Noteikumi un nosacījumi* Piedāvājums stājas spēkā 2016. gada 15.novembrim un beidzas 2016. gada 2. decembrim. Iegādājieties Creative Cloud pilno abonementu par 577,75 EUR gadā ar PVN (48,39 EUR mēnesī ar PVN) vai Creative Cloud pilno abonementu ar Adobe Stock (komplektu) par 1 016,11 EUR gadā ar PVN (84,68 EUR mēnesī ar PVN), iepērkoties Adobe veikalā vai sazinoties ar reģionālo Adobe zvanu centru. Creative Cloud pilnā abonementa parastā cena ir 725,85 EUR gadā ar PVN (60,49 EUR mēnesī ar PVN), savukārt Creative Cloud pilnā abonementa ar Adobe Stock (komplekta) parastā cena ir 1 161,31 EUR gadā ar PVN (96,78 EUR mēnesī ar PVN). Ierobežojums: 1 pircējs var iegādāties 1 abonementu. Nepieciešamas 12 mēnešu saistības, kā arī priekšapmaksa. Piedāvājuma termiņa beigās jums automātiski tiks piešķirta standarta abonementa maksa, ja vien jūs neizvēlaties mainīt vai atcelt savu abonementu. Šie piedāvājumi nav pieejami izglītības iestādēm, oriģinālā aprīkojuma ražotājiem vai klientiem, kas izmanto lielapjoma licencēšanas programmu.

Vispārīgie nosacījumi: piedāvājumu drīkst izmantot tikai kritērijiem atbilstošas personas, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu. Šo piedāvājumu nedrīkst izmantot personas, uz kurām attiecas embargo vai eksporta ierobežojumi (ASV vai vietējie). Neparedzētu apstākļu dēļ piedāvājums un cenas var mainīties bez paziņojuma. Piedāvājumu nevar piešķirt, mainīt, pārdot, pārvietot, apvienot, izņemt naudā vai apmainīt pret citām precēm vai pakalpojumiem, ja šeit nav skaidri norādīts pretēji. Piedāvājuma pieejamība ir atkarīga no saņēmēja atrašanās vietas.  Var būt piemērojami papildu noteikumi un nosacījumi. NOSACĪJUMI NAV SPĒKĀ GADĪJUMĀ, JA TIE IR PRETRUNĀ AR TIESĪBU AKTIEM VAI TIESĪBU AKTI IEROBEŽO TO PIEMĒROŠANU.