Uzyskiwanie i udostępnianie zasobów —

na komputerach i urządzeniach

Ulubione aplikacje usługi Adobe Creative Cloud na komputery i urządzenia przenośne pozwalają tworzyć i udostępniać kolory, style tekstu i akapitów, zasoby Adobe Stock i inne elementy oraz korzystać z nich w dowolnej chwili. Biblioteki można udostępnić każdej osobie z kontem w usłudze Creative Cloud, co zapewnia spójność projektów oraz umożliwia tworzenie stylów wzorcowych dla szeregu materiałów. Biblioteki są oparte na technologii Adobe CreativeSync, która na bieżąco aktualizuje elementy i udostępnia je we wszystkich miejscach.
Biblioteki Creative Cloud
Biblioteki Creative Cloud w akcji.
Teraz oferta obejmuje wszystkie znane programy na komputery do projektowania, tworzenia stron internetowych i montażu filmów, jak również usługi firmy Adobe i aplikacje na urządzenia przenośne. Biblioteki osobiste i udostępnione pozwalają szybko uzyskiwać dostęp do kolorów, pędzli, obrazów, stylów tekstu i akapitów oraz innych często używanych zasobów.
Dostęp wszędzie
Dostęp wszędzie
Biblioteki są dostępne w programach Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects, Dreamweaver, Animate i Muse, usłudze Creative Cloud Assets oraz aplikacjach firmy Adobe na urządzenia przenośne, takich jak Comp CC, Illustrator Draw i Photoshop Fix — nawet w trybie offline.
Adobe Stock
Integracja z usługą Adobe Stock
Nowa usługa Adobe Stock jest dostępna bezpośrednio w Bibliotekach Creative Cloud. Obejmuje ona 55 milionów obrazów, wideo i grafik wysokiej jakości, które można stosować w projektach bez opłat licencyjnych. Na początek wystarczy umieścić w kompozycji wersje ze znakami wodnymi. Później można kupić wersje w wysokiej rozdzielczości, nie opuszczając przy tym bibliotek.
Zasoby połączone
Aktualizacja zmian we wszystkich miejscach dzięki zasobom połączonym
Grafiki i kolory z Bibliotek Creative Cloud można teraz łączyć, dzięki czemu po zmianie grafiki członkowie zespołu mają możliwość zaktualizowania jej stanu w każdym projekcie, w którym została użyta.
Udostępnianie bibliotek
Udostępnianie bibliotek w zespole projektowym
Dzięki funkcji udostępniania bibliotek praca zespołowa przebiega płynniej i łatwo jest zachować spójność projektów, stosując wspólne zasoby, między innymi grafiki, kolory, style znaków i akapitów czy linie pomocnicze stylu. Zasobom w bibliotekach można przypisywać poziomy dostępu. Oznaczenie ich na przykład jako „tylko do edycji” lub „tylko do wyświetlania” zapobiega przypadkowemu usunięciu czy nadpisaniu.
Odpowiedni zasób zawsze dostępny
Odpowiedni zasób zawsze dostępny
Zasoby są dostępne do wielokrotnego użytku w projektach na urządzeniach przenośnych i komputerach — bez obaw o użycie niewłaściwej wersji.
Biblioteki Creative Cloud
Łatwe zapisywanie w Bibliotekach Creative Cloud
Programy Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects, Dreamweaver, Animate i Muse oraz aplikacje firmy Adobe na urządzenia przenośne, takie jak Adobe Capture CC i Comp CC, pozwalają bezpośrednio zapisywać zasoby w bibliotekach. Zasoby są automatycznie konwertowane na właściwe formaty przeznaczone do aplikacji komputerowych lub na urządzenia przenośne.
Bezpłatne samouczki ułatwiają rozwijanie umiejętności i naukę nowych technik.Więcej informacji ›
Specjalne obiegi pracy ułatwiają projektowanie w podróży.
Mobilne obiegi pracy: Brush
Mobilne obiegi pracy: Shape
Mobilne obiegi pracy: Color
Inspiracje można łatwo przekształcać w zasoby projektowe dzięki aplikacjom firmy Adobe na urządzenia przenośne — Capture CC, Comp CC, Photoshop Mix, Photoshop Fix, Photoshop Sketch i Illustrator Draw. Po zapisaniu w Bibliotekach Creative Cloud materiały te są dostępne w aplikacjach usługi Creative Cloud na komputery i urządzenia przenośne. Pozwala to na przykład użyć zasobu z aplikacji Capture do rozpoczęcia pracy nad kompozycją w aplikacji Photoshop.

Połączenie z usługą Creative Cloud.

Usługa Creative Cloud łączy aplikacje komputerowe i na urządzenia przenośne oraz usługi firmy Adobe w oparciu o technologię CreativeSync. Teraz wraz z zespołem można błyskawicznie uzyskiwać dostęp do zasobów, kiedy tylko są potrzebne.
Usługa Creative Cloud obejmuje wszystkie najlepsze na świecie aplikacje do projektowania na komputerach i urządzeniach przenośnych, a także zintegrowane metody tworzenia i udostępniania. Więcej informacji ›
Zasoby twórcze są łatwo dostępne w podróży.
Uzyskaj dostęp do Bibliotek Creative Cloud wraz z całą kolekcją aplikacji firmy Adobe do projektowania — już od Loading.../mies.
Aplikacje i usługi pokrewne
Edytowanie i tworzenie kompozycji obrazów
Grafiki i ilustracje wektorowe
Projektowanie stron i układu materiałów przeznaczonych do druku oraz cyfrowych
Produkcja i montaż wideo
Kinowe efekty wizualne i animacje
Projektowanie stron internetowych i materiałów dla urządzeń przenośnych
Animacje interaktywne na różnych platformach
Projektowanie witryn bez pisania kodu
Rejestrowanie inspirujących obiektów w obserwowanym świecie
Projektowanie kompozycji przy użyciu rzeczywistych zasobów i czcionek
Mobilna artystyczna obróbka obrazów
Retuszowanie w programie Photoshop dla każdego
Swobodne szkicowanie
Rysunki wektorowe w dowolnym miejscu
Montaż filmów w podróży
Przechowywanie, udostępnianie i wspólne modyfikowanie plików oraz zasobów
Creative Cloud na urządzenia przenośne
Dostęp do plików i zasobów na urządzeniach przenośnych. Aplikacje dostępne w systemach iOS i Android.