Toegankelijkheid

Veelgestelde vragen over registratie


Algemene vragen over registratie

Waarom moet ik mijn Adobe-product registreren?

Als u uw product registreert, profiteert u van een aantal voordelen:

 • Investeringsbescherming. U beschikt altijd over uw serienummer, ook als er iets met uw computer gebeurt.
 • Ondersteuning. U kunt voor de desbetreffende producten een beroep doen op de klantenservice en technische ondersteuning en hulp bij de installatie ontvangen.
 • Het nieuwste van Adobe. Door uw producten te registreren profiteert u van allerlei voordelen, zoals berichten over productupdates, nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen en uitnodigingen voor evenementen en seminars van Adobe.
 • Toegang tot nieuwe onlineservices van Adobe. Krijg gratis toegang tot CS Live online services. Registreer uw CS5-product of meld u voor 30 april 2011 online aan met een Adobe-id en ontvang 12 maanden gratis toegang tot Adobe® CS Live online services. Door uw Photoshop Elements 8-software te registreren, kunt u gebruikmaken van Photoshop.com. Door Acrobat X te registreren, kunt u gebruikmaken van services op Acrobat.com.
 • Een gratis voordeel. Veel producten komen in aanmerking voor een gratis voordeel waarmee u uw software optimaal kunt benutten.
Hoe gebruikt Adobe mijn registratiegegevens?

Adobe gebruikt uw registratiegegevens:

 • om u technische ondersteuning en updates te bieden.
 • om de informatie die wij u sturen relevanter te maken al naargelang de omgeving en rol waarin u het product gebruikt (indien u aangeeft dat u informatie wilt ontvangen).
 • Koppel online services die in bepaalde producten beschikbaar zijn aan uw Adobe-id (bijv. de nieuwe CS Live-services en services op Acrobat.com).
 • Adobe verhuurt, verkoopt of leaset klantengegevens niet aan derden. Lees het onlineprivacybeleid van Adobe.

Ik heb al vorige versies van mijn software geregistreerd. Moet ik producten opnieuw registreren als ik een upgrade hebt uitgevoerd of nieuwe producten heb aanschaft?
Ja. Als u in aanmerking wilt komen voor technische ondersteuning en andere productspecifieke voordelen, moet u elke productversie registreren.
Ik heb mijn Adobe-software als een bundel of suite van producten aangeschaft. Moet ik elk onderdeel apart registreren?
De meeste productsuites, zoals Adobe Creative Suite 5 Master Collection, worden met één serienummer geleverd en hoeven daarom maar één keer te worden geregistreerd. Bij productbundels en bepaalde suiteversies met meerdere serienummers moet elk product apart moet worden geregistreerd.
Hoe kan ik mijn gegevens bijwerken nadat ik de registratie heb uitgevoerd?
U kunt uw profielgegevens en communicatievoorkeuren bijwerken op uw accountpagina page op Adobe.com. U hebt uw Adobe-id (uw e-mailadres) en wachtwoord nodig om toegang te krijgen tot uw accountgegevens.
Mijn bedrijf neemt deel aan het volumelicentieprogramma van Adobe. Moet ik mijn Adobe-software registreren?
Ja, registreer uw software wanneer u hierom wordt gevraagd. Licentieklanten die software registreren vanuit de toepassing komen mogelijk ook in aanmerking voor een gratis registratievoordeel.
Bestaat er een verband tussen productregistratie en productactivering?
Nee. Bij productregistratie wordt eigendom van het serienummer aan u toegewezen. Bij activering wordt aan de hand van het serienummer gecontroleerd of het product het toegestane aantal keren is geïnstalleerd en gebruikt. Productregistratie wordt met klem aangeraden, maar is niet verplicht. Productactivering is verplicht en wordt automatisch door het product uitgevoerd.

Vragen over de registratie van de nieuwste productversies waarvoor een Adobe-id wordt gebruikt (bijvoorbeeld Acrobat X, CS5, Photoshop Elements 8 en Flash Builder 4)

Waarom moet ik een Adobe-id gebruiken om de nieuwste versies van Adobe-software te registreren?
Bij veel producten horen nu onlineservices, waarvoor een Adobe-id vereist is. Deze services worden automatisch aan uw account gekoppeld wanneer u uw software registreert.
Wat is een Adobe-id? Hoe kan ik een id krijgen?

Een Adobe-id is een gebruikersaccount waarmee u toegang hebt tot alle services en webdomeinen die het eigendom zijn van Adobe, zoals Adobe.com, Acrobat.com, Photoshop.com, Adobe TV, Adobe-onlinegemeenschappen en de Adobe Online Store. Een Adobe-id wordt aangegeven door een gebruikersnaam (uw e-mailadres) en een wachtwoord.

Een Adobe-id kan worden gegenereerd op basis van uw e-mailadres, een wachtwoord dat u zelf kunt opgeven en een aantal andere gegevens, zoals uw naam en het land waarin u verblijft. Als u nog geen Adobe-id hebt, kunt u deze rechtstreeks vanuit uw Adobe-desktopproduct maken (wanneer u daarom wordt gevraagd). U kunt ook een id instellen op uw accountpagina op Adobe.com.

Ik heb al een Adobe-id.Heb ik een nieuwe id nodig om de nieuwe versie van mijn Adobe-software te registreren?
Nee, u kunt uw bestaande Adobe-id (te weten uw e-mailadres) en wachtwoord gebruiken.
Hoe kan ik gegevens doorgeven zodat ik informatie van Adobe krijg die relevanter is voor mij?

Wanneer u bepaalde standaardgegevens over de omgeving en rol waarin u onze producten gebruikt aan ons doorgeeft, kunnen wij informatie en bronnen selecteren die beter aansluiten bij uw interesses.

U kunt, wanneer u daarom wordt gevraagd, basisprofielgegevens invoeren vanuit uw desktopproduct of u kunt het profiel voor uw Adobe-id rechtstreeks op Adobe.com bijwerken.

Vragen over de registratie van eerdere versies van Acrobat, Creative Suite en andere Adobe-producten

Hoe kan ik eerdere versies van mijn Adobe-software registreren?

U kunt eerdere versies van uw Adobe-software via het product of online op Adobe.com registreren.

 • Registreren via het product. Nadat u de software hebt geïnstalleerd en voor het eerst hebt gestart, wordt u in een registratiescherm gevraagd het product te registreren. De registratie neemt niet veel tijd in beslag. U wordt gevraagd bepaalde gegevens in te voeren, die vervolgens via internet naar Adobe worden gestuurd. Als uw product op dat moment nog niet is geregistreerd, kunt u ervoor kiezen hier later door het product aan te worden herinnerd. U kunt uw product ook op een ander moment registreren via het menu Help > Registratie op de menubalk.

 • Uw product online registreren op Adobe.com. Ga naar de productregistratipagina in het klantenservicegedeelte van de website. U wordt gevraagd het serienummer van uw product in te voeren om de registratie te voltooien.

 • Uw gratis versie van Adobe Reader registreren.Ga naar de onlineregistratiepagina voor Reader op Adobe.com.

Wat is het verschil tussen registratie via het product of onlineregistratie bij Adobe.com?

Registratie via het product is gemakkelijker en sneller. Bovendien worden bij veel desktopproducten gratis voordelen aangeboden die alleen bij deze registratiemethode beschikbaar zijn.

Vragen over de gratis registratievoordelen

Hoe krijg ik mijn gratis registratievoordelen?

Bij de nieuwste productversies wordt u in het product of via een bevestigingsmail gevraagd uw registratievoordeel op te halen.U kunt dan klikken op een koppeling waarmee u naar de profielpagina voor uw Adobe-id op Adobe.com gaat. Hier kunt u naar wens uw gegevens invullen en het registratievoordeel opvragen dat voor uw product beschikbaar is. U kunt de profielpagina voor uw Adobe-id ook openen via uw accountpagina op Adobe.com of via de optie voor het bijwerken van de profielgegevens voor uw Adobe-id in het menu Help van uw desktopproduct.

Voor de gratis voordelen die beschikbaar zijn in eerdere productversies, ontvangt u direct na de registratie een e-mail.In deze e-mail kunt u een keuze maken uit de voordeelopties die beschikbaar zijn voor uw product, en het voordeel direct opvragen.

Moet ik mijn profiel invullen om het gratis voordeel te krijgen?

Nee. Uw gratis registratievoordeel is beschikbaar ongeacht eventueel verstrekte profielgegevens. Als u uw voordeel liever alleen op de profielpagina wilt ophalen, bladert u omlaag en klikt u op de voordeelkoppeling.

Ik heb mijn voordeel al opgevraagd, maar ik ben de code of koppeling voor toegang tot het voordeel kwijt. Hoe kan ik het voordeel ophalen?

Als u informatie over het geselecteerde voordeel weer wilt opvragen, herhaalt u de stappen die u in eerste instantie hebt gevolgd om het voordeel te selecteren en op te halen.

In de nieuwste productversies betekent dit dat u naar de profielpagina voor uw Adobe-id moet gaan en nogmaals op de voordeelkoppeling moet klikken om de informatie over het eerder opgehaalde voordeel weer op te vragen.

Bij oudere productversies gebruikt u de e-mail die u ter bevestiging van uw registratie hebt ontvangen. Klik in deze e-mail op het voordeel dat u eerder hebt geselecteerd om de code of koppeling voor dit voordeel weer te geven. Als u op een voordeel klikt dat u niet had geselecteerd, wordt een foutmelding weergegeven.

Ik heb mijn product geregistreerd, maar ik heb geen informatie gekregen over hoe ik mijn gratis voordeel kan krijgen. Wat moet ik nu doen?

De registratievoordelen verschillen per product, versie en taal, en het is mogelijk dat het product dat u hebt geregistreerd niet in aanmerking komt voor een registratievoordeel. Dit is een van de mogelijke redenen dat u geen informatie over een voordeel hebt ontvangen.

Bij oudere productversies wordt de informatie over het registratievoordeel via een bevestigingsmail naar uw e-mailadres gestuurd. Wanneer u geen bevestiging via e-mail hebt ontvangen, kan dit een van de volgende redenen hebben:

 • U hebt bij de registratie een ander of onjuist e-mailadres ingevoerd. Controleer het e-mailadres dat u hebt ingevoerd op de profielpagina voor uw Adobe-id op Adobe.com.

 • Het bericht is doorgestuurd naar de map met ongewenste e-mailberichten in uw e-mailaccount. Controleer de map met ongewenste e-mail in uw e-mailaccount.

 • Het bericht is in quarantaine geplaatst door uw bedrijf of het spamfilter van uw serviceprovider. Ga bij uw systeembeheerder na of het bericht geblokkeerd is.

  Als u de bevestigingsmail niet kunt vinden, neemt u contact op met uw regionale Adobe-klantenondersteuning.

Welke Adobe-softwareproducten komen in aanmerking voor een gratis registratievoordeel? Wat zijn de voordelen?

Alle in krimpfolie verpakte winkel-, upgrade-, onderwijs- en volumelicenties bij de onderstaande producten komen in aanmerking voor gratis voordelen. De gratis voordelen verschillen per product en regio en zijn mogelijk niet in alle talen beschikbaar.

Voor een lijst met mogelijke voordelen klikt u op de koppeling voor een productreeks:

Mag ik een gratis registratievoordeel kiezen voor elk in aanmerking komend product dat ik registreer?

Ja. Als u meerdere producten aanschaft en registreert waarvoor extra voordelen worden aangeboden, komt u in aanmerking voor meerdere registratievoordelen. Bij de aankoop van een licentie voor een suite van producten zoals Adobe Creative Suite 5 Master Collection, komt u in aanmerking voor slechts één gratis voordeel. U krijgt maximaal één voordeel per persoon per geregistreerd product.

Kan ik nadat ik een registratievoordeel heb gekozen, nog op mijn keuze terugkomen?

Nee. Nadat u een voordeel hebt geselecteerd (bijvoorbeeld door te klikken op de selectieknop), kunt u geen andere keuze meer maken.

Is er een einddatum voor de aangeboden registratievoordelen?

Aangeboden registratievoordelen zijn geldig tot de volgende belangrijke nieuwe release, tenzij anders is aangegeven in de voorwaarden. Bepaalde voordelen gelden slechts zolang de voorraad strekt, en hiervoor kunnen aanvullende voorwaarden en bepalingen worden gesteld door Adobe of door de derde partij die het voordeel levert.

Productregistratie op Adobe.com: foutmeldingen en oplossingen

Wat betekent de fout "That serial number is invalid. Please try again" "Het serienummer is ongeldig. Probeer het opnieuw"?

Er heeft zich een probleem voorgedaan met het serienummer dat u hebt ingevoerd. Mogelijk hebt u het serienummer niet goed ingevoerd of een serienummer ingevoerd dat niet door Adobe is gegenereerd. Voer het serienummer nogmaals in en probeer het opnieuw. Als zeker weet dat u het juiste serienummer hebt ingevoerd, neemt u contact op met de klantenservice zodat wij het probleem kunnen onderzoeken.

Wat betekent de fout "This is a volume serial number. Volume licenses are not registered. Click here for more information" "Dit is een serienummer voor een volumelicentie. Volumelicenties worden niet geregistreerd. Klik hier voor meer informatie"?

Serienummers voor volumelicenties worden automatisch geregistreerd op naam van de organisatie die de licenties heeft aangeschaft. Het is echter verstandig de software die op uw computer is geïnstalleerd, te registreren via het registratiescherm dat wordt weergegeven wanneer u de toepassing start.

Wat betekent de fout "This product cannot be registered. For a list of supported products click here" "Dit product kan niet worden geregistreerd. Klik hier voor een lijst met ondersteunde producten"?

Het serienummer dat u hebt ingevoerd, is voor een softwareversie die niet wordt geaccepteerd door onze registratiedatabase. Deze fout treedt meestal op als u een versie van het product probeert te registreren die niet langer door Adobe wordt ondersteund. U vindt technische informatie en ondersteuningsinformatie over alle Adobe-producten (ook over producten die niet langer worden ondersteund) in de gebruikersforums*.

Als u denkt dat dit een fout is of als u uw product toch wilt registreren, neemt u contact op met de klantenservice zodat wij het probleem kunnen onderzoeken.

Wat betekent de fout "We encountered a problem processing your request. Please try again later or visit the product registration Frequently Asked Questions web page" "Er is een probleem opgetreden bij de verwerking van uw aanvraag. Probeer het later opnieuw of ga naar de pagina met veelgestelde vragen over de registratie van producten"?

Uw aanvraag kan niet worden verwerkt vanwege een tijdelijke storing in het Adobe-netwerk. Als u Adobe-software gebruikt die u via het product kunt registreren, kunt u uw product nu registreren via de opdracht Registratie/Profiel bijwerken in het menu Help. Probeer het anders later nogmaals. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de klantenservice zodat wij het probleem kunnen onderzoeken.

Wat betekent de fout "Your serial number has already been registered. Products can only be registered once" "Uw serienummer is al geregistreerd. U kunt een product slechts één keer registreren"?

Er is vastgesteld dat het serienummer voor het product al is geregistreerd. U kunt serienummers slechts één keer registreren, maar u kunt nog steeds uw gegevens verzenden en u aanmelden voor het ontvangen van informatie van Adobe zodat u op de hoogte blijft en tijdig berichten ontvangt over productupgrades, training en evenementen. U kunt uw gegevens op elk gewenst moment via het registratiescherm in het product invoeren met het menu Help > Registratie op de menubalk.