Toegankelijkheid

SVG

Scalable Vector Graphics (SVG) is het op XML gebaseerde beeldbewerkingsmodel dat door het W3C als standaard wordt aanbevolen en waarmee webontwikkelaars, ontwerpers en gebruikers de beperkingen en grenzen van HTML kunnen doorbreken en rijke visuele inhoud en interactiviteit kunnen creëren met behulp van een eenvoudig logisch programmeermodel.

Dankzij deze krachtige technologie kunnen XML-ontwikkelaars webtoepassingen maken op basis van illustraties die gegevensgestuurd, interactief en persoonlijk aangepast zijn vanuit real-time gegevensbronnen zoals e-commerce-systemen en bedrijfsdatabases. Bovendien kunnen ontwikkelaars SVG aanpassen aan diverse doelgroepen, culturen en bevolkingsgroepen, ongeacht de wijze waarop de gebruiker interactief omgaat met de gegevens. Deze technologie, die door het W3C-consortium is ontwikkeld, biedt diverse voordelen:

Meer informatie

SVG-sectie (V.S.)

Bezoek de SVG-sectie op de website van Adobe voor meer gedetailleerde informatie over deze technologie, inclusief downloads en programma's.


  • Met de XML-syntaxis van SVG kunnen ontwikkelaars hun bestaande kennis aanwenden en blijven gebruikmaken van de bestaande, op XML gebaseerde infrastructuur en ontwikkelingssoftware.
  • SVG kan worden geïntegreerd in huidige webtechnologieën zoals HTML, GIF, JPEG, PNG, SMIL, ASP, JSP en JavaScript, en bovendien kan SVG in bestaande browserondersteunde toepassingen worden geïmplementeerd voor een consistentere en rijkere visuele weergave en een gebruikersinterface die de desktop nabootst.
  • Afbeeldingen die in SVG zijn gemaakt, kunnen zonder verlies aan kwaliteit worden vergroot of verkleind, zelfs op andere platforms en apparaten.
  • Met SVG-toepassingen kunt u de tijd die vereist is voor het onderhoud aanzienlijk verkorten.
  • Ontwikkelaars en ontwerpers kunnen parallel werken aan hun creaties, zodat de ontwikkeling minder tijd in beslag neemt en het geleverde werk efficiënter kan worden gedistribueerd.
  • Aangezien SVG het ontwerp van de inhoud scheidt, zijn updates eenvoudig uit te voeren.
  • Met de SVG-technologie kan het serververkeer dalen en het gebruik van bandbreedte worden verlaagd doordat alleen de incrementele gegevens tussen de client en de server worden verzonden en door gebruik te maken van de verwerkingscapaciteit van de clientplatforms voor de weergave van de afbeeldingen.
  • Met behulp van SVG Viewer van Adobe, dat samen met de Adobe® Reader®-software op miljoenen desktopcomputers is geïnstalleerd, kan in de browser van Windows®-, Macintosh- en Linux®-pc's één SVG en JavaScript-interactiviteit worden aangeboden.
  • Door de industriestandaard ondersteuning van SVG kan nu ook inhoud worden aangeboden op andere toestellen dan pc's, waaronder PDA's, mobiele telefoons en handheldapparaten.

Startpagina voor bedrijven

Oplossingen
Sectoren
Producten
Bronnen

MAX