Terug naar de index
Afdrukbare versie
Verdraaide tekst animeren
pagina: 1 2
Verdraaide tekst is een prima manier om flair toe te voegen aan een webpagina, en verdraaide tekst animeren is nog mooier! In Adobe  Photoshop® 7.0 kunt u Tussenvoegen gebruiken om tekst over het scherm te laten dansen.
main
Voeg een tekstlaag toe aan de afbeelding.
Gebruik het gereedschap Tekst om een nieuwe tekstlaag te maken in ImageReady. Indien gewenst kunt u één of meer laageffecten aan de tekstlaag toevoegen.
Gebruik de optie Uitnemen om het rode kleurvlak onder de belettering te "perforeren" en de afbeelding van het fruit op de achtergrondlaag zichtbaar te maken. Als u Uitnemen wilt gebruiken in ImageReady, selecteert u de laag in het palet Lagen en kiest u Venster > Laagopties/Stijlen. In het popup-menu Uitnemen kiest u Diep (om te perforeren tot aan de achtergrondlaag) of Ondiep (om het uitnemen op de bodem van de laagset of uitknipgroep te stoppen).
step01_int
Verdraai de tekst in kader 2.
Klik op de knop Nieuw kader in het palet Animatie om een nieuw kader toe te voegen. Selecteer vervolgens de tekstlaag in het palet Lagen, kies Laag > Tekst > Tekst verdraaien en stel de buigopties in. (Kies als stijl Golf, selecteer Horizontaal en stel Buigen in op 90%.)
step02_int
Keer het verdraaiingseffect in kader 3 om.
Maak een nieuw kader, selecteer de tekstlaag en kies Laag > Tekst > Tekst verdraaien. In het dialoogvenster Tekst verdraaien keert u de instellingen voor verdraaien om die u in stap 2 hebt ingesteld. (Buigen wordt gewijzigd van 90% in -90%.)
step03_int
terug naar boven
vorige volgende