# Tilgjengelighet*

Abonnementsbetingelser

Creative Cloud for individual

Månedsabonnement

Tjenesten starter når vi har bekreftet den første betalingen. Hver måned blir du belastet med den summen som ble oppgitt ved kjøpstidspunktet, inntil du avslutter tjenesten. Når summen er belastet i begynnelsen av hver måned, er belastningen endelig, og refundering er ikke mulig. Summen kan bli endret, men du blir alltid varslet på forhånd. Du kan når som helst avslutte tjenesten ved å gå til kontohåndteringssiden eller kontakte kundestøtte. Hvis du avslutter medlemskapet, avsluttes belastningen ved starten av neste faktureringsperiode – tjenesten fortsetter imidlertid til slutten av gjeldende periode.

Årsabonnement

Betaling
Hver måned i ettårsperioden belaster vi kredittkortet ditt med beløpet som ble angitt på kjøpstidspunktet, pluss gjeldende omsetningsavgift. Medlemskapet starter så snart du har fullført denne registreringsprosessen og betalingen er bekreftet.

Fornyelse
Prisen gjelder for 12 måneder. Kontrakten fornyes automatisk med mindre du avslutter den. Prisen kan bli endret, men du blir alltid varslet på forhånd.

Kansellering
Vi vil jo gjerne beholde deg som abonnent, men hvis du kansellerer innen de første 30 dagene, refunderer vi hele beløpet. Ellers blir du fakturert 50 % av det som gjenstår av kontrakten. Hvis du vil kansellere, kontakter du kundestøtte.

Forhåndsbetalt

Betaling
Du blir belastet med summen som ble angitt ved kjøpstidspunktet. Det forhåndsbetalte medlemskapet starter så snart vi har mottatt betaling for hele perioden.

Fornyelse
Prisen gjelder for 12 måneder. Kontrakten fornyes automatisk med mindre du avslutter den. Prisen kan bli endret, men du blir alltid varslet på forhånd.

Kansellering
Vi vil jo gjerne beholde deg som abonnent, men hvis du kansellerer innen de første 30 dagene, refunderer vi hele beløpet. Hvis du vil kansellere, kontakter du kundestøtte.

Creative Cloud for teams (for kunder som kjøper direkte via Adobe.com) 

Kvalifikasjon
Creative Cloud for teams-planer er kun tilgjengelig for kunder som er over 13 ved kjøpstidspunktet. Introduksjonsprisen som ble angitt ved kjøpstidspunktet, gjelder kun hvis du tidligere har kjøpt CS3 eller nyere, og hvis du ikke allerede har gjort krav på introduksjonstilbudet. Utdanningsprisen gjelder kun hvis du er (a) ansatt på godkjent barneskole, ungdomsskole eller videregående skole, ved offentlig eller privat universitet eller høyskole, eller i et skoledistrikt eller utdanningsdirektorat (inkludert pensjonerte professorer), (b) lærer for elever som får hjemmeundervisning, som definert av statlige forskrifter for hjemmeundervisning, eller (c) på en institusjon som angitt i http://www.adobe.com/no/education/institution-eligibility-guide.edu.html Kvalifikasjonskrav kan kreves fremlagt.

Betaling
Hver måned i ettårsperioden belaster vi kredittkortet ditt med beløpet som ble angitt på kjøpstidspunktet (pluss gjeldende omsetningsavgift).  Medlemskapet for arbeidsgruppen starter så snart registreringsprosessen er fullført og betalingen er bekreftet, og du vil da kunne invitere medlemmer til arbeidsgruppen. Du kan kjøpe ytterligere lisenser for arbeidsgruppen i løpet av ettårsperioden for en avgift som er avhengig av kjøpsdatoen. Disse ytterligere lisensene utløper samtidig med din ettårsperiode.

Hvis du er kvalifisert for introduksjonsprisen på en Creative Cloud for teams-plan, kan du kjøpe flere lisenser til introduksjonspris (pluss gjeldende omsetningsavgift) hvis du kjøper i løpet av kampanjeperioden. Hvis ikke, gjelder den vanlige prisen.

Fornyelse
Prisen gjelder for 12 måneder. Med mindre du avslutter abonnementet eller gjør endringer i denne ettårsperioden, fornyer vi kontrakten automatisk for det antallet lisenser som er tilordnet arbeidsgruppen. Prisen kan bli endret, men du blir alltid varslet på forhånd.

Kansellering
Vi vil gjerne beholde deg som medlem, men hvis du kansellerer eller fjerner lisenser fra arbeidsgruppen i løpet av de første 30 dagene etter kontraktsdatoen, refunderer vi hele beløpet. Ellers blir du fakturert 50 % av det som gjenstår av kontrakten, ved kansellering eller fjerning av lisenser. Hvis du vil kansellere, kontakter du kundestøtte.

Creative Cloud for teams (for kunder som forhåndsbetaler og kjøper direkte via Adobe.com)

Kvalifikasjon
Creative Cloud for teams-planer er kun tilgjengelig for kunder som er over 13 ved kjøpstidspunktet. Introduksjonsprisen som ble angitt ved kjøpstidspunktet for det første året, gjelder kun hvis du tidligere har kjøpt CS3 eller nyere. Utdanningsprisen gjelder kun hvis du er (a) ansatt på godkjent barneskole, ungdomsskole eller videregående skole, ved offentlig eller privat universitet eller høyskole, eller i et skoledistrikt eller utdanningsdirektorat (inkludert pensjonerte professorer), (b) lærer for elever som får hjemmeundervisning, som definert av statlige forskrifter for hjemmeundervisning, eller (c) på en institusjon som angitt i http://www.adobe.com/no/education/institution-eligibility-guide.edu.html Kvalifikasjonskrav kan kreves fremlagt..

Betaling
Du blir belastet med summen som ble angitt ved kjøpstidspunktet. Tjenesten starter så snart vi har mottatt betaling for hele perioden, og du vil da kunne invitere medlemmer til arbeidsgruppen. Du kan kjøpe ytterligere lisenser for arbeidsgruppen i løpet av ettårsperioden til en proporsjonalt fordelt pris basert på gjenværende tid i perioden. Disse ytterligere lisensene utløper samtidig med din ettårsperiode.

Hvis du er kvalifisert for introduksjonsprisen på en Creative Cloud for teams-plan, kan du kjøpe flere lisenser til introduksjonspris (pluss gjeldende omsetningsavgift) hvis du kjøper i løpet av kampanjeperioden. Hvis ikke, gjelder den vanlige prisen.

Fornyelse
Prisen gjelder for 12 måneder. Med mindre du avslutter abonnementet eller gjør endringer i denne ettårsperioden, fornyer vi kontrakten automatisk for det antallet lisenser som er tilordnet arbeidsgruppen. Prisen kan bli endret, men du blir alltid varslet på forhånd.

Kansellering
Vi vil gjerne beholde deg som medlem, men hvis du kansellerer ved å ringe kundestøtteavdelingen i løpet av de første 30 dagene, refunderer vi verdien av de gjenværende tjenestedagene i abonnementsperioden. Ellers refunderer vi 50 % av verdien av de gjenværende tjenestedagene i abonnementsperioden. Hvis en rabatt gjelder for det forhåndsbetalte abonnementet og du kansellerer etter de første 30 dagene, får du ikke kreditt eller refundert noe.

Creative Cloud for teams (for kunder som kjøper indirekte via forhandlere)

Kunder som kjøper indirekte via forhandlere eller en Adobe-partner, kan finne mer informasjon om VIP-programbetingelsene på www.adobe.com/misc/vip-terms.html

Abonnement på skrivebordsprodukter fra Adobe

Månedsabonnement

Tjenesten starter når vi har bekreftet den første betalingen. Hver måned blir du belastet med den summen som ble angitt ved kjøpstidspunktet, inntil du avslutter tjenesten. Når summen er belastet i begynnelsen av hver måned, er belastningen endelig, og refundering er ikke mulig. Summen kan bli endret, men du blir alltid varslet på forhånd. Du kan når som helst avslutte tjenesten ved å gå til kontohåndteringssiden eller kontakte kundestøtte. Hvis du avslutter medlemskapet, avsluttes belastningen ved starten av neste faktureringsperiode – tjenesten fortsetter imidlertid til slutten av gjeldende periode.

Årsabonnement

Ettårsplanen faktureres hver måned i løpet av bindingstiden på ett år. Kredittkortet blir belastet med avgiftene som ble angitt ved kjøpstidspunktet, pluss gjeldende avgifter hver måned. Planen starter så snart kredittkortet belastes, og det fornyes automatisk hvert år til du avslutter planen. Prisene kan bli endret mot slutten av abonnementsperioden.   Du kan når som helst avslutte planen via kontoinformasjonen på Creative Cloud-webområdet eller ved å kontakte ditt lokale Adobe-kundeservicesenter.  Planer som avsluttes innen de første 30 dagene etter kjøp, refunderes i sin helhet.  Ettårsplaner som avbrytes etter 30-dagersperioden, vil bli belastet med 50 % av den gjenværende medlemskapsavgiften.

Acrobat.com / Acrobat Pro- og Standard-abonnementer

Månedsabonnement

Tjenesten starter når vi har bekreftet den første betalingen. Hver måned blir du belastet med den summen som ble angitt ved kjøpstidspunktet, inntil du avslutter tjenesten. Når summen er belastet i begynnelsen av hver måned, er belastningen endelig, og refundering er ikke mulig. Summen kan bli endret, men du blir alltid varslet på forhånd. Du kan når som helst avslutte tjenesten ved å gå til kontohåndteringssiden eller kontakte kundestøtte. Hvis du avslutter medlemskapet, avsluttes belastningen ved starten av neste faktureringsperiode – tjenesten fortsetter imidlertid til slutten av gjeldende periode.

Bindingstid på ett år og månedlige betalinger

Ettårsabonnementet faktureres hver måned i løpet av bindingstiden på ett år. Kredittkortet blir belastet med avgiftene som ble angitt ved kjøpstidspunktet, pluss gjeldende avgifter hver måned.  Du vil motta en kvittering via e-post når kortet er blitt belastet. Abonnementet starter så snart kredittkortet belastes, og det fornyes automatisk hvert år til du avslutter abonnementet.  Prisene kan bli endret mot slutten av abonnementsperioden.  Du kan når som helst avslutte abonnementet via siden for abonnementsadministrasjon på Adobe.com eller ved å kontakte Adobes lokale kundeserviceavdeling. Abonnementer som avsluttes innen de første 30 dagene etter kjøp, refunderes.

Hvis du avslutter abonnementet etter perioden på 30 dager, er du ikke lenger kvalifisert for årsabonnementspriser, og du vil bli belastet differansen mellom prisen på et abonnement med bindingstid på én måned og et med bindingstid på ett år for det antallet måneder abonnementet var aktivt.  

Bindingstid på ett år og årlige betalinger

Kredittkortet blir belastet med avgiftene som ble angitt ved kjøpstidspunktet.  Abonnementet starter så snart kredittkortet er belastet, og det fornyes automatisk til du avslutter abonnementet.  Prisene kan bli endret mot slutten av abonnementsperioden.  Du kan når som helst avslutte abonnementet via siden for abonnementsadministrasjon på Adobe.com eller ved å kontakte Adobes lokale kundeserviceavdeling.  Abonnementer som avsluttes innen de første 30 dagene etter kjøp, refunderes.

Hvis du avslutter abonnementet før bindingstiden på ett år er utløpt, vil vi refundere en forholdsmessig del av kjøpsprisen på det sist kjøpte abonnementet.

Forhåndsbetalt

Betaling
Du blir belastet med summen som ble angitt ved kjøpstidspunktet. Det kostnadsbelagte medlemskapet starter så snart vi har mottatt betaling for hele perioden.

Fornyelse
Prisen gjelder for 12 måneder. Kontrakten fornyes automatisk med mindre du avslutter den. Prisen kan bli endret, men du blir alltid varslet på forhånd.

Kansellering
Vi vil jo gjerne beholde deg som abonnent, men hvis du kansellerer innen de første 30 dagene, refunderer vi hele beløpet. Hvis du vil kansellere, ringer du kundestøtte.

Behance Talent Search / ProSite

Månedsabonnement

Tjenesten starter når vi har bekreftet den første betalingen. Hver måned blir du belastet med den summen som ble angitt ved kjøpstidspunktet, inntil du avslutter tjenesten. Når summen er belastet i begynnelsen av hver måned, er belastningen endelig, og refundering er ikke mulig. Summen kan bli endret, men du blir alltid varslet på forhånd. Du kan når som helst avslutte tjenesten ved å gå til kontohåndteringssiden eller kontakte kundestøtte. Hvis du avslutter medlemskapet, avsluttes belastningen ved starten av neste faktureringsperiode – tjenesten fortsetter imidlertid til slutten av gjeldende periode.