Vi har hatt det travelt.

Med After Effects CC får du alltid tilgang til nye funksjoner så snart de er tilgjengelig. Bruker du en eldre versjon? Sammenlign funksjoner ›

After Effects CC (2014.1)

Finjustert brukergrensesnitt med HiDPI-støtte

Et forenklet brukergrensesnitt gjør at du kan fokusere på prosjektene og leverer en mer enhetlig opplevelse på tvers av enheter, blant annet HiDPI Windows 8.1-skjermer.

Forbedret 3D Pipeline

Arbeid med 3D-elementer raskere nå når After Effects inneholder CINEWARE 2.0 og tilbyr CINEMA 4D R16-kompatibilitet og forbedret lagstøtte.

Forbedret Adobe Anywhere-samarbeid

Samarbeid om komposisjoner og produksjoner med andre After Effects-kunstnere uten å tenke på hva filene skal hete eller hvor de skal lagres. Funksjoner for versjonssporing og prosjektdeling gjør eksterne arbeidsflyter til en lek.

Og mye annet

Også inkludert: mer synlige ankerpunkter på lag, forbedret sporingsatferd, med mer.
Se fullstendige utgivelsesmerknader ›

After Effects CC (2014)

Keying-effekter

Bevar fine detaljer når du utfører "keying" (bilde på bilde) av blåskjerm- eller grønnskjermbilder som er komprimert eller tatt under dårlige forhold. Bruk den avanserte funksjonen for hindring av utflyting til å styre mengden grønn utflyting i grønnskjermbildene.
Slik fungerer det ›

Sanntidstekstmaler for Premiere Pro

Pakk After Effects-komposisjonene som sanntidstekstmaler slik at Premiere Pro-redigerere kan endre teksten uten å endre tekstfarge, bevegelse eller "lower third"-bakgrunn.
Slik fungerer det ›

Fleksible maskealternativer og Premiere Pro-utveksling

Bruk masker til å legge til effekter i bestemte områder av komposisjonene – det er ikke behov for ytterligere justeringer eller "track matte"-lag – og bland hver effekt enkeltvis inn i det opprinnelige laget. Importer masker fra Premiere Pro via Dynamic Link slik at du kan gjøre ytterligere finjusteringer.
Slik fungerer det ›

Kuler-integrering

Opprett fargetemaer ved hjelp av Adobe Kuler-applikasjonen på iPhone-enheten eller i nettleseren, og synkroniser deretter fargekartene med After Effects slik at du kan bruke dem i komposisjonene.

Mercury Transmit

Få forhåndsvisninger av sammensetningene i fullskjermformat på en egen skjerm. Send forhåndsvisninger over grensesnitt som for eksempel HDMI fra et skjermkort – uten ytterligere maskinvare.

Medieleserforbedringer

Naviger i mediet lokalt eller over et nettverk via Adobe Anywhere, og få tilgang til komplekse medietyper, blant annet P2 og XDCAM, som medier og ikke som nestede kataloger.

Typekit-integrering

Få tilgang til en rekke skrifter fra Typekit og bruk dem umiddelbart i After Effects-prosjektene.
Slik fungerer det ›

Støtte for panelintegrering

Finn og installer pluginmoduler, utvidelser, opplæringsmateriale og annet innhold via After Effects-paneler som er opprettet av utviklerfellesskapet.

Og mye annet

Også inkludert: høyere ytelse i Warp Stabilizer VFX-effekten, muligheten til å importere Sony RAW-bildemateriale fra F5-, F55- og F65-kameraer, skripttilgang til gjengivelsesinnstillinger og innstillinger for utdatamodul, med mer.
Se fullstendige utgivelsesmerknader ›

After Effects CC (12.2)

Raskere, tilpasningsbare utdata

Effektiviser filbehandlingen og ordne bildene med ny tilpassing av utdatafilnavn og banemaler.

Forbedret festing

Lag- og maskefestingen gjør det enkelt å justere både 2D- og 3D-objekter uten at du trenger å beregne og angi verdier. Nå kan du feste elementer til formbaner, markeringsrammer, kameraer og lys, og innenfor figurlag.
Slik fungerer det ›

Skriptforbedringer

Nye skriptforbedringer gjør det mulig å automatisere utdata til ulike formater ved å bruke skript til å endre gjengivelses- og utdatamodulen.

Overføre innstillinger

Overfør innstillingene, blant annet arbeidsområde, preferanser og hurtigtaster, fra eldre versjoner av After Effects CC til den gjeldende versjonen.

Og mye annet

Også inkludert: Bezier-baner for formlag, muligheten til å bruke kommandoen for lasting av bildemateriale på nytt ved manglende bilder, en ny maksimumsverdi på 200 for penselstørrelseegenskapene i effektene for strøk og påskriving, med mer.
Se fullstendige utgivelsesmerknader ›

After Effects CC (12.1)

Mask Tracker

Opprett masker raskt og legg til effekter som flyttes gjennom en scene, og spar dermed timer med manuell justering. Tegn en maske rundt et objekt, så følger den objektet på tvers av bildene – plassering, rotering, skalering, forvrengning og perspektiv justeres etter hvert.
Slik fungerer det ›

Fleksible skaleringsalternativer

Få frem det beste i alle pikslene ved hjelp av bilineær og bikubisk oppdatering. Bruk den detaljbevarende oppskaleringseffekten til å bevare kvaliteten og skarpheten når du konverterer SD-bildemateriale til HD eller HD til Digital Cinema 4K.
Slik fungerer det ›

Koblinger til egenskaper

Kopier en effekt, maske eller andre egenskaper fra ett lag og lim inn i et annet slik at den innlimte utgaven har en sanntidskobling til originalen. Endringer som du gjør i originalegenskapene, gjenspeiles i de koblede utgavene.
Slik fungerer det ›

Raskere Warp Stabilizer og 3D-kamerasporingsfunksjon

Analyser bildematerialet opptil 80 % raskere med nye hastighetsforbedringer i både Warp Stabilizer VFX og 3D-kamerasporingsfunksjonen.
Slik fungerer det ›

HiDPI-innholdsvisningsprogrammer for Retina-skjermer på Mac-maskiner

After Effects vil nå dra nytte av en Retina-skjerm på en Mac-maskin og vise hver enkelt piksel med innhold i et visningsprogram som én enkelt piksel på skjermen.

Forbedret festing

Lag- og maskefestingen gjør det enkelt å justere både 2D- og 3D-objekter uten at du trenger å beregne og angi verdier. Nå kan du feste elementer til enkeltstående lag i en førkomposisjon og til linjer definert av grensene i et lag, til og med utenfor selve laget – noe som forenkler justeringen.

GPU-optimaliseringer

Arbeid raskere med GPU-optimaliseringer. Forbedringer i gjengivelsesverktøyet for strålesporet 3D-innhold gir deg mulighet til å arbeide raskt med ekstrudering av tekst og former. NVIDIA OptiX 3.0-biblioteket følger med og gir økt ytelse og stabilitet for gjengivelseverktøyet for strålesporet 3D-innhold.

Medieleser

Få tilgang til og håndter objekter med dette praktiske, forankringsbare panelet. Bla gjennom, åpne og sett sammen så å si alle videoformater – raskt og enkelt. Koble til tradisjonelle film-, bilde- og lydfiler i tillegg til lagringsmedier av bransjestandard, blant annet P2-kort, RED, XDCAM og ARRIRAW.

Adobe Anywhere-integrering

Samarbeid om sammensetninger og animasjoner med andre medlemmer i arbeidsgruppen. Bruk den nye medieleseren i After Effects til å bla gjennom og åpne delte produksjoner på Anywhere-serveren. Del komposisjoner og medier enkelt med andre, og håndter eldre versjoner av delt arbeid.

Og mye annet

Også inkludert: nye egenskaper i menyen for uttrykksbasert språk, korrigerte lydbølgeformer, lagendringer og -forbedringer, endringer i tegning av maskebaner med mer.
Se fullstendige utgivelsesmerknader ›

After Effects CC (12)

Live 3D Pipeline

Objekter og scener fra det populære 3D-modellerings- og animasjonsprogrammet CINEMA 4D kan brukes direkte som bildemateriale i After Effects CC uten gjengivelse på forhånd. Dette gjør det enklere med fri overføring mellom programmene og åpner for en rekke nye designmuligheter.
Slik fungerer det ›

Finjuster kant-verktøyet

Nå er det slutt på harde maskelinjer. Bevar detaljene når du skiller kompliserte forgrunnselementer, for eksempel kruset hår eller kanter med bevegelsesuskarphet, fra komplekse bakgrunner. Dette betyr at du kan lage sammensetninger som ser naturlige ut – uten "keying" (bilde på bilde) med spesielt innspilt bildemateriale.
Slik fungerer det ›

Sporingsoptimalisering i 3D-kamerasporingsfunksjonen

Den forbedrede kamerasporingsfunksjonen i After Effects tilbyr nå sporingsoptimalisering, noe som gir brukerne mulighet til å finjustere sporingspunkter over tid slik at de får mer nøyaktig 3D-sporing i 2D-rom.
Slik fungerer det ›

Warp Stabilizer VFX

VFX er en omfattende oppgradering av populære Warp Stabilizer og gir deg mulighet til å velge hvilke objekter i en scene som skal stabiliseres, reversere en stabilisering og bevare originalskaleringen i en scene slik at du kan reparere kompliserte opptak, for eksempel gjennomflygninger.
Slik fungerer det ›

Søkefunksjon for manglende skrifter, effekter og bildemateriale

Nå er det slutt på å lete etter manglende skrifter, effekter eller bildemateriale i sammensetningene. Med den nye søkefunksjonen kan du enkelt identifisere og finne manglende skrifter, effekter og annet medieinnhold i komposisjonene, noe som gjør at du kan koble det hele på nytt på en enkel måte.
Slik fungerer det ›

Festing

Med den nye funksjonen for lag- og maskefesting kan du justere kanter, ankerpunkter og maskebaner mellom lag på en enkel måte når du utvikler komplekse objekter.
Slik fungerer det ›

Bikubisk oppdatering

Velg mellom bikubisk og bilineær oppdatering for merkede lag – dette avgjør hvordan piksler oppdateres ved omforminger som for eksempel skalering.
Slik fungerer det ›

Bevegelsesuskarphet på pikselnivå

Legg til eller forbedre bevegelsesuskarphet for bevegelige objekter i råvideo og gjengitte scener. Du kan bruke denne effekten til å gjøre opptak mer realistiske, overdrive bevegelser, tilpasse opptak og gjøre hakkete bilder mer behagelige å se på.
Slik fungerer det ›

Synkroniser innstillinger

Synkroniser alle arbeidsområdeinnstillingene i Creative Cloud for å gjøre det enklere enn noensinne å arbeide på tvers av flere datamaskiner eller konfigurere en ny datamaskin.

Og mye annet

Også inkludert: nye kommandoer for sending til Adobe Media Encoder-kø, muligheten til å bruke Adobe Media Encoder-kø for H.264-, MPEG-2- og WMV-formater, muligheten til å tømme både RAM- og diskbuffere med én enkelt kommando, med mer.
Se fullstendige utgivelsesmerknader ›