Svi proizvodi


Mjesečna pretplata
Usluga započinje odmah nakon obrade vaše prve uplate. Pretplata će se nastavljati bez obavijesti o produljenju sve dok je ne otkažete . Budući da nema godišnjeg ugovora, mjesečni je iznos podložan promjeni, no u slučaju promjene mjesečnog iznosa bit ćete obaviješteni i imat ćete mogućnost otkazivanja u skladu s ovim uvjetima. Ako pretplatu otkažete u roku od 14 dana od prve narudžbe, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako je otkažete nakon 14 dana, nemate pravo na povrat iznosa te će se usluga nastaviti do kraja mjesečnog obračunskog razdoblja. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku tako da posjetite stranicu Upravljanje računom* ili putem korisničke podrškeu svojoj regiji u roku od pet (5) dana prije datuma naplate za taj mjesec. U suprotnom će otkazivanje stupiti na snagu od datuma naplate za sljedeći mjesec.
* U određenim je državama otkazivanje moguće samo ako se obratite korisničkoj podršci. Popis država potražite ovdje.


Proizvodi Acrobat i Document Cloud


Godišnji ugovor, mjesečne rate
Usluga započinje odmah nakon obrade vaše prve uplate. Naplatit će vam se iznos istaknut prilikom kupnje te primjenjivi porezi (npr. porez na dodanu vrijednost ako istaknuti iznos ne uključuje PDV) svakog mjeseca tijekom trajanja vašeg godišnjeg ugovora. Ako se primjenjiva stopa PDV-a (ili drugi uključeni porez ili davanje) promijeni tijekom vašeg jednogodišnjeg razdoblja, u skladu s tim promijenit će se i cijena s uključenim porezom. Vaš će se ugovor automatski produljivati na datum godišnjeg produljenja sve dok ne otkažete pretplatu. Iznosi za produljenje podložni su promjeni, no u slučaju promjene iznosa bit ćete obaviješteni i imat ćete mogućnost otkazivanja u skladu s ovim uvjetima. Ako pretplatu otkažete u roku od 14 dana od prve narudžbe, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako je otkažete nakon 14 dana, naplatit će vam se 50 % preostale ugovorne obveze, a vaša će se usluga nastaviti do kraja mjesečnog obračunskog razdoblja. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku tako da posjetite stranicuUpravljanje računom* ili putemkorisničke podrškeu svojoj regiji.
* U određenim je državama otkazivanje moguće samo ako se obratite korisničkoj podršci. Popis država potražite ovdje.

Godišnji ugovor, plaćanje unaprijed
Usluga započinje odmah nakon obrade vaše uplate. Naplatit će vam se godišnji iznos istaknut prilikom plaćanja kao fiksni paušal, uz primjenjive poreze. Vaš će se ugovor automatski produljivati na datum godišnjeg produljenja sve dok ne otkažete pretplatu. Iznosi za produljenje podložni su promjeni, no u slučaju promjene iznosa bit ćete obaviješteni i imat ćete mogućnost otkazivanja u skladu s ovim uvjetima. Ako pretplatu otkažete u roku od 14 dana od prve narudžbe, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako je otkažete nakon 14 dana, nemate pravo na povrat iznosa te će se usluga nastaviti do kraja ugovornog razdoblja. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku tako da posjetite stranicu Upravljanje računom* ili putem korisničke podrškeu svojoj regiji.
* U određenim je državama otkazivanje moguće samo ako se obratite korisničkoj podršci. Popis država potražite ovdje.


Creative Cloud za pojedince


Godišnji ugovor, mjesečne rate
Usluga započinje odmah nakon obrade vaše prve uplate. Naplatit će vam se iznos istaknut prilikom kupnje te primjenjivi porezi (npr. porez na dodanu vrijednost ako istaknuti iznos ne uključuje PDV) svakog mjeseca tijekom trajanja vašeg godišnjeg ugovora. Ako se primjenjiva stopa PDV-a (ili drugi uključeni porez ili davanje) promijeni tijekom vašeg jednogodišnjeg razdoblja, u skladu s tim promijenit će se i cijena s uključenim porezom. Vaš će se ugovor automatski produljivati na datum godišnjeg produljenja sve dok ne otkažete pretplatu. Iznosi za produljenje podložni su promjeni, no u slučaju promjene iznosa bit ćete obaviješteni i imat ćete mogućnost otkazivanja u skladu s ovim uvjetima. Ako pretplatu otkažete u roku od 14 dana od prve narudžbe, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako je otkažete nakon 14 dana, naplatit će vam se 50 % preostale ugovorne obveze, a vaša će se usluga nastaviti do kraja mjesečnog obračunskog razdoblja. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku tako da posjetite stranicu Upravljanje računom* ili putem korisničke podrške.
* U određenim je državama otkazivanje moguće samo ako se obratite korisničkoj podršci. Popis država potražite ovdje.
Godišnji ugovor, plaćanje unaprijed
Usluga započinje odmah nakon obrade vaše uplate. Naplatit će vam se godišnji iznos istaknut prilikom plaćanja kao fiksni paušal, uz primjenjive poreze. Vaš će se ugovor automatski produljivati na datum godišnjeg produljenja sve dok ne otkažete pretplatu. Iznosi za produljenje podložni su promjeni, no u slučaju promjene iznosa bit ćete obaviješteni i imat ćete mogućnost otkazivanja u skladu s ovim uvjetima. Ako pretplatu otkažete u roku od 14 dana od prve narudžbe, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako je otkažete nakon 14 dana, nemate pravo na povrat iznosa te će se usluga nastaviti do kraja ugovornog razdoblja. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku tako da posjetite stranicu Upravljanje računom* ili putem korisničke podrške.
* U određenim je državama otkazivanje moguće samo ako se obratite korisničkoj podršci. Popis država potražite ovdje.
Godišnji ugovor, izravno terećenje (Japan i Njemačka)
Usluga započinje odmah nakon obrade vaše narudžbe. Puna uplata istaknutog godišnjeg iznosa uz primjenjive poreze dospijeva u roku od 30 dana od narudžbe. Vaš će se ugovor automatski produljivati na datum godišnjeg produljenja sve dok ne otkažete pretplatu. Iznosi za produljenje podložni su promjeni, no u slučaju promjene iznosa bit ćete obaviješteni i imat ćete mogućnost otkazivanja u skladu s ovim uvjetima. Ako pretplatu otkažete u roku od 14 dana od prve narudžbe, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako je otkažete nakon 14 dana, nemate pravo na povrat iznosa te će se usluga nastaviti do kraja ugovornog razdoblja. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku tako da posjetite stranicu Upravljanje računom* ili putem korisničke podrške.
* U određenim je državama otkazivanje moguće samo ako se obratite korisničkoj podršci. Popis država potražite ovdje.


Creative Cloud za timove


Godišnji ugovor, mjesečne rate
Usluga počinje odmah nakon obrade vaše narudžbe, a vi (ili ovlašteni administrator) možete pozvati članove tima i dodijeliti im pristup. Naplatit će vam se iznos istaknut prilikom kupnje te primjenjivi porezi (npr. porez na dodanu vrijednost ako istaknuti iznos ne uključuje PDV) svakog mjeseca tijekom trajanja vašeg godišnjeg ugovora. Taj iznos ovisi o vašoj početnoj kombinaciji proizvoda i licenci prema cjeniku istaknutom prilikom kupnje. Ako se primjenjiva stopa PDV-a (ili drugi uključeni porez ili davanje) promijeni tijekom vašeg jednogodišnjeg razdoblja, u skladu s tim promijenit će se i cijena s uključenim porezom.
Administratori tima u bilo kojem trenutku mogu kupiti dodatne licence. Na dodatne licence primjenjuju se cijene koje vrijede u vrijeme kupnje. Sve licence za tim automatski će isteći ili se produljiti na datum godišnjeg produljenja, sve dok ne otkažete pretplatu. Iznosi za produljenje podložni su promjeni, no u slučaju promjene iznosa bit ćete obaviješteni i imat ćete mogućnost otkazivanja u skladu s ovim uvjetima. Ako pretplatu otkažete u roku od 14 dana od prve narudžbe, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako je otkažete nakon 14 dana, naplatit će vam se 50 % preostale ugovorne obveze, a vaša će se usluga odmah prekinuti. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku putemkorisničke podrške.
Godišnji ugovor, plaćanje unaprijed
Usluga počinje odmah nakon obrade vaše narudžbe, a vi (ili ovlašteni administrator) možete pozvati članove tima i dodijeliti im pristup. Naplatit će vam se godišnji iznos istaknut prilikom plaćanja kao fiksni paušal, uz primjenjive poreze.
Administratori tima u bilo kojem trenutku mogu kupiti dodatne licence. Na dodatne licence primjenjuju se cijene koje vrijede u vrijeme kupnje koje se određuju na temelju broja dana do isteka vašeg godišnjeg ugovora. Sve licence za tim automatski će isteći ili se produljiti na datum godišnjeg produljenja, sve dok ne otkažete pretplatu. Iznosi za produljenje podložni su promjeni, no u slučaju promjene iznosa bit ćete obaviješteni i imat ćete mogućnost otkazivanja u skladu s ovim uvjetima. Ako pretplatu otkažete u roku od 14 dana od prve narudžbe, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako je otkažete nakon 14 dana, nemate pravo na povrat iznosa, a vaša će se usluga odmah prekinuti. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku putem korisničke podrške.

Godišnji ugovor, izravno terećenje (Japan i Njemačka)
Usluga počinje odmah nakon obrade vaše narudžbe, a vi (ili ovlašteni administrator) možete pozvati članove tima i dodijeliti im pristup. Puna uplata istaknutog iznosa uz primjenjive poreze dospijeva u roku od 30 dana od narudžbe.
Administratori tima u bilo kojem trenutku mogu kupiti dodatne licence. Na dodatne licence primjenjuju se cijene koje vrijede u vrijeme kupnje koje se određuju na temelju broja dana do isteka vašeg godišnjeg ugovora. Sve licence za tim automatski će isteći ili se produljiti na datum godišnjeg produljenja, sve dok ne otkažete pretplatu. Iznosi za produljenje podložni su promjeni, no u slučaju promjene iznosa bit ćete obaviješteni i imat ćete mogućnost otkazivanja u skladu s ovim uvjetima. Ako pretplatu otkažete u roku od 14 dana od prve narudžbe, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako je otkažete nakon 14 dana, nemate pravo na povrat iznosa, a vaša će se usluga odmah prekinuti. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku putemkorisničke podrške.

Godišnji ugovor uz narudžbenicu
Usluga počinje odmah nakon obrade vaše narudžbe, a vi (ili ovlašteni administrator) možete pozvati članove tima i dodijeliti im pristup. Punu uplatu godišnjeg računa morate izvršiti u roku od 30 dana od datuma računa. Po isteku roka za plaćanje računa mogu se obračunati mjesečne kamate u ukupnom iznosu od 1 % mjesečno ili po maksimalnoj zakonski dopuštenoj stopi, ovisno o tome koji je iznos manje. Kamate će se nastaviti obračunavati sve dok u potpunosti ne platite račun (uključujući primjenjive kamate). Nadoknada naših razumnih troškova naplate, uključujući naknade za odvjetnike, vaša je odgovornost.
Administratori tima u bilo kojem trenutku mogu kupiti dodatne licence, no za narudžbu će možda biti potrebno kreditno odobrenje. Na dodatne licence primjenjuju se cijene koje vrijede u vrijeme kupnje koje se određuju na temelju broja dana do isteka vašeg godišnjeg ugovora. Punu uplatu za dodatne licence morate izvršiti u roku od 30 dana od datuma povezanog računa. Sve licence za tim automatski će isteći ili se produljiti na datum godišnjeg produljenja, sve dok ne otkažete pretplatu. Za produljenje će možda biti potrebno kreditno odobrenje. Iznosi za produljenje ugovora podložni su promjenama, o kojima ćemo vas uvijek obavijestiti unaprijed. Ako otkažete narudžbu u roku od 14 dana, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako je otkažete nakon 14 dana, nemate pravo na povrat iznosa te će se usluga nastaviti do kraja ugovornog razdoblja. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku putem no za narudžbu će možda biti potrebno kreditno odobrenje. Na dodatne licence primjenjuju se cijene koje vrijede u vrijeme kupnje koje se određuju na temelju broja dana do isteka vašeg godišnjeg ugovora. Punu uplatu za dodatne licence morate izvršiti u roku od 30 dana od datuma povezanog računa. Sve licence za tim automatski će isteći ili se produljiti na datum godišnjeg produljenja, sve dok ne otkažete pretplatu. Za produljenje će možda biti potrebno kreditno odobrenje. Iznosi za produljenje podložni su promjeni, no u slučaju promjene iznosa bit ćete obaviješteni i imat ćete mogućnost otkazivanja u skladu s ovim uvjetima. Ako pretplatu otkažete u roku od 14 dana od prve narudžbe, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako je otkažete nakon 14 dana, nemate pravo na povrat iznosa, a vaša će se usluga odmah prekinuti. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku putem korisničke podrške.

Distributeri
Korisnici koji proizvode i usluge kupuju posredno putem distributera ili partnera tvrtke Adobe trebaju pogledati uvjete VIP programa.

Adobe Captivate, Presenter, Presenter Video Express, RoboHelp, RoboHelp Server, FrameMaker, FrameMaker XML Author, FrameMaker Publishing Server, Technical Communication Suite i Director


Godišnji ugovor, mjesečne rate
Usluga započinje odmah nakon obrade vaše prve uplate. Naplatit će vam se iznos istaknut prilikom kupnje te primjenjivi porezi (npr. porez na dodanu vrijednost ako istaknuti iznos ne uključuje PDV) svakog mjeseca tijekom trajanja vašeg godišnjeg ugovora. Ako se primjenjiva stopa PDV-a (ili drugi uključeni porez ili davanje) promijeni tijekom vašeg jednogodišnjeg razdoblja, u skladu s tim promijenit će se i cijena s uključenim porezom. Vaš će se ugovor automatski produljivati na datum godišnjeg produljenja sve dok ne otkažete pretplatu. Iznosi za produljenje podložni su promjeni, no u slučaju promjene iznosa bit ćete obaviješteni i imat ćete mogućnost otkazivanja u skladu s ovim uvjetima. Ako pretplatu otkažete u roku od 14 dana od prve narudžbe, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako je otkažete nakon 14 dana, naplatit će vam se 50 % preostale ugovorne obveze, a vaša će se usluga nastaviti do kraja mjesečnog obračunskog razdoblja. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku tako da posjetite stranicu Upravljanje računom* ili putem korisničke podrške.
* U određenim je državama otkazivanje moguće samo ako se obratite korisničkoj podršci. Popis država potražite ovdje.


Adobe Stock i Typekit Marketplace


Kupnje na zahtjev
Kupnje na zahtjev ne uključuju pravo na povrat iznosa. Adobe će pohraniti vaše podatke za plaćanje, koje možete urediti na stranici Upravljanje računom.


Adobe Stock


Godišnji ugovor s besplatnim prvim mjesecom, mjesečne rate, uključuje prebacivanje
Ponuda se odnosi samo na nove korisnike servisa Adobe Stock i ne može se kombinirati s drugim ponudama. Ovom pretplatom stječete pravo samo na standardne licence. Jedna ponuda po korisniku servisa Adobe Stock. Usluga započinje od trenutka kad aktivirate probno razdoblje slanjem podataka za plaćanje. Neće vam se naplatiti prvi mjesec. Naplatit će vam se iznos istaknut gore te primjenjivi porezi (npr. porez na dodanu vrijednost ako istaknuti iznos ne uključuje PDV) svakog mjeseca počevši s drugim mjesecom tijekom trajanja vašeg prvog godišnjeg ugovora. Ako se primjenjiva stopa PDV-a (ili drugi uključeni porez ili davanje) promijeni tijekom vašeg jednogodišnjeg razdoblja, u skladu s tim promijenit će se i cijena s uključenim porezom. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku tako da posjetite stranicu Upravljanje računom* ili putem korisničke podrškeu svojoj regiji. Ako otkažete tijekom prvog mjeseca, vaša kreditna kartica neće se teretiti, a usluga će se nastaviti do kraja mjesečnog obračunskog razdoblja. Ako otkažete u roku od 14 dana od početka drugog mjesečnog obračunskog razdoblja, dobit ćete povrat punog iznosa. Ako uslugu otkažete nakon 14. dana od početka drugog mjesečnog obračunskog razdoblja, naplatit će vam se 50 % preostale ugovorne obveze, a usluga će se nastaviti do kraja mjesečnog obračunskog razdoblja. Nakon prve godine vaš će se ugovor automatski produljiti na datum godišnjeg produljenja sve dok ga ne otkažete te će vam se naplatiti iznos naveden prilikom kupnje svakog mjeseca tijekom trajanja svakog razdoblja godišnjeg produljenja, u skladu s gore navedenim pravilima o otkazivanju. Uvijek ćemo vas unaprijed obavijestiti o produljenju i eventualnim promjenama u cijeni produljenja. Neiskorištena preuzimanja iz mjesečnog ograničenja vaše godišnje pretplate akumuliraju se i prenose na najviše 12 uzastopnih obračunskih razdoblja samo ako ste produljili pretplatu na Adobe Stock prije nego što je istekla i niste je zamijenili pretplatom niže vrijednosti. Neiskorištena preuzimanja (A) ograničena su na najviše dvanaest puta koliko iznosi vaše mjesečno ograničenje i (B) automatski istječu 12 mjesečnih obračunskih razdoblja nakon datuma prve dodjele. Po isteku pretplate odričete se svih prava na neiskorištena preuzimanja.
* U određenim je državama otkazivanje moguće samo ako se obratite korisničkoj podršci. Popis država potražite ovdje.
Mjesečna pretplata, uključuje prebacivanje
Ovom pretplatom stječete pravo samo na standardne licence. Usluga započinje odmah nakon obrade vaše prve uplate. Svakog će vam se mjeseca naplatiti iznos istaknut prilikom kupnje sve dok ne otkažete uslugu. Budući da nema godišnjeg ugovora, vaš je iznos podložan promjenama, o kojima ćemo vas uvijek obavijestiti unaprijed. Ako pretplatu otkažete u roku od 14 dana od prve narudžbe, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako je otkažete nakon 14 dana, nemate pravo na povrat iznosa te će se usluga nastaviti do kraja mjesečnog obračunskog razdoblja. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku tako da posjetite stranicu Upravljanje računom* ili putem korisničke podrškeu svojoj regiji. Neiskorištena preuzimanja akumuliraju se i prenose na najviše 12 uzastopnih obračunskih razdoblja samo ako ste produljili pretplatu na Adobe Stock prije nego što je istekla i niste je zamijenili pretplatom niže vrijednosti. Neiskorištena preuzimanja (A) ograničena su na najviše dvanaest puta koliko iznosi vaše mjesečno ograničenje i (B) automatski istječu 12 mjesečnih obračunskih razdoblja nakon datuma prve dodjele pojedinačnih preuzimanja. Po isteku pretplate odričete se svih prava na neiskorištena preuzimanja.
* U određenim je državama otkazivanje moguće samo ako se obratite korisničkoj podršci. Popis država potražite ovdje.
Mjesečna pretplata, ne uključuje prebacivanje
Ovom pretplatom stječete pravo samo na standardne licence. Usluga započinje odmah nakon obrade vaše prve uplate. Svakog će vam se mjeseca naplatiti iznos istaknut prilikom kupnje sve dok ne otkažete uslugu. Budući da nema godišnjeg ugovora, iznos je podložan promjeni, no u slučaju promjene iznosa bit će te obaviješteni i imat ćete mogućnost otkazivanja u skladu s ovim uvjetima. Ako pretplatu otkažete u roku od 14 dana od prve narudžbe, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako je otkažete nakon 14 dana, nemate pravo na povrat iznosa te će se usluga nastaviti do kraja mjesečnog obračunskog razdoblja. Otkazivanje je moguće u bilo kojem trenutku tako da posjetite stranicu Upravljanje računom* ili putem korisničke podrškeu svojoj regiji. Neiskorištena preuzimanja iz mjesečnog ograničenja vaše godišnje pretplate ne prenose se na sljedeći mjesec te automatski istječu nakon jednog obračunskog razdoblja. Po isteku pretplate odričete se svih prava na neiskorištena preuzimanja.
* U određenim je državama otkazivanje moguće samo ako se obratite korisničkoj podršci. Popis država potražite ovdje.
Godišnji ugovor, mjesečne rate, uključuje prebacivanje
Ovom pretplatom stječete pravo samo na standardne licence. Usluga započinje odmah nakon obrade vaše prve uplate. Naplatit će vam se gore istaknuti iznos te primjenjivi porezi (npr. porez na dodanu vrijednost ako istaknuti iznos ne uključuje PDV) svakog mjeseca tijekom trajanja godišnjeg ugovora. Ako se primjenjiva stopa PDV-a (ili drugi uključeni porez ili davanje) promijeni tijekom vašeg jednogodišnjeg razdoblja, u skladu s tim promijenit će se i cijena s uključenim porezom. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku tako da posjetite stranicu Upravljanje računom* ili putem korisničke podrškeu svojoj regiji. Ako pretplatu otkažete u roku od 14 dana od prve narudžbe, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako je otkažete nakon 14 dana, naplatit će vam se 50 % preostale ugovorne obveze, a vaša će se usluga nastaviti do kraja mjesečnog obračunskog razdoblja. Vaš će se ugovor automatski produljivati na datum godišnjeg produljenja, sve dok ne otkažete pretplatu. Uvijek ćemo vas unaprijed obavijestiti o obnovi i promjeni iznosa za produljenje i imat ćete mogućnost otkazivanja u skladu s ovim uvjetima. Neiskorištena preuzimanja iz mjesečnog ograničenja vaše godišnje pretplate akumuliraju se i prenose na najviše 12 uzastopnih obračunskih razdoblja samo ako ste produljili pretplatu na Adobe Stock prije nego što je istekla i niste je zamijenili pretplatom niže vrijednosti. Neiskorištena preuzimanja (A) ograničena su na najviše dvanaest puta koliko iznosi vaše mjesečno ograničenje i (B) automatski istječu 12 mjesečnih obračunskih razdoblja nakon datuma prve dodjele pojedinačnih preuzimanja. Po isteku pretplate odričete se svih prava na neiskorištena preuzimanja.
* U određenim je državama otkazivanje moguće samo ako se obratite korisničkoj podršci. Popis država potražite ovdje.
Godišnji ugovor, mjesečne rate, ne uključuje prebacivanje
Ovom pretplatom stječete pravo samo na standardne licence. Usluga započinje odmah nakon obrade vaše prve uplate. Naplatit će vam se gore istaknuti iznos te primjenjivi porezi (npr. porez na dodanu vrijednost ako istaknuti iznos ne uključuje PDV) svakog mjeseca tijekom trajanja godišnjeg ugovora. Ako se primjenjiva stopa PDV-a (ili drugi uključeni porez ili davanje) promijeni tijekom vašeg jednogodišnjeg razdoblja, u skladu s tim promijenit će se i cijena s uključenim porezom. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku tako da posjetite stranicu Upravljanje računom* ili putem korisničke podrškeu svojoj regiji. Ako pretplatu otkažete u roku od 14 dana od prve narudžbe, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako je otkažete nakon 14 dana, naplatit će vam se 50 % preostale ugovorne obveze, a vaša će se usluga nastaviti do kraja mjesečnog obračunskog razdoblja. Vaš će se ugovor automatski produljivati na datum godišnjeg produljenja, sve dok ne otkažete pretplatu. Uvijek ćemo vas unaprijed obavijestiti o obnovi i promjeni iznosa za produljenje i imat ćete mogućnost otkazivanja u skladu s ovim uvjetima. Neiskorištena preuzimanja iz mjesečnog ograničenja vaše godišnje pretplate ne prenose se na sljedeći mjesec te automatski istječu nakon jednog obračunskog razdoblja. Po isteku pretplate odričete se svih prava na neiskorištena preuzimanja.
* U određenim je državama otkazivanje moguće samo ako se obratite korisničkoj podršci. Popis država potražite ovdje.
Godišnji ugovor uz plaćanje unaprijed, uključuje prebacivanje
Ovom pretplatom stječete pravo samo na standardne licence. Usluga započinje odmah nakon obrade vaše uplate. Naplatit će vam se gore istaknuti godišnji iznos kao fiksni paušal, uz primjenjive poreze. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku tako da posjetite stranicu Upravljanje računom* ili putem korisničke podrškeu svojoj regiji. Ako pretplatu otkažete u roku od 14 dana od prve narudžbe, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako je otkažete nakon 14 dana, nemate pravo na povrat iznosa te će se usluga nastaviti do kraja ugovornog razdoblja. Vaš će se ugovor automatski produljivati na datum godišnjeg produljenja, sve dok ne otkažete pretplatu. Uvijek ćemo vas unaprijed obavijestiti o obnovi i promjeni iznosa za produljenje i imat ćete mogućnost otkazivanja u skladu s ovim uvjetima. Neiskorištena preuzimanja iz mjesečnog ograničenja vaše godišnje pretplate akumuliraju se i prenose na najviše 12 uzastopnih obračunskih razdoblja samo ako ste produljili pretplatu na Adobe Stock prije nego što je istekla i niste je zamijenili pretplatom niže vrijednosti. Neiskorištena preuzimanja (A) ograničena su na najviše dvanaest puta koliko iznosi vaše mjesečno ograničenje i (B) automatski istječu 12 mjesečnih obračunskih razdoblja nakon datuma prve dodjele pojedinačnih preuzimanja. Po isteku pretplate odričete se svih prava na neiskorištena preuzimanja.
* U određenim je državama otkazivanje moguće samo ako se obratite korisničkoj podršci. Popis država potražite ovdje.
Godišnji ugovor uz plaćanje unaprijed, ne uključuje prebacivanje
Ovom pretplatom stječete pravo samo na standardne licence. Usluga započinje odmah nakon obrade vaše prve uplate. Naplatit će vam se gore istaknuti iznos kao fiksni paušal, uz primjenjive poreze. Uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku tako da posjetite stranicu Upravljanje računom* ili putem korisničke podrškeu svojoj regiji. Ako pretplatu otkažete u roku od 14 dana od prve narudžbe, iznos će vam biti u potpunosti vraćen. Ako je otkažete nakon 14 dana, nemate pravo na povrat iznosa te će se usluga nastaviti do kraja ugovornog razdoblja. Vaš će se ugovor automatski produljivati na datum godišnjeg produljenja, sve dok ne otkažete pretplatu. Uvijek ćemo vas unaprijed obavijestiti o obnovi i promjeni iznosa za produljenje i imat ćete mogućnost otkazivanja u skladu s ovim uvjetima. Neiskorištena preuzimanja iz mjesečnog ograničenja vaše godišnje pretplate ne prenose se na sljedeći mjesec te automatski istječu nakon jednog obračunskog razdoblja. Po isteku pretplate odričete se svih prava na neiskorištena preuzimanja.
* U određenim je državama otkazivanje moguće samo ako se obratite korisničkoj podršci. Popis država potražite ovdje.