Adobe tilbyr verktøy for digitale medier som kan hjelpe utdanningsinstitusjonen med å fremme kreativitet, lage rike interaktive opplevelser, forbedre samarbeidet og øke produktiviteten. Se hvordan løsningene bygger opp under institusjonens målsettinger.

Administratoropplæring – forbedret læring

Gi elevene og studentene digitale ferdigheter som gjør dem bedre forberedt på yrkeslivet.

 

Gi elevene og studentene og lærerne/foreleserne de designverktøyene de trenger for å formidle informasjon på engasjerende måter. Hjelp elevene og studentene med å utvikle ferdigheter innen digitale medier som gir dem et fortrinn både i studiene og ellers.

Anbefalt løsning:

Administratoropplæring – optimalisert kommunikasjon

Optimaliser kommunikasjonen i utdanningsinstitusjonen.

 

Lever informasjon og nyheter til utdanningsinstitusjonen via mobilenheter og nettbrett. Mål effekten av den digitale kommunikasjonen ved hjelp av effektive analyseverktøy.

Anbefalte løsninger:

Administratoropplæring – økt produktivitet

Effektiviser samarbeidet og øk produktiviteten.

 

Skap fengslende miljøer for nettbasert læring. Automatiser administrative prosesser. Oppnå mål om bærekraft.

Anbefalte løsninger:

Gratis opplæring for lærere/forelesere. For mer kreative klasserom.

 

Adobe Education Exchange tilbyr lærere/forelesere et bredt spekter av muligheter for faglig utvikling – blant annet selvstudier, live-arrangementer og webinarer – som alt sammen fokuserer på å oppnå økt kreativitet i utdanningsinstitusjonen.

Utforsk Adobe Education Exchange ›

Twitter

Følg oss på Twitter.