Svi proizvodi


Mjesečno
Usluga započinje odmah nakon obrade vaše prve uplate. Svakog će vam se mjeseca naplatiti iznos istaknut prilikom kupnje sve dok ne otkažete uslugu. Budući da nema godišnjeg ugovora, vaš je iznos podložan promjenama, o kojima ćemo vas uvijek obavijestiti unaprijed. Ako otkažete narudžbu u roku od 14 dana, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako otkažete nakon 14 dana, nemate pravo na povrat iznosa te će se usluga nastaviti do kraja mjesečnog obračunskog razdoblja. Za uplate za poslovne usluge kao što su Behance ProSite ili Adobe Talent ne može se ostvariti povrat novca. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku preko svoje stranice Upravljanje računom ili putem korisničke podrške u svojoj regiji.


Proizvodi Acrobat i Document Cloud


Godišnji ugovor uz mjesečne rate
Usluga započinje odmah nakon obrade vaše prve uplate. Naplatit će vam se iznos istaknut prilikom kupnje te primjenjivi porezi (npr. porez na dodanu vrijednost ako istaknuti iznos ne uključuje PDV) svakog mjeseca tijekom trajanja vašeg godišnjeg ugovora. Ako se primjenjiva stopa PDV-a (ili drugi uključeni porez ili davanje) promijeni tijekom vašeg jednogodišnjeg razdoblja, u skladu s tim promijenit će se i cijena s uključenim porezom. Vaš će se ugovor automatski produljivati na datum godišnjeg produljenja sve dok ne otkažete pretplatu. Iznosi za produljenje ugovora podložni su promjenama, o kojima ćemo vas uvijek obavijestiti unaprijed. Ako otkažete narudžbu u roku od 14 dana, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako otkažete nakon 14 dana, naplatit će vam se 50 % preostale ugovorne obveze, a vaša će se usluga nastaviti do kraja mjesečnog obračunskog razdoblja. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku preko svoje stranice Upravljanje računom ili putem korisničke podrške u svojoj regiji.

Godišnji ugovor uz plaćanje unaprijed
Usluga započinje odmah nakon obrade vaše prve uplate. Naplatit će vam se godišnji iznos istaknut prilikom plaćanja kao fiksni paušal, uz primjenjive poreze. Vaš će se ugovor automatski produljivati na datum godišnjeg produljenja sve dok ne otkažete pretplatu. Iznosi za produljenje ugovora podložni su promjenama, o kojima ćemo vas uvijek obavijestiti unaprijed. Ako otkažete narudžbu u roku od 14 dana, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako otkažete nakon 14 dana, nemate pravo na povrat iznosa te će se usluga nastaviti do kraja ugovornog razdoblja. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku preko svoje stranice Upravljanje računom ili putem korisničke podrške u svojoj regiji.


Creative Cloud za pojedince


Godišnji ugovor uz mjesečne rate
Usluga započinje odmah nakon obrade vaše prve uplate. Naplatit će vam se iznos istaknut prilikom kupnje te primjenjivi porezi (npr. porez na dodanu vrijednost ako istaknuti iznos ne uključuje PDV) svakog mjeseca tijekom trajanja vašeg godišnjeg ugovora. Ako se primjenjiva stopa PDV-a (ili drugi uključeni porez ili davanje) promijeni tijekom vašeg jednogodišnjeg razdoblja, u skladu s tim promijenit će se i cijena s uključenim porezom. Vaš će se ugovor automatski produljivati na datum godišnjeg produljenja sve dok ne otkažete pretplatu. Iznosi za produljenje ugovora podložni su promjenama, o kojima ćemo vas uvijek obavijestiti unaprijed. Ako otkažete narudžbu u roku od 14 dana, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako otkažete nakon 14 dana, naplatit će vam se 50 % preostale ugovorne obveze, a vaša će se usluga nastaviti do kraja mjesečnog obračunskog razdoblja. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku preko svoje stranice Upravljanje računom ili putem Korisnička podrška.
Godišnji ugovor uz plaćanje unaprijed
Usluga započinje odmah nakon obrade vaše prve uplate. Naplatit će vam se godišnji iznos istaknut prilikom plaćanja kao fiksni paušal, uz primjenjive poreze. Vaš će se ugovor automatski produljivati na datum godišnjeg produljenja sve dok ne otkažete pretplatu. Iznosi za produljenje ugovora podložni su promjenama, o kojima ćemo vas uvijek obavijestiti unaprijed. Ako otkažete narudžbu u roku od 14 dana, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako otkažete nakon 14 dana, nemate pravo na povrat iznosa te će se usluga nastaviti do kraja ugovornog razdoblja. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku preko svoje stranice Upravljanje računom ili putem Korisnička podrška.
Godišnji ugovor uz izravno terećenje (Japan i Njemačka)
Usluga započinje odmah nakon obrade vaše narudžbe. Puna uplata istaknutog godišnjeg iznosa uz primjenjive poreze dospijeva u roku od 30 dana od narudžbe. Vaš će se ugovor automatski produljivati na datum godišnjeg produljenja sve dok ne otkažete pretplatu. Iznosi za produljenje ugovora podložni su promjenama, o kojima ćemo vas uvijek obavijestiti unaprijed. Ako otkažete narudžbu u roku od 14 dana, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako otkažete nakon 14 dana, nemate pravo na povrat iznosa te će se usluga nastaviti do kraja ugovornog razdoblja. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku preko svoje stranice Upravljanje računom ili putem Korisnička podrška.


Creative Cloud za timove


Godišnji ugovor uz mjesečne rate
Usluga počinje odmah nakon obrade vaše narudžbe, a vi (ili ovlašteni administrator) možete pozvati članove tima i dodijeliti im pristup. Naplatit
će vam se iznos istaknut prilikom kupnje te primjenjivi porezi (npr. porez na dodanu vrijednost ako istaknuti iznos ne uključuje PDV) svakog mjeseca tijekom trajanja vašeg godišnjeg ugovora. Taj iznos ovisi o vašoj početnoj kombinaciji proizvoda i licenci prema cjeniku istaknutom prilikom kupnje. Ako se primjenjiva stopa PDV-a (ili drugi uključeni porez ili davanje) promijeni tijekom vašeg jednogodišnjeg razdoblja, u skladu s tim promijenit će se i cijena s uključenim porezom.
Administratori tima u bilo kojem trenutku mogu kupiti dodatne licence. Na dodatne licence primjenjuju se cijene koje vrijede u vrijeme kupnje. Sve licence za tim automatski će isteći ili se produljiti na datum godišnjeg produljenja, sve dok ne otkažete pretplatu. Iznosi za produljenje ugovora podložni su promjenama, o kojima ćemo vas uvijek obavijestiti unaprijed. Ako otkažete narudžbu u roku od 14 dana, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako otkažete nakon 14 dana, naplatit će vam se 50 % preostale ugovorne obveze, a vaša će se usluga nastaviti do kraja mjesečnog obračunskog razdoblja. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku putem korisničke podrške.
Godišnji ugovor uz plaćanje unaprijed
Usluga počinje odmah nakon obrade vaše narudžbe, a vi (ili ovlašteni administrator) možete pozvati članove tima i dodijeliti im pristup. Naplatit
će vam se godišnji iznos istaknut prilikom plaćanja kao fiksni paušal, uz primjenjive poreze. Administratori tima u bilo kojem trenutku mogu kupiti dodatne licence. Na dodatne licence primjenjuju se cijene koje vrijede u vrijeme kupnje koje se određuju na temelju broja dana do isteka vašeg godišnjeg ugovora. Sve licence
za tim automatski će isteći ili se produljiti na datum godišnjeg produljenja, sve dok ne otkažete pretplatu. Iznosi za produljenje ugovora podložni su promjenama, o kojima ćemo vas uvijek obavijestiti unaprijed. Ako otkažete narudžbu u roku od 14 dana, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako otkažete nakon 14 dana, nemate pravo na povrat iznosa te će se usluga nastaviti do kraja ugovornog razdoblja. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku putem korisničke podrške.

Godišnji ugovor uz izravno terećenje (Japan i Njemačka)

Usluga počinje odmah nakon obrade vaše narudžbe, a vi (ili ovlašteni administrator) možete pozvati članove tima i dodijeliti im pristup. Puna uplata istaknutog iznosa uz primjenjive poreze dospijeva u roku od 30 dana od narudžbe.
Administratori tima u bilo kojem trenutku mogu kupiti dodatne licence. Na dodatne licence primjenjuju se cijene koje vrijede u vrijeme kupnje koje se određuju na temelju broja dana do isteka vašeg godišnjeg ugovora. Sve licence za tim automatski će isteći ili se produljiti na datum godišnjeg produljenja, sve dok ne otkažete pretplatu. Iznosi za produljenje ugovora podložni su promjenama, o kojima ćemo vas uvijek obavijestiti unaprijed. Ako otkažete narudžbu u roku od 14 dana, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako otkažete nakon 14 dana, nemate pravo na povrat iznosa te će se usluga nastaviti do kraja ugovornog razdoblja. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku putem korisničke podrške.

Godišnji ugovor uz narudžbenicu
Usluga počinje odmah nakon obrade vaše narudžbe, a vi (ili ovlašteni administrator) možete pozvati članove tima i dodijeliti im pristup. Punu uplatu godišnjeg računa morate izvršiti u roku od 30 dana od datuma računa. Po isteku roka za plaćanje računa mogu se obračunati mjesečne kamate u ukupnom iznosu do 1 % mjesečno ili u maksimalnom zakonskom iznosu. Kamate će se nastaviti obračunavati sve dok u potpunosti ne platite račun (uključujući primjenjive kamate). Odgovorni ste za nadoknadu naših razumnih troškova naplate, uključujući troškove odvjetnika. Administratori tima mogu kupiti dodatne licence u bilo kojem trenutku, ali za vašu narudžbu možda će biti potrebni kreditno odobrenje. Na dodatne licence primjenjuju se cijene koje vrijede u vrijeme kupnje koje se određuju na temelju broja dana do isteka vašeg godišnjeg ugovora. Punu uplatu za dodatne licence morate izvršiti u roku od 30 dana od datuma povezanog računa. Sve licence za tim automatski će isteći ili se produljiti na datum godišnjeg produljenja, sve dok ne otkažete pretplatu. Za produljenje će možda biti potrebno kreditno odobrenje. Iznosi za produljenje ugovora podložni su promjenama, o kojima ćemo vas uvijek obavijestiti unaprijed. Ako otkažete narudžbu u roku od 14 dana, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako otkažete nakon 14 dana, nemate pravo na povrat iznosa te će se usluga nastaviti do kraja ugovornog razdoblja. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku putem korisničke podrške.

Distributeri
Korisnici koji proizvode i usluge kupuju posredno preko distributera ili Adobe partnera trebaju pogledati uvjete VIP programa.

Adobe Captivate, Presenter, Presenter Video Express, RoboHelp, RoboHelp Server, FrameMaker, FrameMaker XML Author, FrameMaker Publishing Server, Technical Communication Suite i Director


Godišnji ugovor uz mjesečne rate
Usluga započinje odmah nakon obrade vaše prve uplate. Naplatit će vam se iznos istaknut prilikom kupnje te primjenjivi porezi (npr. porez na dodanu vrijednost ako istaknuti iznos ne uključuje PDV) svakog mjeseca tijekom trajanja vašeg godišnjeg ugovora. Ako se primjenjiva stopa PDV-a (ili drugi uključeni porez ili davanje) promijeni tijekom vašeg jednogodišnjeg razdoblja, u skladu s tim promijenit će se i cijena s uključenim porezom. Vaš će se ugovor automatski produljivati na datum godišnjeg produljenja sve dok ne otkažete pretplatu. Iznosi za produljenje ugovora podložni su promjenama, o kojima ćemo vas uvijek obavijestiti unaprijed. Ako otkažete narudžbu u roku od 14 dana, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako otkažete nakon 14 dana, naplatit će vam se 50 % preostale ugovorne obveze, a vaša će se usluga nastaviti do kraja mjesečnog obračunskog razdoblja. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku preko svoje stranice Upravljanje računom ili putem korisničke podrške.


Adobe Stock i Typekit Marketplace


Kupnja na zahtjev
Kod kupnje na zahtjev ne postoji mogućnost povrata iznosa. Adobe će pohraniti vaše podatke za plaćanje, koje možete urediti na stranici Upravljanje računom.


Adobe Stock


Godišnji ugovor s besplatnim prvim mjesecom, uz mjesečne rate, s prenošenjem
Ova je ponuda namijenjena isključivo novim korisnicima servisa Adobe Stock te se ne može kombinirati s drugim ponudama. Ovom pretplatom stječete pravo samo na standardne licence. Jedna ponuda po korisniku servisa Adobe Stock. Usluga započinje od trenutka kad aktivirate probno razdoblje slanjem podataka za plaćanje. Neće vam se naplatiti prvi mjesec. Naplatit će vam se iznos istaknut gore te primjenjivi porezi (npr. porez na dodanu vrijednost ako istaknuti iznos ne uključuje PDV) svakog mjeseca počevši s drugim mjesecom tijekom trajanja vašeg prvog godišnjeg ugovora. Ako se primjenjiva stopa PDV-a (ili
drugi uključeni porez ili davanje) promijeni tijekom vašeg jednogodišnjeg razdoblja, u skladu s tim promijenit će se i cijena s uključenim porezom. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku preko svoje stranice Upravljanje računom ili putem korisničke podrške u svojoj regiji. Ako otkažete tijekom prvog mjeseca, vaša kreditna kartica neće se teretiti, a usluga će se nastaviti do kraja mjesečnog obračunskog razdoblja. Ako otkažete u roku od 14 dana od početka drugog mjesečnog obračunskog razdoblja, dobit ćete povrat punog iznosa. Ako uslugu otkažete nakon 14. dana od početka drugog mjesečnog obračunskog razdoblja, naplatit će vam se 50 % preostale ugovorne obveze, a usluga će se nastaviti do kraja mjesečnog obračunskog razdoblja. Nakon prve godine
vaš će se ugovor automatski produljiti na datum godišnjeg produljenja sve dok ga ne otkažete te će vam se naplatiti iznos naveden prilikom kupnje svakog mjeseca tijekom trajanja svakog razdoblja godišnjeg produljenja, u skladu s gore navedenim pravilima o otkazivanju. Uvijek ćemo vas unaprijed obavijestiti o produljenju i eventualnim promjenama u cijeni produljenja. Neiskorištena preuzimanja iz mjesečnog ograničenja vaše godišnje pretplate akumuliraju se i prenose na najviše 12 uzastopnih obračunskih razdoblja samo ako ste produljili pretplatu na Adobe Stock prije nego što je istekla i niste je zamijenili pretplatom niže vrijednosti. Neiskorištena preuzimanja (A) ograničena su na najviše dvanaest puta koliko iznosi vaše mjesečno ograničenje; i (B) automatski istječu 12 mjesečnih obračunskih razdoblja nakon datuma prve dodjele. Po isteku vaše pretplate odričete se svih prava na neiskorištena preuzimanja.
Mjesečno, s prenošenjem
Ovom pretplatom stječete pravo samo na standardne licence. Usluga započinje odmah nakon obrade vaše prve uplate. Svakog će vam se mjeseca naplatiti iznos istaknut prilikom kupnje sve dok ne otkažete uslugu. Budući da nema godišnjeg ugovora, vaš je iznos podložan promjenama, o kojima ćemo vas uvijek obavijestiti unaprijed. Ako otkažete u roku od 14 dana od prve narudžbe, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako otkažete nakon 14 dana, nemate pravo na povrat iznosa te će se usluga
nastaviti do kraja mjesečnog obračunskog razdoblja. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku preko svoje stranice Upravljanje računom ili putem korisničke podrške u svojoj regiji. Neiskorištena preuzimanja akumuliraju se i prenose na najviše 12 uzastopnih obračunskih razdoblja samo ako ste produljili pretplatu na Adobe Stock prije nego što je istekla i niste je zamijenili pretplatom niže vrijednosti. Neiskorištena preuzimanja (A) ograničena su na
najviše dvanaest puta koliko iznosi vaše mjesečno ograničenje; i (B) automatski istječu 12 mjesečnih obračunskih razdoblja nakon datuma prve dodjele. Po isteku vaše pretplate odričete se svih prava na neiskorištena preuzimanja.
Mjesečno, bez prenošenja
Ovom pretplatom stječete pravo samo na standardne licence. Usluga započinje odmah nakon obrade vaše prve uplate. Svakog će vam se mjeseca naplatiti iznos istaknut prilikom kupnje sve dok ne otkažete uslugu. Budući da nema godišnjeg ugovora, vaš je iznos podložan promjenama, o kojima ćemo vas uvijek obavijestiti unaprijed. Ako otkažete u roku od 14 dana od prve narudžbe, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako otkažete nakon 14 dana, nemate pravo na povrat iznosa te će se usluga
nastaviti do kraja mjesečnog obračunskog razdoblja. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku preko svoje stranice Upravljanje računom ili putem korisničke podrške u svojoj regiji. Neiskorištena preuzimanja iz mjesečnog ograničenja vaše godišnje pretplate ne prenose se na sljedeći mjesec te automatski istječu nakon jednog obračunskog razdoblja. Po isteku vaše pretplate odričete se svih prava na neiskorištena preuzimanja.
Godišnji ugovor, uz mjesečne rate, s prenošenjem
Ovom pretplatom stječete pravo samo na standardne licence. Usluga započinje odmah nakon obrade vaše prve uplate. Naplatit će vam se gore istaknuti iznos te primjenjivi porezi (npr. porez na dodanu vrijednost ako istaknuti iznos ne uključuje PDV) svakog mjeseca tijekom trajanja godišnjeg ugovora. Ako se primjenjiva stopa PDV-a (ili drugi uključeni porez ili davanje) promijeni tijekom vašeg jednogodišnjeg razdoblja, u skladu s tim promijenit će se i cijena s uključenim porezom. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku preko svoje stranice Upravljanje računom ili putem korisničke podrške u svojoj regiji. Ako otkažete narudžbu u roku od 14 dana, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako otkažete nakon 14 dana, naplatit će vam se 50 % preostale ugovorne obveze, a vaša će se usluga nastaviti do kraja mjesečnog obračunskog razdoblja. Vaš će se ugovor automatski produljivati na datum godišnjeg produljenja, sve dok ne otkažete pretplatu. Uvijek ćemo vas unaprijed obavijestiti o produljenju i eventualnim promjenama u cijeni produljenja. Neiskorištena preuzimanja iz mjesečnog ograničenja vaše godišnje pretplate akumuliraju se i prenose na najviše 12 uzastopnih obračunskih razdoblja samo ako ste produljili pretplatu na Adobe Stock prije nego što je istekla i niste je zamijenili pretplatom niže vrijednosti. Neiskorištena preuzimanja (A) ograničena su na najviše dvanaest puta koliko iznosi vaše mjesečno ograničenje; i (B) automatski istječu 12 mjesečnih obračunskih razdoblja nakon datuma prve dodjele. Po isteku vaše pretplate odričete se svih prava na neiskorištena preuzimanja.
Godišnji ugovor, uz mjesečne rate, bez prenošenja
Ovom pretplatom stječete pravo samo na standardne licence. Usluga započinje odmah nakon obrade vaše prve uplate. Naplatit će vam se gore istaknuti iznos te primjenjivi porezi (npr. porez na dodanu vrijednost ako istaknuti iznos ne uključuje PDV) svakog mjeseca tijekom trajanja godišnjeg ugovora. Ako se primjenjiva stopa PDV-a (ili drugi uključeni porez ili davanje) promijeni tijekom vašeg jednogodišnjeg razdoblja, u skladu s tim promijenit će se i cijena s uključenim porezom. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku preko svoje stranice Upravljanje računom ili putem korisničke podrške u svojoj regiji. Ako otkažete narudžbu u roku od 14 dana, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako otkažete nakon 14 dana, naplatit će vam se 50 % preostale ugovorne obveze, a vaša će se usluga nastaviti do kraja mjesečnog obračunskog razdoblja. Vaš će se ugovor automatski produljivati na datum godišnjeg produljenja, sve dok ne otkažete pretplatu. Uvijek ćemo vas unaprijed obavijestiti o produljenju i eventualnim promjenama u cijeni produljenja. Neiskorištena preuzimanja iz mjesečnog ograničenja vaše godišnje pretplate ne prenose se na sljedeći mjesec te automatski istječu nakon jednog obračunskog razdoblja. Po isteku vaše pretplate odričete se svih prava na neiskorištena preuzimanja.
Godišnji ugovor, uz plaćanje unaprijed, s prenošenjem
Ovom pretplatom stječete pravo samo na standardne licence. Usluga započinje odmah nakon obrade vaše uplate. Naplatit će vam se gore istaknuti godišnji iznos kao fiksni paušal, uz primjenjive poreze. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku preko svoje stranice Upravljanje računom ili putem korisničke podrške u svojoj regiji. Ako otkažete narudžbu u roku od 14 dana, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako otkažete nakon 14 dana, nemate pravo na povrat iznosa te će se usluga nastaviti do kraja ugovornog razdoblja. Vaš će se ugovor automatski produljivati na datum godišnjeg produljenja, sve dok ne otkažete pretplatu. Uvijek ćemo vas unaprijed obavijestiti o produljenju i eventualnim promjenama u cijeni produljenja. Neiskorištena preuzimanja iz mjesečnog ograničenja vaše godišnje pretplate akumuliraju se i prenose na najviše 12 uzastopnih obračunskih razdoblja samo ako ste produljili pretplatu na Adobe Stock prije nego što je istekla i niste je zamijenili pretplatom niže vrijednosti. Neiskorištena preuzimanja (A) ograničena su na najviše dvanaest puta koliko iznosi vaše mjesečno ograničenje; i (B) automatski istječu 12 mjesečnih obračunskih razdoblja nakon datuma prve dodjele. Po isteku vaše pretplate odričete se svih prava na neiskorištena preuzimanja.
Godišnji ugovor, uz plaćanje unaprijed, bez prenošenja
Ovom pretplatom stječete pravo samo na standardne licence. Usluga započinje odmah nakon obrade vaše prve uplate. Naplatit će vam se gore istaknuti iznos kao fiksni paušal, uz primjenjive poreze. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku preko svoje stranice Upravljanje računom ili putem korisničke podrške u svojoj regiji. Ako otkažete narudžbu u roku od 14 dana, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako otkažete nakon 14 dana, nemate pravo na povrat iznosa te će se usluga nastaviti do kraja ugovornog razdoblja. Vaš će se ugovor automatski produljivati na datum godišnjeg produljenja, sve dok ne otkažete pretplatu. Uvijek ćemo vas unaprijed obavijestiti o produljenju i eventualnim promjenama u cijeni produljenja. Neiskorištena preuzimanja iz mjesečnog ograničenja vaše godišnje pretplate ne prenose se na sljedeći mjesec te automatski istječu nakon jednog obračunskog razdoblja. Po isteku vaše pretplate odričete se svih prava na neiskorištena preuzimanja.