Alle produkter


Månedsbasert
Tjenesten starter så snart første betaling er behandlet. Abonnementet ditt fortsetter uten forvarsel til du kansellerer. Fordi det ikke finnes noen årlig kontrakt, kan månedsprisen din endres, men du vil bli varslet om eventuelle endringer i månedsprisen med muligheten til å kansellere i henhold til disse vilkårene. Hvis du kansellerer innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderer vi hele beløpet. Hvis du kansellerer etter at det er gått 14 dager, kan ikke beløpet refunderes, og tjenesten fortsetter til slutten av faktureringsperioden for gjeldende måned. Du kan foreta en kansellering når som helst ved å gå til kontohåndteringssiden eller ved å kontakte Kundestøttei området ditt innen fem (5) dager før den månedlige faktureringsdatoen din; ellers vil kanselleringen tre i kraft fra neste månedlige faktureringsdato.
* Spesifikke land krever kanselleringer som kun skal gjøres ved å kontakte kundestøtte, se listen over land her.


Acrobat-produkter og Document Cloud


Årskontrakt, betalt per måned
Tjenesten starter så snart første betaling er behandlet. Hver måned i løpet av årskontraktens gyldighetsperiode blir du belastet med summen som ble angitt ved kjøpstidspunktet, pluss gjeldende avgifter (for eksempel merverdiavgift når mva. ikke er inkludert i den angitte prisen). Hvis den gjeldende mva.-satsen (eller andre inkluderte skatter eller avgifter) endres i løpet av ettårskontrakten, justeres prisen inkl. mva. i henhold til dette. Kontrakten fornyes automatisk på datoen for årlig fornyelse inntil du avslutter tjenesten. Fornyelsesprisen din kan endres, men du vil bli varslet om eventuelle endringer i prisen med muligheten til å kansellere i henhold til disse vilkårene. Hvis du kansellerer innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderer vi hele beløpet. Hvis du kansellerer etter at det er gått 14 dager, blir du belastet med 50 % av det som gjenstår av kontrakten, og tjenesten fortsetter til slutten av faktureringsperioden for gjeldende måned. Du kan foreta en kansellering når som helst ved å gå til kontohåndteringssiden eller ved å kontakte kundestøtteavdelingen i ditt område.
* Spesifikke land krever kanselleringer som kun skal gjøres ved å kontakte kundestøtte, se listen over land her.

Årskontrakt, forhåndsbetalt
Tjenesten starter så snart betalingen er behandlet. Du blir belastet med årsprisen som ble angitt ved kjøpstidspunktet, som et engangsbeløp. I tillegg kommer gjeldende avgifter. Kontrakten fornyes automatisk på datoen for årlig fornyelse inntil du avslutter tjenesten. Fornyelsesprisen din kan endres, men du vil bli varslet om eventuelle endringer i prisen med muligheten til å kansellere i henhold til disse vilkårene. Hvis du kansellerer innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderer vi hele beløpet. Hvis du kansellerer etter at det er gått 14 dager, kan ikke beløpet refunderes, og tjenesten fortsetter til slutten av kontraktsperioden. Du kan foreta en kansellering når som helst ved å gå til kontohåndteringssiden eller ved å kontakte kundestøtteavdelingen i ditt område.
* Spesifikke land krever kanselleringer som kun skal gjøres ved å kontakte kundestøtte, se listen over land her.


Creative Cloud for enkeltpersoner


Årskontrakt, betalt per måned
Tjenesten starter så snart første betaling er behandlet. Hver måned i løpet av årskontraktens gyldighetsperiode blir du belastet med summen som ble angitt ved kjøpstidspunktet, pluss gjeldende avgifter (for eksempel merverdiavgift når mva. ikke er inkludert i den angitte prisen). Hvis den gjeldende mva.-satsen (eller andre inkluderte skatter eller avgifter) endres i løpet av ettårskontrakten, justeres prisen inkl. mva. i henhold til dette. Kontrakten fornyes automatisk på datoen for årlig fornyelse inntil du avslutter tjenesten. Fornyelsesprisen din kan endres, men du vil bli varslet om eventuelle endringer i prisen med muligheten til å kansellere i henhold til disse vilkårene. Hvis du kansellerer innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderer vi hele beløpet. Hvis du kansellerer etter at det er gått 14 dager, blir du belastet med 50 % av det som gjenstår av kontrakten, og tjenesten fortsetter til slutten av faktureringsperioden for gjeldende måned. Du kan foreta en kansellering når som helst ved å gå til kontohåndteringssiden eller ved å kontakte kundestøtte.
* Spesifikke land krever kanselleringer som kun skal gjøres ved å kontakte kundestøtte, se listen over land her.
 
Årskontrakt, forhåndsbetalt
Tjenesten starter så snart betalingen er behandlet. Du blir belastet med årsprisen som ble angitt ved kjøpstidspunktet, som et engangsbeløp. I tillegg kommer gjeldende avgifter. Kontrakten fornyes automatisk på datoen for årlig fornyelse inntil du avslutter tjenesten. Fornyelsesprisen din kan endres, men du vil bli varslet om eventuelle endringer i prisen med muligheten til å kansellere i henhold til disse vilkårene. Hvis du kansellerer innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderer vi hele beløpet. Hvis du kansellerer etter at det er gått 14 dager, kan ikke beløpet refunderes, og tjenesten fortsetter til slutten av kontraktsperioden. Du kan foreta en kansellering når som helst ved å gå til kontohåndteringssiden eller ved å kontakte kundestøtte.
* Spesifikke land krever kanselleringer som kun skal gjøres ved å kontakte kundestøtte, se listen over land her.
 
Årskontrakt, direkte debitering (Japan og Tyskland)
Tjenesten starter så snart bestillingen er behandlet. Full betaling av den angitte årsprisen, pluss gjeldende avgifter, må utføres innen 30 dager etter at du har lagt inn bestillingen. Kontrakten fornyes automatisk på datoen for årlig fornyelse inntil du avslutter tjenesten. Fornyelsesprisen din kan endres, men du vil bli varslet om eventuelle endringer i prisen med muligheten til å kansellere i henhold til disse vilkårene. Hvis du kansellerer innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderer vi hele beløpet. Hvis du kansellerer etter at det er gått 14 dager, kan ikke beløpet refunderes, og tjenesten fortsetter til slutten av kontraktsperioden. Du kan foreta en kansellering når som helst ved å gå til kontohåndteringssiden eller ved å kontakte kundestøtte.
* Spesifikke land krever kanselleringer som kun skal gjøres ved å kontakte kundestøtte, se listen over land her.


Creative Cloud for teams


Årskontrakt, betalt per måned
Tjenesten starter umiddelbart etter at bestillingen er behandlet, og du (eller fungerende administrator) kan da invitere gruppemedlemmer og delegere tilgang. Hver måned i løpet av årskontraktens gyldighetsperiode blir du belastet med summen som ble angitt ved kjøpstidspunktet, pluss gjeldende avgifter (for eksempel merverdiavgift når mva. ikke er inkludert i den angitte prisen). Denne summen er basert på den første kombinasjonen av produkter og lisenser, med de prisene som ble angitt ved kjøpstidspunktet. Hvis den gjeldende mva.-satsen (eller andre inkluderte skatter eller avgifter) endres i løpet av ettårskontrakten, justeres prisen inkl. mva. i henhold til dette.
Gruppeadministratorer kan når som helst kjøpe ytterligere lisenser. Prisene på tilleggslisensene er de som ble angitt ved kjøpstidspunktet. Alle gruppelisensene utløper samtidig og fornyes automatisk på datoen for årlig kontraktsfornyelse inntil du avslutter tjenesten. Fornyelsesprisen din kan endres, men du vil bli varslet om eventuelle endringer i prisen med muligheten til å kansellere i henhold til disse vilkårene. Hvis du kansellerer innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderer vi hele beløpet. Hvis du kansellerer etter at det er gått 14 dager, blir du belastet med 50 % av det som gjenstår av kontrakten, og tjenesten avsluttes umiddelbart. Du kan foreta en kansellering når som helst ved å kontakte kundestøtte.
 
Årskontrakt, forhåndsbetalt
Tjenesten starter umiddelbart etter at bestillingen er behandlet, og du (eller fungerende administrator) kan da invitere gruppemedlemmer og delegere tilgang. Du blir belastet med årsprisen som ble angitt ved kjøpstidspunktet, som et engangsbeløp. I tillegg kommer gjeldende avgifter.
Gruppeadministratorer kan når som helst kjøpe ytterligere lisenser. Prisene på tilleggslisensene er de som ble angitt ved kjøpstidspunktet, og de fordeles basert på antallet gjenværende dager i årskontraktens gyldighetsperiode. Alle gruppelisensene utløper samtidig og fornyes automatisk på datoen for årlig kontraktsfornyelse inntil du avslutter tjenesten. Fornyelsesprisen din kan endres, men du vil bli varslet om eventuelle endringer i prisen med muligheten til å kansellere i henhold til disse vilkårene. Hvis du kansellerer innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderer vi hele beløpet. Hvis du kansellerer etter at det er gått 14 dager, kan ikke beløpet refunderes, og tjenesten avsluttes umiddelbart. Du kan foreta en kansellering når som helst ved å kontakte kundestøtte.

Årskontrakt, direkte debitering (Japan og Tyskland)
Tjenesten starter umiddelbart etter at bestillingen er behandlet, og du (eller fungerende administrator) kan da invitere gruppemedlemmer og delegere tilgang. Full betaling av den angitte summen, pluss gjeldende avgifter, må utføres innen 30 dager etter at du har lagt inn bestillingen.
Gruppeadministratorer kan når som helst kjøpe ytterligere lisenser. Prisene på tilleggslisensene er de som ble angitt ved kjøpstidspunktet, og de fordeles basert på antallet gjenværende dager i årskontraktens gyldighetsperiode. Alle gruppelisensene utløper samtidig og fornyes automatisk på datoen for årlig kontraktsfornyelse inntil du avslutter tjenesten. Fornyelsesprisen din kan endres, men du vil bli varslet om eventuelle endringer i prisen med muligheten til å kansellere i henhold til disse vilkårene. Hvis du kansellerer innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderer vi hele beløpet. Hvis du kansellerer etter at det er gått 14 dager, kan ikke beløpet refunderes, og tjenesten avsluttes umiddelbart. Du kan foreta en kansellering når som helst ved å kontakte kundestøtte.

Årskontrakt, kjøpsbestilling
Tjenesten starter umiddelbart etter at bestillingen er behandlet, og du (eller fungerende administrator) kan da invitere gruppemedlemmer og delegere tilgang. Full betaling av årsfakturaen kreves innen 30 dager etter faktureringsdatoen. Forfalte fakturaer kan medføre månedlige renteavgifter på minimum 1 % per måned eller maksimumsavgiften som er tillatt etter gjeldende lov. Renteavgiftene vil fortsette å samle seg opp inntil fakturaen (inkludert gjeldende renter) er betalt i sin helhet. Du er ansvarlig for å refundere de rimelige innsamlingskostnadene våre, inkludert advokathonorarer.
Teamadministratorer kan til enhver tid kjøpe flere lisenser, men bestillingen din kan være underlagt kredittgodkjenning. Prisene på tilleggslisensene er de som ble angitt ved kjøpstidspunktet, og de fordeles basert på antallet gjenværende dager i årskontraktens gyldighetsperiode. Full betaling av tilleggslisenser kreves innen 30 dager etter den tilhørende faktureringsdatoen. Alle gruppelisensene utløper samtidig og fornyes automatisk på datoen for årlig kontraktsfornyelse inntil du avslutter tjenesten. Fornyelser kan bli gjenstand for kredittvurdering. Fornyelsesprisene kan bli endret, men du blir alltid varslet på forhånd. Hvis du kansellerer innen 14 dager etter bestillingen, refunderer vi hele beløpet. Hvis du kansellerer etter at det er gått 14 dager, kan ikke beløpet refunderes, og tjenesten fortsetter til slutten av kontraktsperioden. Du kan foreta en kansellering når som helst ved å kontakte deg til enhver tid, men bestillingen din kan være underlagt kredittgodkjenning. Prisene på tilleggslisensene er de som ble angitt ved kjøpstidspunktet, og de fordeles basert på antallet gjenværende dager i årskontraktens gyldighetsperiode. Full betaling av tilleggslisenser kreves innen 30 dager etter den tilhørende faktureringsdatoen. Alle gruppelisensene utløper samtidig og fornyes automatisk på datoen for årlig kontraktsfornyelse inntil du avslutter tjenesten. Fornyelser kan bli gjenstand for kredittvurdering. Fornyelsesprisen din kan endres, men du vil bli varslet om eventuelle endringer i prisen med muligheten til å kansellere i henhold til disse vilkårene. Hvis du kansellerer innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderer vi hele beløpet. Hvis du kansellerer etter at det er gått 14 dager, kan ikke beløpet refunderes, og tjenesten avsluttes umiddelbart. Du kan foreta en kansellering når som helst ved å kontakte kundestøtte.

Forhandlere
Kunder som kjøper indirekte via forhandlere eller en Adobe-partner, bør lese vilkårene for VIP-programmet.

 

Adobe Captivate, Presenter, Presenter Video Express, RoboHelp, RoboHelp Server, FrameMaker, FrameMaker XML Author, FrameMaker Publishing Server, Technical Communication Suite og Director


Årskontrakt, betalt per måned
Tjenesten starter så snart første betaling er behandlet. Hver måned i løpet av årskontraktens gyldighetsperiode blir du belastet med summen som ble angitt ved kjøpstidspunktet, pluss gjeldende avgifter (for eksempel merverdiavgift når mva. ikke er inkludert i den angitte prisen). Hvis den gjeldende mva.-satsen (eller andre inkluderte skatter eller avgifter) endres i løpet av ettårskontrakten, justeres prisen inkl. mva. i henhold til dette. Kontrakten fornyes automatisk på datoen for årlig fornyelse inntil du avslutter tjenesten. Fornyelsesprisen din kan endres, men du vil bli varslet om eventuelle endringer i prisen med muligheten til å kansellere i henhold til disse vilkårene. Hvis du kansellerer innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderer vi hele beløpet. Hvis du kansellerer etter at det er gått 14 dager, blir du belastet med 50 % av det som gjenstår av kontrakten, og tjenesten fortsetter til slutten av faktureringsperioden for gjeldende måned. Du kan foreta en kansellering når som helst ved å gå til kontohåndteringssiden eller ved å kontakte kundestøtte.
* Spesifikke land krever kanselleringer som kun skal gjøres ved å kontakte kundestøtte, se listen over land her.


Adobe Stock og Typekit Marketplace


Etterspørselskjøp
Etterspørselskjøp er ikke refunderbare. Adobe lagrer betalingsinformasjonen, og du kan redigere denne fra kontohåndteringssiden.


Adobe Stock


Årskontrakt med første måned gratis, betalt månedlig, med gjentagende betaling
Dette tilbudet gjelder kun nye Adobe Stock-kunder og kan ikke kombineres med andre tilbud. Denne planen gir deg kun rett til Standard-lisenser. Ett tilbud per Adobe Stock-kunde. Tjenesten starter fra det øyeblikket du aktiverer denne prøveperioden ved å sende inn betalingsinformasjonen. Du blir ikke belastet for den første månedens faktureringssyklus. Hver måned, fra den andre månedens faktureringssyklus, blir du i løpet av den første årskontraktens gyldighetsperiode belastet med summen som er angitt ovenfor, pluss gjeldende avgifter (for eksempel merverdiavgift når mva. ikke er inkludert i den angitte prisen). Hvis den gjeldende mva.-satsen (eller andre inkluderte skatter eller avgifter) endres i løpet av ettårskontrakten, justeres prisen inkl. mva. i henhold til dette. Du kan foreta en kansellering når som helst ved å gå til kontohåndteringssiden eller ved å kontakte kundestøtteavdelingen i ditt område. Hvis du kansellerer i løpet av den første månedlige faktureringssyklusen, belastes ikke kredittkortet, og tjenesten fortsetter frem til slutten av den første månedens faktureringssyklus. Hvis du kansellerer innen 14 dager etter at den andre faktureringssyklusen har startet, refunderer vi hele beløpet. Hvis du kansellerer tjenesten etter at det er gått 14 dager siden den andre faktureringssyklusen startet, blir du belastet med 50 % av det som gjenstår av kontrakten, og tjenesten fortsetter til slutten av faktureringsperioden for gjeldende måned. Etter det første året fornyes kontrakten automatisk på datoen for årlig fornyelse inntil du avslutter tjenesten, og hver måned i løpet av hver årlige fornyelsesperiode som er underlagt retningslinjene for kansellering ovenfor, blir du belastet med summen som ble angitt ved kjøpstidspunktet. Vi vil alltid varsle deg om fornyelsen og eventuelle endringer i fornyelsesprisene på forhånd. Ubrukte nedlastinger fra en månedlig kvote av årsplanen samles opp og overføres i opptil 12 påfølgende faktureringssykluser, men kun hvis du har fornyet Adobe Stock-abonnementet uten å la det forfalle og uten at du har skiftet det ut med et abonnement med mindre verdi. Ubrukte nedlastinger (A) er underlagt et tak på maksimum 12 ganger den månedlige kvoten og (B) utløper automatisk 12 månedlige faktureringsperioder etter datoen da de først ble tildelt. Når abonnementet utløper, mister du alle rettigheter til eventuelle ubrukte nedlastinger.
* Spesifikke land krever kanselleringer som kun skal gjøres ved å kontakte kundestøtte, se listen over land her.
 
Måned-til-måned, med gjentagende betaling
Denne planen gir deg kun rett til Standard-lisenser. Tjenesten starter så snart første betaling er behandlet. Hver måned frem til du avslutter abonnementet, blir du belastet med summen som ble angitt ved kjøpstidspunktet. Det finnes ingen årskontrakt, og prisen kan derfor endres. Vi vil imidlertid alltid varsle om dette på forhånd. Hvis du kansellerer innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderer vi hele beløpet. Hvis du kansellerer etter at det er gått 14 dager, kan ikke beløpet refunderes, og tjenesten fortsetter til slutten av faktureringsperioden for gjeldende måned. Du kan foreta en kansellering når som helst ved å gå til kontohåndteringssiden eller ved å kontakte kundestøtteavdelingen i ditt område. Ubrukte nedlastinger samles opp og overføres i opptil 12 påfølgende faktureringssykluser, men kun hvis du har fornyet Adobe Stock-abonnementet uten å la det forfalle og uten at du har skiftet det ut med et abonnement med mindre verdi. Ubrukte nedlastinger (A) er underlagt et tak på maksimum 12 ganger den månedlige kvoten og (B) utløper automatisk på rullerende basis 12 månedlige faktureringsperioder etter datoen da de først ble tildelt. Når abonnementet utløper, mister du alle rettigheter til eventuelle ubrukte nedlastinger.
* Spesifikke land krever kanselleringer som kun skal gjøres ved å kontakte kundestøtte, se listen over land her.
 
Måned-til-måned, uten gjentagende betaling
Denne planen gir deg kun rett til Standard-lisenser. Tjenesten starter så snart første betaling er behandlet. Hver måned frem til du avslutter abonnementet, blir du belastet med summen som ble angitt ved kjøpstidspunktet. Fordi det ikke finnes noen årlig kontrakt, kan prisen din endres, men du vil bli varslet om eventuelle endringer i prisen med muligheten til å kansellere i henhold til disse vilkårene. Hvis du kansellerer innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderer vi hele beløpet. Hvis du kansellerer etter at det er gått 14 dager, kan ikke beløpet refunderes, og tjenesten fortsetter til slutten av faktureringsperioden for gjeldende måned. Kanselleringer kan gjøres når som helst ved å besøke din kontohåndteringsside* eller ved å kontakte kundestøtteavdelingen i ditt område. Ubrukte nedlastinger fra en månedlig kvote av årsplanen overføres ikke til påfølgende måned, og de utløper automatisk etter én faktureringssyklus. Når abonnementet utløper, mister du alle rettigheter til eventuelle ubrukte nedlastinger.
* Spesifikke land krever kanselleringer som kun skal gjøres ved å kontakte kundestøtte, se listen over land her.
 
Årskontrakt, betalt månedlig, med gjentagende betaling
Denne planen gir deg kun rett til Standard-lisenser. Tjenesten starter så snart første betaling er behandlet. Hver måned i løpet av årskontraktens gyldighetsperiode blir du belastet med summen som er angitt ovenfor, pluss gjeldende avgifter (for eksempel merverdiavgift når mva. ikke er inkludert i den angitte prisen). Hvis den gjeldende mva.-satsen (eller andre inkluderte skatter eller avgifter) endres i løpet av ettårskontrakten, justeres prisen inkl. mva. i henhold til dette. Du kan foreta en kansellering når som helst ved å gå til kontohåndteringssiden eller ved å kontakte kundestøtteavdelingen i ditt område. Hvis du kansellerer innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderer vi hele beløpet. Hvis du kansellerer etter at det er gått 14 dager, blir du belastet med 50 % av det som gjenstår av kontrakten, og tjenesten fortsetter til slutten av faktureringsperioden for gjeldende måned. Kontrakten fornyes automatisk på datoen for årlig fornyelse inntil du avslutter tjenesten. Vi vil alltid varsle deg om fornyelsen, og eventuelle endringer i fornyelsesprisene, på forhånd, med muligheten til å kansellere i samsvar med disse vilkårene. Ubrukte nedlastinger fra en månedlig kvote av årsplanen samles opp og overføres i opptil 12 påfølgende faktureringssykluser, men kun hvis du har fornyet Adobe Stock-abonnementet uten å la det forfalle og uten at du har skiftet det ut med et abonnement med mindre verdi. Ubrukte nedlastinger (A) er underlagt et tak på maksimum 12 ganger den månedlige kvoten og (B) utløper automatisk på rullerende basis 12 månedlige faktureringsperioder etter datoen da de først ble tildelt. Når abonnementet utløper, mister du alle rettigheter til eventuelle ubrukte nedlastinger.
* Spesifikke land krever kanselleringer som kun skal gjøres ved å kontakte kundestøtte, se listen over land her.
 
Årskontrakt, betalt månedlig, uten gjentagende betaling
Denne planen gir deg kun rett til Standard-lisenser. Tjenesten starter så snart første betaling er behandlet. Hver måned i løpet av årskontraktens gyldighetsperiode blir du belastet med summen som er angitt ovenfor, pluss gjeldende avgifter (for eksempel merverdiavgift når mva. ikke er inkludert i den angitte prisen). Hvis den gjeldende mva.-satsen (eller andre inkluderte skatter eller avgifter) endres i løpet av ettårskontrakten, justeres prisen inkl. mva. i henhold til dette. Du kan foreta en kansellering når som helst ved å gå til kontohåndteringssiden eller ved å kontakte kundestøtteavdelingen i ditt område. Hvis du kansellerer innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderer vi hele beløpet. Hvis du kansellerer etter at det er gått 14 dager, blir du belastet med 50 % av det som gjenstår av kontrakten, og tjenesten fortsetter til slutten av faktureringsperioden for gjeldende måned. Kontrakten fornyes automatisk på datoen for årlig fornyelse inntil du avslutter tjenesten. Vi vil alltid varsle deg om fornyelsen, og eventuelle endringer i fornyelsesprisene, på forhånd, med muligheten til å kansellere i samsvar med disse vilkårene. Ubrukte nedlastinger fra en månedlig kvote av årsplanen overføres ikke til påfølgende måned, og de utløper automatisk etter én faktureringssyklus. Når abonnementet utløper, mister du alle rettigheter til eventuelle ubrukte nedlastinger.
* Spesifikke land krever kanselleringer som kun skal gjøres ved å kontakte kundestøtte, se listen over land her.
 
Årskontrakt, forhåndsbetalt, med gjentagende betaling
Denne planen gir deg kun rett til Standard-lisenser. Tjenesten starter så snart betalingen er behandlet. Du blir belastet med årsprisen som er angitt ovenfor, som et engangsbeløp. I tillegg kommer gjeldende avgifter. Du kan foreta en kansellering når som helst ved å gå til kontohåndteringssiden eller ved å kontakte kundestøtteavdelingen i ditt område. Hvis du kansellerer innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderer vi hele beløpet. Hvis du kansellerer etter at det er gått 14 dager, kan ikke beløpet refunderes, og tjenesten fortsetter til slutten av kontraktsperioden. Kontrakten fornyes automatisk på datoen for årlig fornyelse inntil du avslutter tjenesten. Vi vil alltid varsle deg om fornyelsen, og eventuelle endringer i fornyelsesprisene, på forhånd, med muligheten til å kansellere i samsvar med disse vilkårene. Ubrukte nedlastinger fra en månedlig kvote av årsplanen samles opp og overføres i opptil 12 påfølgende faktureringssykluser, men kun hvis du har fornyet Adobe Stock-abonnementet uten å la det forfalle og uten at du har skiftet det ut med et abonnement med mindre verdi. Ubrukte nedlastinger (A) er underlagt et tak på maksimum 12 ganger den månedlige kvoten og (B) utløper automatisk på rullerende basis 12 månedlige faktureringsperioder etter datoen da de først ble tildelt. Når abonnementet utløper, mister du alle rettigheter til eventuelle ubrukte nedlastinger.
* Spesifikke land krever kanselleringer som kun skal gjøres ved å kontakte kundestøtte, se listen over land her.
 
Årskontrakt, forhåndsbetalt, uten gjentagende betaling
Denne planen gir deg kun rett til Standard-lisenser. Tjenesten starter så snart første betaling er behandlet. Du blir belastet med prisen som er angitt ovenfor, som et engangsbeløp. I tillegg kommer gjeldende avgifter. Du kan foreta en kansellering når som helst ved å gå til kontohåndteringssiden eller ved å kontakte kundestøtteavdelingen i ditt område. Hvis du kansellerer innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderer vi hele beløpet. Hvis du kansellerer etter at det er gått 14 dager, kan ikke beløpet refunderes, og tjenesten fortsetter til slutten av kontraktsperioden. Kontrakten fornyes automatisk på datoen for årlig fornyelse inntil du avslutter tjenesten. Vi vil alltid varsle deg om fornyelsen, og eventuelle endringer i fornyelsesprisene, på forhånd, med muligheten til å kansellere i samsvar med disse vilkårene. Ubrukte nedlastinger fra en månedlig kvote av årsplanen overføres ikke til påfølgende måned, og de utløper automatisk etter én faktureringssyklus. Når abonnementet utløper, mister du alle rettigheter til eventuelle ubrukte nedlastinger.
* Spesifikke land krever kanselleringer som kun skal gjøres ved å kontakte kundestøtte, se listen over land her.