Toegankelijkheid

Abonnementstermijnen

Creative Cloud voor individuele gebruikers

Maandelijks

De service start wanneer we je eerste betaling bevestigen. We brengen je maandelijks het bedrag in rekening dat is vermeld op het moment van aanschaf, totdat je annuleert. Zodra het bedrag in rekening is gebracht aan het begin van elke maand, is dit verschuldigde bedrag definitief en is er geen terugbetaling mogelijk. Eventuele prijswijzigingen worden altijd van tevoren bekendgemaakt. Je kunt op elk moment annuleren via je pagina Account beheren of door contact op te nemen met de Klantenondersteuning. Als je je lidmaatschap annuleert, wordt de facturering beëindigd aan het begin van je volgende factureringstermijn, maar je service loopt door tot het eind van je huidige termijn.

12 maanden

Betaling
Tijdens het contractjaar worden het bij de aankoop vermelde bedrag plus de toepasselijke belastingen elke maand afgeschreven van je creditcard. Je lidmaatschap gaat in zodra je dit inschrijvingsproces hebt voltooid en je betaling is bevestigd.

Verlenging
De prijs geldt voor de volledige 12 maanden. Daarna wordt je contract automatisch verlengd, tenzij je het annuleert. De prijs kan worden gewijzigd, maar wij lichten je van tevoren in.

Annulering
Als je je lidmaatschap binnen 30 dagen annuleert, krijg je het volledige bedrag terug. Daarna wordt 50% van het resterende contractbedrag in rekening gebracht. Neem contact op met de Klantenondersteuning als je je lidmaatschap wilt annuleren.

Vooraf betaald

Betaling
Het bij de aankoop vermelde bedrag wordt in rekening gebracht. Je betaalde lidmaatschap gaat in zodra we het volledige bedrag hebben ontvangen.

Verlenging
De prijs geldt voor de volledige 12 maanden. Daarna wordt je contract automatisch verlengd, tenzij je het annuleert. De prijs kan worden gewijzigd, maar wij lichten je van tevoren in.

Annulering
Als je je lidmaatschap binnen 30 dagen annuleert, krijg je het volledige bedrag terug. Neem contact op met de Klantenondersteuning als je je lidmaatschap wilt annuleren.

Creative Cloud voor teams (voor klanten die het product rechtstreeks op Adobe.com aanschaffen) 

Wie komen hiervoor in aanmerking?
Het Creative Cloud voor teams-lidmaatschap is alleen beschikbaar voor klanten die 13 jaar of ouder zijn op het moment van de aankoop. De introductieprijs die op het moment van aankoop wordt vermeld, geldt alleen als je eerder CS3 of hoger hebt aangeschaft en als je nog niet eerder gebruik hebt gemaakt van de introductieaanbieding. De onderwijsprijs geldt alleen voor: a) faculteits- of personeelsleden van erkende basisscholen of scholen voor voortgezet onderwijs, openbare of particuliere universiteiten of hogescholen, scholengroepen en onderwijsraden (met inbegrip van emeritus hoogleraren), b) docenten van studenten die thuis leren, zoals gedefinieerd in de nationale regelgeving voor thuis- of afstandsleren en c) instellingen die worden vermeld op http://www.adobe.com/education/institution-eligibility-guide.edu.html. Je kunt worden gevraagd bewijs te overleggen dat je aan de voorwaarden voldoet.

Betaling
Tijdens het contractjaar worden het bij de aankoop vermelde bedrag plus de toepasselijke belastingen elke maand afgeschreven van je creditcard.  Je teamlidmaatschap gaat in zodra je dit inschrijvingsproces hebt voltooid en je betaling is bevestigd. Vanaf dat ogenblik kun je ook leden toevoegen aan je team. Tijdens het contractjaar kun je aanvullende licenties voor je team aanschaffen voor het bedrag dat op de datum van je aanschaf geldt. Deze extra licenties verlopen op hetzelfde ogenblik aan het einde van het contractjaar.

Als je in aanmerking komt voor de introductieprijs voor een Creative Cloud-lidmaatschap voor teams, kun je tegen die introductieprijs (plus eventuele belasting) aanvullende licenties aanschaffen als je de licenties binnen de promotieperiode aanschaft. In alle andere gevallen geldt de reguliere prijs.

Verlenging
De prijs geldt voor de volledige 12 maanden. Daarna wordt vóór het einde van de eenjarige termijn je contract automatisch verlengd voor het aantal licenties dat aan je team is gekoppeld, tenzij je je contract annuleert of wijzigt. De prijs kan worden gewijzigd, maar wij lichten je van tevoren in.

Annulering
Als je binnen de eerste 30 dagen na de contractdatum je lidmaatschap annuleert of licenties uit je team verwijdert, krijg je het volledige bedrag terug. Na deze periode wordt voor het annuleren of verwijderen van licenties 50% van het resterende bedrag van je contract in rekening gebracht. Neem contact op met de Klantenondersteuning als je je lidmaatschap wilt annuleren.

Creative Cloud voor teams (voor klanten die vooraf betalen en het product rechtstreeks op Adobe.com aanschaffen)

Wie komen hiervoor in aanmerking?
Het Creative Cloud voor teams-lidmaatschap is alleen beschikbaar voor klanten die 13 jaar of ouder zijn op het moment van de aankoop. De introductieprijs die op het moment van aankoop voor het eerste jaar wordt vermeld, geldt alleen als je eerder CS3 of hoger hebt aangeschaft. De onderwijsprijs geldt alleen voor: a) faculteits- of personeelsleden van erkende basisscholen of scholen voor voortgezet onderwijs, openbare of particuliere universiteiten of hogescholen, scholengroepen en onderwijsraden (met inbegrip van emeritus hoogleraren), b) docenten van studenten die thuis leren, zoals gedefinieerd in de nationale regelgeving voor thuis- of afstandsleren en c) instellingen die worden vermeld op http://www.adobe.com/education/institution-eligibility-guide.edu.html. Je kunt worden gevraagd bewijs te overleggen dat je aan de voorwaarden voldoet..

Betaling
Het bij de aankoop vermelde bedrag wordt in rekening gebracht. Je service gaat in zodra we de volledige betaling hebben ontvangen. Vanaf dat moment kun je ook leden uitnodigen voor je team. Tijdens het contractjaar kun je aanvullende licenties voor je team aanschaffen voor een pro-rata-bedrag op basis van de resterende tijd van de termijn. Deze extra licenties verlopen op hetzelfde ogenblik aan het einde van het contractjaar.

Als je in aanmerking komt voor de introductieprijs voor een Creative Cloud-lidmaatschap voor teams, kun je tegen die introductieprijs (plus eventuele belasting) aanvullende licenties aanschaffen als je de licenties binnen de promotieperiode aanschaft. In alle andere gevallen geldt de reguliere prijs.

Verlenging
De prijs geldt voor de volledige 12 maanden. Daarna wordt vóór het einde van de eenjarige termijn je contract automatisch verlengd voor het aantal licenties dat aan je team is gekoppeld, tenzij je je contract annuleert of wijzigt. De prijs kan worden gewijzigd, maar wij lichten je van tevoren in.

Annulering
We zouden het jammer vinden als je je lidmaatschap opzegt, maar als je het binnen de eerste 30 dagen annuleert door te bellen met de Klantenondersteuning, betalen we de waarde terug van de resterende servicedagen van je lidmaatschapstermijn. Na die periode betalen we je de helft terug van de waarde van de resterende servicedagen van je lidmaatschapstermijn. Als er een korting van toepassing is op je vooraf betaalde lidmaatschap en je na de eerste 30 dagen annuleert, ontvang je geen krediet of terugbetaling.

Creative Cloud voor teams (voor klanten die het product indirect via wederverkopers aanschaffen)

Als je het product indirect via een wederverkoper of een Adobe-partner aanschaft, raadpleeg je de voorwaarden van het VIP-programma op www.adobe.com/misc/vip-terms.html voor meer informatie.

Lidmaatschap voor Adobe-desktopproducten

Maandelijks

De service start wanneer we je eerste betaling bevestigen. We brengen je maandelijks het bedrag in rekening dat is vermeld op het moment van aanschaf, totdat je annuleert. Zodra het bedrag in rekening is gebracht aan het begin van elke maand, is dit verschuldigde bedrag definitief en is er geen terugbetaling mogelijk. Eventuele prijswijzigingen worden altijd van tevoren bekendgemaakt. Je kunt op elk moment annuleren via je pagina Account beheren of door contact op te nemen met de Klantenondersteuning. Als je je lidmaatschap annuleert, wordt de facturering beëindigd aan het begin van je volgende factureringstermijn, maar je service loopt door tot het eind van je huidige termijn.

12 maanden

Je lidmaatschap op jaarbasis moet gedurende je eenjarige verbintenis maandelijks worden betaald. Het bij de aankoop vermelde bedrag plus de toepasselijke belastingen worden elke maand in rekening gebracht op je creditcard. Je lidmaatschap gaat in zodra de kosten via je creditcard zijn verrekend. Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd tot je het annuleert. Prijzen kunnen worden gewijzigd aan het einde van je lidmaatschapsperiode.  Je kunt op elk moment je lidmaatschap annuleren. Dit kan online via je accountgegevens op de Creative Cloud-website of door contact op te nemen met je lokale Adobe-centrum voor klantenservice.Als een lidmaatschap binnen de eerste 30 dagen na aankoop wordt geannuleerd, worden de volledige lidmaatschapskosten terugbetaald.  Als een lidmaatschap op jaarbasis na de periode van 30 dagen wordt geannuleerd, wordt 50% van de resterende lidmaatschapskosten in rekening gebracht.

Acrobat.com / Acrobat Pro- en Standard-lidmaatschappen

Maandelijks

De service start wanneer we je eerste betaling bevestigen. We brengen je maandelijks het bedrag in rekening dat is vermeld op het moment van aanschaf, totdat je annuleert. Zodra het bedrag in rekening is gebracht aan het begin van elke maand, is dit verschuldigde bedrag definitief en is er geen terugbetaling mogelijk. Eventuele prijswijzigingen worden altijd van tevoren bekendgemaakt. Je kunt op elk moment annuleren via je pagina Account beheren of door contact op te nemen met de Klantenondersteuning. Als je je lidmaatschap annuleert, wordt de facturering beëindigd aan het begin van je volgende factureringstermijn, maar je service loopt door tot het eind van je huidige termijn.

Verbintenis op jaarbasis met maandelijkse betaling

Je lidmaatschap op jaarbasis moet gedurende je eenjarige verbintenis maandelijks worden betaald. Het bij de aankoop vermelde bedrag plus de toepasselijke belastingen worden elke maand in rekening gebracht op je creditcard.  Je ontvangt via e-mail een betalingsbewijs wanneer de kosten via je creditcard zijn verrekend. Je lidmaatschap gaat in zodra de kosten via je creditcard zijn verrekend. Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd tot je het annuleert.  Prijzen kunnen worden gewijzigd aan het einde van je lidmaatschapsperiode.  Je kunt je lidmaatschap op elk moment annuleren via Abonnementenbeheer op Adobe.com of door contact op te nemen met de Adobe-klantendienst voor jouw regio. Voor lidmaatschappen die binnen de eerste 30 dagen na de aankoop worden opgezegd, worden de volledige lidmaatschapskosten gerestitueerd.

Als je je lidmaatschap annuleert na de periode van 30 dagen, kom je niet langer in aanmerking voor lidmaatschapstarieven op jaarbasis en wordt het verschil tussen de maandelijkse en jaarlijkse tarieven in rekening gebracht voor het aantal maanden dat je lidmaatschap actief was. 

Verbintenis op jaarbasis met jaarlijkse betaling

Het bij de aankoop vermelde bedrag wordt in rekening gebracht op je creditcard.  Je lidmaatschap gaat in zodra de kosten via je creditcard zijn verrekend. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tot je het annuleert.  Prijzen kunnen worden gewijzigd aan het einde van je lidmaatschapsperiode.  Je kunt je lidmaatschap op elk moment annuleren via Abonnementenbeheer op Adobe.com of door contact op te nemen met de Adobe-klantendienst voor jouw regio.  Voor lidmaatschappen die binnen de eerste 30 dagen na de aankoop worden opgezegd, worden de volledige lidmaatschapskosten gerestitueerd.

Als je je lidmaatschap opzegt voordat de verbintenisperiode van één jaar is verstreken, wordt een evenredig deel (pro-rata) van de aankoopprijs van je recentste lidmaatschap terugbetaald.

Vooraf betaald

Betaling
Het bij de aankoop vermelde bedrag wordt in rekening gebracht. Je betaalde lidmaatschap gaat in zodra we het volledige bedrag hebben ontvangen.

Verlenging
De prijs geldt voor de volledige 12 maanden. Daarna wordt je contract automatisch verlengd, tenzij je het annuleert. De prijs kan worden gewijzigd, maar wij lichten je van tevoren in.

Annulering
Als je je lidmaatschap binnen 30 dagen annuleert, krijg je het volledige bedrag terug. Neem telefonisch contact op met de Klantenondersteuning als je je lidmaatschap wilt annuleren.

Behance Talentwerving / ProSite

Maandelijks

De service start wanneer we je eerste betaling bevestigen. We brengen je maandelijks het bedrag in rekening dat is vermeld op het moment van aanschaf, totdat je annuleert. Zodra het bedrag in rekening is gebracht aan het begin van elke maand, is dit verschuldigde bedrag definitief en is er geen terugbetaling mogelijk. Eventuele prijswijzigingen worden altijd van tevoren bekendgemaakt. Je kunt op elk moment annuleren via je pagina Account beheren of door contact op te nemen met de Klantenondersteuning. Als je je lidmaatschap annuleert, wordt de facturering beëindigd aan het begin van je volgende factureringstermijn, maar je service loopt door tot het eind van je huidige termijn.