Usługa Adobe Creative Cloud jest dostępna ze zniżką dla uczniów, studentów, nauczycieli i wykładowców. W zależności od potrzeb można wybrać jeden z dwóch planów:

  • Kompletny plan dla uczniów, studentów i nauczycieli obejmuje najnowsze wersje wszystkich narzędzi firmy Adobe do projektowania — takich jak programy Photoshop CC i Illustrator CC — oraz funkcjonalne mechanizmy udostępniania materiałów i wspólnej pracy nad nimi.
  • Plan dla fotografów obejmuje produkty Photoshop CC i Lightroom do edycji obrazów i obsługi projektów opartych na zdjęciach.

Obydwa plany można wykupić na minimum rok, jednak użytkownik może wybrać płatność miesięczną lub przedpłatę za cały rok.

Uczniowie, studenci, nauczyciele i wykładowcy, oszczędź 65% na całą kolekcję aplikacji Creative Cloud. Tylko 19,99 €/mies. z VAT.

Uczniowie, studenci, nauczyciele i wykładowcy, oszczędź 65% na całą kolekcję aplikacji Creative Cloud. Tylko 19,99 €/mies. z VAT.

Plany dla uczniów, studentów i nauczycieli
zawiera VAT

Pracujesz jako nauczyciel lub wykładowca albo osoba zarządzająca? Zapoznaj się z opcjami zakupów i licencjonowania dla klas, wydziałów i instytucji.

 

Czy mogę skorzystać z tej wersji?

 

Aby skorzystać z rabatu dla uczniów i studentów, trzeba mieć ukończone 13 lat i odbywać naukę w jednej z następujących instytucji:

• Uniwersytety lub inne szkoły wyższe — publiczne lub prywatne uniwersytety albo inne uczelnie wyższe, które są akredytowane i wymagają odpowiednika co najmniej dwóch lat nauki w pełnym wymiarze czasu do przyznania stopnia naukowego*
• Szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe — szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe publiczne lub prywatne nauczające w pełnym wymiarze czasu
• Kształcenie domowe — zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi edukacji domowej

 

Jak kupić?

 

Najlepszym sposobem zakupu jest skontaktowanie się bezpośrednio z firmą Adobe — za pośrednictwem naszej witryny lub telefonicznie pod numerem 800-585-0774. Wersje oprogramowania firmy Adobe dla uczniów i nauczycieli są również oferowane w wielu księgarniach uczelnianych oraz sklepach online. Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji „Sklepy online”.

Na etapie ukończenia zakupu należy podać nazwę szkoły lub uczelni i określić, czy użytkownik jest uczniem, studentem, nauczycielem, wykładowcą czy osobą zarządzającą.

 

Jak potwierdzić uprawnienia?

 

Użyć adresu e-mail instytucji edukacyjnej: jeśli podczas zakupu zostanie podany adres e-mail instytucji edukacyjnej, weryfikacja nastąpi natychmiast. (Adres e-mail instytucji edukacyjnej może zawierać domenę .edu, .k12 lub inną domenę sponsorowaną przez instytucje edukacyjne). Jeśli osoba kupująca nie posiada adresu e-mail z domeną instytucji edukacyjnej lub nie można zweryfikować takiego adresu, wówczas po zakupie może zajść potrzeba przedstawienia dodatkowego dowodu uprawnień.

 

Uczniowie, studenci, nauczyciele i wykładowcy w akredytowanych szkołach
Potwierdzenie uprawnień musi być dokumentem wystawionym przez instytucję i zawierającym imię i nazwisko, nazwę instytucji oraz bieżącą datę. Typy dokumentów potwierdzających przynależność do instytucji:

• Legitymacja szkolna
• Karta przebiegu nauki
• Wykaz zaliczeń
• Rachunek lub potwierdzenie uiszczenia opłaty za czesne

 

Uczniowie odbywający naukę w domu†
Dowodem potwierdzającym upoważnienie do skorzystania z oferty może być:
• Kopia dokumentu potwierdzającego fakt pobierania nauki w domu z datą
• Ważna legitymacja stowarzyszenia nauczania domowego (na przykład organizacji Home School Legal Defense Association)
• Opatrzony datą dowód zakupu programu nauczania na bieżący rok akademicki

 

Aby upewnić się, że oferta jest dostępna w określonej sytuacji, zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi sektora edukacji. 

Sklepy online


Produkty firmy Adobe można kupować u sprzedawców online uczestniczących w programie. Autoryzowani sprzedawcy produktów firmy Adobe dla sektora edukacji oferują rozwiązania firmy Adobe po obniżonych cenach edukacyjnych dla uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców, pracowników i szkół.

 

Za bieżące są uznawane dokumenty datowane w ciągu ostatnich 6 miesięcy.