Toegankelijkheid

Abonnementstermijnen

Alle producten

Maandelijks
De service gaat in zodra je eerste betaling is verwerkt. Het bij de aankoop vermelde tarief wordt maandelijks in rekening gebracht, totdat je je lidmaatschap opzegt. Omdat er geen jaarcontract is, is je tarief aan wijzigingen onderhevig, maar we zullen je daarvan altijd van tevoren in kennis stellen. Als je je lidmaatschap binnen 14 dagen na je bestelling opzegt, krijg je het volledige bedrag terug. Als je na 14 dagen opzegt, kan je betaling niet worden gerestitueerd en loopt de service door tot het einde van de facturingsperiode van die maand. Betalingen voor zakelijke services, zoals Behance ProSite en Adobe Talent, kunnen niet worden gerestitueerd. Je kunt je lidmaatschap op elk moment opzeggen via de pagina Account beheren of door contact op te nemen met {Adobe-klantenondersteuning} in je regio.

Acrobat-producten en Document Cloud

Jaarcontract, maandelijkse betaling
De service gaat in zodra je eerste betaling is verwerkt. Het tarief dat op het moment van aanschaf wordt vermeld, plus eventuele belastingen (zoals belasting toegevoegde waarde, als het vermelde tarief exclusief btw is), wordt tijdens de looptijd van je jaarcontract maandelijks in rekening gebracht. Als het btw-tarief (of andere belasting of accijns) tijdens het jaar verandert, wordt het tarief inclusief belastingen dienovereenkomstig aangepast. Je contract wordt automatisch elk jaar op de verlengingsdatum verlengd, totdat je je lidmaatschap opzegt. Eventuele verlengingstarieven worden altijd van tevoren bekendgemaakt. Als je je lidmaatschap binnen 14 dagen na je bestelling opzegt, krijg je het volledige bedrag terug. Als je na 14 dagen opzegt, wordt 50% van je resterende contractverplichting in rekening gebracht en loopt de service door tot het einde van de facturingsperiode van die maand. Je kunt je lidmaatschap op elk moment opzeggen via de pagina Account beheren of door contact op te nemen met {Adobe-klantenondersteuning} in je regio.

Jaarcontract, vooruitbetaling
De service gaat in zodra je betaling is verwerkt. Het jaartarief dat op het moment van aanschaf wordt vermeld, wordt in één keer (inclusief eventuele belastingen) in rekening gebracht. Je contract wordt automatisch elk jaar op de verlengingsdatum verlengd, totdat je je lidmaatschap opzegt. Eventuele verlengingstarieven worden altijd van tevoren bekendgemaakt. Als je je lidmaatschap binnen 14 dagen na je bestelling opzegt, krijg je het volledige bedrag terug. Als je na 14 dagen opzegt, kan je betaling niet worden gerestitueerd en loopt de service door tot het einde van je contractperiode. Je kunt je lidmaatschap op elk moment opzeggen via de pagina Account beheren of door contact op te nemen met {Adobe-klantenondersteuning} in je regio.

Creative Cloud voor individuele gebruikers en Adobe Stock

Jaarcontract, maandelijkse betaling
De service gaat in zodra je eerste betaling is verwerkt. Het tarief dat op het moment van aanschaf wordt vermeld, plus eventuele belastingen (zoals belasting toegevoegde waarde, als het vermelde tarief exclusief btw is), wordt tijdens de looptijd van je jaarcontract maandelijks in rekening gebracht. Als het btw-tarief (of andere belasting of accijns) tijdens het jaar verandert, wordt het tarief inclusief belastingen dienovereenkomstig aangepast. Je contract wordt automatisch elk jaar op de verlengingsdatum verlengd, totdat je je lidmaatschap opzegt. Eventuele verlengingstarieven worden altijd van tevoren bekendgemaakt. Als je je lidmaatschap binnen 14 dagen na je bestelling opzegt, krijg je het volledige bedrag terug. Als je na 14 dagen opzegt, wordt 50% van je resterende contractverplichting in rekening gebracht en loopt de service door tot het einde van de facturingsperiode van die maand. Je kunt je lidmaatschap op elk moment opzeggen via de pagina Account beheren of door contact op te nemen met de klantenondersteuning.

Jaarcontract, vooruitbetaling
De service gaat in zodra je betaling is verwerkt. Het jaartarief dat op het moment van aanschaf wordt vermeld, wordt in één keer (inclusief eventuele belastingen) in rekening gebracht. Je contract wordt automatisch elk jaar op de verlengingsdatum verlengd, totdat je je lidmaatschap opzegt. Eventuele verlengingstarieven worden altijd van tevoren bekendgemaakt. Als je je lidmaatschap binnen 14 dagen na je bestelling opzegt, krijg je het volledige bedrag terug. Als je na 14 dagen opzegt, kan je betaling niet worden gerestitueerd en loopt de service door tot het einde van je contractperiode. Je kunt je lidmaatschap op elk moment opzeggen via de pagina Account beheren of door contact op te nemen met de klantenondersteuning.

Jaarcontract, automatische incasso (Japan en Duitsland)
De service gaat in zodra je bestelling is verwerkt. Het aangegeven jaartarief, plus eventuele belastingen, moet binnen 30 dagen nadat je de bestelling hebt geplaatst volledig zijn voldaan. Je contract wordt automatisch elk jaar op de verlengingsdatum verlengd, totdat je je lidmaatschap opzegt. Eventuele verlengingstarieven worden altijd van tevoren bekendgemaakt. Als je je lidmaatschap binnen 14 dagen na je bestelling opzegt, krijg je het volledige bedrag terug. Als je na 14 dagen opzegt, kan je betaling niet worden gerestitueerd en loopt de service door tot het einde van je contractperiode. Je kunt je lidmaatschap op elk moment opzeggen via de pagina Account beheren of door contact op te nemen met de klantenondersteuning.

Creative Cloud voor teams

Jaarcontract, maandelijkse betaling
De service gaat in zodra je bestelling is verwerkt. Vanaf dat moment kun jij (of kan de waarnemende beheerder) teamleden uitnodigen om hun toegang tot de service te geven. Het bedrag dat op het moment van aanschaf wordt vermeld, plus eventuele belastingen (zoals belasting toegevoegde waarde, als het vermelde tarief exclusief btw is), wordt tijdens de looptijd van je jaarcontract maandelijks in rekening gebracht. Dit bedrag is gebaseerd op je eerste combinatie van producten en licenties en wordt berekend tegen de tarieven die op het moment van aanschaf worden vermeld. Als het btw-tarief (of andere belasting of accijns) tijdens het jaar verandert, wordt het tarief inclusief belastingen dienovereenkomstig aangepast.

Teambeheerders kunnen op elk moment aanvullende licenties aanschaffen. Voor de toegevoegde licenties gelden de tarieven die op het moment van aankoop gelden. Alle teamlicenties vervallen tegelijkertijd en worden automatisch op de jaarlijkse verlengingsdatum van je contract verlengd, totdat je je lidmaatschap opzegt. Eventuele verlengingstarieven worden altijd van tevoren bekendgemaakt. Als je je lidmaatschap binnen 14 dagen na je bestelling opzegt, krijg je het volledige bedrag terug. Als je na 14 dagen opzegt, wordt 50% van je resterende contractverplichting in rekening gebracht en loopt de service door tot het einde van de facturingsperiode van die maand. Je kunt je lidmaatschap op elk moment opzeggen door contact op te nemen met de klantenondersteuning.

Jaarcontract, vooruitbetaling
De service gaat in zodra je bestelling is verwerkt. Vanaf dat moment kun jij (of kan de waarnemende beheerder) teamleden uitnodigen om hun toegang tot de service te geven. Het jaartarief dat op het moment van aanschaf wordt vermeld, wordt in één keer (inclusief eventuele belastingen) in rekening gebracht.

Teambeheerders kunnen op elk moment aanvullende licenties aanschaffen. Voor toegevoegde licenties gelden de tarieven die op het moment van aanschaf gelden. Het verschuldigde bedrag wordt pro rata berekend op basis van het aantal resterende dagen van je jaarcontract. Alle teamlicenties vervallen tegelijkertijd en worden automatisch op de jaarlijkse verlengingsdatum van je contract verlengd, totdat je je lidmaatschap opzegt. Eventuele verlengingstarieven worden altijd van tevoren bekendgemaakt. Als je je lidmaatschap binnen 14 dagen na je bestelling opzegt, krijg je het volledige bedrag terug. Als je na 14 dagen opzegt, kan je betaling niet worden gerestitueerd en loopt de service door tot het einde van je contractperiode. Je kunt je lidmaatschap op elk moment opzeggen door contact op te nemen met de klantenondersteuning.

Jaarcontract, automatische incasso (Japan en Duitsland)
De service gaat in zodra je bestelling is verwerkt. Vanaf dat moment kun jij (of kan de waarnemende beheerder) teamleden uitnodigen om hun toegang tot de service te geven. Het aangegeven bedrag, inclusief eventuele belastingen, moet binnen 30 dagen nadat je de bestelling hebt geplaatst volledig zijn voldaan.

Teambeheerders kunnen op elk moment aanvullende licenties aanschaffen. Voor toegevoegde licenties gelden de tarieven die op het moment van aanschaf gelden. Het verschuldigde bedrag wordt pro rata berekend op basis van het aantal resterende dagen van je jaarcontract. Alle teamlicenties vervallen tegelijkertijd en worden automatisch op de jaarlijkse verlengingsdatum van je contract verlengd, totdat je je lidmaatschap opzegt. Eventuele verlengingstarieven worden altijd van tevoren bekendgemaakt. Als je je lidmaatschap binnen 14 dagen na je bestelling opzegt, krijg je het volledige bedrag terug. Als je na 14 dagen opzegt, kan je betaling niet worden gerestitueerd en loopt de service door tot het einde van je contractperiode. Je kunt je lidmaatschap op elk moment opzeggen door contact op te nemen met de klantenondersteuning.

Jaarcontract, inkooporder
De service gaat in zodra je bestelling is verwerkt. Vanaf dat moment kun jij (of kan de waarnemende beheerder) teamleden uitnodigen om hun toegang tot de service te geven. De jaarfactuur moet binnen 30 dagen na de factuurdatum volledig worden voldaan. Over achterstallige facturen kan rente worden berekend tegen 1% per maand of (indien lager) tegen het maximale percentage dat bij het toepasselijke recht is toegestaan. Er is rente verschuldigd totdat je factuur (inclusief eventuele rente) volledig is voldaan. In redelijkheid gemaakte incassokosten, inclusief advocaatskosten, komen voor jouw rekening.

Teambeheerders kunnen op elk moment aanvullende licenties aanschaffen, maar je bestelling kan afhankelijk zijn van kredietacceptatie. Voor toegevoegde licenties gelden de tarieven die op het moment van aanschaf gelden. Het verschuldigde bedrag wordt pro rata berekend op basis van het aantal resterende dagen van je jaarcontract. De volledige vergoeding voor de aanvullende licenties moet binnen 30 dagen na de desbetreffende factuurdatum worden voldaan. Alle teamlicenties vervallen tegelijkertijd en worden automatisch op de jaarlijkse verlengingsdatum van je contract verlengd, totdat je je lidmaatschap opzegt. Verlenging kan afhankelijk zijn van kredietacceptatie. Eventuele verlengingstarieven worden altijd van tevoren bekendgemaakt. Als je je lidmaatschap binnen 14 dagen na je bestelling opzegt, krijg je het volledige bedrag terug. Als je na 14 dagen opzegt, kan je betaling niet worden gerestitueerd en loopt de service door tot het einde van je contractperiode. Je kunt je lidmaatschap op elk moment opzeggen door contact op te nemen met de klantenondersteuning.

Resellers
Klanten die producten via resellers of een Adobe-partner aanschaffen, moeten de voorwaarden van het VIP-programma raadplegen.