Toegankelijkheid

Abonnementstermijnen

Creative Cloud voor individuele gebruikers

Maandelijks

De service gaat in op het moment waarop we je eerste betaling bevestigen. Totdat je de service opzegt, wordt maandelijks het bij de aankoop vermelde bedrag in rekening gebracht. Zodra de kosten aan het begin van de maand in rekening zijn gebracht, zijn die kosten definitief en niet restitueerbaar. Eventuele wijzigingen in de kosten worden altijd van tevoren bekendgemaakt. Je kunt je lidmaatschap op elk gewenst moment opzeggen door naar de pagina Account beheren te gaan of door contact op te nemen met de klantenondersteuning. Wanneer je je lidmaatschap opzegt, worden met ingang van je volgende factureringstermijn geen kosten meer in rekening gebracht, maar kun je wel tot en met het einde van je huidige termijn gebruik van de service blijven maken.

12 maanden

Betaling
Tijdens het contractjaar worden het bij de aankoop vermelde bedrag plus de toepasselijke belastingen elke maand afgeschreven van je creditcard. Je lidmaatschap gaat in zodra je dit inschrijvingsproces hebt voltooid en je betaling is bevestigd.

Verlenging
De prijs geldt voor de volledige 12 maanden. Daarna wordt je contract automatisch verlengd, tenzij je het annuleert. De prijs kan worden gewijzigd, maar wij lichten je van tevoren in.

Annulering
Als je je lidmaatschap binnen 30 dagen annuleert, krijg je het volledige bedrag terug. Daarna wordt 50% van het resterende contractbedrag in rekening gebracht. Neem telefonisch contact op met de Klantenondersteuning als je je lidmaatschap wilt annuleren.

Vooraf betaald

Betaling
Het bij de aankoop vermelde bedrag wordt in rekening gebracht. Je betaalde lidmaatschap gaat in zodra we het volledige bedrag hebben ontvangen.

Verlenging
De prijs geldt voor de volledige 12 maanden. Daarna wordt je contract automatisch verlengd, tenzij je het annuleert. Eventuele prijswijzigingen worden altijd van tevoren bekendgemaakt.

Annulering
We zouden het jammer vinden als je je lidmaatschap opzegt, maar als je het binnen de eerste 30 dagen annuleert, betalen wij het volledige bedrag aan je terug. Voor annuleringen kun je bellen met de Klantenondersteuning.

Creative Cloud voor teams (voor klanten die rechtstreeks kopen via Adobe.com)

Geschiktheid
Het abonnement van Creative Cloud voor teams is alleen beschikbaar voor klanten die ouder zijn dan 13 jaar op het moment van de aankoop. De introductieprijs voor het eerste jaar die is aangegeven tijdens de aankoop geldt alleen als u eerder CS3 of hoger hebt aangeschaft. De educatieve prijs is alleen van toepassing als u (a) faculteits- of personeelslid bent van een erkende openbare of particuliere onderwijsinstelling voor basisonderwijs of voortgezet onderwijs, een erkende openbare of particuliere universiteit of hogeschool, scholengroep of onderwijsraad (met inbegrip van emeritus hoogleraren), (b) werkzaam bent in thuisonderwijs, of (c) een instelling vertegenwoordigt zoals vermeld in http://www.adobe.com/nl/education/institution-eligibility-guide.edu.html. Mogelijk moet u aantonen dat u in aanmerking komt voor de aanbieding.

Betaling
Tijdens elke maand van de eenjarige termijn brengen we het bedrag dat is aangegeven tijdens de aankoop (plus toepasselijke btw) in rekening op uw creditcard. Zodra u deze aanmeldingsprocedure hebt voltooid en uw betaling is bevestigd, gaat uw service van start en kunt u leden voor uw team uitnodigen. Tijdens de eenjarige termijn kunt u aanvullende licenties voor uw team aanschaffen tegen het hierboven vermelde bedrag. Deze aanvullende licenties lopen af wanneer uw eenjarige termijn is verstreken.

Wanneer u in aanmerking komt voor de introductieprijs voor een abonnement van Creative Cloud voor teams, kunt u aanvullende licenties aanschaffen voor deze introductieprijs (plus toepasselijke btw) als u de licenties tijdens de promotieperiode aanschaft. Anders betaalt u de normale prijs.

Verlenging
De prijs geldt voor twaalf volledige maanden. Hierna wordt uw contract automatisch verlengd voor het aantal licenties dat is gekoppeld aan uw team voordat de eenjarige termijn verloopt, tenzij u het contract annuleert of aanpast. De prijs kan worden gewijzigd, maar u wordt altijd voorafgaand aan de prijswijziging hierover geïnformeerd.

Annulering
We zouden het erg jammer vinden als u opzegt, maar als u uw abonnement annuleert of licenties uit uw team verwijdert binnen 30 dagen vanaf de startdatum van het contract, ontvangt u een volledige terugbetaling. Anders moeten we u 50% van uw resterende contractverplichting in rekening brengen voor de annulering of de verwijdering van licenties. Als u uw abonnement ooit wilt annuleren, hoeft u alleen maar contact op te nemen met de klantenondersteuning.

Creative Cloud voor teams (voor klanten die vooruitbetalen of rechtstreeks kopen via Adobe.com)

Geschiktheid
Het abonnement van Creative Cloud voor teams is alleen beschikbaar voor klanten die ouder zijn dan 13 jaar op het moment van aanschaf. De introductieprijs die is vermeld op het moment van aankoop van uw eerste jaar is alleen van toepassing als u CS3 of hoger al hebt aangeschaft. De educatieve prijs is alleen van toepassing als u (a) faculteits- of personeelslid bent van een erkende openbare of particuliere onderwijsinstelling voor basisonderwijs of voortgezet onderwijs, een openbare of particuliere universiteit of hogeschool, scholengroep of onderwijsraad (met inbegrip van emeritus hoogleraren), (b) werkzaam bent in thuisonderwijs of (c) een instelling vertegenwoordigt zoals vermeld in http://www.adobe.com/nl/education/institution-eligibility-guide.edu.html. Mogelijk moet u aantonen dat u in aanmerking komt voor de aanbieding.

Betaling
We brengen de kosten in rekening die zijn vermeld op het moment van aankoop. Zodra we de betaling van het volledige bedrag hebben ontvangen, gaat uw service van start en kunt u leden voor uw team uitnodigen. Tijdens de eenjarige termijn kunt u aanvullende licenties voor uw team aanschaffen tegen een prijs naar rato van de resterende tijd voor de termijn. Deze aanvullende licenties lopen af aan het einde van uw eenjarige termijn is verstreken.

Wanneer u in aanmerking komt voor de introductieprijs voor een abonnement van Creative Cloud voor teams, kunt u aanvullende licenties aanschaffen voor deze introductieprijs (plus toepasselijke btw) als u de licenties tijdens de promotieperiode aanschaft. Anders betaalt u de normale prijs.

Verlenging
De prijs geldt voor twaalf volledige maanden. Hierna wordt uw contract automatisch verlengd voor het aantal licenties dat is gekoppeld aan uw team voordat de eenjarige termijn verloopt, tenzij u het contract annuleert of aanpast. De prijs kan worden gewijzigd, maar u wordt altijd voorafgaand aan de prijswijziging hierover geïnformeerd.

Annulering
We zouden het erg jammer vinden als u opzegt, maar als u uw abonnement annuleert door binnen de eerste 30 dagen de klantenondersteuning te bellen, ontvangt u een terugbetaling ter waarde van het aantal resterende servicedagen van uw abonnementstermijn. Anders ontvangt u een terugbetaling ter waarde van de helft van het aantal resterende servicedagen van uw abonnementstermijn. Als een korting van toepassing is op uw prepaidabonnement en u na de eerste 30 dagen uw abonnement annuleert, ontvangt u geen krediet of terugbetaling.

Creative Cloud voor teams (voor klanten die het product indirect via wederverkopers aanschaffen)

Als je het product indirect via een wederverkoper of een Adobe-partner aanschaft, raadpleeg je de voorwaarden van het VIP-programma op www.adobe.com/nl/misc/vip-terms.html voor meer informatie.

Lidmaatschap voor Adobe-desktopproducten

Maandelijks

De service gaat in op het moment waarop we je eerste betaling bevestigen. Totdat je de service opzegt, wordt maandelijks het bij de aankoop vermelde bedrag in rekening gebracht. Zodra de kosten aan het begin van de maand in rekening zijn gebracht, zijn die kosten definitief en niet restitueerbaar. Eventuele wijzigingen in de kosten worden altijd van tevoren bekendgemaakt. Je kunt je lidmaatschap op elk gewenst moment opzeggen door naar de pagina Account beheren te gaan of door contact op te nemen met de klantenondersteuning. Wanneer je je lidmaatschap opzegt, worden met ingang van je volgende factureringstermijn geen kosten meer in rekening gebracht, maar kun je wel tot en met het einde van je huidige termijn gebruik van de service blijven maken.

12 maanden

Je lidmaatschap op jaarbasis moet gedurende je eenjarige verbintenis maandelijks worden betaald. Het bij de aankoop vermelde bedrag plus de toepasselijke belastingen worden elke maand in rekening gebracht op je creditcard. Je lidmaatschap gaat in zodra de kosten via je creditcard zijn verrekend. Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd tot je het annuleert. Prijzen kunnen worden gewijzigd aan het einde van je lidmaatschapsperiode.  Je kunt op elk moment je lidmaatschap annuleren. Dit kan online via je accountgegevens op de Creative Cloud-website of telefonisch via je lokale Adobe-centrum voor klantenservice. Als een lidmaatschap binnen de eerste 30 dagen na aankoop wordt geannuleerd, worden de volledige lidmaatschapskosten terugbetaald.  Als een lidmaatschap op jaarbasis na de periode van 30 dagen wordt geannuleerd, wordt 50% van de resterende lidmaatschapskosten in rekening gebracht.

Abonnementen op Acrobat.com / Acrobat Pro en Standard

Maandelijks

De service gaat in op het moment waarop we je eerste betaling bevestigen. Totdat je de service opzegt, wordt maandelijks het bij de aankoop vermelde bedrag in rekening gebracht. Zodra de kosten aan het begin van de maand in rekening zijn gebracht, zijn die kosten definitief en niet restitueerbaar. Eventuele wijzigingen in de kosten worden altijd van tevoren bekendgemaakt. Je kunt je lidmaatschap op elk gewenst moment opzeggen door naar de pagina Account beheren te gaan of door contact op te nemen met de klantenondersteuning. Wanneer je je lidmaatschap opzegt, worden met ingang van je volgende factureringstermijn geen kosten meer in rekening gebracht, maar kun je wel tot en met het einde van je huidige termijn gebruik van de service blijven maken.

Verbintenis op jaarbasis met maandelijkse betaling

Je lidmaatschap op jaarbasis moet gedurende je eenjarige verbintenis maandelijks worden betaald. Het bij de aankoop vermelde bedrag plus de toepasselijke belastingen worden elke maand in rekening gebracht op je creditcard.  Je ontvangt via e-mail een betalingsbewijs wanneer de kosten via je creditcard zijn verrekend. Je lidmaatschap gaat in zodra de kosten via je creditcard zijn verrekend. Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd tot je het annuleert.  Prijzen kunnen worden gewijzigd aan het einde van je lidmaatschapsperiode.  Je kunt je lidmaatschap op elk moment annuleren via Abonnementenbeheer op Adobe.com of door telefonisch contact op te nemen met de Adobe-klantendienst op het nummer voor jouw regio. Lidmaatschappen die binnen de eerste 30 dagen na aankoop worden geannuleerd (behalve het Digital Publishing Suite-lidmaatschap), worden volledig terugbetaald. Digital Publishing Suite-lidmaatschappen worden niet terugbetaald, tenzij dit bij wet is vereist.

Voor alle klanten met uitzondering van Digital Publishing Suite-klanten: als je je lidmaatschap annuleert na de periode van 30 dagen, kom je niet langer in aanmerking voor lidmaatschapstarieven op jaarbasis en wordt het verschil tussen de maandelijkse en jaarlijkse tarieven in rekening gebracht voor het aantal maanden dat je lidmaatschap actief was. 

Verbintenis op jaarbasis met jaarlijkse betaling

Het bij de aankoop vermelde bedrag wordt in rekening gebracht op je creditcard.  Je lidmaatschap gaat in zodra de kosten via je creditcard zijn verrekend. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tot je het annuleert.  Prijzen kunnen worden gewijzigd aan het einde van je lidmaatschapsperiode.  Je kunt je lidmaatschap op elk moment annuleren via Abonnementenbeheer op Adobe.com of door telefonisch contact op te nemen met de Adobe-klantendienst op het nummer voor jouw regio.  Lidmaatschappen die binnen de eerste 30 dagen na aankoop worden geannuleerd (behalve het Digital Publishing Suite-lidmaatschap), worden volledig terugbetaald. Digital Publishing Suite-lidmaatschappen worden niet terugbetaald, tenzij dit bij wet is vereist.

Voor alle klanten met uitzondering van Digital Publishing Suite-klanten: als je je lidmaatschap annuleert voordat de verbintenisperiode van één jaar is verstreken, wordt een evenredig deel van de aankoopprijs van je recentste lidmaatschap terugbetaald.

 

Behance Talentwerving / ProSite

Maandelijks

De service gaat in op het moment waarop we je eerste betaling bevestigen. Totdat je de service opzegt, wordt maandelijks het bij de aankoop vermelde bedrag in rekening gebracht. Zodra de kosten aan het begin van de maand in rekening zijn gebracht, zijn die kosten definitief en niet restitueerbaar. Eventuele wijzigingen in de kosten worden altijd van tevoren bekendgemaakt. Je kunt je lidmaatschap op elk gewenst moment opzeggen door naar de pagina Account beheren te gaan of door contact op te nemen met de klantenondersteuning. Wanneer je je lidmaatschap opzegt, worden met ingang van je volgende factureringstermijn geen kosten meer in rekening gebracht, maar kun je wel tot en met het einde van je huidige termijn gebruik van de service blijven maken.