# Tilgjengelighet*

TJENESTEAVTALE FOR ADOBE® TYPEKIT®

Siste revisjon: 18. juni 2014. Erstatter versjonen av 1. juni 2013 i sin helhet.

Ved å bruke Typekit-Tjenesten, eller ved å installere hele eller deler av Tjenesteprogramvaren, samtykker Du i følgende vilkår. Les dem nøye.

Oversiktstabell

 

Typekit

Sammenligning av abonnementer Individuelt abonnement Forretningsabonnement Bedriftsabonnement
Grunnvilkår Yes Yes Yes
Tilleggs-SLA   Yes Yes
Skadesløsholdelse     Yes

1. Definisjoner.

Avtalen inneholder begreper med store forbokstaver som defineres i avsnitt 7 nedenfor.

2. Grunnleggende begrep.

Din Bruk av Tjenesten styres av disse ytterligere Brukervilkårene («Tilleggsvilkår»), som er et tillegg til vilkårene på Adobe.com («Generelle vilkår») som Du finner på www.adobe.com/go/terms_no og som er inkludert i disse Tilleggsvilkårene med denne henvisningen.

2.1 Abonnementspakker og avgifter.

2.1.1 Denne Tjenesten inkluderer gratis individuelle Abonnementspakker og avgiftbaserte (betalte) Abonnementspakker for individuelle, forretninger og bedrifter som gir deg tilgang til Lisensiert innhold til bruk i dine publiserte medier. Enkelte betalte Abonnementspakker inkluderer en Prøveperiode.

2.1.2 For enkelte gratis Abonnementspakker kan det hende Du ikke blir bedt om å oppgi et kredittkortnummer. Hvis Du derimot abonnerer på en betalt Individuell eller Forretningsabonnementspakke, vil Du bli bedt om å oppgi et kredittkortnummer, og den aktuelle Abonnementspakkeavgiften trekkes fra kredittkortet Ditt idet Du registrerer deg. Deretter belastes kredittkortet ditt med Abonnementspakkeavgiften på forhånd hver måned eller hvert år, avhengig av hva som gjelder.

2.1.3 Når de er betalt, er Abonnementspakkeavgiftene ikke refunderbare. Hvis kredittkortet ditt ikke kan belastes når Abonnementspakken skal betales, kan Vi prøve å kontakte Deg. Hvis Du ikke svarer ved å gi oss oppdatert kredittkortinformasjon og betaler den aktuelle Abonnementspakkeavgiften på en betimelig måte, forbeholder vi oss retten til å stenge Din tilgang til Tjenesten.

2.1.4 Alle Abonnementspakkeavgifter ekskluderer alle skatter og avgifter som pålegges av skattemyndighetene og som er ditt ansvar, kun med unntak av skatt i USA (føderal eller statlig).

2.2 Betale for din Abonnementspakke; oppgradere; overskudd.

2.2.1 Hvis Du abonnerer på en betalt Individuell eller Forretningsabonnementspakke, er Du innforstått med å betale i tide og før Du får tilgang til det Lisensierte innholdet.

2.2.2 Abonnementspakkeavgiften kan endres med 30 dagers varsel, som legges ut på typekit.com. Hvis Adobe endrer avgiften for Abonnementspakker med 30 dagers varsel (før utgangen av din gyldige Abonnementspakkeperiode), vil videre bruk av Lisensiert innhold fra Din side bety at Du godtar slike endringer. Hvis Du er midt i en forhåndsbetalt Abonnementspakkeperiode, vil endringer i Abonnementspakkeavgiften gjelde fra Du fornyer Abonnementspakkeperioden, etter at Din forhåndsbetalte Abonnementspakke er utløpt.

2.2.3 Hver Abonnemenspakke inneholder begrensninger på bruksmengden. Disse begrensningene gjelder med hensyn til Lisensiert innhold og vil også kunne være oppgitt på Kontoprofilen din. Hvis Din Bruk av Lisensiert innhold overgår begrensningene som er angitt for det Lisensierte innholdet eller for Din spesielle Abonnementspakke («overskudd»), enten Du er en individuell-, forhandler- eller Typekit Enterprise- eller Creative Cloud Enterprise-abonnent, og uavhengig av om overskuddet skjer med eller uten hensikt, forbeholder vi oss retten til helt etter eget skjønn å sende regning til Deg på den adressen som er gitt i ditt Typekit Enterprise-abonnement eller Creative Cloud Enterprise-bestillingsskjema eller Din Individuelle eller Forretningskonto og å belaste Deg eller kredittkortet Ditt umiddelbart for overskuddet, oppgradere Kontoen din til en alternativ Abonnementspakke som passer til Din Bruk, eller stenge tilgangen din til det Lisensierte innholdet inntil Din Konto eller belastningen for overskuddet er betalt til fulle. Du samtykker i å betale oss på forespørsel alle beløp som er forfalt på Din Konto.

2.2.4 Hvis Du abonnerer på en gratis individuell Abonnementspakke, er Du innforstått med at deler av det Lisensierte innholdet som er tilgjengelig for Deg kan flyttes til en betalt Abonnementspakke en gang i fremtiden. Derfor kan Du være nødt til å oppgradere eller endre Abonnementspakken for å få fortsatt tilgang til slikt Lisensiert innhold.

2.2.5 Hvis Du noen gang oppgraderer fra en gratis individuell Abonnementspakke til en betalt Abonnementspakke, eller hvis Du oppgraderer fra en betalt Abonnementspakke (inkludert et betalt prøveabonnement) til en dyrere betalt Abonnementspakke, vil vilkårene for en eventuell gratis Abonnementspakke eller betalt Abonnementspakke (inkludert eventuelle prøveabonnement) utløpe idet Du oppgraderer, og den gjeldende avgiften for den nye Abonnementspakken vil umiddelbart belastes kredittkortet ditt. Deretter belastes kredittkortet ditt med Abonnementspakkeavgiften på forhånd, regelmessig som omtalt i avsnitt 2.1.2 ovenfor.

2.2.6 Hvis Du noen gang nedgraderer den betalte Abonnementspakken, samtykker Du i at dette kan medføre at Du mister enkelte funksjoner eller får nedsatt Brukskapasitet eller begrensninger på Bruk knyttet til Din Konto. Vi tar ikke ansvar for slike tap.

3. Dine rettigheter og plikter; begrensninger og restriksjoner på din bruk av det Lisensierte innholdet.

3.1 Din bruk av det Lisensierte innholdet. Avhengig av hvilken Abonnementspakke Du velger, kan kategoriene for Lisensiert innhold som er tilgjengelige for Deg variere. Enkelte Tjenestefunksjoner, funksjonalitet og kategorier av Lisensiert innhold som beskrives i disse Tilleggsvilkårene kan være utilgjengelige for enkelte Abonnementspakker. Ved registrering, tilgang til eller Bruk av alle deler av det Lisensierte innholdet, og i samsvar med den bestemte Abonnementspakken Du velger (og betaling av Abonnementspakkeavgifter, hvis aktuelt), gir Adobe deg herved en ikke-eksklusiv, ikke overførbar, ikke overdragbar rett og lisens til å få tilgang til og Bruke det Lisensierte innholdet og i forbindelse med utforming og utvikling av publiserte medier som tillatt av disse Tilleggsvilkårene, og kun så lenge Du opprettholder en uavbrutt Abonnementspakke, underlagt følgende:

3.1.1 Desktop Publishing. Hvis Abonnementspakken din tillater bruk av det Lisensierte innholdet for desktop publishing,

(a) kan Du kun bruke Typekit Desktop (inkludert Lisensiert innhold som vi tillater for nedlasting, installasjon eller på andre måter gjort tilgjengelig for deg gjennom Typekit Desktop) på tillatt antall dataenheter;

(b) kan Du, når det er installert på Dataenheten Din og Du får tilgang til det Lisensierte innholdet gjennom Typekit Desktop, velge blant tilgjengelige Lisensierte skrifttyper for synkronisering med Dataenheten Din, til bruk i desktop publishing;

(c) kan Du bruke de Lisensierte skrifttypene som er synkronisert med Dataenheten Din til å utforme og utvikle publiserte dokumenter, og Du kan bygge inn og distribuere de Lisensierte skrifttypene i Dine Publiserte dokumenter, slik at når andre ser, skriver ut eller bruker Dine Publiserte dokumenter, ser de innholdet som vises (og kan redigere deler av Dine Publiserte dokumentene, for eksempel ved å legge inn tekst i datafelter, hvis aktuelt) med de Lisensierte skrifttypene slik Du hadde til hensikt;

(d) kan Du kun legge inn tegn (dvs. undergrupper) av de Lisensierte skrifttypene som er nødvendige for å vise og skrive ut (eller redigere, hvis aktuelt) det publiserte dokumentet; og

(e) kan Du kun bruke og distribuere de Lisensierte skrifttypene som er innebygget i Dine Publiserte dokumenter som omtalt i avsnitt 3.1.1.

3.1.2 Nettsidepublisering. Hvis Din Abonnementspakke tillater bruk av det Lisensierte innholdet for nettsidepublisering,

(a) kan Du Bruke det Lisensierte innholdet til å utforme og utvikle Dine Publiserte nettsteder eller nettsider (og må bruke ethvert sett vi krever til slike formål), og Du kan henvise til eller kode en lenke til valgte Lisensierte skrifttyper innenfor utformingen til Ditt Publiserte nettstedet, slik at når andre ser eller bruker Dine Publiserte nettsteder, ser de innholdet vist med de Lisensierte skrifttypene, slik Du hadde til hensikt, og

(b) kan Du kun Bruke Lisensierte skrifttyper på Dine Publiserte nettsteder som omtalt i dette avsnitt 3.1.2.

3.2 Bruk av Lisensiert innhold av utgivere som Du lager Publisert media på vegne av. Utgivere som Du lager Publisert media på vegne av kan fortsette å ha tilgang til og Bruke det Lisensierte medieinnholdet Du utviklet i det Publiserte mediet, hvis slike utgivere abonnerer på Tjenesten eller inngår en separat avtale med Adobe for tilgang til Tjenesten. Du samtykker i å gi Utgiverkundene dine et eksemplar av eller melding om disse Tilleggsvilkårene (tilgjengelige på www.adobe.com/go/terms_no).

3.3 Videresalg av Tjenesten.

3.3.1 Hvis Du er et Byrå (som definert i avsnitt 7 nedenfor), har Du begrenset rett til å videreselge Tjenesten (kun i forbindelse med tjenester Du leverer som Byrå til Dine egne kunder eller klienter), men Adobe kan likevel legge begrensninger på antall Publiserte medier som kan registreres av Tjenesten eller Byrået, samt omfanget av tjenester som leveres av Byrået.

3.3.2 Hvis Du er en Forhandlerplattform (som definert i avsnitt 7 nedenfor), samtykker Du i at Du ikke vil Bruke noen del av det Lisensierte innholdet uten uttrykkelig og skriftlig forhåndstillatelse fra Adobe. Hvis Du er en Forhandlerplattform og Bruker en av våre gratis skrifttypetjenester, behøver Du kun å gi Adobe forhåndsvarsel i form av en e-post som inkluderer Ditt navn og navnet på Din Forhandlerplattform og som har emnefelt «Reseller Platform Notification». Denne sendes til: support@typekit.com.

3.3.3 Forhandlerplattformer skal bruke det Lisensierte innholdet i henhold til loven, inkludert, uten begrensninger, lov om import og eksport av data og programvare, samt data- og personvernloven og forskrifter som gjelder personlig eller personlig identifiserbar informasjon.

3.4 Forpliktelser, begrensninger, restriksjoner og ikke tillatt Bruk av det Lisensierte innholdet.

3.4.1 Kopiering av dokumentasjon. Du kan kopiere Dokumentasjonen, men ikke i større utstrekning enn det som med rimelighet er nødvendig for intern referanse i forbindelse med Din Bruk av det Lisensierte innholdet.

3.4.2 Fortsatt tilgang til det Lisensierte innholdet. Løpende tilgang til det Lisensierte innholdet kan kreve en løpende internettforbindelse for å levere, aktivere eller synkronisere det Lisensierte innholdet, eller for å autorisere, fornye eller validere tilgangen til det Lisensierte innholdet. I enkelte tilfeller vil den Lisensierte skrifttypen Du innlemmer i enkelte Publiserte medier kunne vises for Deg og for tredjeparter som har tilgang til eller ser det Publiserte mediet, kun så lenge Du opprettholder en uavbrutt Abonnementspakke (inkludert betaling av alle Abonnementspakkeavgifter, hvis aktuelt).

3.4.3 Henvisning tilbake til Tjenesten. Gratis individuell Abonnementspakker og betalte Prøveabonnementspakker kan inkludere Lisensiert innhold som leveres med et medfølgende tilbakevisende merke eller annen logo som automatisk legges til alle sider som laster inn Tjenesten, eller retningslinjer eller krav til visning av bestemte merkeelementer. Fjerning eller skjuling av obligatoriske merker eller logoer som henviser tilbake til Tjenesten er ikke tillatt, og Du samtykker i å vise alle påkrevde merker og logoer og å følge eventuelle relaterte retningslinjer om merkeelementer som fremlegges for Deg.

3.4.4 Inkluderte komponenter med åpen kildekode. Deler av det Lisensierte innholdet kan bruke eller inneholde bestemte komponenter og programvare med åpen kildekode. Din bruk av slikt Lisensiert innhold styres ytterligere av eventuelle vilkår for lisens for åpen kildekode som spesifisert i kopibeskyttelsesfilene eller lisensmerknader som medfølger det Lisensierte innholdet.

3.4.5 Bevaring av eksisterende merknader. Det Lisensierte innholdet kan leveres til Deg sammen med bestemte proprietære merknader, inkludert informasjon om patent, kopibeskyttelse og varemerke. Du må beholde (ikke endre eller fjerne) all slik proprietær informasjon i eller på det Lisensierte innholdet nøyaktig slik det leveres til Deg.

3.4.6 Ikke tillatt bruk av det Lisensierte innholdet. Bortsett fra slik det er tillatt i henhold til eventuelle vilkår for lisenser med åpne kildekoder som gjelder for enkelte komponenter med åpen kildekode og som kan være inkludert i eller distribueres sammen med det Lisensierte innholdet, er det uttrykkelig forbudt å:

(a) legge ut Lisensiert innhold på Din egen server eller andre alternativer eller tjenester for egne vertstjenester;

(b) inkludere, bunte, bygge inn eller på andre måter distribuere Lisensiert innhold i Dine Publiserte medier, eller underlisensiere Din tilgang til bruk av deler av det Lisensierte innholdet til andre, unntatt som beskrevet i avsnitt 3.1 i disse Tilleggsvilkårene;

(c) tillate ekstern utmating av det Lisensierte innholdet fra Dine Publiserte medier og distribusjon av deler av det Lisensierte innholdet på frittstående grunnlag eller på en måte som kan la andre bruke det Lisensierte innholdet for å forfatte nytt innhold utenfor Dine Publiserte medier;

(d) legge til funksjoner, eller på andre måter endre, forandre, adaptere, oversette, konvertere, modifisere, opprette, lage eller få laget Avledede produkter av det Lisensierte innholdet;

(e) ta fra hverandre, dekompilere, omvendt konstruere eller på andre måter prøve å finne kildekoden til Tjenesten eller det Lisensierte innholdet, eller avsløre, forbigå eller på andre måter unngå eventuelle beskyttelsesmekanismer for programvaren i Tjenesten eller det Lisensierte innholdet, bortsett fra dersom gjeldende lover i jurisdiksjonen der Du holder til uttrykkelig forbyr slike begrensninger, i hvilket tilfelle Du først må be om informasjonen fra Adobe og vi kan, for eget forgodtbefinnende, velge å fremlegge informasjonen for Deg eller pålegge rimelige vilkår, inkludert rimelige avgifter, for Din Bruk av Programvaren eller for å sikre at lisensgiverens immaterielle rettigheter til det Lisensierte innholdet ivaretas;

(f) tildele, gi sikkerhetsinteresser i eller over, eller på andre måter overføre deler av Dine rettigheter til Bruk av det Lisensierte innholdet;

(g) forsøke å kopiere, flytte eller fjerne Lisensiert innhold fra steder og mapper på Dataenheten Din der vi har installert slikt Lisensiert innhold, eller på andre måter prøve å få tilgang til eller bruke det Lisensierte innholdet på andre måter enn å abonnere direkte på Tjenesten i henhold til de fremgangsmåter vi tilbyr for slike formål; og

(h) kopiere eller distribuere det Lisensierte innholdet (bortsett fra der det er uttrykkelig tillatt for Lisensierte skrifttyper som er innebygget i enkelte typer Publiserte medier i henhold til avsnitt 3.1.1. i disse Tilleggsvilkårene) til Bruk i en servicebyråavtale, som for en kommersiell yter av trykkeritjenester.

3.4.7 Overholdelse av disse tilleggsvilkårene. Forutsatt rimelig forhåndsvarsel kan Adobe be om dokumentasjon som er relevant for Din overholdelse av disse tilleggsvilkårene, og Du samtykker i å fremlegge slik dokumentasjon for Adobe innen tretti (30) dager etter at Du har mottatt forespørselen vår.

3.5 Rettigheter Du gir Adobe for Kundens skrifttyper som Du gjør tilgjengelig gjennom Tjenesten. Du kan ha anledning til å gi Adobe Kundens skrifttyper for vertstjenester gjennom, ved hjelp av eller i forbindelse med Tjenesten, Lisensiert innhold eller Publiserte medier. Selv om Adobe ikke påberoper seg eierskap av Kundens skrifttyper, behøver vi visse rettigheter fra Deg for å kunne besvare forespørslene dine og gjøre Tjenesten tilgjengelig for Deg og andre. Derfor;

3.5.1 med hensyn til Kundens skrifttyper som Du leverer til Adobe for vertstjenester via Tjenesten gir Du herved Adobe en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, overførbar, provisjonsfri og fullt ut betalt lisens for tilgang til, bruk av, kopiering av, redigering av, tilpassing av, oversettelse av, reformatering av, gjengivelse av, publisering av, overføring av, distribusjon av, offentlig fremføring av og offentlig visning av Kundens skrifttyper, inkludert en ikke-eksklusiv, underlisensierbar rett og lisens til alle immaterielle rettigheter i og ved Kundens skrifttyper og design innebygget i dem, til å påføre dem Adobes rettsbeskyttede omrisshint og utjevning, programmeringskoderegler og instruksjoner, samt teknikker for tåkelegging, segmentering og subsetting, algoritmer og andre prosesser, i tillegg til alle tilknyttede ressurser og dokumentasjon (samlet, «Adobes skrifttypeoptimalisering») som er nødvendig for å modifisere og konvertere Kundens skrifttyper til flere format, slik at de kan brukes, gjengis, vises, publiseres, legges ut og distribueres av Adobe via Tjenesten i forbindelse med Publiserte medier; og

3.5.2 fremfører og garanterer Du at Du ikke har inngått avtaler eller andre ordninger som kan forhindre Deg fra å gi adgang til rettighetene i dette avsnittet.
3.5.3 Selv om Du beholder rettighetene til Kundens skrifttyper som Du gir Adobe for utføring av vertstjenester eller gjennom Tjenesten, er Du innforstått med og samtykker i at all skrifttypeoptimalisering av Adobe som påføres Kundens skrifttyper av Adobe eies av Adobe. For å fjerne enhver tvil – Adobe eier alle immaterielle rettigheter som er innebygget i Adobes optimalisering av skrifttyper, modifikasjoner og annet arbeid utført av Adobe for å konvertere Kundens skrifttyper til flere formater, slik at de kan distribueres på og gjennom Tjenesten og brukes i flere miljø.

3.5.4 Uavhengig av lisensene Du gir Adobe i dette avsnittet, erkjenner Du og samtykker i at Adobe står fritt til å bruke enhver idé, konsept, kunnskap og teknikker som Du fremlegger for Adobe, til ethvert formål, uten noen form for kompensasjon til deg, og at Adobe kan reklamere med det faktum at Du er Adobe-kunde i sitt markedsføringsmateriale og på sine nettsteder.

4. Andre plikter og rettigheter.

4.1 Støtte. Teknisk støtte gis kun til betalende abonnenter, i henhold til Tjenestenivået det abonneres på. I forbindelse med utførelse av teknisk støtte, kan vi måtte kommunisere med deg eller dine ansatte for å be om tilgang til systemene og nettverkene dine. Hvis Du ikke samarbeider med oss om dette, kan det begrense omfanget av støtten vi kan gi Deg.

4.2 Opphør.

4.2.1 Du er innforstått med og samtykker i at Din rett og lisens for Bruk av bestemt Lisensiert innhold og til å inkludere Lisensiert innhold i Publiserte medier er underlisenser som Du tildeles av Adobe som lisensmottaker av diverse innholdslisensgivere, og videre at Dine rettigheter til slikt Lisensiert innhold avhenger av fortsatt gyldighet og gjennomførbarhet av eventuelle avtaler mellom Adobe og deres innholdslisensgivere. Dersom de relevante avtalene mellom Adobe og lisensgiverne utgår eller opphører, er Du innforstått med at Du ikke lenger har rett til å Bruke slike lisensgiveres Lisensierte innhold på noen måte som er ulik den som ble brukt før utgangen eller opphøret av slik avtale.

4.2.2 Vi forbeholder oss retten til, når som helst, med eller uten forvarsel og uavhengig av grunn, å begrense midlertidig eller permanent, modifisere, avbryte eller avslutte Tjenesten eller dens priser (eller deler av disse), Din tilgang til Tjenesten, eventuelt Lisensiert innhold og Tjenestens grensesnitt. Adobe er ikke ansvarlig overfor Deg eller eventuelle tredjeparter for slike begrensninger, modifikasjoner, avbrytelser eller avslutninger av Tjenesten, Lisensiert innhold eller Din tilgang til disse.

4.2.3 Vi kan avbryte eller avslutte Kontoen Din og Din rett til å Bruke Tjenesten og/eller Lisensiert innhold dersom Du på noe tidspunkt bryter disse Tilleggsvilkårene, unnlater å opprettholde en gyldig Konto i god stand eller hvis Du unnlater å betale nødvendige Abonnementspakkeavgifter.

4.2.4 Vi kan, for eget forgodtbefinnende, midlertidig eller permanent avbryte Kontoens tilgang til Tjenestens grensesnitt dersom Adobe finner tilfeller av misbruk, overdrevent hyppige forespørsler til Tjenesten eller annen overdreven bruk via Tjenestens grensesnitt.

4.2.5 Ethvert forsøk på å forstyrre Tjenestens eller det Lisensierte innholdets funksjon kan medføre juridisk straff og kan bli gjenstand for etterforskning og tiltale.

4.3 Avslutning og refusjon.

4.3.1 Hvis Du ønsker å avslutte Tjenestekontoen Din, er Du selv ansvarlig for å gjøre dette på riktig måte. Du kan når som helst avslutte Tjenestekontoen Din ved å logge deg inn på Kontoprofilen Din og klikke på den uforbeholdne avslutningslenken «avslutte konto». Forespørsel om avslutning via e-post eller telefon anses ikke som avslutning.

4.3.2 Hvis Du har en betalt Abonnementspakke og Du avslutter Kontoen eller Abonnementspakken før den neste betalingen skal gjennomføres, vil avslutningen tre i kraft umiddelbart, og Du vil ikke bli belastet på nytt.

4.3.3 Hvis Du abonnerer på en gratis eller betalt Abonnementspakke som inkluderer en gratis prøveperiode og Du senere avslutter Kontoen før den gratis prøveperioden har utløpt, vil Du ikke belastes.

4.3.4 Du vil ikke få refusjon på kansellering, nedgradering eller andre endringer som er gjort på forhåndsbetalte Abonnementspakker. For at alle skal behandles likt, vil det ikke foretas noen unntak på refusjons- og/eller kanselleringspolitikken for Tjenesten.

4.4 Ikrafttredelse av opphør og avslutning.

4.4.1 Når Kontoen Din opphøres, enten det gjennomføres av Deg eller av oss på grunn av brudd på disse Tilleggsvilkårene, avslutter vi Kontoen Din uten videre varsel.

4.4.2 Opphør eller avslutning av Kontoen Din, eller av Din Bruk av eller tilgang til Tjenesten, medfører umiddelbar deaktivering eller sletting av Kontoen Din og Din fraskrivelse og sletting av alt innhold på Kontoen Din, inkludert hele Tjenestekonfigurasjonen og nettstedets design-informasjon. Når dette er slettet, kan ikke informasjonen gjenopprettes.

4.4.3 Ved avslutning eller utgangen av Kontoen eller abonnementet, fremskyndes Din forpliktelse til å betale alt Du skylder til Adobe, og dette vil forfalle umiddelbart.

4.4.4 Hvi Du har spørsmål om Tjenesten eller disse Tilleggsvilkårene, henviser vi til Tjenestens brukerstøtteside, som Du finner på https://typekit.com/help.

5. Forretningspakker.

Hvis Du abonnerer på Tjenesten med en forretningsabonnementspakke (slik som dette abonnementet defineres og beskrives på https://typekit.com/plans, og hvis den bestemte Tjenestefunksjonen, funksjonaliteten eller kategorien av Lisensiert innhold som beskrives er tilgjengelig i Abonnementspakken Din), vil Brukervilkårene for Deg være de som fremføres i avsnittene 1 til og med 4 ovenfor, og i dette avsnitt 5, unntatt hvis Du går inn i en egen forretnings-, bedrifts- eller skrifttypepubliserings- og lisensavtale eller lignende med Adobe, da vil vilkårene for slike avtaler og tilhørende bestillingsskjemaer gå foran disse Tilleggsvilkårene.

5.1 Tjenestenivåavtale (SLA). Følgende vilkår gjelder separat for hver enkel forretningsabonnementspakke:

5.1.1 Tjenestens tilgjengelighet. «Tjenestens tilgjengelighet» defineres som den tiden der Tjenesten er i stand til å motta, behandle og besvare forespørsler (beregnet som prosentdel ved å dele antall minutter Tjenesten er tilgjengelig i en gitt kalendermåned med det totale antall minutter i den gitte kalendermåneden), som målt månedlig av kontrollselskapet Pingdom, og ekskluderer i alle tilfeller Adobes planlagte vedlikehold av Tjenesten, samt force majeure, definert som naturkatastrofer, terrorisme, streik, brann, flom, jordskjelv, myndigheters handlinger, ordre og restriksjoner, Tjenestenektangrep og andre ondsinnede handlinger, strømbrudd eller andre årsaker til at Tjenesten ikke blir tilgjengelig og som er utenfor Adobes rimelige kontroll.

5.1.2 Mål for Tjenestens tilgjengelighet. Adobe vil gjøre alt som er rimelig for å sørge for at Tjenesten er tilgjengelig minst 99,9 % av tiden, målt månedlig.

5.1.3 Garanti om Tjenestens tilgjengelighet. Dersom Adobe ikke overholder målet om Tjenestens tilgjengelighet, beskrevet i avsnitt 5.1.2, i en gitt måned, og forutsatt at Du fortsatt overholder Dine forpliktelser i disse Tilleggsvilkårene, vil det for hver dag i den måneden der Tjenesten er utilgjengelig i mer enn fire (4) timer sammenhengende, gis én (1) dags kreditt på Tjenesten, underlagt kriteriene i avsnitt 5, som tilføres Kontoen Din når den da gjeldende TJenesteavtalen utløper.

(a) For å kunne beregne Tjenestens tilgjengelighet, anser Adobe Tjenesten som «utilgjengelig» kun hvis Du har meldt fra om problemet (trouble eller issue ticket) hos Tjenestens brukerstøtteteam i løpet av tre virkedager fra Tjenesten var utilgjengelig.

(b) For å få kreditt for Adobes manglende overholdelse av målet om Tjenestens tilgjengelighet må Du be om slik kreditt skriftlig, ikke senere enn i kalendermåneden i den påfølgende måneden etter at Tjenesten var utilgjengelig i forbindelse med kredittforespørselen Din.

(c) Dersom det oppstår uoverensstemmelser mellom informasjonen i Din database og Adobes database, skal informasjonen i Adobes database gå foran.

(d) Tjenestekreditten som tilbys i dette avsnittet er Din eneste og ekskluderende oppreisning for Adobes manglende overholdelse av målet om Tjenestens tilgjengelighet. Eventuell ubrukt Tjenestekreditt utløper når Tjenesten avsluttes eller Abonnementspakken utløper.

(e) For å rapportere at Tjenesten er utilgjengelig, om strømbrudd eller andre problemer, må Du sende en melding til e‑postadressen for Tjenestens brukerstøtte som fulgte med Abonnementspakken Din, eller sende en e-post til: support@typekit.com. Meldingen Din må inkludere en beskrivelse av problemet og angi på hvilken dato og hvilket tidspunkt strømbruddet etter utilgjengeligheten forekom, og kan inkludere url-en til den relevante nettstedsrapporten fra Pingdom, hvis tilgjengelig.

6. Typekit-bedriftsabonnementspakke.

Hvis Du abonnerer på Tjenesten med en Typekit-bedriftsabonnementspakke (slik som denne pakken defineres og beskrives på https://typekit.com/plans/enterprise, og hvis den bestemte Tjenestefunksjonen, funksjonaliteten eller kategorien av Lisensiert innhold som beskrives, er tilgjengelig i Abonnementspakken Din), vil brukervilkårene for Deg være de som fremføres i avsnittene 1 til og med 5 ovenfor, og i dette avsnitt 6, unntatt hvis Du går inn i en egen forretnings-, bedrifts- eller skrifttypepubliserings- og lisensavtale eller lignende med Adobe, da vil vilkårene for slike avtaler og tilhørende bestillingsskjemaer eller andre bestillingsformularer gå foran disse tilleggsvilkårene. For å gjøre det klart: Typekit-bedriftsabonnementspakkene er atskilte og distinkte fra andre bedriftspakketilbud herunder et mulig Creative Cloud Enterprise-abonnement som skal kunne bli tilbudt eller gjort tilgjengelig for Deg i henhold til andre eller forskjellige lisens- og prissettingsvilkår.

6.1 Adobe fremfører, garanterer og lover at, etter det de kjenner til (a) de eier eller har rettighetene til de Lisensierte skrifttypene og det Lisensierte innholdet og (b) deres levering av Tjenesten (inkludert lisensene som gis av Adobe til brukere av Tjenesten) ikke (i) bryter tredjepartsavtaler, (ii) bryter de immaterielle rettigheter eller eiendomsrettigheter, rettigheter til en tredjeparts publisitet eller personvern, (iii) bryter gjeldende lover, forskrifter, vedtekter eller forordninger, eller (iv) fører til spredning av programvarevirus eller annen datakode, -filer eller -programmer som kan forstyrre, ødelegge eller begrense datamaskiners program- og maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr.

6.2 Adobe vil levere VIP-støtte på bedriftsnivå, inkludert prioritert ekspedering av problemer i kontortid, via e-post og telefon.

6.3 Upåvirket av vilkårene som fremlegges i avsnitt 3.5.4 ovenfor, med hensyn til publisitet, vil Adobe ikke markedsføre det faktum at Du er kunde hos Adobe i sitt reklame- eller markedsføringsmateriale eller på nettstedene sine uten Ditt forhåndssamtykke.

7. Definisjoner.

Begrepene som brukes i disse tilleggsvilkårene har den betydning som fremføres nedenfor. Begrep som ikke er definert her har samme betydning som den som er definert i de Generelle vilkårene, som Du finner på www.adobe.com/go/terms_no.

7.1 «Konto» betyr kontoen (inkludert Adobe-ID og brukerprofil) som Du oppretter når Du registrerer deg på Tjenesten for første gang, inkludert eventuelle unike nøkler eller identifikatorer som Adobe gir deg, eller Du på andre måter bruker til å knytte deg til Tjenesten.

7.2 «Adobe», «vi», og «oss» betyr Adobe Systems Incorporated, et selskap registrert i Delaware, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, hvis denne avtalen inngås mens Du befinner deg i USA, Canada eller Mexico; ellers betyr det Adobe Systems Software Ireland Limited, 4‑6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland.

7.3 «Byrå» betyr en enkeltperson eller kommersielt foretak som leverer nettdesign eller grafisk design, reklame, markedsføring og lignende tjenester til sine egne kunder og klienter, og hvis tjenester inkluderer oppretting og/eller vedlikehold av Publiserte medier.

7.4 «Kunders skrifttyper» betyr skrifttyper og/eller familier av skrifttyper som lisensieres separat av Deg, direkte fra en tredjepart for Din Bruk, eller via Tjenesten i henhold til denne Avtalen.

7.5 «Dataenhet» betyr en virtuell eller fysisk enhet eller et internt nettverk (dvs. en privat, proprietær nettverksressurs som kun er tilgjengelig for Dine individuelle ansatte eller underleverandører og som spesifikt ekskluderer Internett og andre nettverkssamfunn som er åpne for allmennheten) med anbefalt operativsystem, maskinvare og andre konfigurasjoner som tar imot informasjon og manipulerer den for å få et bestemt resultat basert på en serie instruksjoner, inkludert, men ikke begrenset til, stasjonære PC-er, bærbare PC-er, nettbrett, telekommunikasjonsenheter, internettilkoblede enheter og programvareprodukter som kan kjøre en rekke programmer for produktivitet, underholdning og annet.

7.6 «Avledede produkter» betyr binærdata basert på eller avledet fra det Lisensierte innholdet (inkludert alle deler av den Lisensierte programvaren) i hvilken som helst form som gjør at det kan gjenutsendes, omformes eller tilpasses, inkludert, men ikke begrenset til, binærdata uansett format som det Lisensierte innholdet kan konverteres til.

7.7 «Dokumentasjon» betyr forklarende skriftlige materialer og filer og/eller annen brukerdokumentasjon som følger med det Lisensierte innholdet, eller som publiseres, gjøres tilgjengelig eller på annen måte leveres til deg av Adobe, i forbindelse med Din Bruk av Tjenesten.

7.8 «Sett» betyr data-, nett- eller på annen måte mediakompatibel programvarepakke som ble opprettet av Deg via Tjenesten som består av Dine foretrukne innstillinger, valg av Lisensierte skrifttyper, samt format, stilmaler og annen programvarekode, sammen med eventuell JavaScript som kan leveres gjennom Tjenesten for å samle og identifisere hvert sett og tilhørende utgiver, og til å håndtere og spore bruk av Lisensierte skrifttyper i forbindelse med publiserte medier.

7.9 «Lisensgiver(e)» betyr den tredjeparten som har Lisensiert det Lisensierte innholdet til Adobe, slik at Adobe kan gjøre det tilgjengelig for Bruk for Deg.

7.10 «Lisensiert innhold» betyr de Lisensierte skrifttypene, Lisensiert programvare og Tjenesten, Tjenestens grensesnitt og Tjenestens grensesnittsymboler.

7.11 «Lisensierte skrifttyper» betyr skrifttypene og/eller skrifttypefamiliene som Adobe lisensierer til Deg gjennom Tjenesten, i henhold til denne avtalen.

7.12 «Lisensiert programvare» betyr Tjenesten og absolutt all programvare som denne Avtalen leveres med, inkludert, men ikke begrenset til, programvarefiler som inneholder de Lisensierte skrifttypene og eventuelle skript, skriptlogikk og annen kode som brukes i Tjenesten eller er buntet med Typekit Desktop, eller inkludert i eksporterte filformater (og eventuelle oppdateringer og oppgraderinger eller dokumentasjon knyttet til noe av det førnevnte) som Adobe gjør tilgjengelig for Deg gjennom Tjenesten, for at Du skal kunne få tilgang til og motta det Lisensierte innholdet.

7.13 «Tillatt antall dataenheter» betyr det maksimale antall dataenheter som Typekit Desktop kan installeres på eller fra (inkludert antall tilfeller av samtidig bruk som tillates av abonnementet ditt) og som Du får tilgang til Tjenestene fra.

7.14 «Utgiver» betyr enkeltpersonen eller enheten (Deg eller kunden Din, eller kunder som Du opptrer på vegne av) som eier eller kontrollerer innholdet, unntatt det Lisensierte innholdet, som vises på eller i Publiserte medier.

7.15 «Publisert(e) dokument(er)» betyr offentlig distribuerte versjoner av et digitalt dokument, dvs. Word, PDF, EPUB, osv.) som bruker Lisensierte skrifttyper, enten disse er innebygde eller ikke, inkludert for visning og bruk av alle som har tilgang til det publiserte dokumentet.

7.16 «Publiserte medier» betyr, hver for seg og samlet, alle publiserte dokumenter og publiserte nettsteder.

7.17 «Publiserte nettsteder» betyr henholdsvis nettsteder, nettsider og nettsideinnhold som Du utformer og utvikler eller oppretter, og som publiseres og integreres, bruker eller offentlig viser de Lisensierte skrifttypene med Typekit Web.

7.18 «Forhandlerplattform» er enhver tjeneste som lar kunder og klienter velge skrifttyper for nettsteder og andre produkter som det leverer på deres vegne (f.eks. bloggplattformer, profiler på sosiale nettverk, osv.).

7.19 «Tjeneste(r)» betyr Typekit-Tjenestens nettsted, som finnes på www.typekit.com, inkludert Typekit Desktop, Typekit Web og alle andre tjenester, funksjoner og innhold som er tilgjengelig fra, i og gjennom Typekit-Tjenestens nettsted.

7.20 «Tjenestegrensesnitt» betyr grensesnittet til eventuelle utvidelser og applikasjoner om leveres til Deg eller gjennom Tjenesten og som gir Deg programmerertilgang til Tjenestens funksjonalitet og lar Deg vise det Lisensierte innholdet, eller på andre måter opprette, konfigurere, modifisere og utgi Sett, og hente metadata om skrifttypene fra Tjenestens skrifttypebibliotek.

7.21 «Abonnementspakke(r)» betyr hver abonnementspakke på Tjenesten, inkludert prøveabonnement, og alle tilhørende brukervilkår, tillatte kvantiteter, begrensninger og planlagte innbetalinger som beskrevet for hvert abonnementsalternativ på https://typekit.com/plans, som med denne henvisningen utgjør en del av disse vilkårene.

7.22 «Typekit Desktop» betyr de av Tjenestens funksjoner som gjøres tilgjengelig via nedlasting eller installasjon av Adobes programvare til Din Dataenhet, som muliggjør Din tilgang til og Bruk av Tjenestene eller det Lisensierte innholdet for desktop publishing (dvs. for å opprette Publiserte dokumenter).

7.23 «Typekit Web» betyr de funksjoner i Tjenesten som muliggjør Din tilgang til og bruk av Tjenestene og Lisensiert innhold (inkludert nettformaterte versjoner av Lisensierte skrifttyper) for oppretting av Publiserte nettsteder.

7.24 «Oppdateringer og oppgraderinger» betyr alle oppdateringer, revisjoner, modifikasjoner og tillegg som kan foretas og iverksettes eller leveres av Adobe til Deg, når som helst, for å oppgradere, legge til eller forbedre Tjenesten, i den grad dette ikke leveres med egne vilkår. Adobe er på ingen måte ansvarlig overfor Deg for slike endringer.

7.25 «Bruk» og «bruke» betyr all Din bruk av Tjenesten i forbindelse med nedlasting, integrering, tilgang, synkronisering, bruk og visning av det Lisensierte innholdet.

7.26 «Du» og «din/ditt/dine» betyr enhver enkeltperson, enhet eller Byrå som oppretter og Bruker en Konto for å få tilgang til Tjenestene på egne vegne eller på vegne av kundene eller klientene sine i forbindelse med Publiserte medier.

Typekit Desktop EULA and SaaS TOU-nb_NO-20141806