Pristupite resursima i podijelite ih gdje god se nalazili –

na računalu ili mobilnom uređaju.

Napravite i podijelite boje, stilove znakova i odlomaka, resurse iz servisa Adobe Stock i drugi sadržaj u omiljenim računalnim i mobilnim aplikacijama iz paketa Adobe Creative Cloud, a zatim im pristupite u ostalim aplikacijama iz paketa Creative Cloud kad god poželite. Biblioteke možete podijeliti sa svim korisnicima Creative Cloud računa, što vam omogućuje osiguravanje dosljednosti dizajna, pa čak i stvaranje stilskih smjernica koje će se upotrebljavati za sve projekte. Adobe CreativeSync integriran je s bibliotekama te ažurira sve resurse i osigurava njihovu dostupnost.
Creative Cloud biblioteke
Creative Cloud biblioteke u akciji.
Osobne i dijeljene biblioteke sada su dostupne u svim glavnim računalnim programima za dizajn, web i videozapise koje nudi Adobe, kao i u mobilnim aplikacijama i servisima tvrtke Adobe, a omogućuju vam brz pristup bojama, kistovima, slikama, stilovima znakova i odlomaka te drugim resursima kojima se najčešće koristite.
Pristup s bilo koje lokacije
Pristup s bilo koje lokacije
Biblioteke su dostupne u programima Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects, Dreamweaver, Animate, Muse, Creative Cloud resursima i mobilnim aplikacijama tvrtke Adobe kao što su Adobe Comp CC, Illustrator Draw i Photoshop Fix – čak i kada radite izvan mreže.
Adobe Stock
Integracija sa servisom Adobe Stock
Pretražujte novi servis Adobe Stock u Creative Cloud bibliotekama i za svoj kreativni projekt odaberite neku od 55 milijuna kvalitetnih i besplatnih slika i grafika. Počnite sa slikama koje su označene vodenim žigom kako biste vidjeli kako one izgledaju u vašim kompozicijama, a zatim u bibliotekama kupite verziju visoke razlučivosti.
Povezani resursi
Uredite jednom i ažurirajte svuda uz Linked Assets
Grafike i boje u Creative Cloud bibliotekama sada možete povezati, pa kada grafiku promijenite, vi i članovi vašeg tima možete je ažurirati sa svim projektima programa u kojima se koristi.
Dijeljenje biblioteka
Podijelite biblioteke sa svojim kreativnim timom
Dijeljenje biblioteka olakšava vam suradnju s timom i osigurava dosljednost u svim projektima u kojima se upotrebljavaju zajednički resursi kao što su grafike, boje, stilovi znakova i odlomaka ili stilske smjernice. Dodijelite različite razine pristupa biblioteci, primjerice pristup samo za uređivanje ili samo za pregled, kako biste spriječili da netko slučajno izbriše resurs ili preko njega zapiše drugi sadržaj.
Pravi resursi svaki put
Pravi resursi svaki put
Ponovo upotrijebite resurse u različitim računalnim i mobilnim projektima bez straha da ćete dohvatiti pogrešnu verziju.
Creative Cloud biblioteke
Jednostavno spremanje u Creative Cloud biblioteke
Resurse izravno spremite u biblioteke iz programa Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects, Dreamweaver, Animate, Muse i mobilnih aplikacija tvrtke Adobe kao što su Adobe Capture CC i Comp CC. Resursi se automatski konvertiraju u odgovarajuće formate koje zatim možete koristiti u računalnim i mobilnim aplikacijama.
Poboljšajte svoje vještine i naučite nove tehnike pomoću naših besplatnih vodiča. Saznajte više ›
Mobilni radni procesi za stvaranje u pokretu.
Mobilni radni procesi: Brush
Mobilni radni procesi: Shape
Mobilni radni procesi: Color
Nadahnuće pretvorite u kreativne resurse s pomoću mobilnih aplikacija tvrtke Adobe kao što su Capture, CC, Comp CC, Photoshop Mix, Photoshop Fix, Photoshop Sketch i Illustrator Draw. Resurse zatim možete spremiti u Creative Cloud biblioteke kako biste ih kasnije mogli upotrebljavati u omiljenim računalnim i mobilnim aplikacijama iz paketa Creative Cloud – resurs iz aplikacije Shape možete, na primjer, upotrijebiti kao temelj za novi rad u programu Photoshop.

Povezano sa servisom Creative Cloud.

Značajka Creative Cloud biblioteke povezuje računalne aplikacije tvrtke Adobe s mobilnim aplikacijama i uslugama – zahvaljujući mogućnostima servisa CreativeSync. Sada vi i vaš tim brzo možete pristupiti resursima koji su vam potrebni točno u onom trenutku kad su vam potrebni.
Creative Cloud predstavlja zbirku najboljih svjetskih kreativnih aplikacija za računala i mobilne uređaje, a omogućuje vam i nove načine povezivanja i dijeljenja. Saznajte više ›
 
 
 
 
 
Omiljene kreativne resurse uvijek imajte pri ruci.
Nabavite Creative Cloud biblioteke zajedno s cijelom zbirkom kreativnih aplikacija tvrtke Adobe.
 
Srodne aplikacije i usluge
Uređivanje fotografija i fotomanipulacije.
Vektorska grafika i ilustracije.
Dizajniranje stranica i izgleda za tisak i digitalno izdavaštvo.
Produkcija i uređivanje videozapisa.
Kinematografski vizualni efekti i pokretna grafika.
Dizajniranje za web i mobilne uređaje.
Interaktivne animacije za različite platforme.
 
Web-dizajn bez kodiranja
Snimite nadahnuća iz svijeta koji vas okružuje.
Napravite dizajn pomoću stvarnih resursa i fontova.
Kreativno uređivanje slika na mobilnim uređajima.
Retuširanje u programu Photoshop za sve razine znanja.
Ekspresivno skiciranje.
Vektorska grafika bilo gdje.
Uređivanje videozapisa u pokretu.
Datoteke i resurse možete spremiti, podijeliti i koristiti za suradnju.
Creative Cloud za mobilne uređaje
Mobilni pristup datotekama i resursima. Dostupno za iOS i Android.