Toegankelijkheid

Adobe Content Server 4

Systeemvereisten

  • Linux of Windows Server, 32- of 64-bits
  • 1 GB RAM beschikbaar
  • 50 MB vrije ruimte op de vaste schijf voor de services en onderdelen; 2K extra schijfruimte voor de logboekregistratie van transacties voor elke uitvoering
  • SQL, Microsoft SQL Server, Oracle en MySQL worden ondersteund
  • Java 1.5 of hoger
  • Servlet-engine
  • SSL-client (voor communicatie met ondertekenende server)