Als je Adobe-producten voor je instelling wilt kopen, raadpleeg je eerst je licentieopties.

Adobe Creative Cloud kopen

Aanvullende Adobe-producten kopen

Adobe Creative Cloud kopen

Of je Creative Cloud nodig hebt voor een afdeling, een klaslokaal of laboratorium, of voor je hele instelling, je vindt de licentie die past bij je behoeften.

 

Vergelijk Creative Cloud-licentieopties ›

 

Vraag advies aan ›

De producten kopen

Je kunt aanvullende Adobe-producten licentiëren voor je instelling via Adobe-volumelicenties.

 

Vergelijk Adobe-volumelicentieopties ›

 

 

Geïnteresseerd in Adobe Digital Publishing Suite, Adobe Experience Manager of Adobe Connect?

 

Vraag advies aan ›

 

Heb je vragen? Neem telefonisch contact op met een verkoopvertegenwoordiger via 0800 0200164.
Ben je een student of een docent? Lees meer over het met korting kopen van Adobe-producten voor individueel gebruik.

Vraag onze hulp bij de implementatie

Vraag onze hulp bij de implementatie.

 

Als je al beschikt over de producten die je nodig hebt en alleen hulp wenst bij het installeren van je Adobe-apps, hebben we de resources voor je.

Nu hulp verkrijgen ›

Bevestig de geschiktheid van je instelling voor kortingen.

Komt mijn onderwijsinstelling hiervoor in aanmerking?

De volgende soort instellingen komen in aanmerking voor het kopen van Adobe-producten met korting:
• Geaccrediteerde openbare scholen of privéscholen in het basis- of voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs of hoger onderwijs die full-time onderwijs bieden. Hiertoe behoren scholen voor kleuter-, basis-, voortgezet of hoger onderwijs, atheneums, scholen voor gehandicapten, instellingen voor lerarenopleiding, technische hogere scholen, instellingen voor bijscholing, onderzoeksinstellingen, centra voor volwasseneneducatie en door de overheid geleide of gesubsidieerde instellingen voor herscholing van werkzoekenden, waar de overheid meer dan 50% van de opleidingen financiert. Opmerking: schoolsitelicenties zijn alleen verkrijgbaar voor in aanmerking komende door de staat gefinancierde en onafhankelijk gefinancierde onderwijsinstellingen, die op één adres zijn gevestigd of die door het Ministerie van onderwijs als één locatie zijn erkend. Deze sitelicenties zijn niet beschikbaar voor instellingen voor tertiair of hoger onderwijs.
• Erkende openbare of particuliere universiteiten of hogescholen (inclusief instellingen voor beroepsonderwijs en andere onderwijsinstellingen) die opleidingen verzorgen waarvoor niet minder dan het equivalent van twee (2) jaar voltijdse studie* vereist is*
• Administratieve kantoren van scholen of onderwijsraden van onderwijsinstellingen
• Particuliere scholen die zijn erkend door Adobe
• Benoemde onderwijsinstellingen die door Adobe schriftelijk zijn goedgekeurd
• Ziekenhuizen die het volledig eigendom zijn van en volledig worden bestuurd door een onderwijsinstelling, waarbij wordt bedoeld dat de onderwijsinstelling de enige eigenaar van het ziekenhuis is en de enige entiteit is die invloed uitoefent op het dagelijks bedrijf
• Onderzoekslaboratoria die een openbare instelling zijn en als zodanig zijn erkend, die als onderdeel van hun onderzoekstaak studenten opleiden, en die aangesloten zijn bij een universiteit of die door het Ministerie van onderwijs of een vergelijkbare entiteit worden bestuurd
• Overige voorbeelden van in aanmerking komende entiteiten die Adobe soms op zijn website vermeldt

Niet-gekwalificeerde onderwijsinstellingen

De volgende soorten onderwijsinstellingen komen niet in aanmerking:

• Onderwijscentra en scholen die certificaten verstrekken of cursussen aanbieden op het gebied van computertraining, onderwijs in schoolvakken, taal, kunsten, muzieklessen of andere onderwerpen waarbij dergelijke entiteiten of certificaten niet worden erkend als de primaire onderwijsprogressie van het Territorium;
• Commerciële trainingscentra, vaardigheidscentra, beoordelingscentra en verrijkingscentra die niet anderszins Onderwijsinstellingen zijn;
• Alumni-organisaties van Onderwijsinstellingen;
• Ziekenhuizen die niet volledig eigendom zijn en niet volledig worden bestuurd door een Onderwijsinstelling of Onderwijstrust;
• Kerken, moskeeën, tempels of religieuze organisaties die niet anderszins Onderwijsinstellingen zijn;
• Militaire scholen die geen academische graden verstrekken.

Bewijs dat je aan de voorwaarden voldoet

Adobe vereist dat wederverkopers gekwalificeerde onderwijsinstellingen verifiëren op basis van de volgende beleidsregels. Deze informatie maakt deel uit van de ondertekende overeenkomst tussen Adobe en de wederverkoper. Adobe vereist ook een identificatie voor aankopen via de winkel voor onderwijsinstellingen.

Juiste identificatie betekent een van de volgende elementen:

•  Een geldige officiële inkooporder die door een onderwijsinstelling is verstrekt
•  Actuele creditcardgegevens met de eigen naam en het factuur- en afleveringsadres van de onderwijsinstelling
•  Een betaling met een geldige persoonlijke creditcard of cheque door een faculteits- of personeelslid, met een afleveringsadres van de onderwijsinstelling
•  Andere geschikte identificatie die Adobe regelmatig kan erkennen door publicatie van deze juiste identificatie op zijn website.