Toegankelijkheid

Overheidsinstellingen

Veilig gedeeld gebruik van informatie

De enorme aandacht in de media voor systeeminbraken en het ongewilde verlies van gevoelige gegevens hebben het vertrouwen van heel wat mensen in elektronische processen mogelijk geschaad.

Met Adobe-oplossingen voor veilig gedeeld gebruik van informatie die initiatieven voor identiteitsbeheer ondersteunen, zoals HSPD-12 en de Common Access Cards van het Amerikaanse Ministerie van Defensie, behouden instanties meer controle over vertrouwelijke informatie, zelfs wanneer deze informatie buiten de firewall wordt overgedragen.

Aanverwante oplossing voor overheidsinstellingen

Overheidsinstellingen - Dossierbeheer

Ontdek hoe dossierbeheerprocessen worden geautomatiseerd met de intelligente formulieren van Adobe zodat uw medewerkers over de beste informatie beschikken wanneer ze essentiële beslissingen in een dossier moeten nemen.

Overzicht van dossierbeheer bekijken*


Dossierbeheer

Versnel processen voor dossierrevisie en -goedkeuring en stel tegelijk de privacy van burgers veilig.

Lees hier meer*

Succesverhalen van klanten


Verspreiding van aanbestedingen in percelen

Controleer de integriteit en authenticiteit van aanbestedingsprocessen van het begin tot het einde.

Ondersteuning van zakelijke toepassingen

Garandeer dat bedrijfseigen gegevens zijn beveiligd gedurende de volledige keten van bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld bij vergunningsaanvragen, belastingaangiften en conformiteitsrapportering.

Onderdelen van de oplossing

Adobe LiveCycle-productreeks

Verbind mensen, informatie en processen met de Adobe® LiveCycle®-software voor interactief procesbeheer.

Adobe Flex

Lever rijke internettoepassingen (RIT's) af met de Adobe Flex™-software.

Adobe Acrobat-productreeks

Communiceer en werk onmiddellijk samen met de Adobe Acrobat®-productreeks.

Adobe Creative Suite

Maak publicaties op papier, op het web en op mobiele apparaten met de Adobe Creative Suite®-software.


Volgende stappen

Startpagina voor overheidsinstellingen
Sectoren
Dienstverlening aan burgers
Gezondheidszorg*
Fiscaal en financieel beheer
Justitie en openbare veiligheid
Defensie en inlichtingendiensten
Oplossingen
Realiseren van diensten en voorzieningen
Belastingaangifte en -verwerking
Automatisering in rechtbanken
Training en samenwerking
Gemeenschap
Adobe Blog in overheidsinstellingen
Adobe Developer Connection
Bronnen
Overzicht
Evenementen
Toegankelijkheid
Standaarden*
Aankoopinformatie
Adobe in overheidsinstellingen, nieuws en meningen van de experts bij Adobe

MAX