Toegankelijkheid

Initiatief tegen piraterij

Wat zijn de straffen?

Wat zijn de straffen?

Softwarepiraterij wordt zwaar gestraft, met aanzienlijke boetes en met andere rechtsmiddelen. Illegale verspreiding en illegaal gebruik van software kunnen worden bestraft met een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar en boetes tot 250.000 VS dollar. Bij een civiele rechtszaak tegen personen die illegaal Adobe-software verspreiden, kan Adobe zijn gederfde winst, de winst van de inbreukpleger of een wettelijke schadevergoeding tot 150.000 VS dollar (wat het hoogte is) per getroffen product eisen, plus de advocatenkosten voor Adobe.

Maar de kosten zijn niet alleen van financiële aard. Wanneer organisaties strafrechtelijk worden vervolgd voor softwarepiraterij, loopt hun reputatie ook aanzienlijke schade op.