Hozzáférhetőség*

CS szolgáltatások Kiegészítő használati feltételei

Hatályba lépés: 2012. május 7.


1. CS szolgáltatások Kiegészítő használati feltételeinek elfogadása.


Köszönjük, hogy igénybe veszi a CS szolgáltatásokat (a „Szolgáltatás”). A Szolgáltatást Ön az Adobe.com oldal Használati feltételeit („Általános szerződéses feltételek”) kiegészítő jelen Kiegészítő feltételek figyelembe vételével veheti igénybe. Az Általános szerződéses feltételek megtalálhatóak a http://www.adobe.com/go/terms_hu oldalon, és utalással a jelen feltételek részét képezik. A jelen Kiegészítő feltételekben meg nem határozott nagy kezdőbetűs kifejezések az Általános szerződéses feltételekben megfogalmazott meghatározások szerint értelmezendők. Amennyiben a jelen Kiegészítő feltételek és az Általános szerződéses feltételek között ellentmondás állna fenn, a jelen Kiegészítő feltételeket figyelembe venni a Szolgáltatás tekintetében.


2. Szolgáltatásspecifikus feltételek.


A jelen 2. szakasz feltételei csak egyes Szolgáltatásokra vonatkoznak az alábbiak szerint. Amennyiben a jelen feltételek 2. szakasza és az Általános szerződéses feltételek vagy a jelen Kiegészítő feltételek bármely más feltétele között ellentmondás támad, akkor a jelen 2. szakasz feltételei lesznek irányadóak az adott Szolgáltatással kapcsolatban, de csak az ellentmondás mértékéig.


2.1 Acrobat.com Kiegészítő használati feltételek. Az Adobe.com Szolgáltatást Ön az Acrobat.com Kiegészítő használati feltételeinek figyelembe vételével veheti igénybe, melyek megtalálhatóak a http://www.adobe.com/go/terms_hu oldalon, és utalással a jelen feltételek részét képezik. Ebbe beletartozik bizonyos CS Szolgáltatások, például a Buzzword használata is.


2.2 Adobe CS Review. A CS Review Szolgáltatást Ön szintén az Acrobat.com Kiegészítő használati feltételeinek figyelembe vételével veheti igénybe, melyek megtalálhatóak a http://www.adobe.com/go/terms_hu oldalon.


2.3 Adobe Resource Central és CS News & Resources. Az Adobe Resource Central vagy CS News and Resources Szolgáltatást a következő feltételek mellett használhatja:


(a) A Szolgáltatás és a Fogalmak meghatározása. A Szolgáltatások lehetővé teszik, hogy bizonyos Adobe termékeknél hozzáférjen az online forrásokhoz, ill. letöltsön tartalomállományokat az Adobe Resource Central és a CS News and Resources paneleken keresztül. Az „Online források” alatt Adobe Anyagok (az Általános Szerződések meghatározása szerint) értendők, mint például termékekkel kapcsolatos hírek, információk, oktató és más jellegű anyagok, amelyek a Szolgáltatások segítségével elérhetőek online használat vagy referencia céljára. „Letölthető tartalom” alatt olyan Adobe Anyagok (az Általános szerződéses feltételek meghatározása szerint) értendők, amelyek a Szolgáltatás részeként letölthetők, és amelyeket azzal az Adobe termékkel kell felhasználni, amellyel Ön a tartalomállományokhoz hozzáfért. A Letölthető tartalomhoz tartoznak korlátozás nélkül:


(i) az Adobe Audition termékben, az Adobe Resource Central Panelen keresztül elérhető hangeffektusok és más hangfájlok;


(ii) a Soundbooth termékben, az Adobe Resource Central Panelen keresztül elérhető hangeffektusok és Soundbooth Score-ok (részletesen az alábbi 2.3(b)(ii) szakasz határozza meg; továbbiakban: „Soundbooth Audio Tartalom”);


(iii) az Adobe Premiere Pro és Encore számára készült sablonok és/vagy más tartalomállományok, melyek ezen termékek Adobe Resources Central panelján keresztül érhetőek el; és


(iv) az Adobe Creative Suite termékek számára készült, a CS News and Resources panel külön weboldalához vezető hivatkozáson keresztül elérhető tartalomállományok, ha van ilyen.


(b) A Letölthető tartalom használata.


(i) A Letölthető tartalom. A Letölthető tartalom használatát az alábbiakban biztosított licenc szabályozza, amely a Soundbooth Audio Tartalom használatára nem vonatkozik:


Használhatja, megjelenítheti, módosíthatja, reprodukálhatja és terjesztheti a Letölthető tartalmakat, hacsak a Letölthető tartalomra vonatkozóan online vagy a letöltésekben megjelenített „Olvass el” állományok vagy más engedélyek másként nem rendelkeznek és ezekre az anyagokra vonatkozóan meghatározott jogokat és megszorításokat tartalmaznak. Ugyanakkor a Letölthető tartalmat önmagában (vagyis olyan esetben, amikor a Letölthető tartalom a forgalmazott termék elsődleges értékét képezi) nem terjesztheti és nem adhat közvetlen hozzáférést vásárlóknak vagy másoknak, és a Letölthető tartalomállományok tekintetében semmilyen szerzői, védjegy vagy bármely más Szellemi Tulajdonjogra nem formálhat jogot.


(ii) Soundbooth Audio Tartalom. A Soundbooth Audio Tartalom (például Hangeffektusok és Soundbooth Scores) használatát az Adobe Soundbooth Audio Tartalom Licencszerződése szabályozza, mely itt található: http://www.adobe.com/products/eulas/pdfs/soundboothcontent-combined-20080805_1048.pdf. Ez a Licencszerződés lesz az irányadó, ha ellentmondás lép fel a Kiegészítő felhasználási feltételek és a Licencszerződés között.


2.4 SiteCatalyst NetAverages. Ha Ön a SiteCatalyst NetAverages szolgáltatást használja, akkor a következő feltételek vannak érvényben:


(a) A SiteCatalyst NetAverages szolgáltatáson keresztül nyújtott Anyagok használatára vonatkozó engedély. A SiteCatalyst NetAverages szolgáltatás („NetAverages szolgáltatás”) elérésével és használatával hozzáférhető válhatnak az Adobe által engedélyezett bizonyos névtelen, harmadik felektől származó összesített adatok, beleértve többek között a harmadik felek weboldal-látogatási statisztikája (együttesen: a „NetAverages Anyagok”). A NetAverages Anyagokra vonatkozóan az alábbi feltételek figyelembe vételével az Adobe nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható jogot biztosít a NetAverages Anyagokhoz való hozzáféréshez és azok felhasználásához addig, amíg a harmadik felek az Adobe rendelkezésére bocsátják ezeket a NetAverages Anyagokat.


(b) A NetAverages Anyagok használatának feltételei. A NetAverages Anyagokat az Általános szerződéses feltételek 5 szakaszának feltételei szerint használhatja, kivéve hogy a NetAverages Anyagokhoz kizárólag belső üzleti céljaira férhet hozzá.


(c) Titoktartási kötelezettség. A NetAverages szolgáltatásokon keresztül elérhető NetAverages Anyagokat az Adobe bizalmas információinak kell tekinteni (“Bizalmas információk”). A Bizalmas információk nem tartalmaznak olyan információt, amely: (i) szabadon felhasználható vagy azzá válik valamely cselekmény vagy mulasztás révén; (ii) törvényesen az Ön tulajdona volt a felfedése előtt, és sem közvetve, sem közvetlenül nem az Adobe-tól szerezte; (iii) harmadik féltől származik törvényes módon, és felfedésére nem vonatkozott semmilyen korlátozás; vagy (iv) Ön hozta létre önállóan, az Adobe Bizalmas információinak használata vagy azokra tett utalás nélkül. Vállalja, hogy üzleti szempontból elvárható gondossággal jár el (de semmilyen esetben sem kisebb körültekintéssel, mint amikor a saját Bizalmas információit védi), hogy a Bizalmas információk ne kerüljenek harmadik fél tudomására. Abban az esetben felfedheti a Bizalmas információkat, ha erre törvény vagy bíróság vagy más kormányzati hatóság jogerős ítélete kötelezi, de azzal a feltétellel, hogy előzőleg elégséges és haladéktalan írásbeli tájékoztatást küldött az Adobe-nak az idézésről vagy más ilyen adatigényről, és ésszerű erőfeszítést tett annak érdekében, hogy olyan végzést szerezzen, amely megköveteli, hogy az így feltárt Bizalmas információt csak a végzés céljával összhangban lehessen felhasználni.


CS Services Additional Terms of Use-hu_HU-20120315_1015 


Kiegészítő feltételek

Acrobat.com
Adobe tartalomszerver 4
ADOBE FLASH PLATFORM SZOLGÁLTATÁSOK
ADOBE WAVE
ADOBE EDGE WEB FONTS
Business Catalyst
CS szolgáltatások
Digital Publishing Suite
Adobe Translator
Adobe Typekit
DOKUMENTUMKÖZPONT
PHOTOSHOP.COM
PhoneGap Build
Kiemelt Adobe-funkciók a Flash Playerhez

Jogi információk