoneohjelmien ja laitteistojen tai tietoliikennelaitteistojen toimintoja.

6.2 Adobella on suuryrityksille VIP-tuki, joka sisältää ongelmien ensisijaisen käsittelyn virastoaikoina sähköpostitse ja puhelimitse.

6.3 Riippumatta yllä olevassa kappaleessa 3.5.4 esitetyistä julkisuutta koskevista ehdoista, Adobe ei mainosta mainoksissaan, julkaisuissaan tai sivustollaan sitä, että olet Adoben asiakas, ellei sinulta saada siihen hyväksyntää.

7. Määritelmät.

Näissä lisäehdoissa käytetyillä termeillä on seuraavat merkitykset. Niillä termeillä, joita tässä ei ole muutoin määritelty, on samat määritelmät kuin Yleisissä ehdoissa osoitteessa www.adobe.com/go/terms_fi.

7.1 ”Tili” tarkoittaa tiliä (mukaan lukien Adobe ID ja käyttäjäprofiili), jonka laadit rekisteröityessäsi palveluun ensimmäistä kertaa, mukaan lukien ainutkertaiset Adoben sinulle antamat tai muuten tiliisi liittämät avaimet tai tunnukset.

7.2Adobe” tai ”me” tarkoittaa Adobe Systems Incorporated -nimistä delawarelaista yhtiötä (osoite: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA), mikäli tämä sopimus astuu voimaan ollessasi Yhdysvalloissa, Kanadassa tai Meksikossa; muussa tapauksessa se tarkoittaa Irlannin lainsäädännön alaista Adobe Systems Software Ireland Limited -nimistä yhtiötä (osoite: 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland).

7.3Toimisto” tarkoittaa yksityistä tai kaupallista yritystä, joka tarjoaa Internet- tai graafista suunnittelua, mainontaa, markkinointia tai vastaavia palveluita asiakkailleen ja jonka palvelut kattavat julkaistun median luomisen ja/tai ylläpitämisen.

7.4Asiakkaan fontit” tarkoittavat fontteja ja/tai fonttiperheitä, jotka kolmas osapuoli on suoraan lisensoinut käyttöösi tämän sopimuksen mukaisissa palveluissa.

7.5Tietokonelaite” tarkoittaa virtuaalista tai fyysistä laitetta tai sisäistä verkkoa (eli yksityistä, omaa verkkoresurssia, joka on ainoastaan Käyttäjän työntekijöiden tai urakoitsijoiden käytettävissä ja joka ei kata Internetiä tai muuta verkkoyhteisöä, joka on avoinna yleisölle), jossa on suositeltu käyttöliittymä, laitteisto tai muu kokoonpano, joka vastaanottaa tietoa ja käsittelee sitä tietyin tuloksin perustuen ohjesarjoihin, mukaan lukien mm. pöytätietokoneet, matkatietokoneet, taulumikrot, telekommunikaatiolaitteet, Internetiin yhteydessä olevat laitteet ja laitteistotuotteet, jotka pystyvät käyttämään useita tuottavuus-, viihde- tai muita ohjelmistosovelluksia.

7.6Johdannaistyöt” tarkoittavat binääridataa, joka perustuu lisensoituun sisältöön tai on johdettu siitä (mukaan lukien kaikki lisensoidun ohjelmiston osat) muodossa, jossa kyseinen binääridata voidaan yhdistää, muuntaa tai sovittaa mm. minkä tahansa muotoiseen binääridataan, joksi lisensoitu sisältö voidaan muuntaa.

7.7Dokumentaatio” tarkoittaa selitteellisiä kirjallisia materiaaleja ja tiedostoja ja/tai muita käyttäjädokumentteja, jotka tulevat lisensoidun sisällön mukana tai jotka on julkaistu tai joita muutoin tarjotaan Käyttäjälle Adoben toimesta liittyen palvelun käyttöön.

7.8Sarja” tarkoittaa tietokone-, Internet- tai muun välineen ohjelmistopakettia, jonka Käyttäjä on luonut palvelun avulla ja joka koostuu Käyttäjän asetuksista, lisensoitujen fonttien valinnoista ja formaateista, tyylilehdistä ja muista ohjelmistokoodeista sekä JavaScripteistä, jotka voidaan toimittaa palvelun kautta pakkaamaan ja yksilöimään kukin sarja ja vastaava julkaisija ja hallinnoimaan ja seuraamaan lisensoitujen fonttien käyttöä julkaistun median yhteydessä.

7.9Lisensoija(t)” tarkoittaa kolmatta osapuolta, joka on lisensoinut Adobelle jotain lisensoitua sisältöä, jonka Adobe tarjoaa Käyttäjän käyttöön.

7.10Lisensoitu Sisältö” tarkoittaa lisensoituja fontteja, lisensoitua ohjelmistoa ja palvelua, palvelun käyttöliittymiä ja palvelun käyttöliittymän tunnuksia.

7.11Lisensoidut fontit” tarkoittavat fontteja ja/tai fonttiperheitä, jotka Adobe lisensoi Käyttäjän käyttöön palvelun kautta näiden lisäehtojen mukaisesti.

7.12Lisensoitu ohjelmisto” tarkoittaa palvelua ja mitä tahansa ohjelmistoa, jonka kanssa tämä sopimus toimitetaan, mukaan lukien mutta ei näihin rajoittuen kaikki ohjelmistotiedostot, jotka sisältävät lisensoituja fontteja ja komentosarjoja, komentosarjalogiikkaa tai muita koodeja, joita käytetään palvelussa tai Typekit Desktopin kanssa tai jotka on upotettu vietyihin tiedostomuotoihin (ja kaikkia edellisiin liittyviä päivityksiä ja dokumentaatioita), jotka Adobe tarjoaa käyttäjän käytettäväksi palvelun kautta, jotta käyttäjä voi käyttää ja vastaanottaa lisensoitua sisältöä.

7.13Sallittu määrä tietokonelaitteita” tarkoittaa suurinta määrää tietokonelaitteita, joihin Typekit Desktop voidaan asentaa (mukaan lukien tilauksesi sallimien rinnakkaiskäyttöjen määrä) ja joista palvelua voidaan käyttää.

7.14Julkaisija” tarkoittaa yksilöä tai yhteisöä (Käyttäjä tai Käyttäjän asiakas, jonka puolesta Käyttäjä saattaa toimia), joka omistaa hallinnoi julkaistussa mediassa näkyvää sisältöä, joka ei ole lisensoitua sisältöä.

7.15Julkaistut asiakirjat” tarkoittavat julkisesti jaellun muotoisia digitaalisia asiakirjoja (eli Word, PDF, EPUB tms.), joissa käytetään lisensoituja fontteja, upotettuja tai ei, asiakirjan esittämiseen, näyttämiseen tai kulutukseen julkaistun asiakirjan käyttäjän taholta.

7.16Julkaistu media” tarkoittaa yksittäin ja kollektiivisesti kaikkia julkaistuja asiakirjoja ja julkaistuja sivustoja.

7.17Julkaistu sivusto” tarkoittaa sivustoja, Internet-sivuja ja sivuston sisältöä, jonka Käyttäjä suunnittelee, kehittää tai luo ja joka julkaistaan ja joka sisältää, käyttää ja julkisesti esittää lisensoituja fontteja Typekit Webin avulla.

7.18Jälleenmyyjäpalvelu” on mikä tahansa palvelu, joka sallii asiakkaidensa valita kirjasimia sivustoille tai muille tuotteille, joita se ylläpitää heidän puolestaan (esim. blogipalvelut, sosiaalisen median profiilit yms.)

7.19Palvelu(t)” tarkoittaa Typekit-palvelun sivustoa osoitteessa www.typekit.com, mukaan lukien Typekit Desktop, Typekit Web ja kaikki muut palvelut, ominaisuudet ja sisällöt, jotka tarjotaan Typekit-palvelun sivuston kautta.

7.20Palvelun käyttöliittymä(t)” tarkoittaa kaikkia laajennuksia ja sovellusten käyttöliittymiä, jotka tarjotaan palvelun toimesta tai kautta ja joilla Käyttäjä voi ohjelmoida palvelun toimintoja ja sallii Käyttäjän esikatsella lisensoitua sisältöä tai muutoin luoda, konfiguroida, muuntaa ja julkaista sarjoja ja noutaa metatietoja kirjasimista palvelun kirjasinkirjastosta.

7.21Tilaus” tarkoittaa kutakin palvelun tilausvaihtoehtoa, mukaan lukien kokeilujaksoja, sekä kaikkia niihin liittyviä käyttöehtoja, lupia, rajoituksia ja maksuja, jotka kuvataan kunkin tilaustason kohdalla osoitteessa https://typekit.com/plans, jotka on liitetty näihin lisäehtoihin viitteeksi.

7.22Typekit Desktop” tarkoittaa niitä palvelun ominaisuuksia, joita voidaan käyttää lataamalla tai asentamalla Adobe-ohjelmisto tietokonelaitteeseen, jotka auttavat käyttämään palveluita ja lisensoitua sisältöä tietokonetaittoa varten (eli julkaistujen asiakirjojen luomiseen).

7.23Typekit Web” tarkoittaa niitä palvelun ominaisuuksia, jotka auttavat käyttämään palvelua ja lisensoitua sisältöä (mukaan lukien Internet-muotoisia versioita lisensoiduista fonteista) julkaistujen Internet-sivustojen luomiseen.

7.24Päivitykset” tarkoittavat päivityksiä, tarkastuksia, muutoksia tai lisäyksiä, jotka Adobe saattaa toteuttaa tai tarjota Käyttäjälle milloin tahansa palvelun päivittämiseksi, laajentamiseksi tai parantamiseksi laajuudessa, jota erilliset ehdot eivät kata. Adobe ei ole korvausvelvollinen Käyttäjälle missään muodossa tällaisista muutoksista.

7.25Käyttö tai ”käyttäminen” tarkoittaa palvelun käyttöä Käyttäjän toimesta lisensoitua sisältöä ladattaessa, integroitaessa, käytettäessä, synkronoitaessa tai esitettäessä.

7.26Käyttäjä” tai ”sinä” tarkoittaa yksilöä, entiteettiä tai toimistoa, joka laatii ja käyttää palveluita tilin avulla omiin tarkoituksiinsa tai asiakkaan puolesta julkaistun median yhteydessä.

Typekit Desktop EULA and SaaS TOU-fi_FI-20141806