Niniejszy dokument to doskonały punkt wyjścia dla osób, które chcą kupić produkty firmy Adobe dla siebie albo dowiedzieć się, jak można je kupić do szkoły lub uczelni. Oferujemy rabaty dla uczniów, studentów, nauczycieli i wykładowców oraz opcje licencjonowania dostosowane do oczekiwań instytucji.

Jak kupić produkty firmy Adobe dla siebie

Jak kupić produkty firmy Adobe dla szkoły, działu lub kampusu

Nauczyciele i wykładowcy
Instytucje — opcje licencjonowania

Sprawdź uprawnienia do rabatu dla sektora edukacji

Czy mogę skorzystać z tej wersji?

Uprawnienie do rabatu mają następujące osoby:
• Nauczyciele i wykładowcy oraz pracownicy instytucji edukacyjnych — nauczyciele i inni pracownicy zatrudnieni w akredytowanej instytucji edukacyjnej, takiej jak szkoła podstawowa lub średnia, uniwersytet lub inna szkoła wyższa (również prywatna) albo kuratorium oświaty — w tym osoby z tytułem profesor emeritus
• Nauczyciele uczniów nauczanych w domu — zgodnie z definicją nauczania w domu obowiązującą w danym regionie

Potwierdzenie uprawnień

Potwierdzenie uprawnień musi być dokumentem wystawionym przez instytucję i zawierającym imię i nazwisko, nazwę szkoły lub uczelni oraz bieżącą datę.Uwaga: wszelkie informacje poufne, takie jak wysokość wynagrodzenia lub numery PESEL, można ukryć lub skreślić. Dopuszczalne typy zaświadczeń o zatrudnieniu:
• Odcinek wypłaty ze szkoły lub uczelni
• Oficjalny list instytucji edukacyjnej potwierdzający bieżące zatrudnienie

Dla nauczycieli uczniów w przypadku nauki w domu:
• Kopia dokumentu potwierdzającego fakt pobierania nauki w domu z datą

• Ważna legitymacja stowarzyszenia nauczania domowego (na przykład organizacji Home School Legal Defense Association)
• Opatrzony datą dowód zakupu programu nauczania na bieżący rok akademicki

Produkty oferowane z rabatem dla sektora edukacji ›

Sprzedawcy online

Produkty firmy Adobe z rabatem dla sektora edukacji można także kupić u sprzedawców uczestniczących w promocji.
Kontakt ze sprzedawcami ›

† Za bieżące są uznawane dokumenty datowane w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Licencjonowanie na urządzenia
Twitter

Obserwuj stronę usługi Creative Cloud w serwisie Twitter.