Czy potrzebujesz pomocy we wdrożeniu aplikacji Adobe w instytucji? Zacznij od wybrania aplikacji poniżej.

Adobe Creative Cloud

Creative Cloud

Za pomocą aplikacji Creative Cloud Packager można szybko utworzyć własne pakiety programów Creative Cloud i ich aktualizacji przeznaczone do szybkiego wdrożenia na komputerach instytucji.
Pierwsze kroki ›

 

Adobe Muse

Adobe Muse

 

Program Adobe Muse można wdrożyć za pomocą aplikacji Creative Cloud Packager. Uwaga: Szczegóły procedury zależą od tego, czy licencja na program Adobe Muse jest częścią usługi Creative Cloud dla edukacji, czy Creative Cloud dla przedsiębiorstw.


Creative Cloud dla edukacji:
Aktywacja programu Adobe Muse jest możliwa za pomocą identyfikatora Adobe ID.
Zarządzanie członkostwem w usłudze Creative Cloud dla edukacji ›


Creative Cloud dla przedsiębiorstw:
Rozpoczęcie wdrażania programu Adobe Muse w instytucji ›

Acrobat DC

Acrobat DC

Program Acrobat DC można wdrożyć na dwa sposoby:


1. Za pomocą kreatora dostosowywania Acrobat DC Customization Wizard.
Pierwsze kroki ›


lub


2. Członkowie usługi Creative Cloud mogą wdrożyć program Acrobat DC za pomocą aplikacji Creative Cloud Packager.
Pierwsze kroki ›

Presenter

Adobe Captivate

Członkowie usługi Creative Cloud mogą wdrożyć program Adobe Captivate za pomocą aplikacji Creative Cloud Packager.
Pierwsze kroki ›


Dalsze informacje na blogu Adobe Education Technologies ›

Presenter

Presenter

Członkowie usługi Creative Cloud mogą wdrożyć program Presenter za pomocą aplikacji Creative Cloud Packager.
Pierwsze kroki ›


Dalsze informacje na blogu Adobe Education Technologies ›

Photoshop Elements

Photoshop Elements

Program Photoshop Elements można wdrożyć za pomocą aplikacji Adobe Application Manager Enterprise Edition 3.1.


Pierwsze kroki:
Windows | Mac

Adobe Premiere Elements

Adobe Premiere Elements

Program Premiere Elements można wdrożyć za pomocą aplikacji Adobe Application Manager Enterprise Edition 3.1. Kliknięcie poniższych odnośników pozwoli wyświetlić stronę z pomocą do wdrażania programu Photoshop Elements, której można także użyć w kontekście programu Premiere Elements.


Pierwsze kroki:
Windows | Mac

CS6

Creative Suite 6

Program Creative Suite 6 można wdrożyć na dwa sposoby:


1. Za pomocą aplikacji Adobe Application Manager Enterprise Edition 3.1 można wdrożyć pakiety instalacyjne MSI lub PKG zawierające programy CS6 wraz z odpowiednimi aktualizacjami.
Pierwsze kroki ›


lub


2. Członkowie usługi Creative Cloud mogą wdrożyć program Creative Suite 6 za pomocą aplikacji Creative Cloud Packager.
Pierwsze kroki ›

Licencjonowanie programów firmy Adobe dla sektora edukacji

Licencjonowanie produktów firmy Adobe dla sektora edukacji

 

Oferujemy elastyczne opcje licencjonowania, które pozwalają na realizację unikatowych potrzeb każdej instytucji.

 

Porównanie opcji licencjonowania ›

Pomoc we wdrożeniach u klientów ETLA

Pomoc we wdrożeniach u klientów ETLA

 

Strony umowy dla przedsiębiorstw ETLA (Adobe Enterprise Term License Agreement) powinny zapoznać się z naszymi wskazówkami dotyczącymi wdrożeń. Pozwoli to na maksymalizację wartości inwestycji podjętej przez instytucję.

 

Poradnik ›