Hozzáférhetőség*

Előfizetési feltételek

Creative Cloud egyéni előfizetőknek

Havonta megújítható

A szolgáltatás a kezdeti befizetés visszaigazolásától indul. Számláját a vásárláskor közölt időpontban terheljük havonta, a lemondásig. Az egyes hónapok elején történt terhelés végleges, és azt követően visszatérítés nem lehetséges. A díj változhat – de erről mindig előzetesen értesítjük. A lemondást bármikor kezdeményezheti a Fiók kezelése oldalon vagy az Ügyfélszolgálat felkeresésével. A tagság lemondása esetén a terhelés a következő számlázási időszaktól szűnik meg – de előfizetése az aktuális időszak végéig érvényes marad.

12 havi

Fizetés
Az éves időszakon belül minden hónapban bankkártyáját megterheljük a vásárláskor közölt díj áfával növelt összegével. Amint sikerült befejeznie az előfizetési folyamatot, és megerősítést kapunk a befizetésről, kezdetét veszi tagsága.

Megújítás
Az ár a teljes 12 hónapra érvényes. Azt követően a lemondásig automatikusan megújítjuk szerződését. Az árak változhatnak, de előzetesen mindig küldünk róla értesítést.

Megszüntetés
Fájlalnánk távozását, de ha az első 30 napon belül visszalép, teljes visszatérítést biztosítunk. Különben hátralévő szerződéses kötelezettségének 50%-át számlázzuk. Ha bármikor megszüntetést kér, hívja Ügyfélszolgálatunkat.

Előre fizetett

Fizetés
Bankkártyáját a vásárláskor érvényes díjjal terheljük meg. Mihelyst beérkezik a teljes fizetés, elkezdődik fizetett tagsága.

Megújítás
Az ár a teljes 12 hónapra érvényes. Azt követően a lemondásig automatikusan megújítjuk szerződését. Az árak változhatnak, de előzetesen mindig küldünk róla értesítést.

Megszüntetés
Fájlalnánk távozását, de ha az első 30 napon belül visszalép, teljes visszatérítést biztosítunk. Ha bármikor megszüntetést kér, hívja Ügyfélszolgálatunkat.

Creative Cloud munkacsoportoknak (a közvetlenül az Adobe.com webhelyen vásárlóknak) 

Jogosultság
A munkacsoportoknak számára ajánlott Creative Cloud csak azoknak a vásárlóknak érhető el, akik a vásárlás időpontjában betöltötték a 13. életévüket. A vásárláskor megadott bevezető ár csak azok számára érvényes, akik korábban a CS3 vagy újabb csomagot megvásárolták, és ha korábban még nem vették igénybe a bevezető ajánlatot. Az oktatási árra csak akkor jogosult, ha Ön (a) olyan tanár vagy munkatársa, aki akkreditált általános vagy középiskola, magán vagy állami egyetem, illetve főiskola, tankerület vagy iskolaszék alkalmazottja (beleértve az emeritus státuszú professzorokat is), (b) az otthoni iskoláztatásról szóló rendelet szerint otthoni iskola tanára, (c) vagy a http://www.adobe.com/hu/education/institution-eligibility-guide.edu.html dokumentum szerinti intézmény. Szükség lehet a jogosultság igazolására

Fizetés
Az éves időszakon belül minden hónapban bankkártyáját megterheljük a vásárláskor közölt ár áfával növelt összegével. Amint sikerült befejeznie az előfizetési folyamatot, és megerősítést kapunk a befizetésről, kezdetét veszi csoporttagsága, és tagokat hívhat munkacsoportjába. Az egy éves időszak alatt további licenceket vásárolhat munkacsoportja számára a vásárlás dátumától függő áron. Ezek a további licencek az egyéves időszak végén szintén megszűnnek.

Ha jogosult a munkacsoportok számára kínált Creative Cloud csomag bevezető árára, akkor további licenceket is ezen a bevezető áron (plusz áfa) vásárolhat meg, feltéve hogy ez a promóciós időszak alatt történik. Egyébként a normál árak vonatkoznak.

Megújítás
Az ár a teljes 12 hónapra érvényes. Ezt követően szerződését automatikusan megújítjuk a munkacsoportjához tartozó licencek számára az éves szerződés lejárta előtt, hacsak Ön nem törli vagy módosítja a szerződést. Az árak változhatnak, de előzetesen mindig küldünk róla értesítést.

Megszüntetés
Fájlalnánk távozását, de ha munkacsoportjából a szerződéskötést követő 30 napon belül töröl vagy eltávolít licenceket, teljes visszatérítést biztosítunk. Máskülönben a licencek törléséért vagy eltávolításáért a fennmaradó szerződéses kötelezettség 50%-át fogjuk számlázni. Ha bármikor megszüntetést kér, hívja Ügyfélszolgálatunkat.

Creative Cloud munkacsoportoknak (a közvetlenül az Adobe.com webhelyen előre fizető és ott vásárlóknak) 

Jogosultság
A munkacsoportoknak számára ajánlott Creative Cloud csak azoknak a vásárlóknak érhető el, akik a vásárlás időpontjában betöltötték a 13. életévüket. A vásárlás idején az első évre megadott bevezető ár csak akkor érvényes, ha előzőleg CS3 vagy újabb csomagot vásárolt. Az oktatási árra csak akkor jogosult, ha Ön (a) olyan tanár vagy munkatársa, aki akkreditált általános vagy középiskola, magán vagy állami egyetem, illetve főiskola, tankerület vagy iskolaszék alkalmazottja (beleértve az emeritus státuszú professzorokat is), (b) az otthoni iskoláztatásról szóló rendelet szerint otthoni iskola tanára, (c) vagy a http://www.adobe.com/hu/education/institution-eligibility-guide.edu.html dokumentum szerinti intézmény. Szükség lehet a jogosultság igazolására.

Fizetés
Bankkártyáját a vásárláskor érvényes díjjal terheljük meg. Amint beérkezett a teljes fizetés, megkezdjük az Ön számára a szolgáltatást, és ezután meg tudja hívni a csoportjába a tagokat. Az egy éves időszak alatt további licenceket vásárolhat munkacsoportja számára a hátralévő időn alapuló arányosított áron. Ezek a további licencek az egyéves időszak végén szintén megszűnnek.

Ha jogosult a munkacsoportok számára kínált Creative Cloud csomag bevezető árára, akkor további licenceket is ezen a bevezető áron (plusz áfa) vásárolhat meg, feltéve hogy ez a promóciós időszak alatt történik. Különben a normál ár vonatkozik.

Megújítás
Az ár a teljes 12 hónapra érvényes. Ezt követően szerződését automatikusan megújítjuk a munkacsoportjához tartozó licencek számára az éves szerződés lejárta előtt, hacsak Ön nem törli vagy módosítja a szerződést. Az árak változhatnak, de előzetesen mindig küldünk róla értesítést.

Megszüntetés
Fájlalnánk távozását, de ha az első 30 napon belül lemondja előfizetését az Ügyfélszolgálat hívásával, akkor az előfizetett időszakból fennmaradó szolgáltatási napokra visszatérítést adunk. Máskülönben az előfizetési időszakból hátralévő szolgáltatási napok értékének felét térítjük vissza. Ha előre fizetett előfizetésénél árengedmény lett alkalmazva, és az előfizetést 30 napon belül szünteti meg, nem jogosult visszatérítésre.

Creative Cloud munkacsoportoknak (a viszonteladótól, közvetve vásárlóknak) 

Azok a vásárlók, akik közvetve vásárolnak, viszonteladótól vagy Adobe-partnertől, a www.adobe.com/misc/vip-terms.html webhelyen tájékozódhatnak az IP program feltételeiről.

Adobe előfizetés asztali gépre

Havonta megújítható

A szolgáltatás a kezdeti befizetés visszaigazolásától indul. Számláját a vásárláskor közölt időpontban terheljük havonta, a lemondásig. Az egyes hónapok elején történt terhelés végleges, és azt követően visszatérítés nem lehetséges. A díj változhat – de erről mindig előzetesen értesítjük. A lemondást bármikor kezdeményezheti a Fiók kezelése oldalon vagy az Ügyfélszolgálat felkeresésével. A tagság lemondása esetén a terhelés a következő számlázási időszaktól szűnik meg – de előfizetése az aktuális időszak végéig érvényes marad.

12 havi

12 havi csomagját havonta számlázzuk az egyéves hűségnyilatkozat időtartama alatt. Bankkártyáját havonta a vásárláskor érvényes díj áfával növelt összegével terheljük meg. A csomag használatának időtartama akkor kezdődik meg, amikor hitelkártyáját sikeresen megterheltük, és lemondásáig minden évben automatikusan meghosszabbodik. Az előfizetési időszak végén az árak megváltozhatnak.  A csomagot bármikor lemondhatja a Creative Cloud webhely Account information (Fiókinformáció) részén, illetve a kapcsolatba lépve az Adobe regionális ügyfélszolgálati központjával. A vásárlástól számított 30 napon belül lemondott csomagok díját teljes mértékben visszatérítjük.A 30 napos időszakon túl lemondott 12 havi csomagok után a csomag díjából hátralevő összeg 50%-át számítjuk fel.

Acrobat.com / Acrobat Pro és Standard előfizetések

Havonta megújítható

A szolgáltatás a kezdeti befizetés visszaigazolásától indul. Számláját a vásárláskor közölt időpontban terheljük havonta, a lemondásig. Az egyes hónapok elején történt terhelés végleges, és azt követően visszatérítés nem lehetséges. A díj változhat – de erről mindig előzetesen értesítjük. A lemondást bármikor kezdeményezheti a Fiók kezelése oldalon vagy az Ügyfélszolgálat felkeresésével. A tagság lemondása esetén a terhelés a következő számlázási időszaktól szűnik meg – de előfizetése az aktuális időszak végéig érvényes marad.

Éves hűségnyilatkozat havi fizetéssel

Éves előfizetését havonta számlázzuk az egy évre szóló hűségnyilatkozat ideje alatt. Bankkártyáját havonta a vásárláskor érvényes díj áfával növelt összegével terheljük meg.A terhelésről e-mailben nyugtát küldünk. Előfizetése akkor kezdődik, amikor hitelkártyáját sikeresen megterheltük, és lemondásáig minden évben automatikusan meghosszabbodik.  Az előfizetési időszak végén az árak megváltozhatnak.Előfizetését bármikor lemondhatja az Adobe.com előfizetés-kezelőjével vagy ha kapcsolatba lép az Adobe területileg illetékes ügyfélszolgálatával. A vásárlástól számított 30 napon belül lemondott előfizetések díját visszatérítjük.

Amennyiben a 30 napos időszakot követően mondja le előfizetését, az éves díjszámításra a továbbiakban nem lesz jogosult, továbbá az előfizetése aktív hónapjaira vonatkozóan felszámítjuk a havi és az éves hűségidőszakhoz tartozó díjak különbségét. 

Éves hűségnyilatkozat éves fizetéssel

Bankkártyáját a vásárláskor érvényes díjjal terheljük meg. Előfizetése attól az időponttól kezdődik, amikor hitelkártyáját sikeresen megterheltük, és lemondásáig minden évben automatikusan meghosszabbodik.  Az előfizetési időszak végén az árak megváltozhatnak.Előfizetését bármikor lemondhatja az Adobe.com előfizetés-kezelőjével, vagy ha kapcsolatba lép az Adobe területileg illetékes ügyfélszolgálatával.A vásárlástól számított 30 napon belül lemondott előfizetések díját visszatérítjük.

Ha előfizetését az egy éves kötelezettségvállalás letelte előtt felmondja, legutolsó előfizetése árának arányosan csökkentett részét térítjük vissza.

Előre fizetett

Fizetés
Bankkártyáját a vásárláskor érvényes díjjal terheljük meg. Mihelyst beérkezik a teljes fizetés, elkezdődik fizetett tagsága.

Megújítás
Az ár a teljes 12 hónapra érvényes. Azt követően a lemondásig automatikusan megújítjuk szerződését. Az árak változhatnak, de előzetesen mindig küldünk róla értesítést.

Megszüntetés
Fájlalnánk távozását, de ha az első 30 napon belül visszalép, teljes visszatérítést biztosítunk. Ha bármikor megszüntetést kér, hívja Ügyfélszolgálatunkat.

A Behance Talent Search / ProSite.

Havonta megújítható

A szolgáltatás a kezdeti befizetés visszaigazolásától indul. Számláját a vásárláskor közölt időpontban terheljük havonta, a lemondásig. Az egyes hónapok elején történt terhelés végleges, és azt követően visszatérítés nem lehetséges. A díj változhat – de erről mindig előzetesen értesítjük. A lemondást bármikor kezdeményezheti a Fiók kezelése oldalon vagy az Ügyfélszolgálat felkeresésével. A tagság lemondása esetén a terhelés a következő számlázási időszaktól szűnik meg – de előfizetése az aktuális időszak végéig érvényes marad.