כל המוצרים


חודש-בחודשו
השירות מתחיל מיד בגמר הטיפול בתשלום הראשוני. אתה תחויב מדי חודש לפי התעריף השנתי שצוין בעת הרכישה, עד שתבטל. מכיוון שאין חוזה שנתי, התעריף שלך נתון לשינוי אך תמיד נודיע לך על כך מראש. אם תבטל בתוך 14 יום ממועד ההזמנה, תקבל החזר מלא. אם תבטל אחרי 14 יום, לא יינתן החזר על התשלום והשירות יימשך עד לסוף תקופת החיוב של אותו חודש. לא ניתן לקבל החזר על תשלומים עבור שירותים עסקיים כגון Behance ProSite או Adobe Talent. ניתן לבטל בכל עת דרך דף ניהול החשבון שלךאו בפנייה אל שירות הלקוחותבאזורך.


מוצרים של Acrobat ו-Document Cloud


חוזה שנתי בתשלום חודשי
השירות מתחיל מיד בגמר הטיפול בתשלום הראשוני. אתה תחויב בתעריף שצוין במועד הרכישה, בנוסף למסים החלים על פי חוק (כגון מע"מ - אם התעריף הנקוב לא כולל מע"מ), מדי חודש עד תום החוזה השנתי שלך. אם גובה המע"מ הרלוונטי (או כל מס אחר שכלול במחיר) משתנה במהלך השנה, המחיר שכולל מס ישתנה בהתאם. החוזה שלך יחודש אוטומטית בתאריך החידוש השנתי עד ביטול המינוי. תעריפי החידוש נתונים לשינוי, אך תמיד נודיע לך על כך מראש. אם תבטל בתוך 14 יום ממועד ההזמנה, תקבל החזר מלא. אם תבטל אחרי 14 יום, תחויב בסכום של 50% משווי החוזה הנותר והשירות יימשך עד לסוף תקופת החיוב של אותו חודש. ניתן לבטל בכל עת דרך דף ניהול החשבון שלךאו בפנייה אל שירות הלקוחותבאזורך.

חוזה שנתי ששולם מראש
השירות מתחיל מיד בגמר הטיפול בתשלום הראשוני. אתה תחויב לפי התעריף השנתי שצוין בעת הרכישה ותעביר תשלום אחד מלא, כולל המסים הרלוונטיים. החוזה שלך יחודש אוטומטית בתאריך החידוש השנתי עד ביטול המינוי. תעריפי החידוש נתונים לשינוי, אך תמיד נודיע לך על כך מראש. אם תבטל בתוך 14 יום ממועד ההזמנה, תקבל החזר מלא. אם תבטל אחרי 14 יום, לא יינתן החזר על התשלום והשירות יימשך עד לסוף תקופת החוזה. ניתן לבטל בכל עת דרך דף ניהול החשבון שלךאו בפנייה אל שירות הלקוחותבאזורך.


Creative Cloud ליחידים


חוזה שנתי בתשלום חודשי
השירות מתחיל מיד בגמר הטיפול בתשלום הראשוני. אתה תחויב בתעריף שצוין במועד הרכישה, בנוסף למסים החלים על פי חוק (כגון מע"מ - אם התעריף הנקוב לא כולל מע"מ), מדי חודש עד תום החוזה השנתי שלך. אם גובה המע"מ הרלוונטי (או כל מס אחר שכלול במחיר) משתנה במהלך השנה, המחיר הכולל מס ישתנה בהתאם. החוזה שלך יחודש אוטומטית בתאריך החידוש השנתי עד ביטול המינוי. תעריפי החידוש נתונים לשינוי, אך תמיד נודיע לך על כך מראש. אם תבטל בתוך 14 יום ממועד ההזמנה, תקבל החזר מלא. אם תבטל אחרי 14 יום, תחויב בסכום של 50% משווי החוזה הנותר והשירות יימשך עד לסוף תקופת החיוב של אותו חודש. ניתן לבטל בכל עת דרך דף ניהול החשבון שלךאו בפנייה אל שירות הלקוחות.
חוזה שנתי ששולם מראש
השירות מתחיל מיד בגמר הטיפול בתשלום הראשוני. אתה תחויב לפי התעריף השנתי שצוין בעת הרכישה ותעביר תשלום אחד מלא, כולל המסים הרלוונטיים. החוזה שלך יחודש אוטומטית בתאריך החידוש השנתי עד ביטול המינוי. תעריפי החידוש נתונים לשינוי, אך תמיד נודיע לך על כך מראש. אם תבטל בתוך 14 יום ממועד ההזמנה, תקבל החזר מלא. אם תבטל אחרי 14 יום, לא יינתן החזר על התשלום והשירות יימשך עד לסוף תקופת החוזה. ניתן לבטל בכל עת דרך דף ניהול החשבון שלךאו בפנייה אל שירות הלקוחות.
חוזה שנתי, תשלום באמצעות כרטיס חיוב ישיר (יפן וגרמניה)
השירות מתחיל מיד לאחר הטיפול בהזמנה שלך. תשלום מלא של התעריף השנתי שצוין, כולל מסים החלים על פי חוק, נדרש תוך 30 יום ממועד ביצוע ההזמנה שלך. החוזה שלך יחודש אוטומטית בתאריך החידוש השנתי עד ביטול המינוי. תעריפי החידוש נתונים לשינוי, אך תמיד נודיע לך על כך מראש. אם תבטל בתוך 14 יום ממועד ההזמנה, תקבל החזר מלא. אם תבטל אחרי 14 יום, לא יינתן החזר על התשלום והשירות יימשך עד לסוף תקופת החוזה. ניתן לבטל בכל עת דרך דף ניהול החשבון שלךאו בפנייה אל שירות הלקוחות.


Creative Cloud לצוותים


חוזה שנתי בתשלום חודשי
השירות יתחיל מיד ברגע שנסיים לטפל בהזמנה שלך ואתה (או מנהל המערכת בפועל) תוכלו להזמין חברי צוות ולהעניק גישה. אתה
תחויב בסכום שצוין במועד הרכישה, בנוסף למסים החלים על פי חוק (כגון מע"מ - אם התעריף הנקוב לא כולל מע"מ), מדי חודש עד תום החוזה השנתי שלך. הסכום מבוסס על שילוב המוצרים והרישיונות שביקשת במקור, לפי התעריפים שצוינו במועד הרכישה. אם גובה המע"מ הרלוונטי (או כל מס אחר שכלול במחיר) משתנה במהלך השנה, המחיר הכולל מס ישתנה בהתאם.
מנהלי מערכות יכולים לרכוש רישיונות נוספים בכל עת. מחיר הרישיונות הנוספים יתבסס על התעריף הזמין במועד הרכישה. תוקפם של כל הרישיונות בצוות יפוג במשותף ויתחדש אוטומטית, בתאריך החידוש שמופיע בחוזה השנתי, עד שתבטל. תעריפי החידוש נתונים לשינוי, אך תמיד נודיע לך על כך מראש. אם תבטל בתוך 14 יום ממועד ההזמנה, תקבל החזר מלא. אם תבטל אחרי 14 יום, תחויב בסכום של 50% משווי החוזה הנותר והשירות יימשך עד לסוף תקופת החיוב של אותו חודש. ניתן לבטל בכל עת באמצעות פנייה אל שירות הלקוחות.
חוזה שנתי ששולם מראש
השירות יתחיל מיד ברגע שנסיים לטפל בהזמנה שלך ואתה (או מנהל המערכת בפועל) תוכלו להזמין חברי צוות ולהעניק גישה. אתה
תחויב לפי התעריף השנתי שצוין בעת הרכישה ותעביר תשלום אחד מלא, כולל המסים הרלוונטיים. מנהלי מערכות יכולים לרכוש רישיונות נוספים בכל עת. רישיונות נוספים יתומחרו לפי התעריפים הזמינים במועד הרכישה שלהם ומועדם יקבע ביחס לימים שנותרו בחוזה השנתי שלך. תוקפם של כל
הרישיונות בצוות יפוג במשותף ויתחדש אוטומטית, בתאריך החידוש שמופיע בחוזה השנתי, עד שתבטל. תעריפי החידוש נתונים לשינוי, אך תמיד נודיע לך על כך מראש. אם תבטל בתוך 14 יום ממועד ההזמנה, תקבל החזר מלא. אם תבטל אחרי 14 יום, לא יינתן החזר על התשלום והשירות יימשך עד לסוף תקופת החוזה. ניתן לבטל בכל עת באמצעות פנייה אל שירות הלקוחות.

חוזה שנתי, תשלום באמצעות כרטיס חיוב ישיר (יפן וגרמניה)

השירות יתחיל מיד ברגע שנסיים לטפל בהזמנה שלך ואתה (או מנהל המערכת בפועל) תוכלו להזמין חברי צוות ולהעניק גישה. תשלום מלא של התעריף השנתי שצוין, כולל מסים החלים על פי חוק, נדרש תוך 30 יום ממועד ביצוע ההזמנה שלך.
מנהלי מערכות יכולים לרכוש רישיונות נוספים בכל עת. רישיונות נוספים יתומחרו לפי התעריפים הזמינים במועד הרכישה שלהם ומועדם יקבע ביחס לימים שנותרו בחוזה השנתי שלך. תוקפם של כל הרישיונות בצוות יפוג במשותף ויתחדש אוטומטית, בתאריך החידוש שמופיע בחוזה השנתי, עד שתבטל. תעריפי החידוש נתונים לשינוי, אך תמיד נודיע לך על כך מראש. אם תבטל בתוך 14 יום ממועד ההזמנה, תקבל החזר מלא. אם תבטל אחרי 14 יום, לא יינתן החזר על התשלום והשירות יימשך עד לסוף תקופת החוזה. ניתן לבטל בכל עת באמצעות פנייה אל שירות הלקוחות.

חוזה שנתי, רכישת הזמנה
השירות יתחיל מיד ברגע שנסיים לטפל בהזמנה שלך ואתה (או מנהל המערכת בפועל) תוכלו להזמין חברי צוות ולהעניק גישה. תשלום מלא של החשבונית השנתית שלך נדרש תוך 30 יום מתאריך הפקת החשבונית. אנחנו רשאים להוסיף עמלות ריבית חודשית לחשבוניות עבורן לא יתקבל תשלום במועד הנדרש, עד לגבייה של לפחות 1% מהתשלום החודשי או של המקסימום המותר בחוק הרלוונטי. גביית עמלות הריבית ילכו ויצטברו עד התשלום המלא של החשבונית שלך (כולל תשלומי הריבית החלים). אתה נושא באחריות לשיפוי העלויות הסבירות שיהיו לנו עקב הגבייה, כולל שכר טרחה של עו"ד. מנהלי מערכת של צוותים יכולים לרכוש רישיונות נוספים בכל זמן, אך אולי יידרש אישור אשראי עבור ההזמנה שלך. רישיונות נוספים יתומחרו לפי התעריפים הזמינים במועד הרכישה שלהם ומועדם יקבע ביחס לימים שנותרו בחוזה השנתי שלך. תשלום מלא עבור רישיונות נוספים נדרש תוך 30 יום מתאריך הפקת החשבונית. תוקפם של כל הרישיונות בצוות יפוג במשותף ויתחדש אוטומטית, בתאריך החידוש שמופיע בחוזה השנתי, עד שתבטל. אולי יידרש אישור אשראי עבור החידוש. תעריפי החידוש נתונים לשינוי, אך תמיד נודיע לך על כך מראש. אם תבטל בתוך 14 יום ממועד ההזמנה, תקבל החזר מלא. אם תבטל אחרי 14 יום, לא יינתן החזר על התשלום והשירות יימשך עד לסוף תקופת החוזה. ניתן לבטל בכל עת באמצעות פנייה אל שירות הלקוחות.

משווקים
לקוחות אשר ביצעו רכישה באופן עקיף דרך משווקים או שותפים של Adobe נדרשים לקרוא את התנאים של תוכנית VIP.

Adobe Captivate,‏ Presenter,‏ Presenter Video Express,‏ RoboHelp,‏ RoboHelp Server,‏ FrameMaker,‏ FrameMaker XML Author,‏ FrameMaker Publishing Server,‏ Technical Communication Suite‏ ו-Director


חוזה שנתי בתשלום חודשי
השירות מתחיל מיד בגמר הטיפול בתשלום הראשוני. אתה תחויב בתעריף שצוין במועד הרכישה, בנוסף למסים החלים על פי חוק (כגון מע"מ - אם התעריף הנקוב לא כולל מע"מ), מדי חודש עד תום החוזה השנתי שלך. אם גובה המע"מ הרלוונטי (או כל מס אחר שכלול במחיר) משתנה במהלך השנה, המחיר הכולל מס ישתנה בהתאם. החוזה שלך יחודש אוטומטית בתאריך החידוש השנתי עד ביטול המינוי. תעריפי החידוש נתונים לשינוי, אך תמיד נודיע לך על כך מראש. אם תבטל בתוך 14 יום ממועד ההזמנה, תקבל החזר מלא. אם תבטל אחרי 14 יום, תחויב בסכום של 50% משווי החוזה הנותר והשירות יימשך עד לסוף תקופת החיוב של אותו חודש. ניתן לבטל בכל עת דרך דף ניהול החשבון שלךאו בפנייה אל שירות הלקוחות.


Adobe Stock ו-Typekit Marketplace


רכישות לפי דרישה
לא ניתן לקבל החזר כספי על רכישות לפי דרישה. פירטי התשלום שלך יישמרו על ידי Adobe ויהיה באפשרותך לערוך אותם דרך דף ניהול החשבון.


Adobe Stock


חוזה שנתי עם חודש ראשון בחינם, בתשלום חודשי עם אפשרות להחזר
הצעה זו זמינה ללקוחות חדשים של Adobe Stock בלבד ולא ניתן לשלבה עם מבצעים אחרים. בתוכנית זו יסופקו לך רישיונות רגילים בלבד. כל לקוח של Adobe Stock רשאי לנצל הצעה אחת בלבד. השירות יתחיל מהרגע בו בחרת להפעיל את תקופת הניסיון באמצעות רישום פירטי התשלום שלך. לא תחויב בשום סכום עבור מחזור החיוב החודשי הראשון. אתה תחויב בתעריף שצוין לעיל, בנוסף למסים החלים על פי חוק (כגון מע"מ - אם התעריף הנקוב לא כולל מע"מ), מדי חודש, החל ממחזור החיוב של החודש השני ולשארית התקופה של החוזה השנתי הראשון שלך. אם גובה המע"מ הרלוונטי (או
כל מס אחר שכלול במחיר) משתנה במהלך השנה, המחיר הכולל מס ישתנה בהתאם. ניתן לבטל בכל עת דרך דף ניהול החשבון שלךאו בפנייה אל שירות הלקוחותבאזורך. אם תבטל במהלך מחזור החיוב של החודש הראשון, כרטיס האשראי שלך לא יחויב והשירות ימשיך להיות זמין לשימושך עד לסופו של מחזור החיוב של אותו חודש ראשון אם תבטל תוך 14 יום לאחר תחילת מחזור החיוב של החודש השני, תקבל החזר כספי מלא. אם תבטל את השירות כעבור 14 יום או יותר לאחר תחילת מחזור החיוב של החודש השני, תחויב בסכום של 50% משווי החוזה הנותר והשירות יימשך עד לסוף תקופת החיוב של אותו חודש. לאחר השנה הראשונה,
החוזה שלך יחודש באופן אוטומטי בתאריך החידוש השנתי שלך עד שתבחר לבטל ותחויב בתעריף שצוין במועד הרכישה מדי חודש למשך כל תקופת החידוש השנתי, בכפוף למדיניות הביטול לעיל. תמיד נודיע מראש על החידוש של המינוי שלך ועל כל שינוי בתעריפי החידוש. הורדות שזמינות בהקצאה החודשית של התוכנית השנתית שלך ,אך לא נעשה בהן שימוש, נצברות וניתן להשתמש בהן עד ל-12 מחזורי חיוב רציפים בתנאי שחידשת את המינוי שלך ל-Adobe Stock מיד ולא אפשרת את סיום המינוי בשום שלב ובתנאי שלא חידשת אותו למינוי ברמה ששוויה נמוך יותר. הורדות שלא נעשה בהן שימוש (א) כפופות לכמות מקסימלית השווה פי 12 מההקצאה החודשית שלך; ו(ב) תוקפן יפוג באופן אוטומטי לאחר 12 תקופות תשלום מהמועד בו הוקצו לך לראשונה. כאשר המינוי שלך תם, תוותר על זכויותיך להשתמש בהורדות שלא נעשה בהן שימוש מבעוד מועד.
מדי חודש-בחודשו עם אפשרות להחזר
בתוכנית זו יסופקו לך רישיונות רגילים בלבד. השירות מתחיל מיד בגמר הטיפול בתשלום הראשוני. אתה תחויב מדי חודש לפי התעריף השנתי שצוין בעת הרכישה, עד שתבטל. מכיוון שאין חוזה שנתי, התעריף שלך נתון לשינוי אך תמיד נודיע לך על כך מראש. אם תבטל בתוך 14 יום ממועד ההזמנה הראשונית, תקבל החזר מלא. אם תבטל אחרי 14 יום, לא יינתן החזר על התשלום והשירות
יימשך עד לסוף תקופת החיוב של אותו חודש. ניתן לבטל בכל עת דרך דף ניהול החשבון שלךאו בפנייה אל שירות הלקוחותבאזורך. הורדות שלא נעשה בהן שימוש נצברות וניתן להשתמש בהן עד ל-12 מחזורי חיוב רציפים בתנאי שחידשת את המינוי שלך ל-Adobe Stock מיד ולא אפשרת את סיום המינוי בשום שלב ובתנאי שלא חידשת אותו למינוי ברמה ששוויה נמוך יותר. הורדות שלא נעשה בהן שימוש (א) כפופות לכמות
מקסימלית השווה פי 12 מההקצאה החודשית שלך; ו(ב) תוקפן יפוג באופן מתמשך לאחר 12 תקופות תשלום מהמועד בו הוקצו לך לראשונה. כאשר המינוי שלך תם, תוותר על זכויותיך להשתמש בהורדות שלא נעשה בהן שימוש מבעוד מועד.
מדי חודש-בחודשו ללא אפשרות להחזר
בתוכנית זו יסופקו לך רישיונות רגילים בלבד. השירות מתחיל מיד בגמר הטיפול בתשלום הראשוני. אתה תחויב מדי חודש לפי התעריף השנתי שצוין בעת הרכישה, עד שתבטל. מכיוון שאין חוזה שנתי, התעריף שלך נתון לשינוי אך תמיד נודיע לך על כך מראש. אם תבטל בתוך 14 יום ממועד ההזמנה הראשונית, תקבל החזר מלא. אם תבטל אחרי 14 יום, לא יינתן החזר על התשלום והשירות
יימשך עד לסוף תקופת החיוב של אותו חודש. ניתן לבטל בכל עת דרך דף ניהול החשבון שלךאו בפנייה אל שירות הלקוחותבאזורך. הורדות שזמינות בהקצאה החודשית של התוכנית השנתית שלך ,אך לא נעשה בהן שימוש, לא עוברות לשימוש בחודש העוקב ותוקפן יפוג בתום מחזור חיוב אחד. כאשר המינוי שלך תם, תוותר על זכויותיך להשתמש בהורדות שלא נעשה בהן שימוש מבעוד מועד.
חוזה שנתי בתשלום חודשי עם אפשרות להחזר
בתוכנית זו יסופקו לך רישיונות רגילים בלבד. השירות מתחיל מיד בגמר הטיפול בתשלום הראשוני. אתה תחויב בתעריף שצוין לעיל, בנוסף למסים החלים על פי חוק (כגון מע"מ - אם התעריף הנקוב לא כולל מע"מ), מדי חודש עד תום החוזה השנתי שלך. אם גובה המע"מ הרלוונטי (או כל מס אחר שכלול במחיר) משתנה במהלך השנה, המחיר הכולל מס ישתנה בהתאם. ניתן לבטל בכל עת דרך דף ניהול החשבון שלךאו בפנייה אל שירות הלקוחותבאזורך. אם תבטל בתוך 14 יום ממועד ההזמנה, תקבל החזר מלא. אם תבטל אחרי 14 יום, תחויב בסכום של 50% משווי החוזה הנותר והשירות יימשך עד לסוף תקופת החיוב של אותו חודש. החוזה שלך יחודש אוטומטית בתאריך החידוש השנתי עד ביטול המינוי. תמיד נודיע מראש על החידוש של המינוי שלך ועל כל שינוי בתעריפי החידוש. הורדות שזמינות בהקצאה החודשית של התוכנית השנתית שלך ,אך לא נעשה בהן שימוש, נצברות וניתן להשתמש בהן עד ל-12 מחזורי חיוב רציפים בתנאי שחידשת את המינוי שלך ל-Adobe Stock מיד ולא אפשרת את סיום המינוי בשום שלב ובתנאי שלא חידשת אותו למינוי ברמה ששוויה נמוך יותר. הורדות שלא נעשה בהן שימוש (א) כפופות לכמות מקסימלית השווה פי 12 מההקצאה החודשית שלך; ו(ב) תוקפן יפוג באופן מתמשך לאחר 12 תקופות תשלום מהמועד בו הוקצו לך לראשונה. כאשר המינוי שלך תם, תוותר על זכויותיך להשתמש בהורדות שלא נעשה בהן שימוש מבעוד מועד.
חוזה שנתי בתשלום חודשי ללא אפשרות להחזר
בתוכנית זו יסופקו לך רישיונות רגילים בלבד. השירות מתחיל מיד בגמר הטיפול בתשלום הראשוני. אתה תחויב בתעריף שצוין לעיל, בנוסף למסים החלים על פי חוק (כגון מע"מ - אם התעריף הנקוב לא כולל מע"מ), מדי חודש עד תום החוזה השנתי שלך. אם גובה המע"מ הרלוונטי (או כל מס אחר שכלול במחיר) משתנה במהלך השנה, המחיר הכולל מס ישתנה בהתאם. ניתן לבטל בכל עת דרך דף ניהול החשבון שלךאו בפנייה אל שירות הלקוחותבאזורך. אם תבטל בתוך 14 יום ממועד ההזמנה, תקבל החזר מלא. אם תבטל אחרי 14 יום, תחויב בסכום של 50% משווי החוזה הנותר והשירות יימשך עד לסוף תקופת החיוב של אותו חודש. החוזה שלך יחודש אוטומטית בתאריך החידוש השנתי עד ביטול המינוי. תמיד נודיע מראש על החידוש של המינוי שלך ועל כל שינוי בתעריפי החידוש. הורדות שזמינות בהקצאה החודשית של התוכנית השנתית שלך ,אך לא נעשה בהן שימוש, לא עוברות לשימוש בחודש העוקב ותוקפן יפוג בתום מחזור חיוב אחד. כאשר המינוי שלך תם, תוותר על זכויותיך להשתמש בהורדות שלא נעשה בהן שימוש מבעוד מועד.
חוזה שנתי ששולם מראש עם אפשרות להחזר
בתוכנית זו יסופקו לך רישיונות רגילים בלבד. השירות מתחיל מיד בגמר הטיפול בתשלום. תחויב לפי התעריף השנתי שצוין לעיל בתשלום אחד מלא, כולל המסים הרלוונטיים. ניתן לבטל בכל עת דרך דף ניהול החשבון שלךאו בפנייה אל שירות הלקוחותבאזורך. אם תבטל בתוך 14 יום ממועד ההזמנה, תקבל החזר מלא. אם תבטל אחרי 14 יום, לא יינתן החזר על התשלום והשירות יימשך עד לסוף תקופת החוזה. החוזה שלך יחודש אוטומטית בתאריך החידוש השנתי עד ביטול המינוי. תמיד נודיע מראש על החידוש של המינוי שלך ועל כל שינוי בתעריפי החידוש. הורדות שזמינות בהקצאה החודשית של התוכנית השנתית שלך ,אך לא נעשה בהן שימוש, נצברות וניתן להשתמש בהן עד ל-12 מחזורי חיוב רציפים בתנאי שחידשת את המינוי שלך ל-Adobe Stock מיד ולא אפשרת את סיום המינוי בשום שלב ובתנאי שלא חידשת אותו למינוי ברמה ששוויה נמוך יותר. הורדות שלא נעשה בהן שימוש (א) כפופות לכמות מקסימלית השווה פי 12 מההקצאה החודשית שלך; ו(ב) תוקפן יפוג באופן מתמשך לאחר 12 תקופות תשלום מהמועד בו הוקצו לך לראשונה. כאשר המינוי שלך תם, תוותר על זכויותיך להשתמש בהורדות שלא נעשה בהן שימוש מבעוד מועד.
חוזה שנתי ששולם מראש ללא אפשרות להחזר
בתוכנית זו יסופקו לך רישיונות רגילים בלבד. השירות מתחיל מיד בגמר הטיפול בתשלום הראשוני. תחויב לפי התעריף שצוין לעיל בתשלום אחד מלא, כולל המסים הרלוונטיים. ניתן לבטל בכל עת דרך דף ניהול החשבון שלךאו בפנייה אל שירות הלקוחותבאזורך. אם תבטל בתוך 14 יום ממועד ההזמנה, תקבל החזר מלא. אם תבטל אחרי 14 יום, לא יינתן החזר על התשלום והשירות יימשך עד לסוף תקופת החוזה. החוזה שלך יחודש אוטומטית בתאריך החידוש השנתי עד ביטול המינוי. תמיד נודיע מראש על החידוש של המינוי שלך ועל כל שינוי בתעריפי החידוש. הורדות שזמינות בהקצאה החודשית של התוכנית השנתית שלך ,אך לא נעשה בהן שימוש, לא עוברות לשימוש בחודש העוקב ותוקפן יפוג בתום מחזור חיוב אחד. כאשר המינוי שלך תם, תוותר על זכויותיך להשתמש בהורדות שלא נעשה בהן שימוש מבעוד מועד.