Hvis du skal kjøpe Adobe-produkter til utdanningsinstitusjonen, begynner du med å gjennomgå lisensieringsalternativene.

Kjøpe Adobe Creative Cloud.

Kjøpe ytterligere Adobe-produkter.

Kjøpe Adobe Creative Cloud

Du vil finne et lisensieringsalternativ som passer til dine behov, uansett om du trenger Creative Cloud for en avdeling, et klasserom eller en lab eller til hele institusjonen.

 

Sammenlign Creative Cloud-lisensieringsalternativer ›

 

Be om en konsultasjon ›

Kjøpe produktene

Du kan lisensiere ytterligere Adobe-produkter for utdanningsinstitusjonen via Adobe Buying Programs.

 

Sammenlign Adobe Buying Programs-alternativer ›

 

 

Er du interessert i Adobe Digital Publishing Suite, Adobe Experience Manager eller Adobe Connect?

 

Be om en konsultasjon ›

 

Spørsmål? Ring 800 36 961 for å snakke med en salgsrepresentant.
Er du elev/student eller lærer/foreleser? Mer informasjon om kjøp av Adobe-produkter for individuell bruk til rabattpris.

Få hjelp til utrullering

Få hjelp til utrullering.

 

Hvis du allerede har de nødvendige produktene og bare trenger hjelp med det tekniske rundt utrulleringen av Adobe-applikasjonene, så har vi ressursene du trenger.

Få hjelp nå ›

Bekreft at institusjonen er kvalifisert for rabatter.

Er institusjonen kvalifisert?

Følgende typer institusjoner er kvalifisert for kjøp av Adobe-produkter til rabattpris:
• Godkjent offentlig eller privat barneskole, ungdomsskole, videregående skole eller utdanningsinstitusjon for høyere utdanning som tilbyr fulltidsundervisning. Dette omfatter barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, skoler for utviklingshemmede, lærerskoler, tekniske høyskoler, høyskoler for videreutdanning, forskningsinstitutter, voksenopplæringssentre og offentlig drevne eller offentlig subsidierte fasiliteter for omskolering av arbeidsløse der staten dekker mer enn 50 % av kursene. Merk: Sitelisenser er kun tilgjengelige for kvalifiserte skoler som støttes økonomisk av staten eller uavhengige organer, og som er plassert på én enkelt adresse eller identifiseres som én enkelt site av utdanningsdirektoratet. Disse sitelisensene er ikke tilgjengelig for institusjoner for høyere utdanning.
• Godkjent offentlig eller privat universitet eller høyskole som gir grader som krever minst tilsvarende to års fulltidsstudier
• Skoleadministrasjon eller utdanningsdirektorat
• Adobe-godkjente institusjoner som tilbyr hjemmeundervisning
• Navngitte utdanningsinstitusjoner som er skriftlig godkjent av Adobe
• Sykehus som eies og drives fullt ut av en utdanningsinstitusjon, det vil si at institusjonen er eneeier av sykehuset og den eneste instansen som utøver kontroll over den daglige driften
• Forskningslaboratorier som er anerkjent som offentlige, som underviser studenter som en del av forskningsoppdraget, og som er tilknyttet et universitet eller styres av et undervisningsdepartement eller tilsvarende instans
• Andre kvalifiserte enheter, som fra tid til annen oppgis på Adobes webområde

Ikke-kvalifiserte institusjoner

Følgende institusjonstyper er ikke kvalifisert:

• opplæringssentre og skoler som gir sertifikater eller tilbyr kurs om datamaskinopplæring og opplæring i undervisningsfag, blant annet språk, filologi og musikk, og der denne typen opplæring eller sertifisering ikke er anerkjent som en del av områdets ordinære undervisningsprogresjon
• kommersielle opplæringssentre, ferdighetssentre, gjennomgangssentre og berikelsessentre som ikke er anerkjente utdanningsinstitusjoner
• alumniorganisasjoner i utdanningsinstitusjoner
• sykehus som ikke eies og drives fullt ut av en utdanningsinstitusjon eller utdanningsstiftelser
• kirker, moskeer, templer eller religiøse organisasjoner som ellers ikke er utdanningsinstitusjoner
• militærskoler som ikke gir akademiske grader

Kvalifikasjonsbevis

Adobe krever at forhandlerne godkjenner kvalifiserte utdanningsinstitusjoner i henhold til de følgende retningslinjene. Denne informasjonen er en del av den signerte avtalen mellom Adobe og forhandleren. Adobe krever også identifikasjon for kjøp via butikken for utdanningsinstitusjoner.

Godkjent identifikasjon betyr ett av følgende:

•  en gyldig, offisiell innkjøpsordre utstedt av en utdanningsinstitusjon
•  oppdatert kredittkortinformasjon med korrekt navn, faktureringsadresse og leveringsadresse til utdanningsinstitusjonen
•  et gyldig personlig kredittkort eller sjekkbetaling fra en lærer/foreleser eller annen ansatt med utdanningsinstitusjonens leveringsadresse
•  annen gyldig identifikasjon godkjent av Adobe – en liste over godkjente identifikasjonstyper legges fra tid til annen ut på Adobes webområde