# Tilgjengelighet*

Tilleggsbetingelser for bruk av CS-tjenester

Trer i kraft: 7. mai 2012.

1. Samtykke i tilleggsbetingelsene for bruk av CS.

Takk for at du bruker CS-tjenesten ("Tjenesten"). Din bruk av tjenesten er underlagt disse tilleggsbetingelsene som supplerer bruksvilkår på Adobe.com ("Generelle vilkår") på http://www.adobe.com/go/terms_no og inkorporert i denne avtalen gjennom referanse. Vilkår skrevet med store bokstaver i disse tilleggsbetingelsene, og som ikke defineres her, har samme betydning som angitt i Generelle vilkår. Hvis det skulle forekomme uoverensstemmelse mellom disse tilleggsbetingelsene og de generelle vilkårene, styrer disse tilleggsbetingelsene med hensyn til tjenesten.

2. Tjenestespesifikke vilkår.

Vilkårene i paragraf 2 gjelder kun de særskilte tjenestene som er angitt nedenfor. Hvis det skulle oppstå en konflikt mellom vilkår i paragraf 2 og andre vilkår i Generelle vilkår eller disse tilleggsbetingelsene, skal vilkårene i denne paragrafen styre med hensyn til den spesifikke tjenesten, men kun i den grad konflikten gjelder.

2.1 Acrobat.coms Tilleggsbetingelser for bruk. Din bruk av Acrobat.com er underlagt Acrobat.coms Tilleggsbetingelser for bruk, som finnes på http://www.adobe.com/go/terms_no og inkorporert i denne avtalen ved referanse. Dette omfatter din bruk av visse CS-tjenester, f.eks. Buzzword.

2.2 Adobe CS Review. Din bruk av CS Review er også underlagt Acrobat.coms Tilleggsbetingelser for bruk, som finnes på http://www.adobe.com/go/terms_no.

2.3 Adobe Resource Central og CS News & Resources. Hvis tjenesten du bruker er Adobe Resource Central eller CS News and Resources, gjelder følgende vilkår:

(a) Beskrivelse av tjenestene og definisjoner. Tjenestene lar deg få tilgang til online-ressurser og/eller laste ned innholdsfiler via Adobe Resource Central, og CS News & Resources-paneler i visse Adobe-produkter. "Online-ressurser" betyr Adobe-materiell (som definert i de generelle vilkårene), f.eks. produktnyheter, informasjon, læreprogram og annet materiell som er gjort tilgjengelig gjennom tjenesten for din bruk og referanse på Internett. "Nedlastbart innhold" betyr Adobe-materiell (som definert i de generelle vilkårene) som er tilgjengelig for nedlasting som en del av tjenesten og utformet for å bruke sammen med Adobe-produktet som du bruker for å åpne innholdsfilene. Eksempler på nedlastbart innhold omfatter, uten begrensning:

(i) lydeffekter og andre lydfiler som åpnes gjennom Adobe Resource Central Panel i Adobe Audition-produktet;

(ii) lydeffekter og Soundbooth Score som åpnes gjennom Adobe Resource Central Panel i Soundbooth-produktet (definert i nærmere detalj i paragraf 2.3(b)(ii) nedenfor og refereres til som "Soundbooth Audio Content") i dette dokumentet;

(iii) maler og/eller andre innholdsfiler for Adobe Premiere Pro og Encore åpnet via Adobe Resources Central-panelet i disse produktene; og

(iv) innholdsfiler, om noen, for Adobe Creative Suite-produkter via en kobling til et separat webområde i CS News and Resources-panelet.

(b) Bruk av nedlastbart innhold.

(i) Nedlastbart innhold. Unntatt Soundbooth Audio Content styres det nedlastbare innholdet av lisensen gitt nedenfor:

Med mindre annet er angitt i Les meg-filene eller andre lisenser som er tilknyttet nedlastet innhold som vises online eller i nedlastede filer, og som kan inneholde spesifikke rettigheter og begrensninger med hensyn til nedlastbart innhold, kan du bruke, vise, endre, reprodusere og distribuere det nedlastbare innholdet. Du kan imidlertid ikke distribuere eller gi kundene dine eller andre direkte tilgang til de nedlastbare innholdsfilene på frittstående grunnlag (eksempelvis situasjoner der det nedlastbare innholdet utgjør hovedverdien av det produktet som distribueres), og du kan ikke gjøre krav på rettigheter til varemerker eller noen annen åndsverksrettighet i det nedlastbare innholdet.

(ii) Soundbooth Audio Content. Din bruk av Soundbooth Audio Content (f.eks. lydeffekter og Soundbooth Scores) styres av lisensavtalen for Adobe Soundbooth Audio Content på http://www.adobe.com/products/eulas/pdfs/soundboothcontent-combined-20080805_1048.pdf. Denne lisensavtalen skal styre hvis det skulle oppstå uoverensstemmelse mellom disse tilleggsbetingelsene og lisensavtalen.

2.4 SiteCatalyst NetAverages. Hvis tjenesten du bruker er SiteCatalyst NetAverages-tjenesten, gjelder følgende vilkår:

(a) Lisens til å bruke materiell som er tilgjengelig gjennom SiteCatalyst NetAverages-tjenesten. Din tilgang til, og bruk av, SiteCatalyst NetAverages-tjenesten ("NetAverages-tjeneste") kan gi deg tilgang til visse anonyme samledata som er lisensiert av Adobe fra tredjepart, inkludert, men ikke begrenset til, besøkstrafikkstatistikk på webområder gjennomført av en slik tredjepart (samlet kalt "NetAverages-materiell"). Med tanke på NetAverages-materialer og underlagt vilkårene nedenfor, gir Adobe deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, gjenkallelig rettighet til å åpne og bruke NetAverages-materiell så lenge dette materialet er gjort tilgjengelig for Adobe av en slik tredjepart.

(b) Betingelser for din bruk av NetAverages-materiell. Din bruk av NetAverages-materiell er underlagt paragraf 5 i Generelle vilkår, med unntak av at tilgangen til NetAverages-materiellet kun er for interne forretningsformål.

(c) Konfidensialitet. NetAverages-materiellet som du har tilgang til gjennom NetAverages-tjenesten skal anses som konfidensiell informasjon fra Adobe ("Konfidensiell informasjon"). Konfidensiell informasjon skal ikke omfatte informasjon som: (i) er eller blir offentlig tilgjengelig gjennom handlinger eller unnlatelser som ikke angår deg; (ii) var rettmessig i din besittelse forut for avsløringen og ikke var innhentet av deg enten direkte eller indirekte fra Adobe; (iii) er rettmessig avslørt for deg av en tredjepart uten restriksjoner om offentliggjøring; eller (iv) er uavhengig utviklet av deg uten bruk av, eller referanse til, Adobes konfidensielle informasjon. Du samtykker i å utvise kommersielt rimelig aktsomhet (men under ingen omstendighet mindre aktsomhet enn du utviser for å beskytte egen konfidensiell informasjon) for å hindre avsløring av den konfidensielle informasjonen til en tredjepart. Du kan avsløre konfidensiell informasjon i den grad at slik avsløring kreves ved lov eller gyldig rettskjennelse av en domstol eller statlig myndighet; forutsatt at du først har gitt tilstrekkelig og rask skriftlig beskjed til Adobe om at en slik stevning eller annen forespørsel om slik avsløring er mottatt, og har utvist rimelig innsats for å innhente en beskyttende kjennelse som krever at den konfidensielle informasjonen som avsløres, kun skal brukes til det formålet som rettskjennelsen ble utstedt til.

CS Services Additional Terms of Use-nb_NO-20120315_1015

Tilleggsbetingelser

Acrobat.com
Acrobat Connect
ADOBE EDGE-WEBSKRIFTSTJENESTER
Adobe Content Server 4
ADOBE FLASH PLATFORM-TJENESTER
Adobe Send
ADOBE WAVE
CS Services
Adobe Translator
Adobe Typekit
PHOTOSHOP.COM
Adobe Premium-funksjoner for Flash Player

Juridisk informasjon