Vil du være vert for kursene dine?
Bruk Adobe ID til å logge på Adobe Captivate Prime.
Et nettskybasert læringsadministrasjonssystem som hjelper deg med å konfigurere, levere og holde oversikt over opplæringen helt på egen hånd.
Adobe innfører nettskybasert læringsadministrasjonssystem – Captivate Prime.  
Bruk din Adobe ID til å logge på Adobe Captivate Prime

Adobe Captivate Prime er et moderne læringsadministrasjonssystem som gir deg mulighet til å konfigurere, levere og holde oversikt over læringen helt på egen hånd. Maksimer gjennomslagskraften til læringen ved å utvikle ferdighetsbaserte læringsprogrammer. Spill av alle typer innhold problemfritt med den unike Fluidic-spilleren, som også gir brukerne mulighet til å føre inn notater til senere bruk. Frem en læringskultur i organisasjonen ved å ta i bruk spill- og mobilbasert opplæring.
Trenger du mer informasjon? Ta en kikk på webområdet vårt eller send en e-postmelding til captivateprimesales@adobe.com

Adobe Captivate 9.0-ressurser som kan brukes til å opprette flott e-læringsinnhold.
NeoSpeechTM tekst-til-tale Voices for Windows 64-bits
NeoSpeechTM tekst-til-tale Voices for Mac

---------------------------------------------------------------------------------------------
Trenger du hjelp?
Adobe Captivate 9: tekniske spesifikasjoner